Запоріжцям нагадали, як створити ОСББ

29.12.2023 11:05

Створення ОСББ починається зі створення ініціативної групи, яка підготує та скличе установчі збори. У департаменті з управління житлово-комунальним господарством зазначають, що ініціативна група має складатися не менш як з трьох власників квартир або нежитлових приміщень. Створення ініціативної групи оформлюється протоколом.

Ініціативна група має ознайомитися з чинними законодавчими актами, які регулюють діяльність ОСББ:

 • Закони України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про житлово-комунальні послуги», «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил користування приміщеннями житлових будинків»;
 • Накази Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства України: «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій», «Про затвердження Типового статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та Типового договору відносин власників житлових і нежитлових приміщень та управителя»;
 • Інші необхідні законодавчі акти.

Підготовка до проведення установчих зборів

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед власників (співвласників) квартир та нежитлових приміщень будинку щодо переваг створення ОСББ та проведення загальних організаційних зборів у будинку стосовно створення ОСББ (за необхідності).

Ініціативна група має зібрати необхідну інформацію:

 • скласти список співвласників квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку з зазначенням загальної площі приміщення шляхом проведення поквартирного опитування та/або через запит до державної реєстраційної служби;
 • зробити запит до виконавчого комітету Запорізької міської ради щодо надання інформації про неприватизовані квартири та нежитлові приміщення, які відносяться до власності територіальної громади м. Запоріжжя (за необхідності та у разі наявності таких приміщень в житловому будинку);
 • розробити проєкт статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (на основі Типового статуту, затвердженого Наказом Держжитлокомунгоспу України від 27.08.2003 № 141) та обов’язково ознайомити з ним всіх співвласників будинку;
 • зробити аналіз складових тарифу послуги з управління багатоквартирним будинком та скласти проєкт кошторису ОСББ;
 • не пізніше ніж за 14 днів письмово повідомити кожного співвласника про проведення установчих зборів. Повідимлення направляється в письмовій формі і вручається під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). За наявності неприватизованих квартир (квартир, які знаходяться у власності територіальної громади) необхідно направити повідомлення про проведення установчих зборів до виконавчого комітету Запорізької міської ради.

Проведення установчих зборів

Установчі збори, як правило, проводяться у дворі будинку у зручний для більшості співвласників будинку час.

Кожен співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційно до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

Об’єднання може бути створено лише власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку.

Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх власників або їх уповноважених осіб. Також обирається секретар зборів, який складає протокол установчих зборів.

До порядку денного установчих зборів включаються наступні питання:

 • вибір голови та секретаря зборів;
 • створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та затвердження його назви;
 • затвердження статуту об’єднання;
 • вибори правління об’єднання та затвердження строку його повноважень;
 • визначення уповноваженої особи для здійснення державної реєстрації об’єднання;
 • вибори членів ревізійної комісії (ревізора) об’єднання.
 • Рішення приймаються шляхом поіменного голосування, оформлюється особистим підписом кожного співвласника, хто проголосував.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини загальної кількості співвласників будинку. Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів «за» або «проти», протягом 15 календарних днів з дати проведення установчих зборів проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на установчих зборах.

Державна реєстрація об’єднання

Реєстрація ОСББ безкоштовна. Для реєстрації ОСББ необхідно підготувати пакет документів та передати їх до Центру надання адміністративних послуг:

 • заява Форма 2 (має бути заповнена машино-друком або великими літерами власноруч українською мовою);
 • рішення засновників про створення юридичної особи (ОСББ) (оригінал протоколу установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку з додатками до протоколу);
 • протокол засідання правління (з інформацією про обрання голови засідання правління ОСББ та обрання голови правління ОСББ); - оригінал статуту (обов’язково статут повинен бути прошитий, пронумерований, скріплений підписом голови зборів, якого обрано на установчих зборах).
 • Потім проводиться реєстрація ОСББ в органах державної фіскальної служби, виготовлення печатки та штампу (за необхідності), відкриття банківського рахунку.

Зразки необхідних документів та консультацію ініціативна група може отримати у відділі нормативно-методологічного забезпечення розвитку житлового господарства департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради за адресою: вул. Незалежної України, 46а (каб.1), тел.: 224-22-67, е-mail: gkh.osmd@ukr.net