Про створення Координаційної ради національно-культурних товариств при Запорізькій міській раді

Рішення міської ради №22 від 24.09.2008. Дата оприлюднення 24.09.2008

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Створити Координаційну раду національно-культурних товариств при Запорізькій міській раді.
2. Затвердити Положення про Координаційну раду національно-культурних товариств при Запорізькій міській раді (додається).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому ради Семенкова Є.О.

Міський голова Є.Г.Карташов

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
24.09.2008 № 35

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду національно-культурних товариств
при Запорізькій міській раді

1. Загальні засади

 1.1.  Координаційна рада національно-культурних товариств при Запорізькій міській раді (далі - Координаційна рада) є дорадчим органом, створеним з метою сприяння вирішенню громадських, економічних, соціальних проблем життєзабезпечення м. Запоріжжя, а також для реалізації власних прав та політичних свобод членів національно-культурних товариств, гарантованих Конституцією України.
1.2.   До Координаційної ради входять керівники міських осередків національно-культурних товариств, виконавчих органів міської ради.
1.3.   Персональний та кількісний склад Координаційної ради, зміни та доповнення до них затверджуються розпорядженням міського голови. До складу Координаційної ради (за посадою) входить начальник управління з питань внутрішньої політики Запорізької міської ради.
1.4.   Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться не рідше одного разу на квартал та робота в робочих групах (за потребою).
Засідання Координаційної ради вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини членів.
Рішення Координаційної ради вважається ухваленим, якщо за нього проголосували не менше 2/3 членів Координаційної ради, присутніх на засіданні.
1.5.   Робота Координаційної ради проводиться відповідно до цього Положення та затвердженого плану.
1.6.   Чергове засідання Координаційної ради готується та проводиться відповідно до затвердженого графіка та тематики Головою Координаційної ради, який обирається на першому організаційному засіданні та забезпечує в робочому порядку координацію дій між засіданнями Координаційної ради.
1.7.   Рішення Координаційної ради носять рекомендаційний характер, можуть бути винесені на розгляд міському голові, міській раді, виконавчому комітету, висвітлюватися в засобах масової інформації.
1.8.   Координаційна рада діє у співпраці з виконавчими органами Запорізької міської ради.

2. Основні завдання

2.1.  Розробка єдиного підходу щодо вирішення основних національно-культурних, громадських, соціальних, правових проблем життєдіяльності міста.
2.2.  Відпрацювання погоджених рішень щодо національно-культурних, соціальних та громадських проблем міста.
2.3.   Об'єктивне інформування жителів міста; сприяння створенню позитивного іміджу міста.
2.4.   Сприяння об'єднанню інтелектуального потенціалу міста для захисту національно-культурних, економічних, екологічних та соціальних прав громадян.
2.5.   Підтримка ініціатив, спрямованих на затвердження соціальної стабільності, зростання матеріального добробуту та створення умов для здорового способу життя.
2.6.   Прийняття участі у підготовці та проведенні загальноміських заходів.
2.7.   Координація діяльності культурологічних програм та проектів.
2.8.   Надання допомоги в організації дозвілля та вирішення соціальних питань, утворення національних шкіл зі спеціалізованим навчанням.
2.9.   Участь в організації та проведенні національних фестивалів та свят.

3. Права Координаційної ради

3.1.  Відстоювати права національно-культурних товариств щодо участі у громадському житті міста.
3.2.   Отримувати від органів місцевого самоврядування інформацію, яка необхідна для забезпечення діяльності Координаційної ради, відповідно до затвердженого плану.
3.3.   Розглядати на засіданнях Координаційної ради звернення, заяви, пропозиції як організацій, так і особистих, таких, що представляють інтерес для окремих груп населення міста.
3.4.   Повноваження Голови Координаційної ради:
-   координує дії щодо виконання затвердженого плану роботи Координаційної ради;
-   звітує щоквартально перед міською радою (на засіданнях сесії міської ради) про проведену роботу, а також з фінансових питань;
-   готує матеріали на чергове засідання Координаційної ради, оформлює документацію;
-   має право отримувати інформацію в органах місцевого самоврядування, керівних органах національно-культурних, громадських організацій міста.

4.  Обов'язки Координаційної ради

4.1.  Члени Координаційної ради зобов'язані брати активну участь у вирішенні та виконанні основних завдань, що стоять перед Координаційною радою.
4.2.   Члени Координаційної ради повинні дотримуватись коректності під час засідань. Неприпустимі будь-які прояви неповаги один до одного або поведінка, що суперечить загальноприйнятим нормам.

Секретар ради Ю.В. Каптюх