Електронні петиції

 

 Дата початку розгляду   Назва петиції та посилання на портал, де вона розміщена
 04.01.2019  Про будівництво крематорію в м. Запоріжжя

Портал Електронні петиції м. Запоріжжя створений для забезпечення ефективної участі громадськості міста в процесах управління. Електронна петиція — це колективне звернення громадян до Запорізької міської ради через офіційний портал Запорізької міської влади. Петиції, які набрали 750 і більше підписів громадян протягом не більше 60 днів з дня оприлюднення петиції, надсилаються на розгляд Запорізькій міській раді.

Як подати електронну петицію

1. Перейдіть на портал Електронні петиції

2. Зареєструйтесь на порталі:

  • перейдіть за посиланням Реєстрація
  • заповніть форму особистими даними
  • натисніть кнопку «Реєстрація»
  • підтвердіть реєстрацію зі вказаної електронної пошти

або увійдіть до свого особового запису, якщо ви вже зареєстровані на порталі.

3. Перейдіть за посиланням Створити петицію.

4. Заповніть форму: вкажіть заголовок петиції та опишіть її суть. Одна петиція має стосуватися лише одного питання. За бажанням завантажте зображення відповідно до змісту петиції.

5. Натисніть кнопку «Створити петицію»

На порталі Електронні петиції ви також можете підтримати петиції, по яким триває збір підписів.

Перед створенням електронної петиції ознайомтесь із нижченаведеним Рішенням Запорізької міської ради та Положенням про електронні петиції.

 

Документи

УКРАЇНА
ЗАПОРІ3ЬКА MICЬKA РАДА
РІШЕННЯ

м. Запоріжжя

 

№101 від 30.11.2016 — Про затвердження Положення про електронні петиції

Керуючись Конституцією України, Законами України «Про звернення громадян», «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції, «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою розширення можливостей реалізації прав громадян на вирішення питань місцевого самоврядування в місті Запоріжжя, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про електронні петиції (додається).

2. Доручити комунальному підприємству «Центр управління інформаційними технологіями» розробити та впровадити в строк до 31.12.2016 на офіційному порталі Запорізької міської влади розділ «Електронні Петиції».

3. Доручити управлінню внутрішньої політики, преси та інформації опублікувати дане рішення в засобах масової інформації та на офіційному порталі Запорізької міської влади.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Пидорича Р.О., керуючого справами виконавчого комітету міської ради Омельяновича Р.А. та постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції (Согорін А.А.).

Міський голова  В.В.Буряк

                                                                                     

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
30.11.2016101

 

ПОЛОЖЕННЯ
про електронні петиції

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Електронна петиція – це колективне звернення громадян до Запорізької міської ради через офіційний портал Запорізької міської влади або веб–сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.

1.2. Діловодство щодо розгляду електронних петицій адресованих Запорізькій міській раді ведеться окремо від інших видів діловодства та покладається на відділ по роботі зі зверненнями громадян виконавчого комітету Запорізької міської ради.

1.3. Організацію розгляду електронних петицій адресованих Запорізькій міській раді забезпечує управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради.

II. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

2.1. Для створення електронної петиції до Запорізької міської ради її автор (ініціатор) реєструється або авторизується на офіційному порталі Запорізької міської влади, заповнює спеціальну форму та розміщує текст електронної петиції.

Автор електронної петиції має дотримуватися правил щодо оформлення петиції, а саме:

- зазначити прізвище, ім’я, по батькові, електронну та поштову адресу автора (ініціатора), (за умовчанням підставляються реєстраційні дані);

- вказати заголовок петиції;

- викласти суть електронної петиції;

- в петиції може бути зазначено одне питання.

2.2. Петиція не може бути оприлюднена, якщо в ній зазначено більш ніж одне питання, якщо її суть не відповідає повноваженням міської ради, або спонукає до перевищення її повноважень. Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, інформацію, яка принижує честь і гідність, права та законні інтереси осіб, матеріали та вислови, які становлять загрозу національним інтересам і національній безпеці України, матеріали та вислови порнографічного, еротичного або сексуального характеру, матеріали та вислови, які містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг.

2.3. Електронна петиція оприлюднюється на офіційному порталі Запорізької міської влади протягом строку встановленого законом.

2.3. У разі сумнівів щодо відповідності петиції встановленим вимогам, петиція направляється на розгляд постійної комісії з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції для розгляду із залученням відповідних фахівців та надання висновків по розміщенню даної петиції на офіційному порталі Запорізької міської влади.

2.4. У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору із зазначенням причин відмови, не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.

2.5. Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

III. ЗБІР ПІДПИСІВ

3.1. Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному порталі Запорізької міської влади є датою початку збору підписів на її підтримку.

3.2. На офіційному порталі Запорізької міської влади обов'язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та списку осіб, які підписали електронну петицію.

3.3. До визначення у статуті територіальної громади вимог щодо кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до Запорізької міської ради та строку збору підписів електронна петиція розглядається за умови збору на її підтримку не менше як 750 підписів громадян протягом не більше 60 днів з дня оприлюднення петиції.

3.4. Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів розглядається як звернення громадян.

3.5. Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об’єднання і яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським об’єднанням Запорізькій міській раді із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та адресу електронної пошти громадського об’єднання, а також поштову адресу для отримання письмової відповіді.

IV. РОЗГЛЯД ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

4.1. Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному порталі Запорізької міської влади не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об'єднання - не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції.

4.2. Запорізький міський голова невідкладно, але не пізніше ніж через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку електронної петиції, направляє її на розгляд до постійної депутатської комісії Запорізької міської ради, предметом відання якої є порушене автором петиції питання, та до профільних виконавчих органів міської ради для опрацювання та надання відповідної інформації профільній депутатській комісії. Ця інформація має бути надана впродовж (але не більше) чотирьох робочих днів.

4.3. Постійна комісія здійснює розгляд електронної петиції невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду на офіційному порталі Запорізької міської влади.

На засідання постійної комісії, у разі необхідності, запрошується автор (ініціатор) електронної петиції, залучаються фахівці, спеціалісти, інші особи виконавчих органів Запорізької міської ради або органів державної влади.

За результатами розгляду електронної петиції постійна комісія надає висновки і рекомендації відповідно до своєї компетенції. Виконавчий орган міської ради, до компетенції якого віднесено порушене автором (ініціатором) петиції питання, готує проект рішення Запорізької міської ради щодо підтримки або не підтримки електронної петиції та передає його на розгляд постійних комісій.

4.4. Розгляд проекту рішення щодо електронної петиції здійснюється Запорізькою міською радою першочергово на найближчому пленарному засіданні ради у порядку, визначеному Регламентом Запорізької міської ради.

4.5. Інформація про результати розгляду електронної петиції не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному порталі Запорізької міської влади, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції або відповідному громадському об'єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції.

4.6. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та строки їх збору зберігається протягом трьох років з дня оприлюднення петиції.

Секретар міської ради  Р.О.Пидорич

                                                                     


 

Результати розгляду електронних петицій
Запорізькою міською радою

№ петиції Назва петиції і посилання на портал електронних петицій
Підтримані петиції (2017 рік)
1  57 Новый городской транспорт Запорожью! Убрать все микроавтобусы!
2  3 Розробити та почати впровадження концепції розвитку велоінфраструктури та велотранспорту в Запоріжжі
3  106 Посилення контролю над забрудненням довколищнього середовища через встановлення автоматизованої системи контролю над якостю атмосферного повітря і води у м. Запоріжжя.
4  9 Створити службу соціального таксі в місті Запоріжжя.
5  65 Очистка та захист малих річок Запоріжжя
6  73 Туалеты общественного пользования.
7  100 Побудова Запорізького сміттєпереробного заводу
8  75 Ввести единую систему расчета в городском общественном транспорте и маршрутных такси с помощью пластиковой карты
9  91 Проти встановлення пам'ятника Джону Леннону в Запоріжжі
10  115 Убрать всю рекламу по проспекту Соборному
11  92 Установка урн для мусора на улицах города
12  149 Постройка крематория в Запорожье
13  298 Конкурс на найкращий проект ремонту багатоквартирного будинку та зменшення вартості опалення
14  11 Створити спеціалізовані зони вигулу домашніх тварин
15 1442 Збільшити кількість транспорту на Шевченківський район
Підтримані петиції (2018 рік)
1 3755 Петиция в поддержку Проекта «Современный центр города», включающего строительство нового торгово-развлекательного центра и благоустройство современного парка отдыха в Запорожье
2 3883 Про підтримку Запорізької книжкової толоки
Підтримані петиції (2019 рік)
1 4585 Вулиця Андрія Лободи у Запоріжжі
2 4588 Визнати вуличних котів частиною екосистеми міста Запоріжжя, дозволити їм вільно жити в підвалах, горищах та інших місцях їх постійного перебування та знищувати гризунів
3 4635 Про збереження історичної пам'ятки - водонапірної вежі
4 4645 Постройка бетонного скейт-парка в Запорожье
5 4678 НЕ УБИРАТЬ трамвайный маршрут 16 и 8, либо перенести трамвайную колею на новую дорогу.
6 4687 Петиція, щодо впровадження комунального великогабаритного громадського транспорту до зупинки Міжнародний Аеропорт місто Запоріжжя
7 4701 Запустить муниципальный автобусный маршрут № 3 «4-й Южный микрорайон — АЭРОПОРТ» (ч/з пр-т Моторостроителей).
8 4715 Выделить помещение/участок земли для установки станции рециклинга сортировки отходов с их возможной последующей переработкой) в центре города.
9 4845 Установить кондиционеры в коммунальных автобусах КП «Запорожэлеткротранс» по автобусным маргрутам — № 17, 18, 29, 38, 39, 56, 59, 72, 94.
10 5352 Допомога дітям з інвалідністю та інвалідам з дитинства
11 5529 Очистка русла и прибрежной територии реки Кабыця или Кушугумка (На Южном)
Підтримані петиції (2020 рік)
1 5654 О создании приюта для животных в г. Запорожье
2 5858 Терміново встановити пристрої для електронної оплати проїзду у громадському транспорті Запоріжжя
3 6048 Вимагаємо прийняти рішення про поетапне зниження викидів в атмосферне повітря
4 6166 Прийняти міри щодо включення фільтрів на всіх заводах Запоріжжя
5 6198 Про надання житла видатній запорізькій спортсменці Вікторії Марчук
6 6471 Проведення марафону у Запоріжжі 11 квітня 2021 р.
Підтримані петиції (2021 рік)
1 6527 Створення автоспортивного майданчика для дисципліни дрифт і драг в м. Запоріжжя
2 6558 Про будівництво пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку у м. Запоріжжя
3 7165 Щодо відновлення навчального процесу
Підтримані петиції (2022 рік)
1 6967 Постоянной комиссии Запорожского горсовета по вопросам экологии, установить какое из предприятий Шевченковского района создаёт по ночам выбросы вредных веществ на п. Димитрова, до такой степени, что люди задыхаются и не могут спать, и принять действенные меры к устранению «экологической катастрофы» на п. Димитрова!
2 7085 Зробити тротуар з велодоріжкою (замість зруйнованого) вздовж Наберожної Магістралі
3 7098 Оновлення спортивного майданчика гімназії #2 ім. Лесі Українки
 Підтримані петиції (2023 рік)
1 8173 Перейменувати сквер Яланського на сквер (або парк) імені Дениса Тарасова
2 8217 Просимо врахувати досвід міст України і затвердити новий проєкт правил обрізки дерев
 
Не підтримані петиції (2017 рік)
1  4 Уменьшение тарифа на обслуживание домов КП Наш город.
2  200 Повернути безкоштовні повноцінні сніданки школярам 1-4 класів
3  155 Збереження пам’ятника В.І.Леніну як об’єкту монументального мистецтва
4  435 Будівництво в Запоріжжі Льодової Арени для розвитку зимових видів спорту
5 1611 Скидка студентам на проезд в общественном транспорте
Не підтримані петиції (2018 рік)
1 2208 Понад 600 запорожців втратили робочі місця, запорізька енергетична компанія на межі банкрутства. Потрібно вжити термінові заходи!
2 3592 Против размещения в центре города Запорожья нового ТЦ «Современный центр города» напротив универмага Украина и проведения расследования каким образом муниципальная земля в центре города попала в частное владение.
3 3901 Просимо зберегти для наших дітей
4 3754 створення центру поводження з тваринами
5 3832 Про ОСББ
6 3890 Додати покращення екології, енергоефективності будівель та зменшення шкідливих викидів у довкілля до приоритетних напрямків для проектів, що реалізуються за кошти «Громадського бюджету» м. Запоріжжя в 2019 році та надалі.
7 4102 Ввести мораторій на будівництво на зелених територіях загального користування до приведення їх площі до затверджених норм.
8 4383 Нормализация системы общественного транспорта в г. Запорожье
9 4381 Против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте! Сколько можно соглашаться!
Не підтримані петиції (2019 рік)
1 4683 Просим построить в городе Запорожье зал мужской и женской спортивной гимнастики с современным оборудованием для воспитания нового поколения молодых тренеров и спортсменов.
2 5125 Відновити безкоштовне харчування для дітей 1-4 класів в Запорізьких школах
3 5313 О рассмотрении резолюции «Украине нужен мир», принятой общественными организациями г. Запорожья к Президенту, Кабинету Министров и Верховной Раде Украины в поддержку действий Президента, направленных на имплементацию «Формулы Штайнмайера», как единственно реального пути прекращения войны и восстановления мира на Донбассе
Не підтримані петиції (2020 рік)
1 6018 Набережная у реки Сухая Московка на 3-м Шевченковском (Готовый проект)
2 6070 Спасите памятник архитектуры! Проспект Соборный 175
3 6281 Створення спеціалізованого закладу (притулку) у м. Запоріжжі для постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою стат
4 6405 ЗА відновлення дистанційного навчання
5 6434 Короткий шлях та розгрузка мосту Преображенського шляхом реконструкції дороги через урочище "Вирва"
Не підтримані петиції (2021 рік)
1 6484 Создание зоополиции
2 6496 Вирішити питання щодо відновлення території перед центральним входом та навколо ліцею 99 (Хортицький район)
3 6499 Залишити в гімназії 45 у Хортицькому районі початкову школу і заборонити звільняти вчителів молодших класів
4 6514 Заборонити політичну партію «ОПЗЖ» та «Партію Шарія»
5 6523 Зберігти в гімназії № 6 Комунарського району початкову школу
6 6524 Запорожскому горсовету принять решение — «НЕ ПОДДЕРЖАТЬ» петицию №6514 «Заборонити політичну партію «ОПЗЖ» та «Партію Шарія»!
3 6560 Заборона підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті
4 6561 Ввести льготы на проезд для студентов в муниципальном транспорте
5 6571 Збереження набору до перших класів колегіуму "Елінт" м. Запоріжжя
6 6584 ПОДКЛЮЧИТЬ, жителям и гостям города Запорожья, сервис мониторинга общественного транспорта «Дозор Сити», в связи с тем, что сервис мониторинга общественного транспорта «EasyWay» и «CityBus» — это просто НЕДОРАЗУМЕНИЕ!
7 6637 Инициировать проверку и лишить права на управление домами "управляющей" компании "Місто для людей"
8 6659 Обладнати шкільні та дошкільні заклади освіти камерами відеоспостереження
9 6661 Запоріжжя проти підняття цін на проїзд у громадському транспорті
10 6729 Встановити фандомати
11 6806 Проти перейменування вул. Північнокільцевої
12 6908 Добавить новый маршрут с Песков на Космос
13 7170 Запрет на введение незаконной абонплаты концерном "МТМ" ("Теплосети")
Не підтримані петиції (2022 рік)
1 7081 Общественные туалеты в Запорожье
2 7127 Заменить маршрутки Спринтеры на низкопольные автобусы среднего класса А10 производства ЗАЗа
3 7277 Запровадити нічний режим роботи громадського транспорту
4 7402 Заохочення молоді до занять спортом та здорового способу життя через реконструкцію стадіону школи №108 м. Запоріжжя
5 7413 Знижка на проїзд за студентським квитком
6 7428 Установить светофор на аварийно-опасном перекрестке улицы Николая Корищенко (Кузнецова) и трассы "Харьков-Симферополь"
7 7534 Не подымать проезд в маршрутках более чем до 10 грн!
8 7535 Снизить стоимость проезд и уровнять для электротранспорта и коммунальных автобусов на уровне 5 грн!
9 7541 Проти підвищення ціни на проїзд у громадському транспорті
10 7637 Призупинення дії Методики №315 (розподіл між споживачами обсягів спожитих послуг)
11 7715 Неефективність керівництва Концерну «Міські Теплові Мережі»
Не підтримані петиції (2023 рік)
1 7200 Не допустити будівництво елітного житла замість стадіону біля каскаду фонтанів Райдуга
2 7650 Залишити в будівлі за адресою вул.Новгородська, 28А дитячу поліклініку Хортицького району!!! Не віддавати в аренду це приміщення приватним клінікам. Діти Хортицького району потребують нормальних умов для медичного обслуговування
3 7844 Не закривати відділ педіатрії на пр. Соборному 228
4 7855 Перейменувати вулицю росіянина Лермонтова на українського героя Атанаса Іванова
5 7935 Екологічний стан річки Суха Московка потребує вирішення!
6 7975 Про непідтримання проєкту рішення Запорізької міської ради "Про реорганізацію юридичної особи - комунального некомерційного підприємства "Міська дитяча лікарня №1" ЗМР шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства "Міська дитяча лікарня №5" ЗМР"
7 8166 Снизить стоимость проезда на коммунальных автобусах до 10 грн
8 8186 Переглянути рішення про реорганізацію міської лікарні №10 шляхом її юридичного приєднання до міської лікарні №6
9 8188 Надання гуманітарної допомоги співмешканцям міста Запоріжжя що мають інвалідність та людям похилого віку
10 8193 Про скасування рішення сесії Запорізької міської ради від 07.12.2022р. "Про реорганізацію юридичної особи – комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» Запорізької міської ради шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня №6" Запорізької міської ради"