Консультації з громадськістю

Порядок проведення консультацій з громадськістю

Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення членів територіальної громади Запоріжжя до участі у здійсненні місцевого самоврядування. Проведення консультацій з громадськістю має сприяти налагодженню системного діалогу органів місцевого самоврядування  з мешканцями міста, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань у сфері місцевого самоврядування з врахуванням громадської думки, створенню умов для участі членів територіальної громади м. Запоріжжя у розробленні проєктів таких рішень.

Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма), що передбачає організацію і проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, дискусійних платформ, публічних консультацій (в тому числі зі стейкхолдерами), зборів, зустрічей з громадськістю, теле- або  радіодебатів, Інтернет-конференцій, електронних консультацій та вивчення громадської думки (опосередкована форма), що здійснюється шляхом проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо), аналітичних моніторингів потреб громади, створення телефонних "гарячих ліній", проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін, опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки.

УВАГА! Під час дії карантинних обмежень консультації з громадськістю проводяться виключно у вигляді електронних консультацій.

Консультації з громадськістю організовують і проводять органи місцевого самоврядування спільно з Громадською радою при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. Для цього створюється спеціальна робоча група, яка забезпечує організацію і проведення консультацій з громадськістю.

За ініціативи Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради можуть проводитись консультації з громадськістю з таких питань:

  • що стосуються суспільно-економічного розвитку міста,
  • щодо реалізації та захисту прав і свобод громадян;
  • щодо задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів громадян.

Результатом публічного громадського обговорення є звіт, який готує робоча група. Звіт в обов'язковому  порядку доводиться до відома громадськості шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Запорізької міської влади або в інший прийнятний спосіб не пізніше, ніж через два тижні після його закінчення.


Портал E-Consult Zaporizhzhia — електронні консультації з громадськістю.

Відповідальні особи (ініціатори консультацій) по роботі з порталом  E-Consult Zaporizhzhia


Плани проведення консультацій з громадськістю:

План заходів із проведення консультацій з громадськістю виконавчих органів Запорізької міської ради та їх структурних підрозділів на 2022 рік

План заходів із проведення консультацій з громадськістю виконавчих органів Запорізької міської ради та їх структурних підрозділів на 2021 рік


Нормативно-правова база щодо консультацій з громадськістю

Рішення міської ради від 26.01.2022 №60 «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 24.04.2013 №17 «Про затвердження Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань суспільно-економічного розвитку м.Запоріжжя» (зі змінами)»

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (ст. 6, 9, 12, 13, 14, 25)

Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» (ст.5)

Закон України «Про громадські об'єднання»

Закон України «Про місцеве самоврядування»

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля ( Орхуська Конвенція) (ст.4, 5, 6, 7, 8)

Постанова Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 р. N 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»

Конституція України