Інформація для ОСББ

 

Методичні рекомендації для балансоутримувачів, керуючих компаній, ОСББ щодо облаштування найпростіших укриттів


Рекомендації для уникнення інфікування COVID-19


Пам'ятка споживачам теплової енергії по обов'язковим обсягам робіт, які необхідно проводити при щорічній підготовці житлових будинків до опалювального сезону


Програма ЕНЕРГОДІМ

Часті питання 

Алгоритм розірвання договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, укладеного за результатами проведеного конкурсу за ініціативою співвласників такого будинку (з додатками)


Інформація для ОСББ

Рішенням Наглядової ради ДУ «Фонд енергоефективності» від 16 серпня 2019 року (у редакції, затвердженій рішенням Наглядової ради ДУ «Фонд енергоефективності» від 21 вересня 2023 року) Наглядова рада Фонду внесла зміни до Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» та запровадила новий пакет А "Легкий".

Рішенням Запорізької міської ради прийнята «Програма часткового відшкодування вартості енергозберігаючих заходів, впроваджених об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків м.Запоріжжя по пакету А «Легкий» на 2023 - 2024 роки» (далі-Програма).

Метою Програми є зменшення витрат населення на оплату енергоресурсів, зменшення споживання енергоресурсів, поліпшення умов проживання мешканців в багатоквартирних будинках ОСББ, зменшення витрат на капітальні ремонти інженерних мереж багатоквартирних будинків, а також коштів мешканців для термореновації будинків, шляхом часткового відшкодування вартості енергозберігаючих заходів, впроваджених ОСББ по пакету А «Легкий» за рахунок бюджету Запорізької міської територіальної громади.

Пакет А "Легкий" передбачає:

Обов’язковий перелік заходів з енергоефективності:

1. Встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії.

2. Встановлення або модернізація індивідуального теплового пункту (далі-ІТП).

Необов’язковий перелік заходів з енергоефективності:

1. Заміна або модернізація загальнобудинкового котла або/та допоміжного обладнання (наприклад: насосів, систем автоматичного регулювання, тощо).

2. Теплоізоляція або/та заміна трубопроводів системи внутрішнього теплопостачання в неопалюваних приміщеннях.

3. Теплоізоляція або/та заміна трубопроводів системи гарячого водопостачання в неопалюваних приміщеннях.

4. Гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів.

5. Комплекс робіт із теплоізоляції, улаштування опалюваних та неопалюваних горищ (технічних поверхів) та дахів.

6. Модернізація системи гарячого водопостачання.

7. Встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії на потреби опалення або/та приладів – розподілювачів теплової енергії у квартирах.

8. Встановлення автоматичних регуляторів температури повітря у приміщеннях на опалювальних приладах водяної системи опалення у квартирах або/та у приміщеннях (місцях) загального користування житлового будинку.

9. Заміна або/та теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та приладів водяної системи опалення у приміщеннях (місцях) загального користування житлового будинку.

10. Заміна або ремонт блоків віконних або/та блоків балконних дверних у приміщеннях (місцях) загального користування житлового будинку.

11. Заміна або ремонт зовнішніх дверей або/та облаштування тамбурів зовнішнього входу.

12. Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи освітлення у приміщеннях (місцях) загального користування житлового будинку.

Включення до проєкту будь-яких необов’язкових заходів з енергоефективності з наведеного вище переліку можливе за умови:

а) якщо обов’язкові заходи з енергоефективності в багатоквартирному будинку вже здійснені або їх технічно неможливо реалізувати, а інформація про це відображена в Енергетичному сертифікаті, що подається разом із заявкою до Фонду.

б)виконання в рамках проєкту обов’язкових(ого) заходів(у) з енергоефективності, що не були(в) здійснені(ий) в багатоквартирному будинку раніше.

Програмою передбачається часткове відшкодування вартості з бюджету Запорізької міської територіальної громади суми коштів ОСББ, за умови участі їх у програмі «ЕНЕРГОДІМ», у розмірі 10% від загальної вартості виконаних по проєкту робіт, але не більше 200 тис.грн.

Для здійснення часткового відшкодування вартості енергозберігаючих заходів ОСББ можуть подавати документи до департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради.


Інформація для ОСББ

Рішенням Наглядової ради Державної установи «Фонд енергоефективності» 17 листопада 2022 року (у редакції, затвердженій рішенням Наглядової ради ДУ «Фонд енергоефективності» від 21 вересня 2023) затверджена Програма «ВідновиДІМ» (далі – Програма).

Метою Програми є фінансування будівельних робіт з відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок військової агресії російської федерації проти України.

Учасниками Програми є ОСББ, в тому числі ОСББ м.Запоріжжя, що створені та діють відповідно до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 року № 2866-III.

Фінансування за Програмою надається виключно на виконання таких видів робіт (послуг):

− заміна або ремонт пошкоджених світлопрозорих огороджувальних конструкцій (блоків віконних або/та блоків балконних дверей, вітражів тощо), зовнішніх та внутрішніх тамбурних дверей;

− ремонт пошкоджень фасадів будівлі;

− ремонт пошкоджень конструкцій даху / покриття будівлі;

− ремонт пошкодженого обладнання дахових котелень та інженерних мереж.

Види робіт (послуг) включають в себе, крім здійснення відповідних будівельних робіт, також придбання матеріалів та обладнання, необхідних для виконання таких робіт.

Фонд за Програмою надає її учасникам фінансування у формі гранту,

який виплачується на безоплатній та безповоротній основі в розмірі 100% вартості витрат на виконання робіт (послуг) за проєктом, але не більше загальної суми гранту за проєктом, та в будь-якому випадку не може перевищувати 7,2 млн грн. на один об’єкт відновлення.

Документи для участі у Програмі ОСББ можуть подавати до Державної установи «Фонд енергоефективності».


Шановні голови правлінь ОСББ, ЖБК та керівники керуючих компаній!

Нагадуємо про необхідність забезпечення вільного та безперешкодного доступу громадян для укриття під час повітряної тривоги в найпростіших укриттях (підвальних приміщеннях), сховищах та протирадіаційних укриттях, у відповідності до фонду захисних споруд цивільного захисту м. Запоріжжя, затвердженого розпорядженням міського голови від 29.12.2022 № 320р та реєстром найпростіших укриттів (підвальних приміщень), затверджених рішенням місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій м. Запоріжжя від 22.07.2022.

На захисних спорудах розміщені покажчики «Укриття». В разі якщо найпростіше укриття (підвальне приміщення) закрите, необхідно розмістити в під'їздах будинків об'яви з інформацією про місцезнаходження ключів від них.


Інформація для ОСББ

Відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 №2189-VIII (далі-Закон) співвласникам багатоквартирних будинків необхідно визначитися з моделлю договірних відносин для послуг з постачання теплової енергії, послуг з постачання гарячої води, послуг з централізованого водопостачання, послуг з поводження з побутовими відходами.

  За рішенням співвласників багатоквартирного будинку (уповноваженого органу управління ОСББ), прийнятим відповідно до Закону, договір про надання комунальної послуги укладається з виконавцем відповідної комунальної послуги:

1) кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно (індивідуальний договір);

2) від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою (колективний договір);

3) об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг, як колективним споживачем.

Співвласники багатоквартирного будинку (ОСББ) самостійно обирають одну з моделей організації договірних відносин, за кожним видом комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії). У межах одного багатоквартирного будинку дозволяється обрання різних моделей організації договірних відносин за різними видами комунальних послуг.

 Не пізніш як протягом п’яти місяців з дня завершення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України співвласники багатоквартирних будинків незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком зобов’язані прийняти рішення про модель  організації  договірних  відносин  з  виконавцями  комунальних  послуг (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) щодо кожного виду комунальної послуги згідно з ч.1 ст. 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», а виконавці комунальних послуг - укласти із такими співвласниками договори про надання відповідних комунальних послуг відповідно до обраної співвласниками моделі організації договірних відносин.

У разі якщо співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги протягом вищезазначеного строку, між виконавцем та кожним співвласником укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги відповідно до ч.7 ст. 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».


Оголошення

З метою впровадження енергомодернізації в житлових будинках ОСББ, пропонуємо головам правління ОСББ та всім бажаючим ознайомитись з Програмою фінансування енергомодернізації житла в багатоквартирних будинках з ОСББ (IQ energy).

Основними перевагами зазначеної Програми є:

  • попередній аналіз та оцінка ефективності проекту від спеціалістів Програми;
  • супровід ОСББ консультантами Програми впродовж підготовки документів на кредит;
  • верифікація всіх проектів на відповідність критеріям енергоефективності;
  • супровід та консультування ОСББ спеціалістами Програми під час проведення робіт;
  • 40% компенсації від затрат на весь проект (включаючи матеріали та витрати на монтаж).

З більш детальнішою інформацією щодо прийняття участі в зазначеній Програмі пропонуємо Вам перейти за посиланням: http://www.iqenergy.org.ua/osbb, або звернутись на відповідну Гарячу лінію: 0-800-505-717.


 

Інформація для мешканців житлових будинків, в яких створено ОСББ

Розпорядженнями міського голови від 02.11.2018 №344р, від 21.01.2020 №16р створено комісії (далі Комісія) за результатами роботи яких, складаються акти обстеження приміщень, які мають ознаки допоміжних приміщень.

У своїй роботі Комісія керується вимогами чинного законодавства та висновками Верховного суду України з наведених підстав.

Зокрема, відповідно до висновків Вищого спеціалізованого суду України від 20.09.2017 року http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/69329260, приміщення, які не задіяні в експлуатації та обслуговуванні житлового будинку, є нежитловими приміщеннями та, відповідно, є власністю територіальної громади.

Разом з тим, згідно з Постановою Великої Палати Верховного Суду від 23.10.2019 по справі № 598/175/15-ц http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85415070 на час приватизації квартир житлових будинків було чинним Положення про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян, затверджене наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 15.09.1992 року № 56, у пункті 17 якого прямо вказувалось, що нежилі приміщення житлового фонду, які використовуються підприємствами торгівлі, громадського харчування, житлово-комунального та побутового обслуговування населення на умовах оренди, передаються у комунальну власність відповідних міських, селищних, сільських Рад народних депутатів.

Крім того, для здійснення відповідних висновків, Комісія враховує:

- матеріали первинної технічної інвентаризації та на дату набрання чинності Закону України від 19.06.1992 № 2482-ХІІ «Про приватизацію державного житлового фонду» станом на 19.06.1992 року;

- наявність та розташування інженерних комунікацій і обладнання обстежуваного приміщення;

- функціональне призначення;

- висновки експертів за результатами проведення експертного будівельно-технічного дослідження;

- інші документи та інформацію.

Отже, органами місцевого самоврядування м. Запоріжжя на законних підставах приймаються відповідні рішення в інтересах ОСББ.

У разі виникнення питань, пов’язаних з реалізацією прав та виконанням обов’язків щодо спільного утримання багатоквартирними будинками, ОСББ може звертатися до департаменту з управління житлово-комунального господарства міської ради, комунальних підприємств «Наше місто» Запорізької міської ради та «ВРЕЖО №7», департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради, які сприяють у вирішенні питань врегулювання правових, організаційних та економічних відносин з ОСББ.


Алгоритм отримання квартиронаймачами квартир комунальної власності довіреності для голосування на загальних зборах ОСББ

Квартиронаймачі неприватизованих квартир, які виявляють бажання приймати участь у загальних зборах об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та приймати рішення з питань порядку денного, мають можливість отримати відповідну довіреність від міського голови.

Для цього квартиронаймачу необхідно:

1. Написати заяву в довільній формі на ім'я міського голови (у заяві зазначити номер мобільного телефону);

2. Додати до заяви завірену квартиронаймачем копію свого паспорту, та копію ордеру на квартиру;

3. Надати заяву та додатки до виконавчого комітету Запорізької міської ради - 69105, м. Запоріжжя пр. Соборний, 206. (каб. 104).

4. Після підготовки довіреності заявника телефоном буде запрошено до департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради для отримання довіреності. (Особисто, при собі мати документ, що підтверджує особистість).


 

Послуга з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

Згідно інформації, отриманої від Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, до 10.06.2018 на законодавчому рівні було визначено послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

При наданні пільг та субсидій для відшкодування витрат на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій мешканцям житлових будинків, у яких створено ОСББ (ЖБК) застосовується механізм, визначений Постановою КМУ від 13.11.2013 № 860 «Про надання пільг та субсидій для відшкодування витрат на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій мешканцям житлових будинків, у яких створено ОСББ (ЖБК)».

З 10.06.2018 введено в дію Закон України від 09.11.2017 № 2189-УІИ «Про житлово-комунальні послуги» (далі — Закон) в частині регулювання послуги з управління багатоквартирним будинком.

При цьому Закон України від 24.06.2004 № 1875 «Про житлово-комунальні послуги» визнано таким, що втратив чинність з 10.06.2018 в частині норм, що регулюють надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Згідно ст. 5 Закону до житлово-комунальних послуг віднесено житлову послугу — послугу з управління багатоквартирним будинком.

Відповідно до вимог Закону та Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» наразі в Україні відбуватиметься перехід від послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій до послуг з управління багатоквартирним будинком.

КМУ доручено забезпечити з межах своїх повноважень перегляд та скасування нормативно-правових актів, що суперечать Закону.

З метою виконання вимог законодавства, КМУ була прийнята Постанова від 26.07.2018 № 606 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. № 860», яка набирає чинності з 01.01.2019.

У зв’язку із цим передбачається, що соціальний захист населення в частині надання пільг та житлових субсидій, що проживає в будинках, де створено ОСББ/ЖБК, здійснюватиметься виходячи з витрат на управління багатоквартирним будинком.

Зміни також відбулись в Постанові КМУ від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів в сфері житлово-комунального обслуговування».

Зокрема, згідно з формулою, передбаченою в пп.9 п. З вищезазначеної Постанови КМУ, соціальний норматив витрат на управління багатоквартирним будинком (граничний розмір) станом на 01.12.2018 становить 5,69 грн/м2.

Враховуючи зазначене, для громадян, що проживають у будинках, де створено ОСББ/ЖБК, пільги та субсидії для відшкодування витрат на управління багатоквартирним будинком мають надаватися виходячи із соціальної норми житла та соціального нормативу витрат на управління багатоквартирним будинком (граничного розміру), встановлених Постановою КМУ від 06.08.2014 № 409.

Зважаючи на вищевикладене, з метою забезпечення соціального захисту населення, ОСББ/ЖБК, які наразі використовують для розрахунків з мешканцями відповідних будинків внески на утримання будинку і прибудинкової території мають забезпечити їх перегляд (визначивши внески на управління багатоквартирним будинком) враховуючи вимоги законодавства та нормативно-правової бази.


Курси «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)»

Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради  повідомляє, що на базі Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій з 2016 року діють постійні курси «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» спеціальності 073 «Менеджмент». За результатами курсової підготовки слухачі отримують сертифікат.

З детальною інформацією щодо курсів можна ознайомитись за телефонами: (061) 279-21-05, (099) 33-13-878 (Олена Анатоліївна).


Корисні документи

Лист Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Щодо зміни механізму відшкодування пільг та субсидій, наданих населенню на оплату житлово-комунальних послуг»

Роз'яснення-рекомендації співвласникам багатоквартирних будинків у разі надходження від публічного акціонерного товариства «Запоріжгаз» проектів договорів, які стосуються встановлення загальнобудинкових вузлів обліку природного газу

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій оголошує черговий набір слухачів на курсове навчання «Управитель багатоквартирного житлового будинку»

 

Грантові програми та конкурси

З метою пошуку альтернативних джерел фінансування для реалізації соціально значущих проектів та покращення рівня життя співвласників багатоквартирних будинків м. Запоріжжя, пропонуємо ОСББ та ЖБК прийняти участь в актуальних грантових програмах та конкурсах, які наведені нижче.

ІСАР Єднання Платформа «Маркетплейс» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)

Гранти з організаційного розвитку ОГС надаються на конкурсній основі у межах проекту «Платформа розвитку громадянського суспільства» (далі Платформа Маркетплейс), який впроваджується завдяки фінансуванню Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Детальніше за посиланням:

http://cd-platform.org/granti

Корисні посилання на методичні матеріали, посібники, каталоги, ресурси

Каталог донорських організацій 

Як підготувати проект розвитку громади: безкоштовний онлайн-курс 

Перелік міжнародних угод та нормативно-правових актів у сфері міжнародної технічної допомоги

Перелік міжнародних донорських організацій в Україні

Грантові ресурси:

http://www.gurt.org.ua/

https://biggggidea.com/

https://www.prostir.ua/