Створення ОСББ

Переваги ОСББ

 • Можливість колективного прийняття рішень щодо управління будинком.
 • Контроль за використанням коштів та якістю наданих послуг.
 • Прийняття рішень про реконструкцію та ремонт будинку.
 • Можливість отримання коштів на проведення капітального ремонту.
 • Можливість вибору виконавця житлово-комунальних послуг.
 • Можливість самостійного обслуговування будинку, встановлення власного розміру внеску на утримання будинку та прибудинкової території.
 • Економія власних коштів за рахунок неприбуткового статусу об’єднання.
 • Ефективне управління спільним майном.
 • Отримання додаткового фінансування (встановлення сервітутів, здача в оренду допоміжних приміщень).
 • Отримання кредитів, грантів для проведення ремонту чи модернізації будинку, можливість впровадження енергоефективних заходів.
 • Участь у програмі компенсації відсоткових ставок за кредитами, отриманими на впровадження енергоефективних заходів.

 

ОСББ: з чого почати?

1. Створення ініціативної групи

Ініціативна група має складатися не менш як з трьох власників квартир або нежитлових приміщень. Створення ініціативної групи оформлюється відповідним протоколом.

Законодавчими актами, якими керується ініціативна група при створенні ОСББ, є:

Закони України: 

 • «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 №2866-111;
 • «Про житлово-комунальні послуги»;
 • «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку від 14.05.2015 №417-VIIІ» (зі змінами та доповненнями).

Постанова Кабінету Міністрів:

 • «Про затвердження Типового статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та Типового договору відносин власників житлових і нежитлових приміщень та управителя» від 27.08.2003 №141 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.09.2015  №238).

2. Підготовка до проведення установчих зборів

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо переваг створення ОСББ з власниками квартир та нежитлових приміщень. Можливе проведення загальних інформаційних зборів у будинку.

Ініціативна група має зібрати необхідну інформацію:

1. Скласти список співвласників багатоквартирного будинку шляхом проведення поквартирного опитування з зазначенням загальної площі приміщення та/або через запит до державної реєстраційної служби;

2. Отримати у колишнього власника або управителя будинку наступну інформацію (за бажанням):

 • технічну характеристику;
 • загальну площу квартир та нежитлових приміщень;
 • перелік неприватизованих квартир;
 • перелік та площу нежитлових та вбудованих приміщень;
 • складові тарифу по утриманню будинку та прибудинкової території постатейно;
 • площу прибудинкової території, що прибирається;
 • наявність заборгованості за послуги з утримання будинку та прибудинкової території.

3. Розробити проект статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (на основі Типового статуту, затвердженого Наказом Держжитлокомунгоспу України від 27.08.2003 №141 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.09.2015 №238) та надати можливість ознайомитися з ним всім мешканцям будинку.

4. Не пізніше ніж за 14 днів письмово повідомити кожного власника про проведення установчих зборів. Запрошення направляється в письмовій формі і вручається під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). За наявності неприватизованих квартир (квартир, які знаходяться у власності територіальної громади) необхідно повідомити про дату та місце проведення установчих зборів голову територіальної громади (міського голову).

3. Проведення установчих зборів

Установчі збори як правило проводяться у дворі будинку у зручний для більшості співвласників будинку час. Можливе проведення установчих зборів в приміщеннях районних адміністрацій, шкіл і т.п.

Кожен співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційно до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та  нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку. Делегування повноважень під час голосування на установчих зборах має бути оформлено нотаріально. За неповнолітніх власників голосують їх батьки при пред’явленні свідоцтва про народження.

Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх власників або їх уповноважених осіб. Також обирається секретар зборів, який складає протокол установчих зборів.

До порядку денного установчих зборів включаються наступні питання:

 • вибір голови та секретаря зборів;
 • створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та затвердження його назви;
 • затвердження статуту об’єднання;
 • вибори правління об’єднання та затвердження строку його повноважень;
 • визначення уповноваженої особи для здійснення державної реєстрації об’єднання;
 • вибори членів ревізійної комісії (ревізора) об’єднання.

Рішення приймаються шляхом поіменного голосування, оформлюється особистим підписом кожного, хто проголосував. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини загальної кількості співвласників. Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів «за» або «проти», протягом 15 календарних днів з дати проведення установчих зборів проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували  на установчих зборах.

4. Державна реєстрація об’єднання (безкоштовна)

Для реєстрації ОСББ необхідно підготувати комплект документів та передати їх у відповідні органи:

 • Подання пакету документів до державного реєстратора (знаходиться при районній адміністрації):
  • реєстраційна картка за формою 1 (має бути заповнена машино-друком або великими літерами власноруч на українській мові);
  • оригінал та копія протоколу установчих зборів про створення ОСББ з підписними листами;
  • два примірники статуту.
 • Отримання відомості з ЄДРПОУ в органах державної статистики (необхідно звернутись з письмовою заявою,  оплатити адміністративний збір).
 • Реєстрація ОСББ в органах державної фіскальної служби.
 • Виготовлення печатки та штампу (за необхідності).
 • Відкриття банківського рахунку.

За додатковою інформацією звертайтеся до відділу нормативно-методологічного забезпечення розвитку житлового господарства департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради.    

Адреса: вул. Незалежної України, 46а
Тел.: 224-22-67
E-mail: gkh.osmd@ukr.net

 

Навчання голів ОСББ та управителів в ВНЗ м. Запоріжжя

1. Класичний приватний університет

Підвищення кваліфікації за програмою «Управління організаціями, підприємствами, установами» (управління і утримання житлових будинків та комплексів).
Термін навчання — 1 місяць. Після закінчення навчання випускники одержують свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації з обраної спеціальності.

Контакти:
Кафедра адміністративного менеджменту та бізнес-адміністрування
тел.: (061) 220-07-88
e-mail: kamba@mail.ru

2. Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

Курси для здобуття кваліфікації «Управитель багатоквартирного житлового будинку».
Термін навчання на курсах — 2 тижні — 1,5 місяці. Після закінчення навчання випускники одержують сертифікат про курсове навчання.

Контакти:
тел.: (061) 279-21-05, (099) 331-38-78 
www.econom.zp.ua

 

Опубліковано: 05.10.2017 23:40 (оновлено: 18.02.2019 16:19)