Перелік набору даних

При оновленні програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу відкритих даних було збережено персональні кабінети установ, проте всі набори даних, які були опубліковані до 8 серпня 2018 року, тепер доступні для перегляду та вивантаження тільки на старій версії Порталу.
 

Перелік набору даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Запорізька міська рада

публікується на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»

 

1. Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх телефонів та адрес

2. Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації

3. Звіт про використання бюджетних коштів (для розпорядників інформації, що використовують бюджетні кошти), зокрема за окремими бюджетними програмами

4. Нормативи, що затверджуються розпорядником інформації

5. Переліки національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів

6. Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

7. Річні плани закупівель

8. Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником

9. Реєстр (перелік) наборів відкритих даних

10. Переліки адміністративних послуг, інформаційні картки адміністративних послуг та бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги

11. Адміністративні дані, що збираються (обробляються) розпорядником інформації

12. Правові акти, що підлягають оприлюдненню відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

13. Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління розпорядника інформації

14. Основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій

15. Перелік об'єктів комунальної власності

16. Перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду)

17. Перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування

18. Перелік суб’єктів господарювання комунальної власності

19. Фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності

20. Реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади

21. Відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

22. Перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, та маршрути перевезення

23. Перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

24. Інформація про рекламні засоби

25. Перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови

26. Перелік укладених договорів

 

Завантажити перелік