Перелік набору даних

При оновленні програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу відкритих даних було збережено персональні кабінети установ, проте всі набори даних, які були опубліковані до 8 серпня 2018 року, тепер доступні для перегляду та вивантаження тільки на старій версії Порталу.
 

Перелік набору даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Запорізька міська рада

публікується на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»

 

Рішення виконавчого комітету від 01.07.2019 №293 "Про затвердження Порядку розміщення наборів даних Запорізької міської ради, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, в мережі Інтернет"