Публічна інформація

Закон України «Про доступ до публічної інформації» набрав чинності 09.05.2011. Він був створений з метою забезпечення реалізації конституційного права громадян вільно збирати, використовувати і поширювати інформацію.

На виконання цього закону, виконавчий комітет Запорізької міської ради створив сектор з питань доступу  до публічної інформації, на який покладено обов’язок реалізовувати право запитувачів інформації на доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні виконавчого комітету Запорізької міської ради.

Публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством,  або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запит на інформацію — це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запит на отримання публічної інформації подається у довільній формі, але він має містити:

  1. ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  3. підпис і дату (письмовий запит).

 

Оформлення запиту на отримання публічної інформації

Усно за телефонами: 224-69-56, 224-19-35

Факс: 233-53-14

Електронною поштою: infosector@zp.gov.ua

Письмово: 69105, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 206, Сектор з питань доступу до публічної інформації виконавчого комітету Запорізької міської ради (на конверті вказати «Інформаційний запит»).

Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб в письмовому вигляді

Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб в письмовому вигляді

Форма для подання інформаційного запиту від об'єднань громадян в письмовому вигляді

 

Нормативно-правова база 

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Указ Президента України від 05.05.2011 №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Розпорядження міського голови від 10.05.2011 №270р «Про заходи щодо забезпечення доступу громадян до публічної інформації»

Порядок опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації у виконавчому комітеті Запорізької міської ради