М-тести до чинних регуляторних актів

На сьогодні в місті Запоріжжі діє Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Запорізької міської ради 30.08.2017 №45.

Відповідно до пункту 4 Плану дій зазначеної Програми складовою стратегічної цілі 1.1. «Зменшення регуляторного тиску на суб’єктів малого та середнього підприємництва» є проєкт «Зменшення адміністративних витрат на виконання регулювань в місті», який передбачає розрахунок базового рівня адміністративного навантаження (матеріальних, часових витрат) на суб’єктів господарювання та базового рівня витрат виконавчих органів міської ради на виконання прийнятих міською радою та її виконавчим комітетом регуляторних актів шляхом проведення М-тесту.

У даному підрозділі розміщуються розрахунки вигод та витрат від впроваджених регулювань суб’єктів малого підприємництва, питома вага яких у загальній кількості перевищує 10%.

Опубліковано: 05.06.2020 10:01