Запорізька молодіжна міська рада

Міська молодіжна рада є колегіальним консультативно-дорадчим органом при Запорізькій міській раді з питань реалізації молодіжної політики в місті Запоріжжі, покликаним сприяти взаємодії виконавчих органів місцевого самоврядування та молоді міста Запоріжжя, забезпечувати узгодженість дій у вирішенні питань, пов’язаних із життям молоді та участю її в усіх сферах життя суспільства вмісті.

Метою Міської молодіжної ради є побудова та реалізація молодіжної політики міста, посилення впливу молоді на життя громади у місті шляхом розвитку партнерської участі молоді у прийнятті рішень на підставі конструктивної взаємодії із органами місцевого самоврядування, керівництвом навчальних закладів, підприємств та інститутів громадянського суспільства міста.