Стратегія розвитку

Стратегія розвитку м. Запоріжжя на період до 2028 року підготовлена членами Координаційної ради з розробки стратегії розвитку міста Запоріжжя за участі широкого кола представників громади міста шляхом обговорень, котрі відбувалися протягом 2016-2017 років. Партнерство, створене для розробки Стратегії, передбачає участь органу місцевого самоврядування, освітніх та наукових установ, організацій громадянського суспільства, представників приватного сектору та інших зацікавлених сторін міста.

Партнером цього процесу виступив проект «Партнерство для розвитку міст» (проект ПРОМІС), що діяв головним чином в якості технічної допомоги, надаючи методичні рекомендації. Консультації, проведені між членами Координаційної ради, сприяли посиленню їх зацікавленості та забезпечили взаємну згоду стосовно основних пріоритетів розвитку, як головних елементів Стратегії.

Стратегія

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

 

План реалізації

Невід’ємною частиною Стратегії є План заходів з її реалізації.  План заходів впроваджується в 3 етапи: перший - 2018-2020 роки; другий - 2021-2024 роки; третій - 2025-2028 роки.  В травні 2018 року  міською радою  затверджено І етап Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року на 2018-2020 роки, який передбачає розвиток міського середовища та забезпечення диверсифікації економіки,  до  нього включені проектні пропозиції, які мають першочергове значення для розвитку міста.

В грудні 2020 року міською радою затверджено ІІ етап Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року на період  2020-2024 роки, який передбачає розширення ареалу впливу міста, як в економічному так і соціальному сенсі.

Презентація проєкту Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку м. Запоріжжя до 2028 року на 2021-2024 роки

 

Моніторинг

З метою забезпечення реалізації, постійної підтримки актуальності та моніторингу Стратегії розвитку міста та Плану заходів з її реалізації створено  Комітет з управління впровадженням Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року.

На черговому засіданні Комітету за участі експертів та консультантів проекту ПРОМІС було узгоджено звіт про  Моніторинг виконання Стратегії розвитку м.Запоріжжя до 2028 року та Плану заходів з її реалізації за підсумками 2018 року  та затверджено  міською радою.

Моніторинг виконання Стратегії розвитку м.Запоріжжя до 2028 року та Плану заходів з її реалізації за підсумками 2019 року

Інформація щодо реалізації Стратегії розвитку м.Запоріжжя до 2028 року та Плану заходів з її реалізації

Звіт про моніторинг виконання Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року та І етапу Плану заходів з її реалізації за підсумками  2018-2020 років

Моніторинг виконання Стратегії розвитку м.Запоріжжя до 2028 року та Плану заходів з її реалізації за підсумками 2021 року