Про внесення доповнень до рішення виконкому міської ради від 30.11.2012 № 444 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів»

Рішення виконавчого комітету №52 від 22.02.2013. Дата оприлюднення 22.02.2013
 

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

         1. Внести  доповнення  до  рішення  виконкому  міської  ради  від 30.11.2012 № 444 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів», а саме включити до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік пункти згідно з додатком.

         2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г.

Міський голова

О.Ч.Сін

 

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

                                                                                                                22.02.2013 № 52

 

Доповнення до плану діяльності з підготовки

проектів регуляторних актів на 2013 рік

 

№ з/п

Перелік питань щодо підготовки проектів рішень виконавчого комітету міської ради

Мета прийняття рішень виконавчого комітету міської ради

Підрозділ, відповідальний за розробку проекту

Строк підготовки проекту

4.

Рішення виконавчого комітету міської ради «Про порядок викорис-

тання бюджетних коштів, виділених згідно з Програмою

проведення в м. Запо-

ріжжі Покровського  ярмарку»

Визначення ме-

ханізму викорис-

тання коштів, пе-

редбачених в міському бюдже-

ті за Програмою

проведення в

м. Запоріжжі Пок-

ровського ярмарку

Управління розвитку  підприємниц-тва та дозвільних послуг міської ради

I півріччя 2013 року

 

 

 

Керуючий справами

виконкому ради                                                                              З.М.Бойко