Про порядок розміщення на території м. Запоріжжя об'єктів ресторанного господарства, торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення

Рішення міської ради №49 від 22.06.2011. Дата оприлюднення 22.06.2011
Керуючись ст. 26 та 30 ЗаконуУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 та 16 Закону України«Про благоустрій населених пунктів», на виконання вимог Закону України «Провнесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення відвпливу шуму», Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1 Затвердити Положення про порядокрозміщення на території м. Запоріжжя об'єктів ресторанного господарства,торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення (додається).
2 Затвердити зразок договору нарозміщення на території об'єктів благоустрою літніх майданчиків, засобівпересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об'єктів з надання послугпоза приміщеннями (додається).
3 Покласти на районніадміністрації Запорізької міської ради повноваження по:
3.1 Визначенню зон для розміщенняпересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об'єктів з надання послугпоза приміщеннями;
3.2    Визначенню нових місць розміщення літніхмайданчиків;
3.3 Укладанню договорів нарозміщення на території об'єктів благоустрою комунальної формі власності літніхмайданчиків, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі таоб'єктів з надання послуг поза приміщеннями;
3.4 Встановленню режимів роботи об'єктівторгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, соціально-культурного таіншого призначення.
4  Оприлюднити дане рішення в газеті «ЗапорозькаСіч» та на офіційному порталі Запорізької міської влади.
5 Дане рішення набуває чинності здня його опублікування в газеті «Запорозька Січ».
6 Контроль за виконанням рішенняпокласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органівради Гриценка В.В., голову постійної комісії міської ради з питань розвиткупідприємництва, торгівлі, побутового обслуговування населення та захисту правспоживачів Петрова Р.Б. та голів районних адміністрацій Запорізької міськоїради.

 

Міськийголова                                                                     

О.Ч.Сін

  

Прикріплені файли:

Положення .doc 
Заява.doc 
Бланк режим роботи.doc
Договор типовой.doc