Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів на право оренди об'єктів комунальноївласності територіальної громади м.Запоріжжя

Рішення міської ради №81 від 05.10.2011. Дата оприлюднення 05.10.2011
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядуванняв Україні», «Про оренду державного та комунального майна», Цивільним кодексомУкраїни, враховуючи рішення Запорізької міської ради від 18.02.2011 №6 «Про структуру виконавчих органів Запорізької міської ради, загальну чисельність апарату Запорізької міської ради та її виконавчих органів», від 18.02.2011 №66 «Про затвердження Положення про департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради», від 06.04.2011 №20 «Про передачу департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради окремих повноважень щодо управління об'єктами права комунальної власності територіальної громадим. Запоріжжя», Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1 Затвердити Положення про порядок проведення конкурсів на право оренди об'єктів комунальної власності територіальноїгромади м.Запоріжжя (додається).
2 Рішення Запорізькоїміської ради від 23.12.2009 №41 "Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів на право оренди об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя" вважати таким, що втратило чинність.
3 Раніше прийняті рішення органів місцевого самоврядування м.Запоріжжяз питань орендних відносин діють в частині, що не суперечить даному рішенню.
4 Управлінню з питань внутрішньої політики, преси та інформації міської ради забезпечити оприлюднення рішення у засобах масової інформації.
5 Контроль за виконанням даного рішення покласти назаступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гриценка В.В. та постійну комісію з питань комунальної власності, ресурсів, приватизаціїта земельних відносин Таран Р.О.
 

Міський голова                                                                    
О.Ч.Сін

Прикріплені файли:

положення про конкурси.doc

Прикріплені файли:

типова заява .doc