Про затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки певного функціонального призначення у м. Запоріжжя

Рішення міської ради №16 від 27.07.2011. Дата оприлюднення 27.07.2011
Керуючись Законом України «Про оренду землі», Законом України "Про прискоренийперегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування" в інтересах територіальної громади міста, Запорізькаміська рада
ВИРІШИЛА:
1 Затвердити розміриорендної плати за земельні ділянки певного функціонального призначення у м.Запоріжжя згідно з додатком.
2 Вважати такими, що втратиличинність рішення міської ради від 27.12.2006 №14 «Про затвердження розміріворендної плати за земельні ділянки певного функціонального призначення у м.Запоріжжя», від 18.01.2008 №9 «Про внесення змін до рішення Запорізької міськоїради від 27.12.06 №14 «Про затвердження розмірів орендної плати за земельніділянки певного функціонального призначення у м. Запоріжжя», від 23.12.2009 №28«Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.12.06 №14 «Прозатвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки певногофункціонального призначення у м. Запоріжжя», від 19.05.2010 №100 «Про внесеннязмін до рішення Запорізької міської ради від 27.12.06 №14 «Про затвердженнярозмірів орендної плати за земельні ділянки певного функціонального призначенняу м. Запоріжжя».
3 Врахувати, що коефіцієнт,згідно з яким визначається розмір орендної плати, встановлений п. 4.3. длясанаторіїв-профілакторіїв, застосовується за умови фактичного використанняоб'єктів відповідно до функціонального призначення (санаторно-профілактичнелікування та обслуговування членів трудових колективів підприємств, установ таорганізацій).
В разі невідповідності використання санаторіїв-профілакторіїв умовам п. 4 цього рішення,застосовується коефіцієнт згідно з яким визначається розмір орендної плати, встановлений п. 4.1, п. 4.2.
4 Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації  (Сокульський Є.А.) оприлюднити дане рішення узасобах масової інформації.
5 Дане рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення у встановленомузаконом порядку.
6 Контрольза виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питаньдіяльності виконавчих органів ради Гладченка С.М. та постійну комісію міськоїради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельнихвідносин (Таран Р.О.).
 

 

Міський голова                                                                    

О.Ч.Сін

 
 

Прикріплені файли:

Приложение ЗФП.doc