Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 12.11.2015 № 494 «Про затвердження Положення про порядок розгляду письмових звернень громадян у виконавчому комітеті Запорізької міської ради»

Рішення виконавчого комітету №8 від 23.01.2017. Дата оприлюднення 23.01.2017

Керуючись Законом України «Про звернення громадян», Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції», ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до  Положення про порядок розгляду письмових звернень громадян  у виконавчому комітеті Запорізької міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 12.11.2015 №494, а саме: викласти п.10 у наступній редакції:

«10. Усі звернення громадян, що надійшли, підлягають обов’язковому попередньому розгляду. Попередній розгляд звернень громадян здійснюється працівниками відділу по роботі зі зверненнями громадян виконкому ради. Метою попереднього розгляду звернень громадян є:

- розподілення їх на такі, що потребують обов’язкового розгляду керівництвом міської ради, та такі,які можуть бути розглянуті безпосередніми виконавцями відповідно до їх функціональних обов’язків;

-  визначення необхідності реєстрації документів;

- встановлення термінів виконання документів, які передаються структурним підрозділам чи безпосереднім виконавцям.

Безпосереднім виконавцем може бути і відділ по роботі із зверненнями громадян виконкому ради.

За результатами попереднього розгляду звернень працівниками приймається  рішення щодо передачі звернення на розгляд міському голові, першому заступнику, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючому справами виконавчого комітету міської ради або безпосереднім виконавцям відповідно до їх функціональних обов’язків.

У разі відсутності керівника, до компетенції якого належить розгляд звернення, таке звернення розглядається іншим керівником, який виконує його функції згідно із взаємозамінністю повноважень.»

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Омельяновича Р.А.

 

Міський голова                                                                        В.В. Буряк