Річний план закупівель на 2015 рік (друга частина)

від 09.10.2015.

Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік КУ "Центральна клінічна лікарня № 4 Заводського району" (затверджено рішенням ККТ від 09.10.2015 № 12)  

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток до річного плану державних закупівель на 2015 КУ "Центральна клінічна лакарня № 4 Заводського району " (зі змінами)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Комунальна установа «Центральна клінічна лікарня № 4 Заводського району», 05498660 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
 (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура  закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (код за ДК 016:2010-35.30.1) (35.30.12-00.00 – постачання пари та
гарячої води трубопроводами)

2271

1376370,00 грн. з ПДВ
(один мільйон триста сімдесят шість тисяч триста сімдесят   грн. 00 коп.
в т.ч. ПДВ – 229395,00 грн.)

Переговорна процедура закупівлі

Січень
2015 р.

Головний розпорядник бюджетних коштів – Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

Енергія електрична
(код за ДК 016:2010-35.11.1)
(35.11.10-00.00 – енергія електрична)

2273

696036,24 грн. з ПДВ
(Шістсот дев’яносто шість тисяч тридцять шість грн. 24 коп.,
в т.ч. ПДВ – 116006,04 грн.)

Переговорна процедура закупівлі

Січень
2015 р.

Головний розпорядник бюджетних коштів – Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані
(код за ДК 016:2010 - 06.20.1)
(06.20.10-00.00 – газ природний,
скраплений або в газоподібному стані)

2274

302719,13 грн. з ПДВ
(Триста дві тисячі сімсот дев’ятнадцять грн. 13 коп.,
в т.ч. ПДВ – 50453,19 грн.)

Переговорна процедура закупівлі

Січень
2015 р.

Головний розпорядник бюджетних коштів – Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від   09.02.2015 № 8

Голова комітету з конкурсних торгів

________________ 
(підпис)

І.С.Бочарникова
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________ 
(підпис)

Г.О.Авруцька
(ініціали та прізвище)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік КУ "ЦКЛ №4 Заводського району"

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Комунальна установа «Центральна клінічна лікарня № 4 Заводського району», 05498660 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
 (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура  закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (код за ДК 016:2010-35.30.1) (35.30.12-00.00 – постачання пари та
гарячої води трубопроводами)

2271

1506275,04 грн. з ПДВ
(один мільйон п’ятсот шість тисяч двісті сімдесят п’ять   грн. 04 коп.
в т.ч. ПДВ – 251045,84 грн.)

Переговорна процедура закупівлі

Січень
2015 р.

Головний розпорядник бюджетних коштів – Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

Енергія електрична
(код за ДК 016:2010-35.11.1)
(35.11.10-00.00 – енергія електрична)

2273

696036,24 грн. з ПДВ
(Шістсот дев’яносто шість тисяч тридцять шість грн. 24 коп.,
в т.ч. ПДВ – 116006,04 грн.)

Переговорна процедура закупівлі

Січень
2015 р.

Головний розпорядник бюджетних коштів – Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані
(код за ДК 016:2010 - 06.20.1)
(06.20.10-00.00 – газ природний,
скраплений або в газоподібному стані)

2274

331121,15 грн. з ПДВ
(Триста тридцять одна тисяча сто двадцять одна грн. 15 коп.,
в т.ч. ПДВ – 55186,86 грн.)

Переговорна процедура закупівлі

Січень
2015 р.

Головний розпорядник бюджетних коштів – Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від   24.12.2014 № 22

Заступник голови комітету з конкурсних торгів

________________ 
(підпис)

Л.І.Назаренко
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________ 
(підпис)

Г.О.Авруцька
(ініціали та прізвище)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

по комунальній установі «Центральна клінічна лікарня №4 Заводського району» ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05498660                             
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджет
них коштів)

Джерело фінансу-вання

Очікувана вартість  предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтов-
ний початок проведен-
ня процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Енергія електрична
35.11.1

2273

Кошти міського бюджету

 

Переговор-на процедура

Грудень
2014 р.

 

Головний розпорядник бюджетних коштів – Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані 06.20.1

2274

Кошти міського бюджету

 

Переговор-на процедура

Грудень
2014 р.

 

Головний розпорядник бюджетних коштів – Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
35.30.1

2271

Кошти міського бюджету

 

Переговор-на процедура

Грудень
2014 р.

 

Головний розпорядник бюджетних коштів – Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  26.08.2014 р. № 12.

Голова комітету з конкурсних торгів       Бочарникова І.С.  ________________
Секретар комітету з конкурсних торгів   Авруцька Г.О.        _______________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Комунальна установа охорони здоров’я  «Пологовий будинок №1», код за ЄДРПОУ  20518650

Предмет закупівлі

Код КЕКВ

(для бюджетних

коштів)

Очікувана

вартість

предмета

закупівлі

 

Процедура закупівлі

 

 

Орієнтовний початок прове-дення процедури закупівлі

Примітки

08.93.1 Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові розчини                                                                                                                        (натрія хлорид, натрія цитрат,розчин  Люголя, розчин Рінгера )

2220

38878,78

+3277,98

Січень

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров’я  Запорізької міської ради

20.11.1  Гази промислові                (Кисень медичний)

2220

15716,16

0

Січень

20.20.1   Пестициди та інші агрохімічні продукти  (Засоби дезінфекційні)

2220

116168,78

+1937,30

Січень

20.59.5   Продукти хімічні різноманітні:       (Перекис водню, аміаку, гліцерину, формаліну, фурациліну та розчин оцтової кислоти)                                                                                                                                                  

2220

56129,31

+6418,92

Січень

21.10.4  Цукри хімічно чисті, н. в. і. у.; ефіри та естери  цукрів і їхні солі, н. в. і. у (глюкоза)

2220

2995,68

+195,68

Січень

21.20.1  Ліки (кетамин, сибазон,  фентанил, промедол,препарати проти кровотечі)

2220

171345,20

+25448,2

Січень

21.20.2   Препарати фармацевтичні, інші (Перев′язувальні матеріали)                                                         

2220

    25495,96

-3494,04

Січень

22.19.7   Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої ґуми (рукавички)          

2220

52084,51

+4065,96

Січень

32.50.1  Інструменти  і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (шприці для ін’єкцій)                   

2220

3229,80

0

 

Всього за КЕКВ 2220

 

482044,18

 

01.11.7  Овочі бобові сушені  (горох)

2230

1325,76

 

Січень

01.13.1   Овочі листкові  (капуста)

2230

1470,50

 

Січень

01.13.4    Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні (цибуля, морква)

2230

6128,79

 

Січень

01.13.7   Буряки цукрові та насіння цукрових буряків (буряки)

2230

504,77

 

Січень

01.13.5   Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну (картопля)

2230

13275,24

 

Січень

10.61.3  Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових культур

              (крупа пшенична, манна, перлова,гречана, пшоно, пластівці вівсяні)

2230

9336,80

 

Січень

10.41.5  Олії рафіновані  (олія соняшникова)

2230

7062,15

 

Січень

10.51.3  Масло вершкове та молочні пасти  (масло вершкове)

2230

13005,40

 

Січень

10.39.1  Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі  (томатна паста, фрукти сушені)

2230

475,75

 

Січень

10.61.1  Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або лущений чи дроблений  (рис лущений)

2230

1108,80

 

Січень

10.61.2  Борошно зернових і овочевих культур; їхні суміші  (борошно)

2230

10,00

 

Січень

10.71.1  Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання (хлібобулочні вироби)

2230

38546,48

 

Січень

10.73.1   Макарони, локшина, кускус і  подібні борошняні вироби   (вироби макаронні)

2230

1859,30

 

Січень

10.81.1   Цукор-сирець,тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор(сахароза); меляса     (цукор)

2230

3288,08

 

Січень

10.83.1   Чай і кава оброблені (чай)

2230

6822,48

 

Січень

10.84.3   Сіль харчова (сіль харчова)

2230

464,70

 

Січень

Всього за КЕКВ 2230

 

104685,00

 

33.12.1  Ремонтування та технічне обслуговування  машин загальної призначеності      (послуги з технічного обслуговування ліфтів;  ремонт обладнання  пральної і дезкамери)

2240

34847,46

+1420,21

Січень

33.14.1   Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування (налагоджування режимів хімводопідготовки, заміна автоматики безпеки котла №4, технічне обслуговування обладнання котельної)

2240

43407,36

+7250

Лютий

38.11.2      Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування  (вивезення та захоронення твердих побутових відходів)

2240

6680,07

+1,49

Січень

43.21.1  Роботи електромонтажні  (пломбування електролічильників, монтаж трансформаторів струму, підключення дизель-генератора до ел.мережі)

2240

22056,95

+21038,95

Серпень

43.22.1  Монтаж водопровідних, каналізаційних, систем опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря (поточний ремонт водопровідних, тепломереж та  каналізації, монтаж кондиціонера)

2240

38700,36

-3059,64

Листопад

60.10.1 Послуги щодо радіомовлення; оригінали радіомовних передач (радіо послуги)

2240

477,00

+45,0

Січень

61.10.1  Послуги щодо передавання даних і повідомлень  (стаціонарний телефонний зв'язок)

2240

11948,19

-1000,97

Січень

61.10.4  Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами (інтернет)

2240

5344,67

+640,67

Січень

71.20.1   Послуги щодо технічного випробовування й аналізування (експертне обстеження автоклавів; випробу-вання парового котла №1 ;  Т/О вузла обліку газу,  метрологія, гідравлічні випробовування та промивання мережі опалення , бойлера)

2240

76379,31

+1992,0

Січень

74.90.1. Послуги щодо надання професійної та технічної допомоги та консультаційні, н.в.і.у.  (послуги з навчання з радіаційної безпеки, участь у семінарі зі статистики)

2240

2580,00

0

Серпень

74.90.2    Послуги професійні, технічні та комерційні, інші, н. в. і. у. ( повірка контуру заземлення)

2240

3510,00

0

Лютий

80.20.1  Послуги систем безпеки (позавідомча охорона)

2240

7924,80

0

Січень

86.90.1   Послуги у сфері охорони здоров'я, інші (бакдослідження СЕС)

2240

24917,03

-8434,59

Січень

81.29.1   Послуги щодо очищування, інші             (дератизація)  

2240

1238,40

0

 

86.10.1  Послуги лікувальних закладів  (медобстеження працівників)

2240

1222,88

+1222,88

 

Всього за КЕКВ 2240

 

281234,48

 

36.00.2    Обробляння та розподіляння води трубопроводами

2272

5301,82

 

 

37.00.1    Послуги каналізаційні

2272

3814,96

 

 

Всього за КЕКВ 2272

 

9116,78

 

 

35.11.1      Енергія електрична

2273

63570,00

 

Вересень

Всього за КЕКВ 2273

 

63570,00

 

 

 06.20.1  Газ природний скраплений або в газоподібному стані  (природний газ за регульованим тарифом)

2274

137958,44

 

Липень

Всього за КЕКВ 2274

 

137958,44

 

85.59.1  Послуги освітянські, інші, н. в. і. у.  (навчання працівників  дільниць підвищеної небезпеки, фахівців у сфері цивільного захисту)

2282

7103,00

 

Лютий

Всього за КЕКВ 2282

 

7103,00

 

 

32.50.1  Інструменти  і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (апарат радіоволновий хірургічний)

3110

22510,00

 

      Липень

32.50.2  Інструменти  та прилади терапевтичні;приладдя, протези та ортопедичні пристрої (апарат ШВЛ «БРИЗ»)

3110

199900,00

 

 Грудень

26.20.1  Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (комп’ютери)

3110

20984,00

 

Липень

32.50.3  Меблі медичні, хірургічні, стоматологічні та ветеринарні; крісла парикмахерські та подібні крісла; їхні частини  (шафа медична)

3110

7900,00

 

      Жовтень

26.60.1 Устатковання радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устатковання    (монітор пацієнта)

3110

4206,00

 

      Жовтень

Всього за КЕКВ 3110

 

255500,00

 

Всього за Додатком:

 

1341211,88

 

 Затверджений  рішенням  комітету з конкурсних торгів  від     23 грудня  2015року    №28

 

Голова комітету з конкурсних торгів         ____________________________                          С.В. Белицька

Секретар комітету з конкурсних торгів     ____________________________                          К.О. Чорна

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Комунальна установа охорони здоров’я  «Пологовий будинок №1», код за ЄДРПОУ  20518650

<t/ptd width= 671nbsp; (олія соняшникова)/tdd width="85">2230

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних
коштів)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

 

Процедура закупівлі

 

Орієнтовний початок прове-дення процедури закупівлі

Примітки

08.93.1 Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові розчини                                                                                                                        (натрія хлорид, натрія цитрат,розчин  Люголя, розчин Рінгера )

2220

35600,80

 

Січень

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров’я  Запорізької міської ради

20.11.1  Гази промислові                (Кисень медичний)

2220

15716,16

 

Січень

20.20.1   Пестициди та інші агрохімічні продукти  (Засоби дезінфекційні)

2220

114231,48

 

Січень

20.59.5   Продукти хімічні різноманітні:       (Перекис водню, аміаку, гліцерину, формаліну, фурациліну та розчин оцтової кислоти)

2220

49710,39

 

Січень

21.10.4  Цукри хімічно чисті, н. в. і. у.; ефіри та естери  цукрів і їхні солі, н. в. і. у (глюкоза)

2220

2800,00

 

Січень

21.20.1  Ліки (кетамин, сибазон,  фентанил, промедол,препарати проти кровотечі)

2220

145897,00

 

Січень

21.20.2   Препарати фармацевтичні, інші (Перев′язувальні матеріали)

2220

28990,00

 

Січень

22.19.7   Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої ґуми (рукавички)

2220

48018,55

 

Січень

32.50.1  Інструменти  і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (шприці для ін’єкцій)

2220

3229,80

 

 

Всього за КЕКВ 2220

 

444194,18

 

 

01.11.7  Овочі бобові сушені  (горох)

2230

4400,00

 

Січень

01.13.1   Овочі листкові  (капуста)

2230

2190,00

 

Січень

01.13.4    Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні (цибуля, морква)

2230

4320,00

 

Січень

01.13.7   Буряки цукрові та насіння цукрових буряків (буряки)

2230

1100,00

 

Січень

01.13.5   Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну (картопля)

2230

17150,00

 

Січень

10.61.3  Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових культур 
(крупа пшенична, манна, перлова,гречана, пшоно, пластівці вівсяні)

2230

20235,00

 

Січень

10.41.5  Олії рафіновані  (олія соняшникова)

2230

3400,00

 

Січень

10.51.3  Масло вершкове та молочні пасти  (масло вершкове)

2230

8000,00

 

Січень

10.39.1  Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі  (томатна паста, фрукти сушені)

2230

500,00

 

Січень

10.61.1  Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або лущений чи дроблений  (рис лущений)

2230

1900,00

 

Січень

10.61.2  Борошно зернових і овочевих культур; їхні суміші  (борошно)

2230

10,00

 

Січень

10.71.1  Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання (хлібобулочні вироби)

2230

28400,00

 

Січень

10.73.1   Макарони, локшина, кускус і  подібні борошняні вироби   (вироби макаронні)

2230

1100,00

 

Січень

10.81.1   Цукор-сирець,тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор(сахароза); меляса     (цукор)

2230

3670,00

 

Січень

10.83.1   Чай і кава оброблені (чай)

2230

5760,00

 

Січень

10.84.3   Сіль харчова (сіль харчова)

550,00

 

Січень

Всього за КЕКВ 2230

 

102685,00

 

 

33.12.1  Ремонтування та технічне обслуговування  машин загальної призначеності      (послуги з технічного обслуговування ліфтів;  ремонт центрифуги пральної)

2240

33427,25

 

Січень

33.14.1   Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування
(налагоджування режимів хімводопідготовки, заміна автоматики безпеки котла №4, технічне обслуговування обладнання котельної)

 

2240

 

36157,36

 

 

Лютий

38.11.2      Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування  (вивезення та захоронення твердих побутових відходів)

2240

6678,58

 

Січень

43.21.1  Роботи електромонтажні  (пломбування електролічильників, монтаж трансформаторів струму)

2240

1018,00

 

Серпень

43.22.1  Монтаж водопровідних, каналізаційних, систем опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря (поточний ремонт водопровідних, тепломереж та  каналізації, монтаж кондиціонера)

2240

41760,00

 

Листопад

60.10.1 Послуги щодо радіомовлення; оригінали радіомовних передач (радіо послуги)

2240

432,00

 

Січень

61.10.1  Послуги щодо передавання даних і повідомлень  (стаціонарний телефонний зв'язок)

2240

12949,16

 

Січень

61.10.4  Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами (інтернет)

2240

4704,00

 

Січень

71.20.1   Послуги щодо технічного випробовування й аналізування (експертне обстеження автоклавів; випробування парового котла №1 ;  Т/О вузла обліку газу,  метрологія, гідравлічні випробовування та промивання мережі опалення , бойлера)

2240

74387,31

 

Січень

74.90.1. Послуги щодо надання професійної та технічної допомоги та консультаційні, н.в.і.у.  (послуги з навчання з радіаційної безпеки, участь у семінарі зі статистики)

2240

2580,00

 

Серпень

74.90.2    Послуги професійні, технічні та комерційні, інші, н. в. і. у. ( повірка контуру заземлення)

2240

3510,00

 

Лютий

80.20.1  Послуги систем безпеки (позавідомча охорона)

2240

7924,80

 

Січень

86.90.1   Послуги у сфері охорони здоров'я, інші (бакдослідження СЕС)

2240

33351,62

 

Січень

81.29.1           (дератизація)

2240

1238,40

 

 

Всього за КЕКВ 2240

 

260118,48

 

 

35.11.1      Енергія електрична

2273

63570,00

 

Вересень

Всього за КЕКВ 2273

 

63570,00

 

 

 06.20.1  Газ природний скраплений або в газоподібному стані  (природний газ за регульованим тарифом)

2274

137958,44

 

Липень

Всього за КЕКВ 2274

 

137958,44

 

 

85.59.1  Послуги освітянські, інші, н. в. і. у.  (навчання працівників  дільниць підвищеної небезпеки, фахівців у сфері цивільного захисту)

2282

7103,00

 

Лютий

Всього за КЕКВ 2282

 

7103,00

 

 

32.50.1  Інструменти  і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (апарат радіоволновий хірургічний)

3110

22510,00

 

Липень

26.20.1  Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (комп’ютери)

3110

20990,00

 

Липень

32.50.3  Меблі медичні, хірургічні, стоматологічні та ветеринарні; крісла парикмахерські та подібні крісла; їхні частини  (шафа медична, ліжка-каталки для транспортування хворих)

3110

16000,00

 

Жовтень

26.60.1 Устатковання радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устатковання    (монітор пацієнта)

3110

77000,00

 

Жовтень

Всього за КЕКВ 3110

 

136500,00

 

 

Всього за Додатком:

 

1152129,10

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 30 листопада 2015 року №25

Голова комітету з конкурсних торгів           ____________________________                          С.В. Белицька

Секретар комітету з конкурсних торгів       ____________________________                          К.О. Чорна

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Комунальна установа охорони здоров’я  «Пологовий будинок №1», код за ЄДРПОУ  20518650


Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Код  35.30.1
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

2271
Оплата                    теплопостачання

1587214,19  грн.
(Один мільйон п’ятсот вісімдесят сім  тисяч двісті чотирнадцять грн. 19 коп.) з ПДВ

Переговорна процедура

Грудень
2014 року

 

Головний розпорядник бюджетних коштів
– управління  з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

Код 36.00.2
Обробляння та розподіляння води трубопроводами

2272
Оплата водопостача-ння та водовідведення

109593,02  грн.
(Сто дев’ять  тисяч п’ятсот дев’яносто три грн. 02 коп.) з ПДВ

Переговорна процедура

Грудень
2014 року

Код  37.00.1
Послуги каналізаційні

2272
Оплата водопостача- ння та водовідведення

74412,38  грн.
(Сімдесят чотири тисячі чотириста дванадцять грн. 38 коп.) з ПДВ

Переговорна процедура

Грудень
2014 року

Код  35.11.1
Енергія електрична

2273
Оплата електроенергії

516365,28 грн.
(П’ятсот шістнадцять тисяч триста шістдесят п’ять грн. 28 коп.) з ПДВ

Переговорна процедура

Грудень
2014 року

Код  06.20.1
Газ природний скраплений або в газоподібному стані

2274
Оплата природного газу

308328,00грн.
(Триста вісім тисяч триста двадцять вісім грн. 00коп.) з ПДВ

Переговорна процедура

Грудень
2014 року

Код 20.59.1
Фотопластинки й фотоплівки, плівка миттєвого друку, фото хімікати та фотографічні  незмішані речовини (плівка медична рентгенівська DI-ML сухого друку для принтера Dry Pix 4000)

2220
Медикаменти та перев’язувальні матеріали

339300,00грн.
(Триста тридцять дев’ять тисяч триста грн. 00коп.) з ПДВ

Відкриті торги

Лютий
2015 року

Код 32.50.1 
Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні
(Лот 1 – комплекс ендовідеохірургічний
Лот 2 – центрифуга лабораторна)

3110
Обладнання довгострокового користування

961976,00грн
(Дев’ятсот шістдесят одна тисяча дев’ятсот сімдесят шість грн.00коп) з ПДВ

Відкриті торги

Квітень
2015 року

Код 32.50.2
Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні пристрої   (апарат для штучної вентиляції легенів)

3110
Обладнання довгостро-кового користування

170000,00грн
(Сто сімдесят  тисяч грн.00коп) з ПДВ

Відкриті торги

Липень
2015 року

Код  35.30.1
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

2271
Оплата                    теплопостачання

325636,81  грн.
(Триста двадцять  п’ять  тисяч шістсот тридцять шість грн. 81 коп.) з ПДВ

Переговорна процедура

Вересень
2015 року

Код 32.50.2
Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні пристрої   (апарат для штучної вентиляції легенів)

3110
Обладнання довгостро-кового користування

423000,00грн
(Чотириста двадцять три  тисячі грн.00коп) з ПДВ

Відкриті торги

Жовтень 
2015 року

Затверджений  рішенням  комітету з конкурсних торгів  від  20.10.2015року №21
Голова комітету з конкурсних торгів             ____________________________            С.В.Белицька
Секретар комітету з конкурсних торгів        ____________________________             К.О.Чорна 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Комунальна установа охорони здоров’я  «Пологовий будинок №1», код за ЄДРПОУ  20518650

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних
коштів)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

 

Процедура закупівлі

 

Орієнтовний початок прове-дення процедури закупівлі

Примітки

08.93.1 Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові розчини                                                                                                                        (натрія хлорид, натрія цитрат,розчин  Люголя, розчин Рінгера )

2220

35600,80

 

Січень

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров’я  Запорізької міської ради

20.11.1  Гази промислові                (Кисень медичний)

2220

15716,16

 

Січень

20.20.1   Пестициди та інші агрохімічні продукти  (Засоби дезінфекційні)

2220

55552,81

 

Січень

20.59.5   Продукти хімічні різноманітні:       (Перекис водню, аміаку, гліцерину, формаліну, фурациліну та розчин оцтової кислоти)

2220

49780,23

 

Січень

21.10.4  Цукри хімічно чисті, н. в. і. у.; ефіри та естери  цукрів і їхні солі, н. в. і. у (глюкоза)

2220

2800,00

 

Січень

21.20.1  Ліки (кетамин, сибазон,  фентанил, промедол,препарати проти кровотечі)

2220

145897,00

 

Січень

21.20.2   Препарати фармацевтичні, інші (Перев′язувальні матеріали)

2220

28990,00

 

Січень

22.19.7   Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої ґуми (рукавички)

2220

48942,57

 

Січень

32.50.1  Інструменти  і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (шприці для ін’єкцій)

2220

1094,61

 

 

Всього за КЕКВ 2220

 

384374,18

 

 

01.11.7  Овочі бобові сушені  (горох)

2230

4400,00

 

Січень

01.13.1   Овочі листкові  (капуста)

2230

2190,00

 

Січень

01.13.4    Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні (цибуля, морква)

2230

4320,00

 

Січень

01.13.7   Буряки цукрові та насіння цукрових буряків (буряки)

2230

1100,00

 

Січень

01.13.5   Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну (картопля)

2230

17150,00

 

Січень

10.61.3  Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових культур 
(крупа пшенична, манна, перлова,гречана, пшоно, пластівці вівсяні)

2230

20235,00

 

Січень

10.41.5  Олії рафіновані  (олія соняшникова)

2230

3400,00

 

Січень

10.51.3  Масло вершкове та молочні пасти  (масло вершкове)

2230

8000,00

 

Січень

10.39.1  Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі  (томатна паста, фрукти сушені)

2230

500,00

 

Січень

10.61.1  Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або лущений чи дроблений  (рис лущений)

2230

1900,00

 

Січень

10.61.2  Борошно зернових і овочевих культур; їхні суміші  (борошно)

2230

10,00

 

Січень

10.71.1  Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання (хлібобулочні вироби)

2230

28400,00

 

Січень

10.73.1   Макарони, локшина, кускус і  подібні борошняні вироби   (вироби макаронні)

2230

1100,00

 

Січень

10.81.1   Цукор-сирець,тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор(сахароза); меляса     (цукор)

2230

3670,00

 

Січень

10.83.1   Чай і кава оброблені (чай)

2230

5760,00

 

Січень

10.84.3   Сіль харчова (сіль харчова)

2230

550,00

 

Січень

Всього за КЕКВ 2230

 

102685,00

 

 

33.12.1  Ремонтування та технічне обслуговування  машин загальної призначеності      (послуги з технічного обслуговування ліфтів;  ремонт центрифуги пральної)

2240

29621,40

 

Січень

33.14.1   Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування
(налагоджування режимів хімводопідготовки, заміна автоматики безпеки котла №4, технічне обслуговування обладнання котельної)

2240

43407,36

 

Лютий

38.11.2      Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування  (вивезення та захоронення твердих побутових відходів)

2240

6678,58

 

Січень

43.21.1  Роботи електромонтажні  (пломбування електролічильників, монтаж трансформаторів струму)

2240

1018,00

 

Серпень

43.22.1  Монтаж водопровідних, каналізаційних, систем опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря (поточний ремонт водопровідних, тепломереж та  каналізації, монтаж кондиціонера)

2240

41760,00

 

Листопад

60.10.1 Послуги щодо радіомовлення; оригінали радіомовних передач (радіо послуги)

2240

432,00

 

Січень

61.10.1  Послуги щодо передавання даних і повідомлень  (стаціонарний телефонний зв'язок)

2240

14307,24

 

Січень

61.10.4  Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами (інтернет)

2240

4704,00

 

Січень

71.20.1   Послуги щодо технічного випробовування й аналізування (експертне обстеження автоклавів; випробування парового котла №1 ;  Т/О вузла обліку газу,  метрологія, гідравлічні випробовування та промивання мережі опалення , бойлера)

2240

75466,22

 

Січень

74.90.1. Послуги щодо надання професійної та технічної допомоги та консультаційні, н.в.і.у.  (послуги з навчання з радіаційної безпеки, участь у семінарі зі статистики)

2240

2580,00

 

Серпень

74.90.2    Послуги професійні, технічні та комерційні, інші, н. в. і. у. ( повірка контуру заземлення)

2240

3510,00

 

Лютий

80.20.1  Послуги систем безпеки (позавідомча охорона)

2240

7924,80

 

Січень

86.90.1   Послуги у сфері охорони здоров'я, інші (бакдослідження СЕС)

2240

28351,62

 

Січень

81.29.1           (дератизація)

2240

1238,40

 

 

Всього за КЕКВ 2240

 

260999,62

 

 

35.11.1      Енергія електрична

2273

63570,00

 

Вересень

Всього за КЕКВ 2273

 

63570,00

 

 

 06.20.1  Газ природний скраплений або в газоподібному стані  (природний газ за регульованим тарифом)

2274

105455,81

 

Липень

              Газ природний скраплений або в газоподібному стані  (природний газ за регульованим тарифом)

2274

32496,00

 

Вересень

Всього за КЕКВ 2274

 

137951,81

 

 

85.59.1  Послуги освітянські, інші, н. в. і. у.  (навчання працівників  дільниць підвищеної небезпеки, фахівців у сфері цивільного захисту)

2282

7103,00

 

Лютий

Всього за КЕКВ 2282

 

7103,00

 

 

32.50.1  Інструменти  і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (апарат радіоволновий хірургічний)

3110

22510,00

 

Липень

26.20.1  Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (комп’ютери)

3110

20990,00

 

Липень

32.50.3  Меблі медичні, хірургічні, стоматологічні та ветеринарні; крісла парикмахерські та подібні крісла; їхні частини  (шафа медична, ліжка-каталки для транспортування хворих)

3110

16000,00

 

       Жовтень

26.60.1 Устатковання радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устатковання    (монітор пацієнта)

3110

77000,00

 

       Жовтень

Всього за КЕКВ 3110

 

136500,00

 

 

Всього за Додатком:

 

1093183,61

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 20 жовтня  2015року №21

Голова комітету з конкурсних торгів              ____________________________                          С.В. Белицька

Секретар комітету з конкурсних торгів          ____________________________                          К.О. Чорна

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Комунальна установа охорони здоров’я  «Пологовий будинок №1», код за ЕДРПОУ  20518650

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних
коштів)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

 

Процедура закупівлі

 

Орієнтовний початок прове-дення процедури закупівлі

Примітки

08.93.1 Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові розчини (натрія хлорид, натрія цитрат,розчин  Люголя, розчин Рінгера )

2220

35600,80

 

Січень

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров’я  Запорізької міської ради

20.11.1  Гази промислові (Кисень медичний)

2220

12634,56

 

Січень

20.20.1   Пестициди та інші агрохімічні продукти  (Засоби дезінфекційні)

2220

41020,41

 

Січень

20.59.5   Продукти хімічні різноманітні: (Перекис водню, аміаку, гліцерину, формаліну, фурациліну та розчин оцтової кислоти)

2220

49780,23

 

Січень

21.10.4  Цукри хімічно чисті, н. в. і. у.; ефіри та естери  цукрів і їхні солі, н. в. і. у (глюкоза)

2220

2800,00

 

Січень

21.20.1  Ліки (кетамин, сибазон,  фентанил, промедол,препарати проти кровотечі)

2220

99600,00

 

Січень

21.20.2   Препарати фармацевтичні, інші (Перев′язувальні матеріали)

2220

28990,00

 

Січень

22.19.7   Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої ґуми (рукавички)

2220

45971,18

 

Січень

Всього за КЕКВ 2220

 

316397,18

 

 

01.11.7  Овочі бобові сушені  (горох)

2230

4400,00

 

Січень

01.13.1   Овочі листкові  (капуста)

2230

2190,00

 

Січень

01.13.4    Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні (цибуля, морква)

2230

4320,00

 

Січень

01.13.7   Буряки цукрові та насіння цукрових буряків (буряки)

2230

1100,00

 

Січень

01.13.5   Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну (картопля)

2230

17150,00

 

Січень

10.61.3  Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових культур 
(крупа пшенична, манна, перлова,гречана, пшоно, пластівці вівсяні)

2230

20235,00

 

Січень

10.41.5  Олії рафіновані  (олія соняшникова)

2230

3400,00

 

Січень

10.51.3  Масло вершкове та молочні пасти  (масло вершкове)

2230

8000,00

 

Січень

10.39.1  Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі  (томатна паста, фрукти сушені)

2230

500,00

 

Січень

10.61.1  Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або лущений чи дроблений  (рис лущений)

2230

1900,00

 

Січень

10.61.2  Борошно зернових і овочевих культур; їхні суміші  (борошно)

2230

10,00

 

Січень

10.71.1  Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання (хлібобулочні вироби)

2230

28400,00

 

Січень

10.73.1   Макарони, локшина, кускус і  подібні борошняні вироби   (вироби макаронні)

2230

1100,00

 

Січень

10.81.1   Цукор-сирець,тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор(сахароза); меляса     (цукор)

2230

3670,00

 

Січень

10.83.1   Чай і кава оброблені (чай)

2230

5760,00

 

Січень

10.84.3   Сіль харчова (сіль харчова)

2230

550,00

 

Січень

Всього за КЕКВ 2230

 

102685,00

 

 

33.12.1 Ремонтування та технічне обслуговування  машин загальної призначеності      (послуги з технічного обслуговування ліфтів;  ремонт центрифуги пральної)

2240

39375,00

 

Січень

33.14.1 Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування
(налагоджування режимів хімводопідготовки, заміна автоматики безпеки котла №4, технічне обслуговування обладнання котельної)

2240

33653,76

 

Лютий

38.11.2 Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування  (вивезення та захоронення твердих побутових відходів)

2240

6678,58

 

Січень

43.21.1 Роботи електромонтажні  (пломбування електролічильників, монтаж трансформаторів струму)

2240

1018,00

 

Серпень

43.22.1  Монтаж водопровідних, каналізаційних, систем опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря (поточний ремонт водопровідних, тепломереж та  каналізації, монтаж кондиціонера)

2240

41760,00

 

Листопад

60.10.1 Послуги щодо радіомовлення; оригінали радіомовних передач (радіо послуги)

2240

432,00

 

Січень

61.10.1  Послуги щодо передавання даних і повідомлень  (стаціонарний телефонний зв'язок)

2240

14307,24

 

Січень

61.10.4  Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами (інтернет)

2240

4704,00

 

Січень

71.20.1 Послуги щодо технічного випробовування й аналізування (експертне обстеження автоклавів; випробування парового котла №1 ;  Т/О вузла обліку газу,  метрологія, гідравл. випробовування та промивання мережі опалення, бойлера)

2240

75466,22

 

Січень

74.90.1. Послуги щодо надання професійної та технічної допомоги та консультаційні, н.в.і.у.  (послуги з навчання з радіаційної безпеки, участь у семінарі зі статистики)

2240

2580,00

 

Серпень

74.90.2 Послуги професійні, технічні та комерційні, інші, н. в. і. у. ( повірка контуру заземлення)

2240

3510,00

 

Лютий

80.20.1 Послуги систем безпеки (позавідомча охорона)

2240

7924,80

 

Січень

86.90.1 Послуги у сфері охорони здоров'я, інші (бакдослідження СЕС)

2240

24690,02

 

Січень

Всього за КЕКВ 2240

 

256099,62

 

 

35.11.1 Енергія електрична

2273

63570,00

 

Вересень

Всього за КЕКВ 2273

 

63570,00

 

 

 06.20.1 Газ природний скраплений або в газоподібному стані  (природний газ за регульованим тарифом)

2274

105455,81

 

Липень

Газ природний скраплений або в газоподібному стані  (природний газ за регульованим тарифом)

2274

32496,00

 

Вересень

Всього за КЕКВ 2274

 

137951,81

 

 

85.59.1  Послуги освітянські, інші, н. в. і. у.  (навчання працівників  дільниць підвищеної небезпеки, фахівців у сфері цивільного захисту)

2282

7103,00

 

Лютий

Всього за КЕКВ 2282

 

7103,00

 

 

32.50.1  Інструменти  і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (апарат радіоволновий хірургічний)

3110

22510,00

 

Липень

26.20.1  Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (комп’ютери)

3110

20990,00

 

Липень

32.50.3  Меблі медичні, хірургічні, стоматологічні та ветеринарні; крісла парикмахерські та подібні крісла; їхні частини  (шафа медична, ліжка-каталки для транспортування хворих)

3110

16000,00

 

       Жовтень

32.50.2   Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні пристрої   (апарат для штучної вентиляції легенів)

3110

196000,00

 

 

Всього за КЕКВ 3110

 

255500,00

 

 

Всього за Додатком:

 

1139306,61

 

 

Затверджений  рішенням  комітету з конкурсних торгів  від  30 вересня  2015року    №19

Голова комітету з конкурсних торгів           ____________________________                          С.В. Белицька
Секретар комітету з конкурсних торгів       ____________________________                          К.О. Чорна

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Комунальна установа охорони здоров’я  «Пологовий будинок №1», код за ЄДРПОУ  20518650
 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних
коштів)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

 
Процедура закупівлі

 

Орієнтовний початок прове-дення процедури закупівлі

Примітки

08.93.1 Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові розчини  (натрія хлорид, натрія цитрат,розчин  Люголя, розчин Рінгера )

2220

35600,80

 

Січень

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров’я  Запорізької міської ради

20.11.1 Гази промислові  (Кисень медичний)

2220

11299,20

 

Січень

20.20.1 Пестициди та інші агрохімічні продукти (Засоби дезінфекційні)

2220

34000,00

 

Січень

20.59.5 Продукти хімічні різноманітні:       (Перекис водню, аміаку, гліцерину, формаліну, фурациліну та розчин оцтової кислоти)

2220

32000,00

 

Січень

21.10.4 Цукри хімічно чисті, н. в. і. у.; ефіри та естери  цукрів і їхні солі, н. в. і. у (глюкоза)

2220

2800,00

 

Січень

21.20.1 Ліки (кетамин, сибазон,  фентанил, промедол,препарати проти кровотечі)

2220

99600,00

 

Січень

21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші (Перев′язувальні матеріали)

2220

28990,00

 

Січень

22.19.7 Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої ґуми (рукавички)

2220

45971,18

 

Січень

Всього за КЕКВ 2220

 

290261,18

 

 

01.11.7 Овочі бобові сушені  (горох)

2230

4400,00

 

Січень

01.13.1 Овочі листкові  (капуста)

2230

2190,00

 

Січень

01.13.4 Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні (цибуля, морква)

2230

4320,00

 

Січень

01.13.7 Буряки цукрові та насіння цукрових буряків (буряки)

2230

1100,00

 

Січень

01.13.5 Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну (картопля)

2230

17150,00

 

Січень

10.61.3  Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових культур ( крупа пшенична, манна, перлова,гречана, пшоно, пластівці вівсяні)

2230

20235,00

 

Січень

10.41.5  Олії рафіновані  (олія соняшникова)

2230

3400,00

 

Січень

10.51.3  Масло вершкове та молочні пасти  (масло вершкове)

2230

8000,00

 

Січень

10.39.1  Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі  (томатна паста, фрукти сушені)

2230

500,00

 

Січень

10.61.1  Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або лущений чи дроблений  (рис лущений)

2230

1900,00

 

Січень

10.61.2  Борошно зернових і овочевих культур; їхні суміші  (борошно)

2230

10,00

 

Січень

10.71.1  Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання (хлібобулочні вироби)

2230

28400,00

 

Січень

10.73.1   Макарони, локшина, кускус і  подібні борошняні вироби   (вироби макаронні)

2230

1100,00

 

Січень

10.81.1   Цукор-сирець,тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор(сахароза); меляса     (цукор)

2230

3670,00

 

Січень

10.83.1   Чай і кава оброблені (чай)

2230

5760,00

 

Січень

10.84.3 Сіль харчова (сіль харчова)

2230

550,00

 

Січень

Всього за КЕКВ 2230

 

102685,00

 

 

33.12.1 Ремонтування та технічне обслуговування  машин загальної призначеності      (послуги з технічного обслуговування ліфтів;  ремонт центрифуги пральної)

2240

39375,00

&ncentertd width=top bsp;

Січень

33.14.1 Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування
(налагоджування режимів хімводопідготовки, заміна автоматики безпеки котла №4, технічне обслуговування обладнання котельної)

2240

33653,76

 

Лютий

38.11.2 Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування  (вивезення та захоронення твердих побутових відходів)

2240

6678,58

 

Січень

43.21.1  Роботи електромонтажні  (пломбування електролічильників, монтаж трансформаторів струму)

2240

1018,00

 

Серпень

43.22.1 Монтаж водопровідних, каналізаційних, систем опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря (поточний ремонт водопровідних, тепломереж та  каналізації, монтаж кондиціонера)

2240

41760,00

 

Листопад

60.10.1 Послуги щодо радіомовлення; оригінали радіомовних передач (радіо послуги)

2240

432,00

 

Січень

61.10.1  Послуги щодо передавання даних і повідомлень  (стаціонарний телефонний зв'язок)

2240

14307,24

 

Січень

61.10.4  Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами (інтернет)

2240

4704,00

 

Січень

71.20.1 Послуги щодо технічного випробовування й аналізування (експертне обстеження автоклавів; випробування парового котла №1 ;  Т/О вузла обліку газу,  метрологія, гідравл. випробовування та промивання мережі опалення , бойлера)

2240

75466,22

 

Січень

74.90.1. Послуги щодо надання професійної та технічної допомоги та консультаційні, н.в.і.у.  (послуги з навчання з радіаційної безпеки, участь у семінарі зі статистики)

2240

2580,00

 

Серпень

74.90.2 Послуги професійні, технічні та комерційні, інші, н. в. і. у. ( повірка контуру заземлення)

2240

3510,00

 

Лютий

80.20.1 Послуги систем безпеки (позавідомча охорона)

2240

7924,80

 

Січень

86.90.1 Послуги у сфері охорони здоров'я, інші (бакдослідження СЕС)

2240

19690,02

 

Січень

Всього за КЕКВ 2240

 

251099,62

 

 

35.11.1      Енергія електрична

2273

63570,00

 

Вересень

Всього за КЕКВ 2273

 

63570,00

 

 

 06.20.1 Газ природний скраплений або в газоподібному стані  (природний газ за регульованим тарифом)

2274

105455,81

 

Липень

Газ природний скраплений або в газоподібному стані  (природний газ за регульованим тарифом)

2274

32496,00

 

Вересень

Всього за КЕКВ 2274

 

137951,81

 

 

85.59.1  Послуги освітянські, інші, н. в. і. у.  (навчання працівників  дільниць підвищеної небезпеки, фахівців у сфері цивільного захисту)

2282

7103,00

 

Лютий

Всього за КЕКВ 2282

 

7103,00

 

 

32.50.1  Інструменти  і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (апарат радіоволновий хірургічний)

3110

22510,00

 

Липень

26.20.1  Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (комп’ютери)

3110

20990,00

 

Липень

32.50.3  Меблі медичні, хірургічні, стоматологічні та ветеринарні; крісла парикмахерські та подібні крісла; їхні частини  (ліжка-каталки для транспортування хворих)

3110

32000,00

 

Липень

Всього за КЕКВ 3110

 

75500,00

 

 

Всього за Додатком:

 

928170,61

 

 

Затверджений  рішенням  комітету з конкурсних торгів  від  31 серпня  2015року  №17

Голова комітету з конкурсних торгів               ____________________________                          С.В.Белицька

Секретар комітету з конкурсних торгів           ____________________________                          К.О.Чорна

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Комунальна установа охорони здоров’я  «Пологовий будинок №1», код за ЄДРПОУ  20518650

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Код  35.30.1
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

2271
Оплата                    теплопостачання

1587214,19  грн.
(Один мільйон п’ятсот вісімдесят сім  тисяч двісті чотирнадцять грн. 19 коп.) з ПДВ

Переговорна процедура

Грудень
2014 року

 

Головний розпорядник бюджетних коштів
– управління  з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

Код 36.00.2
Обробляння та розподіляння води трубопроводами

2272
Оплата водопостача-ння та водовідведення

109593,02  грн.
(Сто дев’ять  тисяч п’ятсот дев’яносто три грн. 02 коп.) з ПДВ

Переговорна процедура

Грудень
2014 року

Код  37.00.1
Послуги каналізаційні

2272
Оплата водопостача- ння та водовідведення

74412,38  грн.
(Сімдесят чотири тисячі чотириста дванадцять грн. 38 коп.) з ПДВ

Переговорна процедура

Грудень
2014 року

Код  35.11.1
Енергія електрична

2273
Оплата електроенергії

516365,28 грн.
(П’ятсот шістнадцять тисяч триста шістдесят п’ять грн. 28 коп.) з ПДВ

Переговорна процедура

Грудень
2014 року

Код  06.20.1
Газ природний скраплений або в газоподібному стані

2274
Оплата природного газу

308328,00грн.
(Триста вісім тисяч триста двадцять вісім грн. 00коп.) з ПДВ

Переговорна процедура

Грудень
2014 року

Код 20.59.1
Фотопластинки й фотоплівки, плівка миттєвого друку, фото хімікати та фотографічні  незмішані речовини (плівка медична рентгенівська DI-ML сухого друку для принтера Dry Pix 4000)

2220
Медикаменти та перев’язувальні матеріали

339300,00грн.
(Триста тридцять дев’ять тисяч триста грн. 00коп.) з ПДВ

Відкриті торги

Лютий
2015 року

Код 32.50.1 
Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні
(Лот 1 – комплекс ендовідеохірургічний
Лот 2 – центрифуга лабораторна)

3110
Обладнання довгострокового користування

961976,00грн
(Дев’ятсот шістдесят одна тисяча дев’ятсот сімдесят шість грн.00коп) з ПДВ

Відкриті торги

Квітень
2015 року

Код 32.50.2
Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні пристрої
(апарат для штучної вентиляції легенів)

3110
Обладнання довгострокового користування

170000,00грн
(Сто сімдесят  тисяч грн.00коп) з ПДВ

Відкриті торги

Липень
2015 року

Код  35.30.1
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

2271
Оплата                    теплопостачання

325636,81  грн.
(Триста двадцять  п’ять  тисяч шістсот тридцять шість грн. 81 коп.) з ПДВ

Переговорна процедура

Вересень
2015 року

Затверджений  рішенням  комітету з конкурсних торгів  від  31.08.2015 №17
Голова комітету з конкурсних торгів                                        ____________________________            С.В.Белицька
Секретар комітету з конкурсних торгів                                    ____________________________             К.О.Чорна

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Комунальна установа охорони здоров’я  «Пологовий будинок №1», код за ЄДРПОУ  20518650

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок прове-дення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Код  35.30.1
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

2271
Оплата                    теплопостачання

1587214,19  грн.
(Один мільйон п’ятсот вісімдесят сім  тисяч двісті чотирнадцять грн. 19 коп.) з ПДВ

Переговорна процедура

Грудень
2014 року

 

Головний розпорядник бюджетних коштів
– управління  з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

Код 36.00.2
Обробляння та розподіляння води трубопроводами

2272
Оплата водопостача-ння та водовідведення

109593,02  грн.
(Сто дев’ять  тисяч п’ятсот дев’яносто три грн. 02 коп.) з ПДВ

Переговорна процедура

Грудень
2014 року

Код  37.00.1
Послуги каналізаційні

2272
Оплата водопостача- ння та водовідведення

74412,38  грн.
(Сімдесят чотири тисячі чотириста дванадцять грн. 38 коп.) з ПДВ

Переговорна процедура

Грудень
2014 року

Код  35.11.1
Енергія електрична

2273
Оплата електроенергії

516365,28 грн.
(П’ятсот шістнадцять тисяч триста шістдесят п’ять грн. 28 коп.) з ПДВ

Переговорна процедура

Грудень
2014 року

Код  06.20.1
Газ природний скраплений або в газоподібному стані

2274
Оплата природного газу

308328,00грн.
(Триста вісім тисяч триста двадцять вісім грн. 00коп.) з ПДВ

Переговорна процедура

Грудень
2014 року

Код 20.59.1
Фотопластинки й фотоплівки, плівка миттєвого друку, фото хімікати та фотографічні  незмішані речовини (плівка медична рентгенівська DI-ML сухого друку для принтера Dry Pix 4000)

2220
Медикаменти та перев’язувальні матеріали

339300,00грн.
(Триста тридцять дев’ять тисяч триста грн. 00коп.) з ПДВ

Відкриті торги

Лютий
2015 року

Код 32.50.1
Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні
(Лот 1 – комплекс ендовідеохірургічний
Лот 2 – центрифуга лабораторна)

3110
Обладнання довгострокового користування

961976,00грн
(Дев’ятсот шістдесят одна тисяча дев’ятсот сімдесят шість грн.00коп) з ПДВ

Відкриті торги

Квітень
2015 року

Код 32.50.2
Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні пристрої
(апарат для штучної вентиляції легенів)

3110
Обладнання довгострокового користування

170000,00грн
(Сто сімдесят  тисяч грн.00коп) з ПДВ

Відкриті торги

Липень
2015 року

Затверджений  рішенням  комітету з конкурсних торгів  від  24.07.2015  №13

Голова комітету з конкурсних торгів                                        ____________________________            С.В.Белицька
(підпис)
Секретар комітету з конкурсних торгів                                    ____________________________             К.О.Чорна

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Комунальна установа охорони здоров’я  «Пологовий будинок №1», код за ЄДРПОУ  20518650


Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних
коштів)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

 

Процедура закупівлі

 

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

08.93.1   Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові розчини  (натрія хлорид, натрія цитрат, розчин Люголя, розчин Рінгера)

2220

35600,80

 

Січень

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров’я  Запорізької міської ради

20.11.1  Гази промислові                (Кисень медичний)

2220

11299,20

 

Січень

20.20.1    Пестициди та інші агрохімічні продукти  (Засоби дезінфекційні)

2220

34000,00

 

Січень

20.59.5   Продукти хімічні різноманітні:       (Перекис водню, аміаку, гліцерину, формаліну, фурациліну та розчин оцтової кислоти)

2220

32000,00

 

Січень

21.10.4  Цукри хімічно чисті, н. в. і. у.; ефіри та естери цукрів і їхні солі, н. в. і. у (глюкоза)

2220

2800,00

 

Січень

21.20.1 Ліки (кетамин, сибазон,  фентанил, промедол,препарати проти кровотечі)

2220

99600,00

 

Січень

21.20.2      Препарати фармацевтичні, інші (Перев′язувальні матеріали)

2220

28990,00

 

Січень

22.19.7   Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої ґуми (рукавички)

2220

29164,00

 

Січень

Всього за КЕКВ 2220

 

273454,00

 

 

01.11.7  Овочі бобові сушені  (горох)

2230

4400,00

 

Січень

01.13.1     Овочі листкові  (капуста)

2230

2190,00

 

Січень

01.13.4    Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні (цибуля, морква)

2230

4320,00

 

Січень

01.13.7   Буряки цукрові та насіння цукрових буряків (буряки)

2230

1100,00

 

Січень

01.13.5          Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну (картопля)

2230

17150,00

 

Січень

10.61.3  Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових культур
( крупа пшенична, манна, перлова,гречана, пшоно, пластівці вівсяні)

2230

20235,00

 

Січень

10.41.5  Олії рафіновані  (олія соняшникова)

2230

3400,00

 

Січень

10.51.3  Масло вершкове та молочні пасти  (масло вершкове)

2230

8000,00

 

Січень

10.39.1  Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі  (томатна паста, фрукти сушені)

2230

500,00

 

Січень

10.61.1  Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або лущений чи дроблений  (рис лущений)

2230

1900,00

 

Січень

10.61.2  Борошно зернових і овочевих культур; їхні суміші  (борошно)

2230

10,00

 

Січень

10.71.1  Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання (хлібобулочні вироби)

2230

28400,00

 

Січень

10.73.1   Макарони, локшина, кускус і  подібні борошняні вироби   (вироби макаронні)

2230

1100,00

 

Січень

10.81.1  Цукор-сирець,тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор(сахароза); меляса     (цукор)

2230

3670,00

 

Січень

10.83.1  Чай і кава оброблені (чай)

2230

5760,00

 

Січень

10.84.3   Сіль харчова (сіль харчова)

2230

550,00

 

Січень

Всього за КЕКВ 2230

 

102685,00

 

 

33.12.1  Ремонтування та технічне обслуговування  машин загальної призначеності      (послуги з технічного обслуговування ліфтів;  ремонт центрифуги пральної)

2240

40089,00

 

Січень

33.14.1   Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування
(налагоджування режимів хімводопідготовки, заміна автоматики безпеки котла №4)

2240

23900,16

 

Лютий

38.11.2&n bsp;     Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування  (вивезення та захоронення твердих побутових відходів)

2240

6678,58

 

Січень

43.22.1  Монтаж водопровідних, каналізаційних, систем опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря (поточний ремонт водопровідних, тепломереж та  каналізації)

2240

40000,00

 

Листопад

60.10.1 Послуги щодо радіомовлення; оригінали радіомовних передач (радіо послуги)

2240

432,00

 

Січень

61.10.1  Послуги щодо передавання даних і повідомлень  (стаціонарний телефонний зв'язок)

2240

14307,24

 

Січень

61.10.4  Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами (інтернет)

2240

4704,00

 

Січень

71.20.1   Послуги щодо технічного випробовування й аналізування (експертне обстеження автоклавів; випробування парового котла №1 ;  Т/О вузла обліку газу,  метрологія, гідравлічні випробовування та промивання мережі опалення )

2240

80110,22

 

Січень

74.90.2    Послуги професійні, технічні та комерційні, інші, н. в. і. у. ( повірка контуру заземлення)

2240

3510,00

 

Лютий

80.20.1  Послуги систем безпеки (позавідомча охорона)

2240

7924,80

 

Січень

86.90.1   Послуги у сфері охорони здоров'я, інші (бакдослідження СЕС)

2240

18679,00

 

Січень

Всього за КЕКВ 2240

 

240335,00

 

 

85.59.1  Послуги освітянські, інші, н. в. і. у.  (навчання працівників  дільниць підвищеної небезпеки, фахівців у сфері цивільного захисту)

2282

7103,00

 

Лютий

Всього за КЕКВ 2282

 

7103,00

 

 

32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (апарат радіохвильовий хірургічний)

3110

22510,00

 

Липень

26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (комп’ютери)

3110

20990,00

 

Липень

Всього за КЕКВ 3110

 

43500,00

 

 

Всього за Додатком:

 

667077,00

 

 

Затверджений  рішенням  комітету з конкурсних торгів  від  30 червня 2015року     № 11

Голова комітету з конкурсних торгів            ____________________________                          С.В.Белицька

Секретар комітету з конкурсних торгів        ____________________________                          К.О.Чорна

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Комунальна установа охорони здоров’я  «Пологовий будинок №1», код за ЕДРПОУ  20518650

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок прове-дення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Код  35.30.1
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

2271
Оплата                    теплопостачання

    1587214,19  грн.
(Один мільйон п’ятсот вісімдесят сім  тисяч двісті чотирнадцять грн. 19 коп.) з ПДВ

Переговорна процедура

Грудень
2014 року

 

Головний розпорядник бюджетних коштів
– управління  з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

Код 36.00.2
Обробляння та розподіляння води трубопроводами

2272
Оплата водопостача-ння та водовідведення

109593,02  грн.
(Сто дев’ять  тисяч п’ятсот дев’яносто три грн. 02 коп.) з ПДВ

Переговорна процедура

Грудень
2014 року

Код  37.00.1
Послуги каналізаційні

2272
Оплата водопостача- ння та водовідведення

     74412,38  грн.                            
(Сімдесят чотири тисячі чотириста дванадцять грн. 38 коп.) з ПДВ

Переговорна процедура

Грудень
2014 року

Код  35.11.1
Енергія електрична

2273
Оплата електроенергії

     516365,28 грн.
(П’ятсот шістнадцять тисяч триста шістдесят п’ять грн. 28 коп.) з ПДВ

Переговорна процедура

Грудень
2014 року

Код  06.20.1
Газ природний скраплений або в газоподібному стані

2274
Оплата природного газу

308328,00грн.
(Триста вісім тисяч триста двадцять вісім грн. 00коп.) з ПДВ

Переговорна процедура

Грудень
2014 року

Код 20.59.1
Фотопластинки й фотоплівки, плівка миттєвого друку, фото хімікати та фотографічні  незмішані речовини (плівка медична рентгенівська DI-ML сухого друку для принтера Dry Pix 4000)

2220
Медикаменти та перев’язувальні матеріали

339300,00грн
(Триста тридцять дев’ять тисяч триста грн. 00коп.) з ПДВ

Відкриті торги

Лютий
2015 року

Код 32.50.1
Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні
(Лот 1 – комплекс ендовідеохірургічний
Лот 2 – центрифуга лабораторна)

3110
Обладнання довгострокового користування

961976,00грн
(Дев’ятсот шістдесят одна тисяча дев’ятсот сімдесят шість грн.00коп) з ПДВ

Відкриті торги

Квітень
2015 року

Код 32.50.2
Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні пристрої
(апарат для штучної вентиляції легенів)

3110
Обладнання довгострокового користування

165000,00грн
(Сто шістдесят п’ять тисяч грн.00коп) з ПДВ

Відкриті торги

Травень
2015 року

Затверджений  рішенням  комітету з конкурсних торгів  від  14.04.2015      №5

Голова комітету з конкурсних торгів           ____________________________            С.В.Белицька

Секретар комітету з конкурсних торгів      ____________________________             К.О.Чорна

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Комунальна установа охорони здоров’я  «Пологовий будинок №1», код за ЄДРПОУ  20518650

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Код  35.30.1
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

2271
«Оплата                    теплопостачання»

1587214,19  грн.
(Один мільйон п’ятсот вісімдесят сім  тисяч двісті чотирнадцять грн. 19 коп.) з ПДВ

Переговорна процедура

Грудень
2014 року

 

Головний розпорядник бюджетних коштів
– управління  з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

Код 36.00.2
Обробляння та розподіляння води трубопроводами

2272
«Оплата водопостачання та водовідведення»

109593,02  грн.
(Сто дев’ять  тисяч п’ятсот дев’яносто три грн. 02 коп.)
з ПДВ

Переговорна процедура

Грудень
2014 року

Код  37.00.1
Послуги каналізаційні

2272
«Оплата водопостачання та водовідведення»

74412,38  грн.
(Сімдесят чотири тисячі чотириста дванадцять грн. 38 коп.) з ПДВ

Переговорна процедура

Грудень
2014 року

Код  35.11.1
Енергія електрична

2273
«Оплата електроенергії»

516365,28 грн.
(П’ятсот шістнадцять тисяч триста шістдесят п’ять грн. 28 коп.) з ПДВ

Переговорна процедура

Грудень
2014 року

Код  06.20.1
Газ природний скраплений або в газоподібному стані

2274
«Оплата природного газу»

308328,00грн.
(Триста вісім тисяч триста двадцять вісім грн. 00коп.) з ПДВ

Переговорна процедура

Грудень
2014 року

Код 20.59.1
Фотопластинки й фотоплівки, плівка миттєвого друку, фото хімікати та фотографічні  незмішані речовини (плівка медична рентгенівська сухого друку для принтера Dry Pix 4000)

2220
Медикаменти та перев’язувальні матеріали

339300,00грн
(Триста тридцять дев’ять тисяч триста грн. 00коп.) з ПДВ

Відкриті торги

Лютий
2015 року

Затверджений  рішенням  комітету з конкурсних торгів  від  03.02.2015р.      №2.

Голова комітету з конкурсних торгів                ___________________                                    Белицька С.В.

Секретар комітету з конкурсних торгів           ___________________           м.п.                  Чорна К.О.     

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Комунальна установа охорони здоров’я  «Пологовий будинок №1», код за ЄДРПОУ  20518650

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

3

4

6

Код  35.30.1
Пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячої води трубопроводами

2271
«Оплата теплопостачання»

1 587 214,19
(один  мільйон п’ятсот вісімдесят сім  тисяч двісті чотирнадцять грн.  19 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Грудень 2014 року

Головний розпорядник бюджетних коштів – управління  з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

Код 36.00.2
Обробляння та розподіляння води трубопроводами

2272
«Оплата водопостачання та водовідведення»

109 593,02
(сто дев’ять тисяч п’ятсот дев’яносто три грн. 02 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Грудень 2014 року

Код  37.00.1
Послуги каналізаційні

2272
«Оплата водопостачання та водовідведення»

74 412,38
(сімдесят чотири тисячі чотириста дванадцять грн. 38 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Грудень 2014 року

Код  35.11.1
Енергія електрична

2273
«Оплата електроенергії»

516 365,28
(п’ятсот шістнадцять тисяч триста шістдесят п’ять грн. 28 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Грудень 2014 року

Код  06.20.1
Газ природний скраплений або в газоподібному стані

2274
«Оплата природного газу»

308 328,00
(триста вісім тисяч триста двадцять вісім грн. 00 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Грудень 2014 року

                                                              
Затверджений  рішенням  комітету з конкурсних торгів  від  28.11.2014 року   № 16

 

Голова комітету з конкурсних торгів          ___________________                                    Белицька С.В.

Секретар комітету з конкурсних торгів      ___________________           м.п.                  Чорна К.О.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Комунальна установа охорони здоров’я  «Пологовий будинок №1», код за ЕДРПОУ  20518650


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансува-ння

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и), (особа(и),
яких планується залучити
до підготовки документа ції конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій,
кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Код  35.30.1
Пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячої води

2271
«Оплата                    теплопостачання»

Місцевий бюджет

 

Закупівля
в одного учасника

Грудень 2014року

 

Головний розпорядник бюджетних коштів
– управління  з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

Код 36.00.2
Обробляння та розподіляння води трубопроводами

2272
«Оплата водопостачання та водовідведення»

Місцевий бюджет

 

Закупівля в одного учасника

Грудень 2014року

 

Код  37.00.1
Послуги каналізаційні

2272
«Оплата водопостачання та водовідведення»

Місцевий бюджет

 

Закупівля в одного учасника

Грудень 2014року

 

Код  35.11.1
Енергія електрична

2273
«Оплата електроенергії»

Місцевий бюджет

 

Закупівля в одного учасника

Грудень 2014року

 

Код  06.20.1
Газ природний скраплений або в газоподібному стані

2274
«Оплата природного газу»

Місцевий бюджет

 

Закупівля в одного учасника

Грудень 2014року

 

Затверджений  рішенням  комітету з конкурсних торгів  від 26.08.2014 року   № 9

Голова комітету з конкурсних торгів                             Белицька С.В.                            ____________________________

Секретар комітету з конкурсних торгів                         Афанасьєва_ М.В.            м.п.  _____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток до річного плану закупівель на 2015 року зі змінами по комунальній установі “6-а міська клінічна лікарня”, 05498683                         

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код  КЕКВ  (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість

предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітка

 

1

2

3

4

5

6

17.23.1

Вироби канцелярські, паперові

(Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, формуляри та інші канцелярські вироби, паперові чи картонні (17.23.13)

(Конверти паперові чи картонні(17.23.12-50.00) (17.23.14-00.00))

2210

99000 (дев'яносто дев'ять тисяч грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

17.21.1 Папір і картон гофровані, паперова й картонна тара(сегрегатори)

2210

500(п'ятсот грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

20.11.1 Гази промислові (фреон)

2210

2010,00(дві тисячі десять грн..00 коп. з ПДВ)

 

 

 

20.30.1 Фарби та лаки на основі полімерів(коректор, краска)

2210

1000

 (одна тисяча грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

20.30.2 Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила(20.30.24-70.00 Чорнило друкарське (крім чорного)( 20.30.22-15.00емаль; 20.30.22-55.00шпаклівка)

2210

2000 (дві тисячі грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

20.41.3

Мило, засоби мийні та засоби для чищення

(Мило та органічні поверхнево-активні вироби та засоби, що їх використовують як мило; папір, вата, повсть і неткані матеріали, покриті чи просочені милом або мийним засобом1 (20.41.31);

засоби мийні(20.41.32))

2210

10500(десять тисяч п’ятсот грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

-

20.41.44 Пасти, порошки та інші засоби для чищення(сода)

2210

1200 (одна тисяча двісті  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

20.52.1 Клеї (20.52.10-80.00)

2210

1015 (одна тисяча п'ятнадцять грн. з ПДВ)

 

 

 

22.19.3 Труби, трубки та шланги з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми)( 22.19.30-70.00)

2210

700 (сімсот грн. з ПДВ)

 

 

 

22.19.7

Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої ґуми (22.19.71-80.00)

2210

2246,2 (дві тисячі двісті сорок шість грн. 20 коп. з ПДВ)

 

 

 

 

22.21.2 Труби, трубки, шланги та фітинги до них пластмасові

2210

2355,64(дві тисячі триста п'ятдесят  п'ять грн. 64 коп. з ПДВ)

 

 

 

22.21.3 Пластини, листи, плівка, фольга і стрічки пластмасові, неармовані чи не з'єднані з іншими матеріалами(файли)

2210

200 (двісті грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у22.29.25-00.00.(бокси, лінійки)(; 22.29.22-30.00(скотч,ластик)

2210

300 (двісті грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

 

23.20.1 Цегла, блоки, плитка вогнетривкі та подібні будівельні вогнетривкі матеріали, крім виробів з кам'яного кремнеземистого борошна

2210

750 (сімсот п'ятдесят грн..00 коп. з ПДВ)

 

 

 

23.51.1 Цемент

2210

64 (шістдесят чотири грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

23.42.1 Вироби санітарно-технічні керамічні

2210

369 (триста шістдесят дев'ять грн.  00 коп. з ПДВ)

 

 

 

58.19.1 Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші(марки поштові)

2210

820 (вісімсот двадцять грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

25.72.1 Замки та завіси

2210

1000 (одна тисяча  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

25.73.1 Інструменти ручні для використання в сільському господарстві, садівництві чи лісовому господарстві(25.73.10-10.00 Лопати штикові та совкові)

2210

200 (двісті грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та пружини(25.93.14-80.00)

2210

150 (сто п'ятдесят грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

25.94.1 Засоби кріпильні нарізні із заліза чи сталі, н. в. і. у. (шпилька з шестигран.)

2210

13,52 (тринадцять грн. 52 коп. з ПДВ)

 

 

 

32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки

2210

400 (чотириста грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

13.92.2 Вироби текстильні готові, інші (13.92.24-93.00)

2210

28923,50 (двадцять вісім тисяч дев'ятсот двадцять три  грн. 50 коп. з ПДВ)

 

 

 

13.92.1 Вироби текстильні готові для домашнього господарства (Білизна постільна)

2210

41731,10 (сорок  одна тисяча сімсот тридцять одна грн. 10 коп.)

 

 

 

13.20.1 Тканини (крім спеціальних полотен) з натуральних волокон, крім бавовняних

2210

350 (триста п'ятдесят грн. 00 коп.)

 

 

 

58.14.1

Журнали та періодичні видання друковані(58.14.12)

2210

7000 (сім тисяч грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

 

19.20.2

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

( Бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний бензин (19.20.21-00.00); оливи мінеральні легкі, легкі дистиляти, н. в. і. у (19.20.23-00.00))

2210

87099  (вісімдесят сім  тисяч дев' яносто дев' ять  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

 

28.11.4

Частини двигунів внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, крім частин двигунів до літаків

2210

380,00(триста вісімдесят грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

20.59.59 Розчинники та розріджувачі складні неорганічні для лаків і подібних речовин (20.59.59-30.00)

 

83,7 (вісімдесят три грн.70 коп. з ПДВ)

 

 

 

22.11.1  Шини та камери ґумові нові

2210

2240,00(дві тисячі двісті сорок грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

22.19.3 Труби, трубки та шланги з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми) (Шланги ґумові, армовані металом)

2210

146,88 (сто сорок шість грн.88 коп. з ПДВ)

 

 

 

27.20.1 Елементи первинні, первинні батареї та частини до них (Акумулятори електричні та частини до них)

2210

2130,00(дві тисячі сто тридцять грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

25.99.1

Вироби для ванн і кухні, металеві

2210

1000 (одна тисяча грн. з ПДВ)

 

 

 

27.32.1

Проводи та кабелі електронні й електричні, інші

2210

81(вісімдесят одна грн. 00 коп.)

 

 

 

27.40.2

Лампи та світильники

( Знаки та таблички з назвами світлові й подібні вироби(27.40.24-00.00); Лампи та світильники неелектричні

 (27.40.23-00.00))

2210

2000 (дві тисячі грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

27.40.1

Лампи розжарювання потужністю не більше ніж 200 Вт та на напругу більше ніж 100 В, н. в. і. у.

 

1000 (одна тисяча грн. з ПДВ)

 

 

 

27.33.1

Пристрої електромонтажні (розетки)

2210

394,76 (триста дев'яносто чотири грн. 76 коп. з ПДВ)

 

 

 

27.12.2Апаратура електрична для комутації чи захисту електричних кіл, на напругу не більше ніж 1000 В (Господарчі

Вимикач, реле напр. )

 

2210

2024,75 (дві тисячі  двадцять чотири грн. 75 коп. з ПДВ)

 

 

 

17.24.1Шпалери

 

2923,50 (дві тисячі дев’ятсот двадцять три грн. 50 коп. з ПДВ)

 

 

 

22.23.1Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не пластикові (покриття ПВХ, люки, сифон)

2210

4787,29 (чотири тисячі сімсот вісімдесят сім грн. 29 коп. з ПДВ)

 

 

 

25.99.2Вироби з недорогоцінних металів, інші (трубка мідна; біндери,скоби,скріпки,стиплер)

2210

844,86 (вісімсот сорок чотири грн. 86 коп. з ПДВ)

 

 

 

28.13.23 Помпи повітряні чи вакуумні; компресори повітряні чи інші газові (28.13.23-00.00 Компресори для холодильного устаткування)

2210

11475,00 (одинадцять тисяч чотириста сімдесят п'ять грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

27.11.62

Частини електричних двигунів, генераторів і трансформаторів (Частини трансформаторів, дроселей і котушок індуктивності та статичних перетворювачів27.11.62)(салиноподный клапан)

2210

950,00 (дев’ятсот п’ятдесят грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

28.25.1 Устатковання та пристрої для фільтрування чи очищування рідин або газів, н. в. і. у. (28.25.14 Устатковання та пристрої для фільтрування чи очищування рідин або газів, н. в. і. у.)Теплообмінники; установки для кондиціювання повітря непобутові, непобутове холодильне та морозильне устатковання (фильтр осуш. )

2210

900,00 (дев’ятсот грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

 25.29.1 Цистерни, резервуари та вмістища металеві, інші (ресивер с вент.)

2210

1200,00 (одна тисяча двісті грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

27.12.1 Апаратура електрична для комутації чи захисту електричних кіл на напругу більше ніж 1000 В (автомат)

2210

140,00 (сто сорок грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

28.25.2 Вентилятори, крім настільних, підлогових, настінних, віконних, стельових, дахових( вентилятор)

2210

1700 (одна тисяча сімсот грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

28.11.13 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням, інші

2210

2169,00 (дві тисячі сто шістдесят дев’ять грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

26.80.1 Носії інформації магнітні й оптичні (дискети)

 

162,43 (сто шістдесят дві грн. 43 коп. з ПДВ)

 

 

 

26.60.1 Устатковання радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устатковання (Лічильники лаб)

2210

4545,00( чотири тисячі п’ятсот сорок  п’ять гривень 00 коп, з ПДВ)

 

 

 

24.20.4 Фітинги до труб чи трубок зі сталі, не литі (Коліна, вузли, муфти, втулки та інші фітинги нарізні для труб і трубок зі сталі)

2210

2690,93 (дві тисячі шістсот дев'яносто грн. 93 коп. з ПДВ)

 

 

 

21.10.5

Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та алкалоїди рослинного походження та їхні похідні; антибіотики

2220

98000 (дев'яносто вісім тисяч грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

10.62.1

Крохмалі і крохмалепродукти; цукор і цукрові сиропи, н. в. і. у.

2220

4200 (чотири  тисячі двісті грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

20.13.2

Елементи хімічні, н. в. і. у.; кислоти та сполуки неорганічні

2220

53694,80 (п'ятдесят три тисячі шістсот дев'яносто чотири грн. 80 коп. з ПДВ)

 

 

 

20.14.6

Ефіри, пероксиди, епоксиди, ацеталі та напівацеталі органічні; сполуки органічні, інші

(Сполуки з альдегідною функційною групою20.14.61; Сполуки з кетоновою та з хіноновою функційними групами20.14.62; Ефіри, пероксиди, епоксиди, ацеталі та напівацеталі органічні та їхні похідні20.14.63; Ензими та інші органічні сполуки, н. в. і. у. 20.14.64)

2220

30323,04 (тридцять тисяч триста двадцять три грн. 04 коп. з ПДВ)

 

 

 

21.10.2

Лізин, глутамінова кислота та їхні солі; солі та гідроксиди амонію четвертинні; фосфоаміноліпіди; аміди та їхні похідні й солі з цих речовин

2220

98000 (дев'яносто вісім тисяч грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

21.10.3

Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки лише з гетеро-атомом(-ами) азоту, що мають у структурі неконденсоване піразинове кільце, піримідинове кільце, піперазольне кільце чи фенотіазинову кільцеву систему без подальшої конденсації; гідантоїн та його похідні; сульфонаміди

 (Лактони, н. в. і. у., сполуки гетероциклічні лише з гетеро-атомом(-ами) азоту, що мають у структурі неконденсоване піразольне кільце, піримідинове кільце, піперазинове кільце чи фенотіазинову кільцеву систему без подальшої конденсації; гідантоїн і його похідні 21.10.31; Сульфонаміди21.10.32-00.00)

2220

99000 (дев'яносто дев'ять тисяч грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

21.10.6

Залози та інші органи, екстракти цих речовин та інші речовини людського чи тваринного походження, н. в. і. у.

2220

98000 (дев'яносто вісім тисяч грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

08.93.1

Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові розчини (р-н натрію хлорид)                (08.93.10-00.00)

2220

96000 (дев'яносто шість тисяч грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

21.20.1 Ліки

(Ліки, з умістом пеніциліну та інших антибіотиків21.20.11,; Ліки, з умістом гормонів, але не антибіотиків21.20.12; Ліки, з умістом алкалоїдів або їхніх похідних, але не гормонів чи антибіотиків21.20.13) (розчини, ліки, трансфузійні, наркотики)

2220

95000 (дев'яносто п'ять тисяч  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

20.20.1

Пестициди та інші агрохімічні продукти  (Засоби дезінфекційні 20.20.14)

2220

96000 (дев'яносто шість тисяч грн. 00 коп. з ПДВ )

 

 

 

23.19.2

Скло технічне та інше скло (Посуд лабораторний, гігієнічний або фармацевтичний, скляні ампули23.19.23)

2220

5000 (п'ять тисяч  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

 

20.11.1

Гази промислові (Кисень 20.11.11-70.00)

Фреон 20.11.1-1600,00

2220

60000 (шістдесят тисяч  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

 

21.20.2

Препарати фармацевтичні, інші

(Антисироватка та вакцини 21.20.21-40.00; Реактиви діагностичні та інші фармацевтичні препарати21.20.23; Матеріали перев'язувальні клейкі, кетгут і подібні матеріали; аптечки першої допомоги 21.20.24)

2220

 

99000 (дев'яносто дев'ять тисяч грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

22.19.7

Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої ґуми (Вироби гігієнічні або фармацевтичні ґумові (крім оболонкових контрацептивів, сосок, накладок для сосків і подібних виробів для новонароджених22.19.71-80.00)

2220

72000 (сімдесят дві тисячі грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

 

17.22.1

Папір побутовий і туалетний та паперова продукція(Вироби паперові господарсько-побутової, санітарно-гігієнічної та медичної призначеності, н. в. і. у17.22.12-90.00.)

2220

30000 (тридцять тисяч  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

32.50.1

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні

(Інструменти та прилади, інші32.50.13-79.00;

 Голки, катетери, зонди та подібні вироби (крім голок трубчастих і голок для накладання швів), призначені для використовування в медицині, хірургії, стоматології чи ветеринарії 32.50.13-17.00;

 Голки для накладання швів, призначені для використовування в медицині, хірургії, стоматології чи ветеринарії32.50.13-15.00;

Голки трубчасті, призначені для використовування в медицині, хірургії, стоматології чи ветеринарії32.50.13-13.00;

Шприци, з голками чи без голок, призначені для використовування в медицині, хірургії, стоматології чи ветеринарії32.50.13-11.00;

 Інструменти та прилади офтальмологічні 32.50.13-20.00)

2220

99000 (дев'яносто дев'ять тисяч грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

32.50.5

Вироби медичної та хірургічної призначеності, інші (Препарати у формі гелю, що їх використовують у медицині чи ветеринарії для змащування під час хірургічних операцій чи медичних оглядів або для зчіплювання тіла з медичними інструментами 32.50.50-20.00)

2220

2000 (дві тисячі грн. з ПДВ)

 

 

 

20.13.6

Речовини хімічні неорганічні основні, інші, н. в. і. у. (Пероксид водню 20.13.63-00.00)

2220

1000 (одна тисяча грн. з ПДВ)

 

 

 

20.59.1

Фотопластинки й фотоплівки, плівка для миттєвого друку; фотохімікати та фотографічні незмішані речовини(Фотопластинки й фотоплівки, плівка для миттєвого друку, сенсибілізовані, неекспоновані; фотопапір20.53.11; Емульсії сенсибілізовані фотографічні; фотохімікати, н. в. і. у. 20.59.12)

2220

96000 (дев'яносто шість тисяч грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

 

20.14.7

Продукти хімічні органічні, основні, різноманітні(Спирт етиловий неденатурований міцністю не менше ніж 80 об. %(20.14.74-00.00 )

2220

24000 (двадцять чотири тисячі грн. 00коп. з ПДВ)

 

 

 

11.01.1

Спирт етиловий, неденатурований з фактичною концентрацією спирту менше ніж 80 об. % (11.01.10-70.00)

2220

72000 (сімдесят дві тисячі  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

13.20.2

Тканини бавовняні (Тканини бавовняні, з поверхневою щільністю не більше ніж 100 г/м2, для виготовлення медичної марлі, бандажів і перев'язувальних матеріалів (13.20.20-20.00)

2220

20000 (двадцять  тисяч  грн. 00коп. з ПДВ)

 

 

 

20.14.2

Спирти,феноли, фенолоспирти та їхні галогено-,сульфо-,нітрони нітрозо похідні, спирти жирні технічні

2220

10000 (десять тисяч грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

01.13.1

Овочі листкові (капуста 01.13.12-00.00)

2230

10000 (десять тисяч  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

01.13.2

Культури баштанні (Культури баштанні, інші (тиква)  01.13.29-00.00)

2230

300 (триста грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

01.13.3

Культури овочеві  плодоносні інші (Культури овочеві плодоносні інші, н. в. і. у.(кабачки)  01.13.39-00.00)

2230

3000 (три тисячі  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

01.13.4

Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні (Морква та ріпа01.13.41-00.00,цибуля 01.13.43-00.00)

 

2230

 

22000 (двадцять дві тисячі грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

 

01.13.5

Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну (картопля 01.13.51-00.00)

2230

35000 (тридцять п'ять тисяч  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

01.13.7

Буряки цукрові та насіння цукрових буряків(Буряки цукрові 01.13.71-00.00)

2230

8000 (Вісім тисяч  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

 

 

01.11.7

Овочі бобові сушені (Горох сушений 01.11.75-00.00)

2230

10000 (десять тисяч грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

01.47.2

Яйця у шкаралупі, свіжі (Яйця курячі у шкаралупі, свіжі 01.47.21-00.00)

2230

12000 (дванадцять тисяч  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

 

 

10.51.3

Масло вершкове та молочні пасти (Масло вершкове з умістом жиру не більше ніж 85 мас. %  (10.51.30-30.00)

2230

20000 (двадцять тисяч  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

 

10.20.1

Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена(Риба морська, ціла, заморожена (10.20.13-30.00)

2230

20000 (двадцять тисяч  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

 

10.51.2

Молоко у твердих формах (Молоко незбиране в порошку чи вершки незбирані в порошку (молоко та вершки у твердих формах, з умістом жиру більше ніж 1,5 мас. %), у первинних пакованнях більше ніж 2,5 кг (10.51.22-60.00)

2230

22000(двадцять дві тисячі  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

 

10.81.1

Цукор-сирець, тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор (сахароза); меляса(Цукор білий, кристалічний (10.81.12-30.10)

2230

35000 (тридцять п'ять  тисяч  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

 

10.73.1

Макарони, локшина, кускус і подібні борошняні вироби (Вироби макаронні, неварені, з умістом яєць (крім виробів з начинкою чи приготованих іншим способом (10.73.11-30.00)

2230

10000

 (десять тисяч грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

10.83.1

Чай і кава, оброблені(Чай зелений (неферментований), чай чорний (ферментований) і чай частково ферментований, у первинних пакованнях масою не більше ніж 3 кг (10.83.13-00.00)

2230

9000 (дев'ять тисяч  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

10.61.3

Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових культур  (Крупи та крупка з пшениці 10.61.31; Крупи, крупка та гранули з зернових культур, н. в. і. у. 10.61.32)

2230

65000 (шістдесят п'ять тисяч  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

10.61.1

Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або лущений чи дроблений(Рис лущений 10.61.11-00.00)

2230

13000 (тринадцять тисяч  грн. з ПДВ)

 

 

 

 

10.39.1

Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі (Паста та пюре томатні, концентровані10.39.17-25.00, Овочі, законсервовані, для тимчасового зберігання10.39.12-00.00 (ікра), Овочі та плоди, нарізані й упаковані 10.39.14-00.00 (сухофрукти)

2230

15000 (п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

 

10.41.5

Олії рафіновані(Олія соняшникова та її фракції, рафінована, хімічно незмодифікована10.41.54-00.00)

2230

30000 (тридцять тисяч  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

 

10.84.3

Сіль харчова

( Сіль харчова10.84.30-00.00)

2230

1500 (одна тисяча п'ятсот грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

 

10.89.1

Супи, яйця, дріжджі та інші харчові продукти; екстракти та соки з м'яса, риби й водяних безхребетних (Дріжджі, пекарські10.89.13-34.00)

2230

200 (двісті грн. 00 з ПДВ)

 

 

 

 

10.71.1

Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання (Вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, інші 10.71.11-00.90 хліб)

2230

70000 (сімдесят  тисяч  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

 

10.12.2

М'ясо свійської птиці, заморожене (Відруби курей, заморожені 10.12.20-53.00)

2230

11000 (одинадцять тисяч  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

 

10.13.1

Консерви та готові страви з м'яса, м'ясних субпродуктів чи крові (Ковбаси й подібні продукти з м'яса, м'ясних субпродуктів чи крові, готові харчові продукти, виготовлені на основі цих виробів (крім ковбас з печінки й готових страв) 10.13.14-60.00(сосиски), тушенка)

2230

25000 (двадцять п'ять тисяч  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

10.72.1

Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та кондитерські, борошняні, тривалого зберігання (Печиво здобне (зокрема печиво з начинкою), крім цілком чи частково покритого шоколадом чи іншими сумішами, з умістом какао10.72.12-55.00)

2230

7500 (сім тисяч п'ятсот  грн. з ПДВ)

 

 

 

10.32.1

Соки фруктові та овочеві(Сік яблучний 10.32.16-00.00;

2230

17000 (сімнадцять тисяч  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

10.11.3

М'ясо заморожене та заморожені харчові субпродукти; м'ясо та харчові субпродукти, інші (Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, заморожені 10.11.39-10.00печінка)

2230

20000 (двадцять тисяч  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

10 width: 76px;.11.1

М’ясо великою рогатої худоби свіже чи заморожене(Яловичина та телятина, свіжа чи охолоджена, у відрубах10.11.11-90.00)

2230

15000 (п'ятнадцять тисяч  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

 

10.61.2

Борошно зернових і овочевих культур; їхні суміші(Борошно пшеничне чи меслинове10.61.21-00.00)

2230

5000 (п'ять тисяч  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

10.51.4

Сир сичужний та кисломолочний сир(Сир свіжий (без визрівання), зокрема сир альбумінний і кисломолочний10.51.40-30.00(твор.; Сир сичужний тертий, у порошку, блакитний та інший неперероблений (крім свіжого сиру) 10.51.40-50.00)

2230

17000 (сімнадцять тисяч  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

 

10.51.5

Продукти молочні, інші (Кефір, сметана, йогурт й інші ферментовані продукти10.51.52-41.00)

2230

14000

 (чотирнадцять тисяч  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

01.24.1

Яблука (01.24.10-00.00)

2230

5000 (п'ять тисяч грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

 

33.13.1

Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання (медтехніка) (Ремонтування та технічне обслуговування радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання 33.13.12-00.00)

2240

55000 (п'ятдесят п'ять тисяч грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

33.12.1

Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності ( ремонт автотранспорту) Ремонтування та технічне обслуговування двигунів і турбін, крім авіаційних, автомобільних і мотоциклетних двигунів 33.12.11-00.00) (Ремонтування та технічне обслуговування підіймального та вантажного устаткування  33.12.15-00.00)

2240

30000 (тридцять  тисяч грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

 

33.12.2

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (повірка та поточний ремонт коректора об'єму газу)

(тех.обсуг.газового вузла 33.12.2)

2240

5403,58 (п’ять тисяч чотириста три грн. 58 коп. з ПДВ)

 

 

 

33.14.1

Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устатковання

2240

916,89 (дев'ятсот шістнадцять грн. 89 коп. з ПДВ)

 

 

 

38.12.3

Послуги підприємств щодо перевезення небезпечних відходів

(Послуги підприємств щодо перевезення небезпечних відходів 38.12.30-00.00)

2240

5000 (п'ять тисяч  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

43.22.1

 Монтаж водопровідних і каналізаційних систем

2240

1560 (одна тисяча п'ятсот шістдесят грн. 00коп. без ПДВ)

 

 

 

61.10.1

Послуги щодо передавання даних і повідомлень(зв’язок) (Послуги стаціонарного телефонного зв'язку - доступ і користування 61.10.11-00.00)

2240

33000

 (тридцять три тисячі  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

 

61.10.4

Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами(Послуги щодо забезпечення вузькосмугового доступу до Інтернету проводовими мережами 61.10.42-00.00)

2240

5000

 (п'ять тисяч грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

62.02.2

Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення(Послуги щодо консультування стосовне систем і програмного забезпечення 62.02.20-00.00)

2240

16000 (шістнадцять тисяч грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

62.02.3

Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій (Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій 62.02.30-00.00)

2240

480,0 (чотириста вісімдесят грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

63.11.1

Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою(Послуги щодо розміщування інформації на веб-вузлах 63.11.12-00.00)

2240

2292 (дві тисячі двісті дев'яносто дві грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

65.12.1

Послуги щодо страхування від нещасних випадків і страхування здоров'я (Послуги щодо страхування від нещасних випадків 65.12.11-00.00)

2240

224,80 (двісті двадцять чотири грн. 80 коп. з ПДВ)

 

 

 

65.12.2

Послуги щодо страхування автотранспорту (Послуги щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту (зокрема відповідальність перевізника 65.12.21-00.00) (Цивільн.відп)

2240

2151,36 (дві тисячі сто п'ятдесят одна грн. 36 коп. з ПДВ)

 

 

 

65.12.4

 Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек

2240

350,0 (триста п'ятдесят грн. з ПДВ)

 

 

 

71.12.1

Послуги інженерні

(Послуги інженерні щодо проектів будівель 71.12.12-00.00);

Послуги інженерні консультаційні 71.12.11-00.00)

2240

20000 (двадцять тисяч  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

71.20.1

Послуги щодо технічного випробовування й аналізування (Послуги щодо калібрування засобів вимірювання 71.20.19-01 (метрологія) ( Послуги щодо технічного випробування й аналізування, інші, н. в. і. у. 71.20.19-99.00)

2240

58614,72 (п'ятдесят вісім тисяч шістсот чотирнадцять грн. 72 коп. з ПДВ)

 

 

 

74.90.2

Послуги професійні технічна інші (Послуги професійні, технічні та комерційні, інші, н. в. і. у.арх., інф.конс.посл 74.90.20-00.00)

2240

14800(чотирнадцять тисяч вісімсот грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

77.39.1

Послуги щодо оренди та лізінгу контейнерів

2240

1152,00 (одна тисяча сто п'ятдесят дві грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

81.10.1

Послуги допоміжні комбіновані щодо різних об'єктів( відшкодування за утримання будівель і при домової території)

2240

2929,68(дві тисячі дев'ятсот двадцять дев'ять грн. 68коп. з ПДВ)

 

 

 

80.20.1

Послуги систем безпеки (Послуги систем безпеки 80.20.10-00.00)

2240

9384,49 (дев'ять тисяч триста вісімдесят чотири грн. 49 коп. з ПДВ)

 

 

 

 

81.30.1 Послуги щодо благоустрою території т(звалювання дерев)

2240

68319 (шістдесят вісім тисяч триста дев'ятнадцять грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

84.24.1

Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки(Послуги щодо охорони громадського порядку та громадської безпеки, інші 84.24.19-00.00)

2240

82498 (вісімдесят дві тисячі  чотириста дев'яносто вісім грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

 

81.21.1

Послуги щодо загального очищування будівель (сміття) (Послуги щодо загального очищування будівель 81.21.10-00.00)

2240

46638,38(сорок шість тисяч шістсот тридцять вісім грн. 38 коп. з ПДВ)

 

 

 

 

81.29.1

Послуги щодо очищування, інші

 ( дезінфекція і дезінсекція)( Послуги щодо дезінфікування та винищування шкідників81.29.11-00.00; Послуги щодо санітарного обробляння, інші81.29.13-00.00) Послуги щодо очищування інші, н. в. і. у.81.29.19 (промивка опалюв.ситеми)

2240

32793,60 (тридцять  дві тисячі сімсот дев'яносто три грн. 60 коп. з ПДВ)

 

 

 

82.99.1

Послуги комерційні допоміжні, інші(т/о котла) Послуги комерційні допоміжні різні, інші, н. в. і. у.82.99.19-00.00

2240

2793,67 (дві тисячі сімсот дев'яносто три грн. 67 коп . з ПДВ)

 

 

 

 

85.59.1

Послуги освітянські, інші, н. в. і. у.( Послуги освітянські, н. в. і. у. 85.59.19-00.00)

2240

600,0 (шістсот грн. з ПДВ)

 

 

 

 

86.22.1

Послуги у сфері спеціалізованої лікарської практики

2240

6000 (шість тисяч  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

86.90.1

Послуги у сфері охорони здоров'я, інші ( Послуги медичних лабораторій 86.90.15-00.00) (бак.аналізи)

2240

55000 (п'ятдесят п'ять тисяч грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

 

95.11.1

Ремонтування комп'ютерів і периферійного устаткування (Ремонтування комп'ютерів і периферійного устаткування 95.11.10-00.00)

2240

15000,00

 (п'ятнадцять тисяч грн. 00коп. з ПДВ)

 

 

 

95.22.1

Ремонтування господарсько-побутових приладів і устатковання домашнього та садового вжитку(холодильників)

2240

1300,0

 (одна тисяча триста грн. з ПДВ)

 

 

 

 

06.20.1

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (Газ природний, скраплений або в газоподібному стані 06.20.10-00.00)

2274

93472,33 (дев'яносто три тисячі чотириста сімдесят дві грн. 33 коп. з ПДВ)

 

 

 

 

85.59.1

Послуги освітянські, інші, н. в. і. у.

2282

8000

 (вісім тисяч  грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

65.12.1

Послуги щодо страхування від нещасних випадків і страхування здоров'я (Послуги щодо страхування здоров'я65.12.12-00.00)  ВІЧ

2730

33,15

 (тридцять три грн. 15коп.)

 

 

 

27.51.1

Холодильники та морозильники; машини пральні; електроковдри; вентилятори(Холодильники побутові (зокрема абсорбційні електричні; компресійні), крім умонтованих 27.51.11-33.00)

3110

43550

 (сорок три тисяч п'ятсот п'ятдесят грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

26.20.1

 Комп'ютери та периферійні пристрої

3110

28712,00 (двадцять вісім тисяч сімсот дванадцять грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

28.25.1 Теплообмінники; установки для кондиціювання повітря непобутові, непобутове холодильне та морозильне устатковання (кондиціонер)

3110

6140,04

(шість тисяч сто сорок грн. 04 коп. з ПДВ)

 

 

 

26.70.2 Прилади оптичні, інші, та їхні частини  ( мікроскоп)

3110

64460 (шістдесят чотири тисячі чотириста шістдесят грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

32.50.3 Меблі медичні, хірургічні, стоматологічні та ветеринарні;  

3110

57480 (п'ятдесят сім тисяч чотириста вісімдесят грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

26.60.12-30.00 Електрокардіографи

3110

13950 (тринадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят грн. 00 коп. з ПДВ)

 

 

 

71.12.1 Послуги інженерні (Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза)

3132

39782,85 (тридцять  дев'ять  тисяч сімсот вісімдесят дві грн. 85 коп. з ПДВ)

 

 

 

Капітальний ремонт по заміні віконних блоків

3132

48780,22  (сорок вісім тисяч сімсот вісімдесят грн. 22 коп. з ПДВ)

 

 

 

Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від 31.08.2015 року № 29.

Голова комітету з конкурсних торгів                               ______________                 Віцина І.Г.

                                                                                                     (підпис)                    (ініціали та прізвище)

                                                                                М.П. 

Секретар комітету з конкурсних торгів                           ________________             Явдокименко Ю.Г.

                                                                                                     (підпис)                    (ініціали та прізвище)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік по комунальній установі "6-та міська клінічна лікарня", 05498683"

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Комунальна  установа ”6-а міська клінічна лікарня” ,   05498683
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (35.30.1) (35.30.12-00.00- постачання пари та гарячої води трубопроводами)

2271

3919036,80 грн. (три мільйони дев’ятсот дев’ятнадцять тисяч тридцять шість грн. 80 коп.), у тому числі  ПДВ 653172,80 грн.

Переговорна процедура закупівлі

Грудень 2014 року

Головний розпорядник коштів-Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

Обробляння та розподіляння води трубопроводами  (36.00.2). (36.00.20-00.00-обробляння та розподіляння води трубопроводами)

2272

484804,80 грн. (чотириста вісімдесят чотири тисячі вісімсот чотири грн. 80 коп.) у тому числі ПДВ 80800,80 грн.

Переговорна процедура закупівлі

Грудень 2014 року

Головний розпорядник коштів-Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

Послуги каналізаційні (37.00.1).

2272

329176,80 грн. (триста двадцять дев’ять тисяч сто сімдесят шість грн. 80 коп.), у тому числі  ПДВ 54862,80 грн.

Переговорна процедура закупівлі

Грудень 2014 року

Головний розпорядник коштів-Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

Енергія електрична (35.11.1)
(35.11.10-00.00-енергія електрична)

2273

1388200,00 грн. (один мільйон триста вісімдесят вісім тисяч двісті грн. 00 коп.) у тому числі ПДВ 231366,67 грн.

Переговорна процедура закупівлі

Грудень 2014 року

Головний розпорядник коштів-Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 11  грудня  2014 року № 13.

Голова комітету з конкурсних торгів                                 ______________                  Віцина І.Г.
Секретар комітету з конкурсних торгів                            ________________               Явдокименко Ю.Г.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Комунальна  установа ”6-а міська клінічна лікарня” , код ЄДРПОУ  05498683


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процеду-ра закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ (и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (35.30.1)

2271

місцевий бюджет

 

Закупівля в одного учасника

Листопад 2014-лютий 2015 року

 

Головний розпорядник коштів-Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

Обробляння та розподілення води трубопроводами  (36.00.2).

2272

місцевий бюджет

 

Закупівля в одного учасника

Листопад 2014-Лютий 2015 року

 

Головний розпорядник коштів-Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

Послуги каналізаційні (37.00.1).

2272

місцевий бюджет

 

Закупівля в одного учасника

Листопад 2014-лютий 2015 року

 

Головний розпорядник коштів-Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

Енергія електрична (35.11.1).

2273

місцевий бюджет

 

Закупівля в одного учасника

Листопад 2014-лютий 2015 року

 

Головний розпорядник коштів-Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів Комунальної  установи ”6-а міська клінічна лікарня”  від  26  серпня   2014 року № 8.

Голова комітету з конкурсних торгів                                 Віцина І.Г.                               ________________
Секретар комітету з конкурсних торгів                             Явдокименко Ю.Г.               ________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Запорізький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 20508060
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі

 

Код  КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

35.30.1 “Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води”;
35.30.12-00.00 “Постачання пари та гарячої води трубопроводами”:
1) лот 1 - Філія Концерну “Міські теплові мережі” Ленінського району
2) лот 2 - Філія Концерну “Міські теплові мережі” Шевченківського району
3) лот 3 - Філія Концерну “Міські теплові мережі” Хортицького району
4) лот 4 - Філія Концерну “Міські теплові мережі” Комунарського району
5) лот 5 - Філія Концерну “Міські теплові мережі” Заводського району
6) лот 6 - Філія Концерну “Міські теплові мережі” Жовтневого району
7) лот 7 - Філія Концерну “Міські теплові мережі” Орджонікідзевського району
8) АТ “Мотор Січ”

2271

1 573 266,44 грн.
(Один мільйон п’ятсот сімдесят три тисячі двісті шістдесят шість грн. 44 коп.)
з ПДВ

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2015

 

35.30.1 “Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води”;
35.30.11-00.00 “Пара та гаряча вода”:
1) лот 1 - Філія Концерну “Міські теплові мережі” Ленінського району
2) лот 2 - Філія Концерну “Міські теплові мережі” Шевченківського району
3) лот 3 - Філія Концерну “Міські теплові мережі” Хортицького району
4) лот 4 - Філія Концерну “Міські теплові мережі” Комунарського району
5) лот 5 - Філія Концерну “Міські теплові мережі” Заводського району

2272

72 000,00 грн.
(Сімдесят дві тисячі грн. 
00 коп.) з ПДВ

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2015

 

35.11.1 “Енергія електрична”;
35.11.10-00.00
“Енергія електрична”

2273

333 249,00 грн.
(Триста тридцять три тисячі двісті сорок дев’ять грн. 00 коп.) з ПДВ

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2015

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 16.02.2015р. № 1.

Голова комітету 
з конкурсних торгів                          _____________                     М.Г.Боренос                          
                                                                 (підпис)                     (ініціали, прізвище)                                                                 
м.п.
Секретар комітету 
з конкурсних торгів                          _____________                     О.В.Тищенко                         
                                                                (підпис)                       (ініціали, прізвище)        

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради 37591569
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

Затверджений протоколом комітету з конкурсних торгів від 02.02.2015 № 1

Голова комітету з конкурсних торгів

Нарсєєва Г.В.
(прізвище, ініціали) 

____________
(підпис)               М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів

Рижик О.О.
(прізвище, ініціали) 

____________
(підпис) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівель
(грн.)

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітка

1

2

3

4

5

6

Місцевий бюджет

Журнали та періодичні видання друковані (видання періодичні), код згідно ДК 016:2010 - 58.14.1

2210

692,00
(шістсот дев’яносто дві грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (продукти нафто перероблення рідкі), код згідно ДК 016:2010 - 19.20.2

2210

30179,50 (тридцять тисяч сто сімдесят дев’ять грн. 50коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Вироби канцелярські, паперові (папір, марки поштові та марковані конверти), код згідно ДК 016:2010 - 17.23.1

2210

3911,00 
(три тисячі дев’ятсот одинадцять грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Газети друковані (спецвипуск до газети), код згідно ДК 016:2010 - 58.13.1

2240

70000,00
(сімдесят тисяч грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання (заправка картриджів для принтерів), код згідно ДК 016:2010 - 95.11.1

2240

2870,79 
(дві тисячі вісімсот сімдесят грн. 79коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Устаткування для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої тари; вогнегасники, пульверизатори, машини пароструминні та піскоструминні; прокладки (заправка вогнегасників), код згідно ДК 016:2010 - 28.29.2

2240

240,00
(двісті сорок грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів (послуги з ремонту автомобіля), код згідно ДК 016:2010 - 45.20.1

2240

8368,55 
(вісім тисяч триста шістдесят вісім грн. 55коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Послуги щодо страхування життя (страхування водія від нещасних випадків), код згідно ДК 016:2010 - 65.11.1

2240

102,00
(сто дві грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Послуги щодо страхування загальної відповідальності (страхування цивільно-правової відповідальності водія), код згідно ДК 016:2010 - 65.12.5

2240

437,00
(чотириста тридцять сім грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Утримання у належному стані кранів клапанів і систем водо забезпечення та водопостачання

2240

1327,68
(одна тисяча триста двадцять сім грн. 68коп)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Утримання у належному стані регулювальних систем центрального опалення будівлі

2240

1292,27
(одна тисяча двісті дев’яносто дві грн. 27коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Технічне обслуговування та утримання в належному стані електромереж будівлі

2240

1411,69
(одна тисяча чотириста одинадцять грн. 69коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування, зібрані (послуги щодо збирання безпечних відходів), код згідно ДК 016:2010 - 38.11.3

2240

682,32 
(шістсот вісімдесят дві грн. 32коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Послуги щодо передавання даних і повідомлень (послуги зв’язку), код згідно ДК 016:2010 - 61.10.1

2240

3449,40
(три тисячі чотириста сорок дев’ять грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення, код згідно ДК 016:2010 - 62.02.2

2240

12382,00 (дванадцять тисяч триста вісімдесят дві грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Послуги щодо керування комп’ютерними засобами, код згідно ДК 016:2010 - 62.03.1

2240

11970,00 
(одинадцять тисяч дев’ятсот сімдесят грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням (подовження ліцензії на антивірусну програмне забезпечення Kaspersky Anti-Virus), код згідно ДК 016:2010 - 58.29.5

2240

4500,00
(чотири тисячі п’ятсот грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Видатки на відрядження

2250

2040,00 
(дві тисячі сорок грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Навчання,курси, код згідно ДК 016:2010 - 85.59.1

2282

4500,00 
(чотири тисячі п’ятсот грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами), код згідно ДК 016:2010 - 35.30.1

2271

30483,00
(тридцять тисяч чотириста вісімдесят три грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Обробляння та розподіляння води трубопроводами, код згідно ДК 016:2010 - 36.00.2

2272

1962,00
(одна тисяча дев’ятсот шістдесят дві грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Послуги з постачання електроенергії, код згідно ДК 016:2010 -  35.11.1

2273

24960,00 
(двадцять чотири тисячі дев’ятсот шістдесят грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші, код згідно ДК 016:2010 - 58.19.1

2240

11834,00 
(одинадцять тисяч вісімсот тридцять чотири грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Послуги щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм, код згідно ДК 016:2010 - 59.11.1

2240

98000,00 
(дев’яносто вісім тисяч грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Послуги щодо організовування конференцій і спеціалізованих виставок, код згідно ДК 016:2010 - 82.30.1

2282

22500,00 
(двадцять дві тисячі п’ятсот грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015

-

118175,82 
(сто вісімнадцять тисяч сто сімдесят п’ять грн. 82коп.)

-

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Затверджений протоколом комітету з конкурсних торгів від 02.02.2015  № 1

 

Голова комітету з конкурсних торгів

 

Нарсєєва Г.В.
(прізвище, ініціали) 

 

____________
(підпис)           М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів

Рижик О.О.
(прізвище, ініціали) 

____________
(підпис) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток до річного плану закупівель (зі змінами) на 2015 рік (затверджено рішенням ККТ від 05.11.2015 № 24)   

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ зміни на 2015 рік              

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району, 37573885   

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району,  37573885

 

 

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівді

Примітки

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води  (35.30.12-00.00 -  Постачання пари та гарячої води трубопроводами) 

2271

437157,00  грн.                                (чотириста тридцять сім тисяч сто п'ятдесят сім грн. 00 коп.

переговорна процедура закупівлі

лютий 2015 року

 

 

 

81.30.1 Послуги щодо благоустрою території 
(81.30.10-00.00 Послуги щодо благоустрою території):
Лот № 1 - догляд за зеленими насадженнями, в т.ч. покіс трав
Лот № 2 - обрізка та ліквідація сухих, аварійно- небезпечних дерев
Лот № 3 - утримання парків та скверів

2240

199830,00 грн.                                                (сто дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот тридцять грн.00 коп.)

процедура запиту цінових пропозицій

лютий-березень 2015 року

 

 

 

81.29.1 Послуги щодо очищування                                                                                         Лот № 1 - експлуатація та утримання доріг та тротуарів (81.29.12-00.00 -   Послуги щодо підмітання та видаляння снігу)                                                                                                                     Лот № 2 - Знешкодження гризунів у відкритих стаціях(81.29.11 - 00.00 - Послуги щодо дезінфікування та винищування шкідників
Лот № 3  - Знищення личинок комарів в анофелогенних водоймищах 
(81.29.13 - 00.00 -  Послуги щодо санітарного обробляння, інші)                                 

2240

158424,00 грн.                                                 (сто п'ятдесят вісім тисяч чотириста двадцять чотири грн. 00 коп.)

процедура запиту цінових пропозицій

лютий-березень 2015 року

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 02.02.2015 року № 2

Голова комітету 
з конкурсних торгів                                        Гриньов В.В.    _______________________
                                                                                                                                                                                                                    
Секретар комітету з конкурсних торгів     Колесник О.О. _______________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району ЄДРПОУ 37573885
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтований початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

2271

місцевий бюджет

-

переговорна процедура закупівлі

січень-лютий 2015 року

-

-

19.20.1 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

2271

місцевий бюджет

-

запит цінових пропозицій

січень-лютий 2015 року

-

-

 

 

Заступник голови комітету 
з конкурсних торгів                                         Капран С.Г.       _______________________
                                                                                                                                                                                                                                              
Секретар комітету з конкурсних торгів      Колесник О.О. _______________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

КЗ „Центральна лікарня Комунарського району”  ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03077322                 
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість  предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітка

1

2

3

4

5

6

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води – 35.30.1
Лот № 1 – пара /tdта гаряча вода – 35.30.11 (35.30.11-00.00)

Лот № 2 – постачання пари та гарячої води трубопроводами – 35.30.12 (35.30.12-00.00)

 

2272

 

2271

 

432000,00 грн. (Чотириста тридцять дві тисячі гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ – 72000,00 грн.

1134025 грн. 12 коп. (Один мільйон сто тридцять чотири тисячі двадцять п’ять гривень 12 копійок), у т.ч. ПДВ – 189004,19 грн.

Переговорна процедура закупівлі  

Січень
2015 р.

 

Енергія електрична – 35.11.10 (35.11.10-00.00)

2273

 

887779 грн. 20 коп.
(Вісімсот вісімдесят сім тисяч сімсот сімдесят дев’ять гривень 20 копійок), у т.ч. ПДВ – 147963,20 грн.

Переговорна процедура закупівлі 

Січень 2015р.

 

 

Продукти хімічні різноманітні – 20.59.5
Лот № 1 – Реактиви діагностичні або лабораторні багатоскладові, зокрема папір, просочений чи покритий діагностичними чи лабораторними реагентами – 20.59.52-10.00
Лот № 2 –середовища живильні готові для вирощування культур мікроорганізмів – 20.59.52-70.00
Лот № 3 – Елементи хімічні у формі дисків і леговані сполуки, призначені для використання в електроніці – 20.59.53-00.00

2220

75027,00 грн. (Сімдесят п’ять тисяч двадцять сім гривень 00 копійок)

32696,00 грн. (Тридцять дві тисячі шістсот дев’яносто шість гривень 00 копійок)

5603,00 грн. (П’ять тисяч шістсот три гривні 00 копійок)

Запит цінових пропозицій

Квітень
2015 р.

Відповідно до ст. 30 Закону України « Про здійснення державних закупівель» торги відмінено частково (за Лотом № 2 та за Лотом № 3) тому, що для участі в них було подано менше двох пропозицій

Продукти хімічні різноманітні – 20.59.5
Лот № 1 –середовища живильні готові для вирощування культур мікроорганізмів – 
20.59.52-70.00
Лот № 2 – Елементи хімічні у формі дисків і леговані сполуки, призначені для використання в електроніці – 20.59.53-00.00

2220

32696,00 грн. (Тридцять дві тисячі шістсот дев’яносто шість гривень 00 копійок)

5603,00 грн. (П’ять тисяч шістсот три гривні 00 копійок)

Запит цінових пропозицій

Березень – травень
2015 р.

Відповідно до ст. 30 Закону України « Про здійснення державних закупівель» торги відмінено тому, що для участі в них було подано менше двох пропозицій

Продукти хімічні різноманітні – 20.59.5
Лот № 1 –середовища живильні готові для вирощування культур мікроорганізмів – 
20.59.52-70.00
Лот № 2 – Елементи хімічні у формі дисків і леговані сполуки, призначені для використання в електроніці – 20.59.53-00.00

2220

32679,51 грн. (Тридцять дві тисячі шістсот сімдесят дев’ять гривень 51 копійка)

   5574,40 грн. (П’ять тисяч п’ятсот сімдесят чотири гривні 40 копійок)

Переговорна процедура закупівлі 

Червень-липень
2015 р.

 

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води – 35.30.1
Лот № 1 – пара та гаряча вода – 35.30.11 (35.30.11-00.00)

Лот № 2 – постачання пари та гарячої води трубопроводами – 35.30.12 (35.30.12-00.00)

 

2272

 

2271

48288,43 грн. (Чорок вісім тисяч двісті вісімдесят вісім гривень 43 копійки), у т.ч. ПДВ –
8048,07 грн.

142961,76 грн. (Сто сорок дві тисячі дев’ятсот шістдесят одна гривня 76 копійок), у т.ч. ПДВ – 23826,96 грн.

Переговорна процедура закупівлі 

Листопад - Грудень
2015 р.

 

 

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  29.10.2015 р № 21

 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів        Солов’ян І. М.                    ________________
                                                                                          (прізвище, ініціали)                 (підпис)               М. П. 

Секретар комітету з конкурсних торгів                        Речицька Л. П.                  _______________
                                                                                          (прізвище, ініціали)                 (підпис)  

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Річний план закупівель (зі змінами) на 2015 рік (затверджений рішенням ККТ від 29.09.2015 № 8)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток до річного плану закупівель (зі змінами) на 2015 рік 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

КЗ „Центральна лікарня Комунарського району”   ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03077322                         
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість  предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітка

1

2

3

4

5

6

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води – 35.30.1
Лот № 1 – пара та гаряча вода – 35.30.11 (35.30.11-00.00)

Лот № 2 – постачання пари та гарячої води трубопроводами – 35.30.12 (35.30.12-00.00)

 

2272

 

2271

 

432000,00 грн. (Чотириста тридцять дві тисячі гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ – 72000,00 грн.

1134025 грн. 12 коп. (Один мільйон сто тридцять чотири тисячі двадцять п’ять гривень 12 копійок), у т.ч. ПДВ – 189004,19 грн.

Переговорна процедура закупівлі  

Січень
2015 р.

 

Енергія електрична – 35.11.10 (35.11.10-00.00)

2273

887779 грн. 20 коп.
(Вісімсот вісімдесят сім тисяч сімсот сімдесят дев’ять гривень 20 копійок), у т.ч. ПДВ – 147963,20 грн.

Переговорна процедура закупівлі 

Січень 2015р.

 

 

Продукти хімічні різноманітні – 20.59.5
Лот № 1 – Реактиви діагностичні або лабораторні багатоскладові, зокрема папір, просочений чи покритий діагностичними чи лабораторними реагентами – 20.59.52-10.00
Лот № 2 –середовища живильні готові для вирощування культур мікроорганізмів – 20.59.52-70.00
Лот № 3 – Елементи хімічні у формі дисків і леговані сполуки, призначені для використання в електроніці – 20.59.53-00.00

2220

75027,00 грн. (Сімдесят п’ять тисяч двадцять сім гривень 00 копійок)

32696,00 грн. (Тридцять дві тисячі шістсот дев’яносто шість гривень 00 копійок)

5603,00 грн. (П’ять тисяч шістсот три гривні 00 копійок)

Запит цінових пропозицій

Квітень
2015 р.

Відповідно до ст. 30 Закону України « Про здійснення державних закупівель» торги відмінено частково (за Лотом № 2 та за Лотом № 3) тому, що для участі в них було подано менше двох пропозицій

 

Продукти хімічні різноманітні – 20.59.5
Лот № 1 –середовища живильні готові для вирощування культур мікроорганізмів – 
20.59.52-70.00
Лот № 2 – Елементи хімічні у формі дисків і леговані сполуки, призначені для використання в електроніці – 20.59.53-00.00

2220

32696,00 грн. (Тридцять дві тисячі шістсот дев’яносто шість гривень 00 копійок)

5603,00 грн. (П’ять тисяч шістсот три гривні 00 копійок)

Запит цінових пропозицій

Березень – травень
2015 р.

Відповідно до ст. 30 Закону України « Про здійснення державних закупівель» торги відмінено тому, що для участі в них було подано менше двох пропозицій

 

Продукти хімічні різноманітні – 20.59.5
Лот № 1 –середовища живильні готові для вирощування культур мікроорганізмів – 
20.59.52-70.00
Лот № 2 – Елементи хімічні у формі дисків і леговані сполуки, призначені для використання в електроніці – 20.59.53-00.00

2220

32696,00 грн. (Тридцять дві тисячі шістсот дев’яносто шість гривень 00 копійок)

5603,00 грн. (П’ять тисяч шістсот три гривні 00 копійок)

Переговорна процедура закупівлі 

Травень-Липень
2015 р.

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  25.05.2015 р № 18

 

Голова комітету з конкурсних торгів            Алакозов В.С.          ________________
 

Секретар комітету з конкурсних торгів       Речицька Л. П.         _______________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток до річного плану закупівель зі змінами на 2015 рік Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району, 37573541

____________________________________________________________________________________________________________________________________

КЗ „Центральна лікарня Комунарського району” ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03077322                         
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість  предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітка

1

2

3

4

5

6

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води – 35.30.1
Лот № 1 – пара та гаряча вода – 35.30.11 (35.30.11-00.00)

Лот № 2 – постачання пари та гарячої води трубопроводами – 35.30.12 (35.30.12-00.00)

 

2272

 

2271

 

432000,00 грн. (Чотириста тридцять дві тисячі гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ - 72000,00 грн.

1134025 грн. 12 коп. (Один мільйон сто тридцять чотири тисячі двадцять п’ять гривень 12 копійок), у т.ч. ПДВ – 189004,19 грн.

Переговорна процедура закупівлі  

Січень 2015 р.

 

Енергія електрична - 35.11.10 (35.11.10-00.00)

2273

887779 грн. 20 коп.
(Вісімсот вісімдесят сім тисяч сімсот сімдесят дев’ять гривень 20 копійок), у т.ч. ПДВ – 147963,20 грн.

Переговорна процедура закупівлі 

Січень 2015р.

 

Продукти хіВідповідно до ч.1ст.2 та ч.1ст.12 Закону України nbsp;nbsp;rsquo;ять тисяч двадцять сім гривень 00 копійок)Приміткамічні різноманітні – 20.59.5
Лот № 1 – Реактиви діагностичні або лабораторні багатоскладові, зокрема папір, просочений чи покритий діагностичними чи лабораторними реагентами – 20.59.52-10.00
Лот № 2 – середовища живильні готові для вирощування культур мікроорганізмів – 20.59.52-70.00
Лот № 3 – Елементи хімічні у формі дисків і леговані сполуки, призначені для використання в електроніці – 20.59.53-00.00

2220

 

75027,00 грн. (Сімдесят п’ять тисяч двадцять сім гривень 00 копійок)

 

32696,00 грн. (Тридцять дві тисячі шістсот дев’яносто шість гривень 00 копійок)

5603,00 грн. (П’ять тисяч шістсот три гривні 00 копійок)

Запит цінових пропозицій

Березень – травень 2015р.

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 02.03.2015 р № 8

Голова комітету з конкурсних торгів          Алакозов В.С.     ________________

Секретар комітету з конкурсних торгів      Речицька Л.П.    _______________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток до річного плану закупівель (зі змінами) по КЗ "Центральна лікарня Комунарського району" на 2015 рік

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району код за ЄДРПОУ 37573541
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

3

4

6

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (теплопостачання) код за ДК 016:2010 35.30.1

2271

503 244,61 (п’ятсот три тисячі двісті сорок чотири гривні шістдесят одна копійка) з ПДВ

Переговорна процедура закупівлі

Січень 2015

35.30.12-00.00

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (постачання гарячої води) код за ДК 016:2010 35.30.1

2272

21 600,00 (двадцять одна тисяча шістсот гривень) з ПДВ

Переговорна процедура закупівлі

Жовтень 2015

35.30.11-00.00

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 02.02.2015 № 5.
Голова комітету з конкурсних торгів     ____________________         О.О.Поздняков      
 

Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________          О.І.Орлата

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району код за ЄДРПОУ 37573541
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

3

4

6

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (теплопостачання) код за ДК 016:2010 35.30.1

2271

503 244,61 (п’ятсот три тисячі двісті сорок чотири гривні шістдесят одна копійка) з ПДВ

Переговорна процедура закупівлі

Січень 2015

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 20.01.2015 № 1.
Голова комітету з конкурсних торгів      ____________________     О.О.Поздняков      
 Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________     О.І.Орлата 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

КЗ „Центральна лікарня Комунарського району” ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03077322                         
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість  предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітка

1

2

3

4

5

6

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води – 35.30.1
Лот № 1 – пара та гаряча вода – 35.30.11 (35.30.11-00.00)

Лот № 2 – постачання пари та гарячої води трубопроводами – 35.30.12 (35.30.12-00.00)

 

2272

 

2271

 

432000,00 грн. (Чотириста тридцять дві тисячі гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ - 72000,00 грн.

1134025 грн. 12 коп. (Один мільйон сто тридцять чотири тисячі двадцять п’ять гривень 12 копійок), у т.ч. ПДВ – 189004,19 грн.

Переговорна процедура закупівлі  

Січень 2015 р.

 

Енергія електрична - 35.11.10 (35.11.10-00.00)

2273

887779 грн. 20 коп.
(Вісімсот вісімдесят сім тисяч сімсот сімдесят дев’ять гривень 20 копійок), у т.ч. ПДВ – 147963,20 грн.

Переговорна процедура закупівлі 

Січень 2015р.

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 06.01.2015 р № 1 

Голова комітету з конкурсних торгів           Алакозов В.С.                     ________________                                                 
 Секретар комітету з конкурсних торгів     Динькова Г.О.                     ________________                                                            

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________      Проект річного плану закупівель на 2015 рік Районна адміністрація по Комунарському району 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 Порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю

1. Цей порядок визначає процедуру розгляду Замовником скарг, поданих учасниками Замовнику до моменту укладення договору про закупівлю.
2. Будь-який учасник, який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків внаслідок порушення замовником процедур закупівель, встановлених Положенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 №921 (зі змінами та доповненнями) (далі – Положення), може оскаржити дії, рішення, бездіяльність замовника.
2.2. Скаргу не може бути подано особою, яка не набула статусу Учасника процедури закупівлі:
- яка не підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі;
- не подала тендерну пропозицію;
- не взяла участь у переговорах при проведенні процедури закупівлі в одного учасника;
- філія (представництво) юридичної особи не отримала від цієї юридичної особи відповідних повноважень.
2.3. У випадку подання скарги зазначеними особами, скарга залишається без розгляду на підставі п. 16 цього Порядку, про що протягом 10-денного строку повідомляється скаржнику.
3. Об’єктом оскарження не може бути:
- зроблений Замовником вибір процедури закупівлі;
- рішення Замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.
4. У разі коли на день отримання скарги укладено договір про закупівлю, Замовник не має права приймати рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу листом у десятиденний строк.
5. Замовник може не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.
6. Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення замовником порушення процедури закупівлі.
7. У разі, коли оскаржується кілька рішень, дій, а також бездіяльність замовника, строк, необхідний для подання скарги, відраховується від дати останнього за часом такого рішення, дії, а також бездіяльності.
8. Скарга Учасника реєструється у канцелярії Замовника, якщо вона оформлена згідно з вимогами п. 9 Порядку.
9. Скарга повинна бути подана особисто або поштою за підписом уповноваженої особи учасника. Не допускається подання скарги через інформаційну мережу Інтернет, крім випадків, передбачених Законом України “Про електронні документи та електронний документообіг”, Законом України “Про електронний цифровий підпис”, а також засобами факсимільного зв’язку.
10. У разі подання скарги відповідно до пункту 86 Положення Замовник зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги Замовником, про що повідомляє протягом одного робочого дня Державне казначейство України. Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття Замовником рішення про зупинення процедури закупівлі.
11. Після закінчення зазначеного строку має право продовжити відповідну процедуру закупівлі.
12. Рішення Замовника про зупинення процедури закупівлі оформляється протоколом, листом.
13. Замовник не пізніше п’яти робочих днів після отримання скарги повідомляє учасника, який подав скаргу, та учасника-переможця процедури закупівлі про її зміст, час і місце розгляду, в якому зазначені особи мають право взяти участь. Замовник передає повідомлення факсимільним зв’язком (за наявності) з подальшим його направленням поштовим зв’язком.
14. Замовник приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:
- у разі коли скаргу не задоволено – причини прийняття такого рішення;
- у разі коли скаргу задоволено повністю або частково – заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту, вчинити дії, необхідні для усунення порушень, виявлених при проведенні відповідної процедури закупівлі, та/або вжити заходів, необхідних для врегулювання спірного питання.
15. У разі залишення скарги без розгляду Замовник повідомляє про це учасника, який подав скаргу, та уповноважений орган у десятиденний строк.
16. Скарга залишається без розгляду, у разі коли:
а) об’єктом оскарження є зроблений замовником вибір процедури закупівлі або рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій;
б) у разі відкликання скарги учасником;
в) скарга подана з порушенням вимог п.п.2.2., 9 цього Порядку.
17 Замовник надсилає рішення про розгляд скарги уповноваженому органу у сфері державних закупівель протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.
18 Примірник рішення за результатами розгляду скарги Замовник протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу, та Державному казначейству України.
19. Цей порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю, який затверджено тендерним комітетом відповідно до пункту 2 розділу ІІ Положення про тендерний комітет управління, оприлюднюється замовником шляхом розміщення в Інтернеті (на власному веб-сайті або за його відсутності на веб-сайті Запорізької міської ради) протягом десяти календарних днів з дати його затвердження.

     
         
 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість  предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітка

1

2

3

4

5

6

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води – 35.30.1
Лот № 1 – пара та гаряча вода – 35.30.11 (35.30.11-00.00)

Лот № 2 – постачання пари та гарячої води трубопроводами – 35.30.12 (35.30.12-00.00)

 

2272

 

2271

 

432000,00 грн. (Чотириста тридцять дві тисячі гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ - 72000,00 грн.

1134025 грн. 12 коп. (Один мільйон сто тридцять чотири тисячі двадцять п’ять гривень 12 копійок), у т.ч. ПДВ – 189004,19 грн.

Переговорна процедура закупівлі  

Січень 2015 р.

 

Енергія електрична - 35.11.10 (35.11.10-00.00)

2273

887779 грн. 20 коп.
(Вісімсот вісімдесят сім тисяч сімсот сімдесят дев’ять гривень 20 копійок), у т.ч. ПДВ – 147963,20 грн.

Переговорна процедура закупівлі 

Січень 2015р.

 

Продукти хімічні різноманітні – 20.59.5
Лот № 1 – Реактиви діагностичні або лабораторні багатоскладові, зокрема папір, просочений чи покритий діагностичними чи лабораторними реагентами – 20.59.52-10.00
Лот № 2 – середовища живильні готові для вирощування культур мікроорганізмів – 20.59.52-70.00
Лот № 3 – Елементи хімічні у формі дисків і леговані сполуки, призначені для використання в електроніці – 20.59.53-00.00

2220

 

75027,00 грн. (Сімдесят п’ять тисяч двадцять сім гривень 00 копійок)

 

32696,00 грн. (Тридцять дві тисячі шістсот дев’яносто шість гривень 00 копійок)

5603,00 грн. (П’ять тисяч шістсот три гривні 00 копійок)

Запит цінових пропозицій

Березень – травень 2015р.

 

             
               

Голова комітету з конкурсних торгів         Алакозов В.С.      _______________

Секретар комітету з конкурсних торгів    Речицька Л.П.     _______________    М. П. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

районної адміністрації Запорізької міської ради по Жовтневому району,

код за ЄДРПОУ 37573707 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код

КЕКВ

(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Проце-дура закупівлі

Орієнтовний початок проведен-ня процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

КТКВКМБ 010116

 

 

 

 

 

61.10.4 Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами

2240

984,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; абонплата на 12 місяців за послуги підключення до мережі Інтернет

61.10.3            Послуги щодо передавання даних мережами проводового зв'язку

2240

24619,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; абонплата за телефонний зв’язок на 12 місяців

35.11.1 Енергія електрична

2273

41560,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; оплата за 22 851 кВт електроенергії

85.59.1 Послуги освітянські, інші,

н. в. і. у.

2282

2480,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; послуги з навчання та перекваліфікації 2 спеціалістів в сфері державних закупівель

91.01.1            Послуги

бібліотек і архівів

2240

2500,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; послуги з архівації документів,

28 справ.

58.14.1            Журнали та періодичні видання друковані

2210

2953,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість передплати на рік 4 періодичних видань

38.11.6            Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів

2240

2300,52

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності% вартість послуг зі збору, вивезення та захоронення ТПВ на 12 міс.

53.20.1            Послуги поштові та кур'єрські, інші

2240

6184,80

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; плата за надання послуги урядового зв'язку на 12 міс.

62.03.1            Послуги щодо керування комп'ютерними засобами

2240

39495,25

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість послуги з керування комп’ютерними засобами на 12 місяців

62.02.2            Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення

2240

35603,78

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість послуги з консультування стосовно систем та програмного забезпечення на 12 місяців

63.11.1            Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосу-вання та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-техноло-гічною інфраструктурою

2240

40411,81

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість послуги з обробляння даних на 12 місяців

62.02.2            Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення

2240

1400,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість послуги з консультування ПЗ  Парус, 5 годин

58.29.5            Послуги щодо видання ліцензії на право користування программ-ним забезпеченням

2240

6955,20

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; надання права користування системою Ліга-Закон на 12 місяців

95.11.1            Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання

2240

9685,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість заправки та поточного ремонт комп’ютерів та периферійного обладнання на рік

45.20.1            Технічне обслуговування та ремонтування автомо-білів і маловантажних автотранспортних засобів

2240

14453,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності, вартість поточного ремонту автомобільного транспорту в кількості 3 одиниць на рік

19.20.2            Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

2210

95300,60

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість придбання 5741 л палива

17.23.1            Вироби канцелярські, паперові

2210

500,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення зtop valign=акупівель в окремих сферах господарської діяльності, вартість придбання листівок вітальних, 200 од.

18.12.1            Послуги щодо друкування, інші

2210

2580,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість придбання 13000 бланків листів та розпоряджень, 100 грамот

58.29.5            Послуги щодо видання ліцензії на право користування программ-ним забезпеченням

2240

599,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності, вартість ліцензійного ключа  до програмного продукту М.Е.Doc, спеціальний фонд.

58.29.5            Послуги щодо видання ліцензії на право користування программ-им забезпеченням.

2240

252,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності, вартість обробки даних та видачі сертифікатів для роботи в ПЗ М.Е.Doc, спеціальний фонд

65.11.1 Послуги щодо страхування життя

2240

408,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість страхування 4 водіїв від нещасних випадків

65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту

2240

1809,93

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, 4 одиниці

81.10.1 Послуги допоміжні комбіновані щодо різних об'єктів

2240

81982,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість поточного ремонту адміністративної будівлі з ПДВ

81.22.1 Послуги щодо очищування промислових об'єктів

2240

4800,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість послуги з промивки та гідравлічного випробовування внутрішньої мережі опалювання

62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення

2240

2164,00

 

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість послуги з технічної  підтримки програмного забезпечення Парус

62.09.2            Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки, інші, н. в. і. у.

2240

7050,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності;вартість послуги з оновлення антивірусних програм

22.11.1 Шини та камери ґумові нові

2210

4400,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість придбання 4 од. автошин (літо)

36.00.2. Обробляння та розподіляння води трубопроводами

2273

3174,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; оплата послуг з водопостачання та водовідведення 564м3 води

58.19.1 Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші облігації та подібні цінні папери, друковані

2210

5277,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість придбання 361 марки по 2 грн., 7010 марок по 0,50 грн., 3500 марок по 0,30 грн.

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові

2210

17207,7

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання паперу, факсового паперу, папок, швидкозшивачів, файлів, канцелярських  книг та інших канцелярських виробів

25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші

2210

232,50

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання дироколів, чинок та ін.

32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки

2210

560,80

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання ручок, стержнів, олівців

20.30.2 Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила

2210

555,63

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання штемпельної фарби, коректорів

22.19.2 Ґума невулканізована та вироби з неї; ґума вулканізована, крім твердої ґуми, ґуми у формі ниток, кордів, пластин, листів, стрічок, стрижнів і профілів

2210

6,18

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання ластиків

20.30.2 Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила

2210

3150,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання тонеру для МФУ

22.29.2  Вироби пластмасові інші,

н. в. і. у.

2210

1523,71

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання теки-сегрегаторів.

20.52.1 Клеї

2210

277,50

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання канцелярських клеїв

20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення

2210

1305,40

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання прального порошку, мила господарського, чистячих та дезинфікуючих засобів, засобів для миття скла.

22.19.6            Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої гуми (крім виготовлених з твердої гуми)

2210

144,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання рукавичок гумових

27.40.1 Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові

2210

330,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання ламп електричних, ламп люмінесцентних,

27.40.4            Частини ламп і освітлювального устаткування

2210

560,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання 80 од стартерів для люмінесцентних ламп.

13.92.2 Вироби текстильні готові, інші

2210

49,50

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання губок кухонних

22.22.1 Тара пластмасова

2210

294,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання пакетів для сміття

84.11.2 Послуги допоміжні для органів державної влади

2800

1267,31

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; оплата вартості судового збору

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові

2210

1948,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності, спеціальний фонд, придбання паперу для друку

41.00.3 Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточний ремонти)

3132

55313,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності, спеціальний фонд, капітальний ремонт покрівлі гаражу районної адміністрації Запорізької міської ради по Жовтневому району-роботи, бюджет розвитку

81.10.1            Послуги допоміжні комбіновані щодо різних об’єктів

2240

600,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності, спеціальний фонд,  вартість розпломбування та пломбування електричного лічильника районної адміністрації Запорізької міської ради по Жовтневому району з ПДВ

26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них

3110

35040,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності, спеціальний фонд, придбання комп’ютерів для районної адміністрації Запорізької міської ради по Жовтневому району, бюджет розвитку

Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2015

3132

1540,12

 

 

Спеціальний фонд

Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2015

2240

6404,48

 

 

Загальний фонд

Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2015

2800

50,69

 

 

Загальний фонд

КТКВКМБ 250404

 

 

 

 

 

66.19.9            Послуги допоміжні до фінансових послуг, крім страхування та недержавного пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у.

2240

188,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; оплата відсотку банку за перерахування на рахунки коштів

88.99.1            Послуги щодо соціальної допомоги без забезпечення проживан-ня, інші, н. в. і. у.

2730

146320,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; виплата фінансової підтримки головам квартальних комітетів

81.10.1            Послуги допоміжні комбіновані щодо різних об’єктів

2240

20991,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість послуги з дератизації відкритих станцій та дезінсекції анофелогених водоймищ району без ПДВ

19.20.2            Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

2210

8500,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання ПММ для здійснення розшуку призовників

18.12.1 Послуги щодо друкування, інші

2210

6277,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість послуг  з друкування бланків для організації заходів з мобілізації в місті 

58.19.1 Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші облігації та подібні цінні папери, друковані

2210

17800,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість здійснення відправки повісток призовникам

49.39.3 Перевезення пасажирів наземним транспортом поза розкладом

2240

18805,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість здійснення перевезень призовників

90.02.1            Послуги допоміжні щодо виконавського мистецтва

2240

1800,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість послуги зі звукопідсилення культурно-мистецького заходу

93.29.2            Послуги розважальні, інші,

н. в. і. у.

2240

3200,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість послуг з проведення культурно-мистецького заходу та прикрашення місця проведення заходу

43.29.1            Роботи будівельно-монтажні, інші

2240

1550,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності;вартість послуги з монтажу Новорічного містечка

01.19.2            Квіти зрізані та бутони квітів; насіння квітів

2210

2230,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість придбання квіткової продукції для організації культурно-мистецького заходу

17.23.1            Вироби канцелярські, паперові

2210

1220,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість придбання канцелярських товарів

Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2015

2240

4895,00

 

 

Загальний фонд

Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2015

2210

1200,00

 

 

Загальний фонд

КТКВКМБ 100203

 

 

 

 

 

81.29.1 – Послуги щодо очищування, інші

2240

5786,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Підбір та утилізація мертвих тварин, 30 голів.

43.21.1 - Роботи електромонтажні, інші

2240

4200,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Технічне обслуговування та поточний ремонт систем архітектурно-декоративного освітлення пам’ятник, плата за 12 місяців.

81.30.1 – Послуги щодо благоустрою території

2240

99490,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Обрізка, видалення 25 сухих, аварійно небезпечних дерев, покіс 20,94 га газонів.

81.29.1 – Послуги щодо очищування, інші

2240

79470,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Експлуатація та утримання 53866 м.п. шляхів та тротуарів.

38.11.2 – Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування

2240

99800,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахуван valign=/td1523,71 width= ня ПДВ. Ліквідація 160 т. стихійних звалищ.

43.22.2 - Монтаж систем газопостачання

2240

6696,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Технічне обслуговування та поточний ремонт газового обладнання, оплата за 12 місяців.

74.90.2 - Інша профессійна , наукова та технічна діяльність

2240

99501,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Послуги з проведення технічної інвентаризації 6,694 га. Обєктів благоустрою та зелених насаджень, паспортизації 5 штучних споруд.

25.11.9 – Роботи субпідрядні як частина виробництва металевих конструкцій і їхніх частин

2240

22152,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Виготовлення та встановлення 40 урн сміттєвих.

46.90.1 - Оптова торгівля неспеціалізована

2240

74000,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 Закону, процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Виготовлення та встановлення 40 лав гранітних.

43.99.5 – Монтаж металевих конструкцій

2240

44597,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 Закону, процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Встановлення та заміна 50 дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки 49,68 кв.м. доріг.

42.11.2 – Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ

2240

98155,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Поточний ремонт 549,104 кв.м. доріг та тротуарів, пішохідних мостів.

43.39.1 - Роботи будівельні опоряджувальні, облицювальні та оздоблювальні, інші

2240

90000,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Утримання та поточний ремонт 251 кв.м. малих архітектурних форм.

43.34.1 – Роботи малярні

2240

60000,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ.

43.99.9 – Роботи будівельні, спеціалізовані, інші

2240

2000,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Знесення 5 споруд, встановлених з порушенням правил благоустрою.

06.20.1-Газ природний, скраплений або в газоподібному стані

2274

81289,40

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ (постачання природного газу).

Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2015

2240

138103,59

 

 

Загальний  фонд – 58340,79 грн., спеціальний фонд – 79762,80 грн.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 02.09.2015 № 14.

Голова комітету з конкурсних торгів

________________ 
(підпис)

Т.П. Бехтер 
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________ 
(підпис)

Н.В. Дєнєжна 
(ініціали та прізвище)

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

районної адміністрації Запорізької міської ради по Жовтневому району, код за ЄДРПОУ 37573707 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код
КЕКВ
(для бюджет-них коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Проце-дура закупів-
лі

Орієнтов-ний початок проведен-ня проце-дури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

КТКВКМБ 010116

 

 

 

 

 

61.10.4 Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами

2240

984,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; абонплата на 12 місяців за послуги підключення до мережі Інтернет

61.10.3            Послуги щодо передавання даних мережами проводового зв'язку

2240

24619,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; абонплата за телефонний зв’язок на 12 місяців

35.11.1 Енергія електрична

2273

36225,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; оплата за 22 851 кВт електроенергії

85.59.1 Послуги освітянські, інші,
н. в. і. у.

2282

2480,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; послуги з навчання та перекваліфікації 2 спеціалістів в сфері державних закупівель

91.01.1            Послуги
бібліотек і архівів

2240

2500,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; послуги з архівації документів,
28 справ.

58.14.1            Журнали та періодичні видання друковані

2210

2953,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість передплати на рік 4 періодичних видань

38.11.6            Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів

2240

2300,52

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності% вартість послуг зі збору, вивезення та захоронення ТПВ на 12 міс.

53.20.1            Послуги поштові та кур'єрські, інші

2240

6184,80

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; плата за надання послуги урядового зв'язку на 12 міс.

62.03.1            Послуги щодо керування комп'ютерними засобами

2240

39495,25

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість послуги з керування комп’ютерними засобами на 12 місяців

62.02.2            Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення

2240

35603,78

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість послуги з консультування стосовно систем та програмного забезпечення на 12 місяців

63.11.1            Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосу-вання та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-техноло-гічною інфраструктурою

2240

40411,81

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість послуги з обробляння даних на 12 місяців

62.02.2            Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення

2240

1400,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість послуги з консультування ПЗ  Парус, 5 годин

58.29.5            Послуги щодо видання ліцензії на право користування программ-ним забезпеченням

2240

6955,20

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; надання права користування системою Ліга-Закон на 12 місяців

95.11.1            Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання

2240

5185,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість заправки та поточного ремонт комп’ютерів та периферійного обладнання на рік

45.20.1            Технічне обслуговування та ремонтування автомо-білів і маловантажних автотранспортних засобів

2240

14453,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності, вартість поточного ремонту автомобільного транспорту в кількості 3 одиниць на рік

19.20.2            Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

2210

95300,60

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість придбання 5741 л палива

17.23.1            Вироби канцелярські, паперові

2210

500,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності, вартість придбання листівок вітальних, 200 од.

18.12.1            Послуги щодо друкування, інші

2210

2580,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість придбання 13000 бланків листів та розпоряджень, 100 грамот

58.29.5            Послуги щодо видання ліцензії на право користування программ-ним забезпеченням

2240

599,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності, вартість ліцензійного ключа  до програмного продукту М.Е.Doc, спеціальний фонд.

58.29.5            Послуги щодо видання ліцензії на право користування программ-им забезпеченням.

2240

252,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності, вартість обробки даних та видачі сертифікатів для роботи в ПЗ М.Е.Doc, спеціальний фонд

65.11.1 Послуги щодо страхування життя

2240

408,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість страхування 4 водіїв від нещасних випадків

65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту

2240

1809,93

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, 4 одиниці

81.10.1 Послуги допоміжні комбіновані щодо різних об'єктів

2240

3000,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість поточного ремонту адміністративної будівлі

81.22.1 Послуги щодо очищування промислових об'єктів

2240

4800,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість послуги з промивки та гідравлічного випробовування внутрішньої мережі опалювання

62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення

2240

2164,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість послуги з технічної  підтримки програмного забезпечення Парус

62.09.2            Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки, інші, н. в. і. у.

2240

7050,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності;вартість послуги з оновлення антивірусних програм

22.11.1 Шини та камери ґумові нові

2210

4400,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість придбання 4 од. автошин (літо)

36.00.2. Обробляння та розподіляння води трубопроводами

2273

2918,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; оплата послуг з водопостачання та водовідведення 564м3 води

58.19.1 Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші облігації та подібні цінні папери, друковані

2210

5277,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість придбання 361 марки по 2 грн., 7010 марок по 0,50 грн., 3500 марок по 0,30 грн.

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові

2210

11448,70

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання паперу, факсового паперу, папок, швидкозшивачів, файлів, канцелярських  книг та інших канцелярських виробів

25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші

2210

232,50

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання дироколів, чинок та ін.

32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки

2210

560,80

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання ручок, стержнів, олівців

20.30.2 Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила

2210

526,50

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання штемпельної фарби, коректорів

22.29.2  Вироби пластмасові інші,
н. в. і. у.

2210

1516,50

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання теки-сегрегаторів.

20.52.1 Клеї

2210

277,50

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання канцелярських клеїв

20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення

2210

1305,40

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання прального порошку, мила господарського, чистячих та дезинфікуючих засобів, засобів для миття скла.

22.19.6            Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої гуми (крім виготовлених з твердої гуми)

2210

144,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання рукавичок гумових

27.40.1 Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові

2210

330,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання ламп електричних, ламп люмінесцентних,

27.40.4            Частини ламп і освітлювального устаткування

2210

560,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання 80 од стартерів для люмінесцентних ламп.

13.92.2 Вироби текстильні готові, інші

2210

49,50

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання губок кухонних

22.22.1 Тара пластмасова

2210

294,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання пакетів для сміття

84.11.2 Послуги допоміжні для органів державної влади

2800

1267,31

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; оплата вартості судового збору

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові

2210

1948,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності, спеціальний фонд, придбання паперу для друку

41.00.3 Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточний ремонти)

3132

55313,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності, спеціальний фонд, капітальний ремонт покрівлі гаражу районної адміністрації Запорізької міської ради по Жовтневому району-роботи, бюджет розвитку

Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2015

3132

1540,12

 

 

Спеціальний фонд

Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2015

2240

6404,48

 

 

Загальний фонд

Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2015

2800

50,69

 

 

Загальний фонд

КТКВКМБ 250404

 

 

 

 

 

66.19.9            Послуги допоміжні до фінансових послуг, крім страхування та недержавного пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у.

2240

188,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; оплата відсотку банку за перерахування на рахунки коштів

88.99.1            Послуги щодо соціальної допомоги без забезпечення проживан-ня, інші, н. в. і. у.

2730

146320,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; виплата фінансової підтримки головам квартальних комітетів

81.10.1            Послуги допоміжні комбіновані щодо різних об’єктів

2240

20991,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість послуги з дератизації відкритих станцій та дезінсекції анофелогених водоймищ району

19.20.2            Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

2210

8500,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання ПММ для здійснення розшуку призовників

18.12.1            Послуги щодо друкування, інші

2210

6277,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість послуг  з друкування бланків для організації заходів з мобілізації в місті 

58.19.1 Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші облігації та подібні цінні папери, друковані

2210

17800,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість здійснення відправки повісток призовникам

49.39.3            Перевезення пасажирів наземним транспортом поза розкладом

2240

18805,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість здійснення перевезень призовників

90.02.1            Послуги допоміжні щодо виконавського мистецтва

2240

1800,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість послуги зі звукопідсилення культурно-мистецького заходу

93.29.2            Послуги розважальні, інші,
н. в. і. у.

2240

3200,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість послуг з проведення культурно-мистецького заходу та прикрашення місця проведення заходу

43.29.1            Роботи будівельно-монтажні, інші

2240

1550,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності;вартість послуги з монтажу Новорічного містечка

01.19.2            Квіти зрізані та бутони квітів; насіння квітів

2210

2230,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість придбання квіткової продукції для організації культурно-мистецького заходу

17.23.1            Вироби канцелярські, паперові

2210

1220,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість придбання канцелярських товарів

Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2015

2240

4895,00

 

 

Загальний фонд

Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2015

2210

1200,00

 

 

Загальний фонд

КТКВКМБ 100203

 

 

 

 

 

81.29.1 – Послуги щодо очищування, інші

2240

5786,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Підбір та утилізація мертвих тварин, 30 голів.

43.21.1 - Роботи електромонтажні, інші

2240

4200,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Технічне обслуговування та поточний ремонт систем архітектурно-декоративного освітлення пам’ятник, плата за 12 місяців.

81.30.1 – Послуги щодо благоустрою території

2240

99490,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Обрізка, видалення 25 сухих, аварійно небезпечних дерев, покіс 20,94 га газонів.

81.29.1 – Послуги щодо очищування, інші

2240

79470,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Експлуатація та утримання 53866 м.п. шляхів та тротуарів.

38.11.2 – Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування

2240

99800,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Ліквідація 160 т. стихійних звалищ.

43.22.2 - Монтаж систем газопостачання

2240

6696,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Технічне обслуговування та поточний ремонт газового обладнання, оплата за 12 місяців.

74.90.2 - Інша профессійна , наукова та технічна діяльність

2240

99501,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Послуги з проведення технічної інвентаризації 6,694 га. Обєктів благоустрою та зелених насаджень, паспортизації 5 штучних споруд.

25.11.9 – Роботи субпідрядні як частина виробництва металевих конструкцій і їхніх частин

2240

22152,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Виготовлення та встановлення 40 урн сміттєвих.

46.90.1 - Оптова торгівля неспеціалізована

2240

74000,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 Закону, процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Виготовлення та встановлення 40 лав гранітних.

43.99.5 – Монтаж металевих конструкцій

2240

44597,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 Закону, процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Встановлення та заміна 50 дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки 49,68 кв.м. доріг.

42.11.2 – Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ

2240

98155,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Поточний ремонт 549,104 кв.м. доріг та тротуарів, пішохідних мостів.

43.39.1 - Роботи будівельні опоряджувальні, облицювальні та оздоблювальні, інші

2240

90000,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Утримання та поточний ремонт 251 кв.м. малих архітектурних форм.

43.34.1 – Роботи малярні

2240

60000,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ.

43.99.9 – Роботи будівельні, спеціалізовані, інші

2240

2000,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Знесення 5 споруд, встановлених з порушенням правил благоустрою.

06.20.1-Газ природний, скраплений або в газоподібному стані

2274

81289,40

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ (постачання природного газу).

Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2015

2240

138103,59

 

 

Загальний  фонд – 58340,79 грн., спеціальний фонд – 79762,80 грн.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 07.07.2015 № 13.

Голова комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

Т.П. Бехтер
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

П.Г. Каманова

____________________________________________________________________________________________________________________________________

районної адміністрації Запорізької міської ради по Жовтневому району, 
код за ЄДРПОУ 37573707 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код
КЕКВ
(для бюджет-них коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Проце-дура закупів-
лі

Орієнтов-ний початок проведен-ня проце-дури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

КТКВКМБ 010116

 

 

 

 

 

61.10.4 Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами

2240

984,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; абонплата на 12 місяців за послуги підключення до мережі Інтернет

61.10.3            Послуги щодо передавання даних мережами проводового зв'язку

2240

24619,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; абонплата за телефонний зв’язок на 12 місяців

35.11.1 Енергія електрична

2273

36225,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; оплата за 22 851 кВт електроенергії

85.59.1 Послуги освітянські, інші,
н. в. і. у.

2282

2480,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; послуги з навчання та перекваліфікації 2 спеціалістів в сфері державних закупівель

91.01.1            Послуги
бібліотек і архівів

2240

2500,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; послуги з архівації документів,
28 справ.

58.14.1            Журнали та періодичні видання друковані

2210

2953,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість передплати на рік 4 періодичних видань

38.11.6            Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів

2240

2300,52

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності% вартість послуг зі збору, вивезення та захоронення ТПВ на 12 міс.

53.20.1            Послуги поштові та кур'єрські, інші

2240

6184,80

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; плата за надання послуги урядового зв'язку на 12 міс.

62.03.1            Послуги щодо керування комп'ютерними засобами

2240

39495,25

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість послуги з керування комп’ютерними засобами на 12 місяців

62.02.2            Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення

2240

35603,78

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість послуги з консультування стосовно систем та програмного забезпечення на 12 місяців

63.11.1            Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосу-вання та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-техноло-гічною інфраструктурою

2240

40411,81

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість послуги з обробляння даних на 12 місяців

62.02.2            Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення

2240

1400,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість послуги з консультування ПЗ  Парус, 5 годин

58.29.5            Послуги щодо видання ліцензії на право користування программ-ним забезпеченням

2240

6955,20

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; надання права користування системою Ліга-Закон на 12 місяців

95.11.1            Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання

2240

5185,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість заправки та поточного ремонт комп’ютерів та периферійного обладнання на рік

45.20.1            Технічне обслуговування та ремонтування автомо-білів і маловантажних автотранспортних засобів

2240

14453,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сфtop/tr/pерах господарської діяльності, вартість поточного ремонту автомобільного транспорту в кількості 3 одиниць на рік

19.20.2            Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

2210

95300,60

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість придбання 5741 л палива

17.23.1            Вироби канцелярські, паперові

2210

500,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності, вартість придбання листівок вітальних, 200 од.

18.12.1            Послуги щодо друкування, інші

2210

2580,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість придбання 13000 бланків листів та розпоряджень, 100 грамот

58.29.5            Послуги щодо видання ліцензії на право користування программ-ним забезпеченням

2240

599,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності, вартість ліцензійного ключа  до програмного продукту М.Е.Doc, спеціальний фонд.

58.29.5            Послуги щодо видання ліцензії на право користування программ-им забезпеченням.

2240

252,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності, вартість обробки даних та видачі сертифікатів для роботи в ПЗ М.Е.Doc, спеціальний фонд

65.11.1 Послуги щодо страхування життя

2240

408,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість страхування 4 водіїв від нещасних випадків

65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту

2240

1809,93

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, 4 одиниці

81.10.1 Послуги допоміжні комбіновані щодо різних об'єктів

2240

3000,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість поточного ремонту адміністративної будівлі

81.22.1 Послуги щодо очищування промислових об'єктів

2240

4800,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість послуги з промивки та гідравлічного випробовування внутрішньої мережі опалювання

62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення

2240

2164,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість послуги з технічної  підтримки програмного забезпечення Парус

62.09.2            Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки, інші, н. в. і. у.

2240

7050,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності;вартість послуги з оновлення антивірусних програм

22.11.1 Шини та камери ґумові нові

2210

4400,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість придбання 4 од. автошин (літо)

36.00.2. Обробляння та розподіляння води трубопроводами

2273

2918,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; оплата послуг з водопостачання та водовідведення 564м3 води

58.19.1 Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші облігації та подібні цінні папери, друковані

2210

5277,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість придбання 361 марки по 2 грн., 7010 марок по 0,50 грн., 3500 марок по 0,30 грн.

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові

2210

11448,70

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання паперу, факсового паперу, папок, швидкозшивачів, файлів, канцелярських  книг та інших канцелярських виробів

25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші

2210

232,50

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання дироколів, чинок та ін.

32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки

2210

560,80

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання ручок, стержнів, олівців

20.30.2 Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила

2210

526,50

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання штемпельної фарби, коректорів

22.29.2  Вироби пластмасові інші,
н. в. і. у.

2210

1516,50

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання теки-сегрегаторів.

20.52.1 Клеї

2210

277,50

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання канцелярських клеїв

20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення

2210

1305,40

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання прального порошку, мила господарського, чистячих та дезинфікуючих засобів, засобів для миття скла.

22.19.6            Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої гуми (крім виготовлених з твердої гуми)

2210

144,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання рукавичок гумових

27.40.1 Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові

2210

330,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання ламп електричних, ламп люмінесцентних,

27.40.4            Частини ламп і освітлювального устаткування

2210

560,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання 80 од стартерів для люмінесцентних ламп.

13.92.2 Вироби текстильні готові, інші

2210

49,50

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання губок кухонних

22.22.1 Тара пластмасова

2210

294,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання пакетів для сміття

84.11.2 Послуги допоміжні для органів державної влади

2800

1267,31

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; оплата вартості судового збору

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові

2210

1948,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності, спеціальний фонд, придбання паперу для друку

41.00.3 Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточний ремонти)

3132

55313,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності, спеціальний фонд, капітальний ремонт покрівлі гаражу районної адміністрації Запорізької міської ради по Жовтневому району-роботи, бюджет розвитку

Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2015

3132

1540,12

 

 

Спеціальний фонд

Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2015

2240

6404,48

 

 

Загальний фонд

Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2015

2800

50,69

 

 

Загальний фонд

КТКВКМБ 250404

 

 

 

 

 

66.19.9            Послуги допоміжні до фінансових послуг, крім страхування та недержавного пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у.

2240

188,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; оплата відсотку банку за перерахування на рахунки коштів

88.99.1            Послуги щодо соціальної допомоги без забезпечення проживан-ня, інші, н. в. і. у.

2730

146320,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; виплата фінансової підтримки головам квартальних комітетів

81.10.1            Послуги допоміжні комбіновані щодо різних об’єктів

2240

20991,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість послуги з дератизації відкритих станцій та дезінсекції анофелогених водоймищ району

19.20.2            Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

2210

8500,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; придбання ПММ для здійснення розшуку призовників

18.12.1            Послуги щодо друкування, інші

2210

6277,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість послуг  з друкування бланків для організації заходів з мобілізації в місті 

58.19.1 Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші облігації та подібні цінні папери, друковані

2210

17800,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість здійснення відправки повісток призовникам

49.39.3            Перевезення пасажирів наземним транспортом поза розкладом

2240

18805,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість здійснення перевезень призовників

90.02.1            Послуги допоміжні щодо виконавського мистецтва

2240

1800,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість послуги зі звукопідсилення культурно-мистецького заходу

93.29.2            Послуги розважальні, інші,
н. в. і. у.

2240

3200,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість послуг з проведення культурно-мистецького заходу та прикрашення місця проведення заходу

43.29.1            Роботи будівельно-монтажні, інші

2240

1550,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності;вартість послуги з монтажу Новорічного містечка

01.19.2            Квіти зрізані та бутони квітів; насіння квітів

2210

2230,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість придбання квіткової продукції для організації культурно-мистецького заходу

17.23.1            Вироби канцелярські, паперові

2210

1220,00

 

 

п. 5 ст. 4 ЗУ Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності; вартість придбання канцелярських товарів

Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2015

2240

4895,00

 

 

Загальний фонд

Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2015

2210

1200,00

 

 

Загальний фонд

КТКВКМБ 100203

 

 

 

 

 

81.29.1 – Послуги щодо очищування, інші

2240

5786,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Підбір та утилізація мертвих тварин, 30 голів.

43.21.1 - Роботи електромонтажні, інші

2240

4200,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Технічне обслуговування та поточний ремонт систем архітектурно-декоративного освітлення пам’ятник, плата за 12 місяців.

81.30.1 – Послуги щодо благоустрою території

2240

99490,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Обрізка, видалення 25 сухих, аварійно небезпечних дерев, покіс 20,94 га газонів.

81.29.1 – Послуги щодо очищування, інші

2240

79470,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Експлуатація та утримання 53866 м.п. шляхів та тротуарів.

38.11.2 – Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування

2240

99800,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Ліквідація 160 т. стихійних звалищ.

43.22.2 - Монтаж систем газопостачання

2240

6696,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Технічне обслуговування та поточний ремонт газового обладнання, оплата за 12 місяців.

74.90.2 - Інша профессійна , наукова та технічна діяльність

2240

99501,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Послуги з проведення технічної інвентаризації 6,694 га. Обєктів благоустрою та зелених насаджень, паспортизації 5 штучних споруд.

25.11.9 – Роботи субпідрядні як частина виробництва металевих конструкцій і їхніх частин

2240

22152,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Виготовлення та встановлення 40 урн сміттєвих.

46.90.1 - Оптова торгівля неспеціалізована

2240

74000,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 Закону, процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Виготовлення та встановлення 40 лав гранітних.

43.99.5 – Монтаж металевих конструкцій

2240

44597,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 Закону, процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Встановлення та заміна 50 дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки 49,68 кв.м. доріг.

42.11.2 – Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ

2240

98155,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Поточний ремонт 549,104 кв.м. доріг та тротуарів, пішохідних мостів.

43.39.1 - Роботи будівельні опоряджувальні, облицювальні та оздоблювальні, інші

2240

90000,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Утримання та поточний ремонт 251 кв.м. малих архітектурних форм.

43.34.1 – Роботи малярні

2240

60000,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ.

43.99.9 – Роботи будівельні, спеціалізовані, інші

2240

2000,00

 

 

На підставі п. 5 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», процедура закупівлі не проводиться у зв’язку з тим, що сума закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти становить менше 100 тис. грн. без урахування ПДВ. Знесення 5 споруд, встановлених з порушенням правил благоустрою.

Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2015

2240

138103,59

 

 

Загальний  фонд – 58340,79 грн., спеціальний фонд – 79762,80 грн.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 26.06.2015 № 12 .

 

Голова комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

Т.П. Бехтер
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

П.Г. Каманова
(ініціали та прізвище)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Річний план закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2015 рік (зі змінами) районної адміністрації Запорізької міської ради по Жовтневому району, код за ЄДРПОУ 37573707

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток 1 до річного плану закупівель на 2015 рік (зі змінами) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Запорізька комунальна установа «Автогоспцентр», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35215496
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин А-95)
код 19.20.2 за ДК 016:2010

2210

1287000 грн. (Один мільйон двісті вісімдесят сім тисяч гривень)

відкриті торги

лютий-вересень 2015

зі змінами внесеними згідно з рішенням Запорізької міської ради від 10.06.2015 №15

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 18.06.2015 протокол № 7

Голова комітету з конкурсних торгів

________________ 
(підпис)

О.І. Трубін 
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________ 
(підпис)

Н.Є Суровікіна 
(ініціали та прізвище)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів

1. Замовник (генеральний замовник)
1.1. Найменування: Запорізька комунальна установа «Автогоспцентр»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 35215496
1.3. Місцезнаходження: пр.Леніна, 206, м.Запоріжжя, 69105
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника): 35418001040715 ГУДКСУ у Запорізькій обл., пр.Леніна, 168, м.Запоріжжя, 69107, МФО 813015
1.5. Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Суровікіна Наталя Євгенівна, головний бухгалтер, секретар комітету з конкурсних торгів пр.Леніна, 206, каб.125, м.Запоріжжя, 69105, тел./факс(061) 224-62-45
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 587040,00 грн.
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується інформація про закупівлю: ): www.meria.zp.ua
4. Інформація про предмет закупівлі
4.1. Найменування предмета закупівлі: паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин А-95)  код 19.20.2 за ДК 016:2010
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 30100 літрів (за довірчими документами)
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м.Запоріжжя
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: серпень-жовтень 2015р.
5. Місце отримання документації конкурсних торгів: пр.Леніна, 206, каб.125, м.Запоріжжя, 69105
6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник) вимагає його надати)
6.1. Розмір: не вимагається
6.2. Вид: -
6.3. Умови надання: -
7. Подання пропозицій конкурсних торгів
7.1. Місце: пр.Леніна, 206, каб.125, м.Запоріжжя, 69105
7.2. Строк: 23.07.2015 10:00
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів
8.1. Місце: пр.Леніна, 206, каб.303, м.Запоріжжя, 69105
8.2. Дата: 23.07.2015
8.3. Час: 11:00
9. Інформація про рамкову угоду
9.1. Строк, на який укладається рамкова угода: -
9.2. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: -
10. Додаткова інформація: -

 

Директор ЗКУ «Автогоспцентр»,
голова комітету з конкурсних торгів                                                                     О.І. Трубін

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів

1. Замовник (генеральний замовник)
1.1. Найменування: Запорізька комунальна установа «Автогоспцентр»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 35215496
1.3. Місцезнаходження: пр.Леніна, 206, м.Запоріжжя, 69105
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника): 35418001040715 ГУДКСУ у Запорізькій обл., пр.Леніна, 168, м.Запоріжжя, 69107, МФО 813015
1.5. Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Суровікіна Наталя Євгенівна, головний бухгалтер, секретар комітету з конкурсних торгів пр.Леніна, 206, каб.125, м.Запоріжжя, 69105, тел./факс(061) 224-62-45
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 700000,00 грн.
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується інформація про закупівлю: ): www.meria.zp.ua
4. Інформація про предмет закупівлі
4.1. Найменування предмета закупівлі: паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин А-95)  код 19.20.2 за ДК 016:2010
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 40000 літрів (за довірчими документами)
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м.Запоріжжя
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: квітень-червень 2015р.
5. Місце отримання документації конкурсних торгів: пр.Леніна, 206, каб.125, м.Запоріжжя, 69105
6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник) вимагає його надати)
6.1. Розмір: не вимагається
6.2. Вид: -
6.3. Умови надання: -
7. Подання пропозицій конкурсних торгів
7.1. Місце: пр.Леніна, 206, каб.125, м.Запоріжжя, 69105
7.2. Строк: 24.03.2015 10:00
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів
8.1. Місце: пр.Леніна, 206, каб.303, м.Запоріжжя, 69105
8.2. Дата: 24.03.2015
8.3. Час: 11:00
9. Інформація про рамкову угоду
9.1. Строк, на який укладається рамкова угода: -
9.2. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: -
10. Додаткова інформація: -

Директор ЗКУ «Автогоспцентр»,
голова комітету з конкурсних торгів                                                                     О.І. Трубін

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Запорізька комунальна установа «Автогоспцентр», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35215496

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок укладання договору без проведення процедури закупівлі

valign=

Примітки

1

2

 

3

4

5

6

Автошини для легкових автомобілів 22.11.1

2210

52 178,00

 

-

 

пункт 5 частини 1 статті 4 Закону про особливості

Акумулятори для легкових автомобілів 27.20.2

2210

6 762,00

 

   

Запчастини для легкових автомобілів

2210

80 000,00

 

   

Вироби канцелярськи

2210

2 000,00

 

   

Миючі засоби та господарські товари

2210

11 783,00

 

   

Фільти до пилосмогу

2210

760,00

 

   

Телекомунікаційні послуги

2240

900,00

 

   

Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів

2240

42 500,00

 

   

Послуги з інформаціоно-технічного супроводження комп’ютерних програм

2240

4 840,00

 

   

Послуги щодо проведення передрейсового щоденного медичного /td/pnbsp;огляду

2240

24 860,00

 

   

Послуги щоденного надання температури повітря

2240

1 979,00

 

   

Послуги пов’язані з організацією міжкомп’ютерного зв’язку та доступу до мережі Інтернет

2240

1 896,00

 

   

Послуги щодо проведення обов’язкового профілактичного наркологічного огляду водіїв автотранспортних засобів

2240

180,00

 

   

Послуги щодо проведення періодичних медичних оглядів водіїв автотранспортних засобів

2240

275,00

 

   

Послуги щодо утримання адміністративної будівлі, нежитлових приміщень, їх охорони (відшкодування)

2240

89 495,00

 

   

Теплопостачання (відшкодування )

2271

94 192,00

 

   

Водопостачання (відшкодування)

2272

5 108,00

 

   

Електропостачання (відшкодування)

2273

9 737,00

 

   

Навчання спеціалістів з питань здійснення державних закупівель

2282

1 800,00

 

     

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 16.02.2015 № 2

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                                 О.І. Трубін
М.П.
Секретар комітету з конкурсних торгів                                                                              Н.Є. Суровікіна

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Запорізька комунальна установа «Автогоспцентр», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35215496

Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

19.20.2

2210

1155000 грн. (Один мільйон сто п’ятдесят п’ять тисяч грн.)

відкриті торги

лютий-вересень 2015

 

 Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 16.02.2015 № 2

Голова комітету з конкурсних торгів

 

О.І. Трубін 

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

 

Н.Є Суровікіна

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Запорізька комунальна установа «Автогоспцентр» ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35215496

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансу-вання

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки  документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Приміт-ка

1

2

3

4

5

6

7

8

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні 
(бензин А-95)
(код 19.20.2
за ДК 016:2010)

2210

Міський бюджет

1 325 200,00 грн.
(один мільйон триста двадцять п’ять тисяч двісті гривень 00 копійок, з ПДВ)

Відкриті торги

лютий 2015р.

Директор ЗКУ «Автогоспцентр»
Трубін О.І.

-

 

Голова комітету з конкурсних торгів         Трубін О.І.          _____________

 

Секретар комітету з конкурсних торгів     Суровікіна Н.Є. ______________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» (ЄДРПОУ 03328379)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі, грн.

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

-

Власні кошти

4 800 000,00

Відкриті торги

Грудень2014р. – січень 2015р.

Комітет з конкурсних торгів

-

35.11.1 - Енергія електрична

-

 

Власні кошти

13 000 000,00

 

Закупівля в одного учасника

 

Грудень2014р. – січень 2015р.

 

Комітет з конкурсних торгів

 

 

-

35.30.1 - Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

-

Власні кошти

3 500 000,00

Закупівля в одного учасника

 

Грудень2014р. – січень 2015р.

 

Комітет з конкурсних торгів

 

 

-

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  _______________ N _________.

 

Голова комітету з конкурсних торгів

Тоцький Б.М.
(прізвище, ініціали)

_______________
(підпис)

 

 

М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів

Мінтімірова Є.М.
(прізвище, ініціали)

_______________
(підпис)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

КП «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів»; 03345018
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Фарби та лаки на основі полімерів (код 20.30.1) -  фарба для розмітки доріг

2610

535 092,00 грн. (п’ятсот тридцять п’ять тисяч дев’яносто дві гривні) в тому числі ПДВ –  89 182,00 грн.

Відкриті 
торги

грудень

Закінчились, за визначенням переможця

Машини й устаткування для громадських робіт, будівництва чи подібних робіт, цільової призначеності (код 28.92.30-90.00) - асфальтоукладач на гусеничному ходу з комплектацією

3210

8 300 000,00 грн. (вісім мільйонів триста гривень)  в тому числі ПДВ – 1 383 333,33 грн.

Відкриті 
торги

лютий

Відмінено п.1 ст.30 ЗУ

28.92.2 - Машини інші для переміщування, планування, профілювання, розробляння, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання ґрунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозери, механічні лопати та дорожні котки) (28.92.25-50.00 Навантажувачі одноківшеві колесні, навантажувачі одноківшові гусеничні, навантажувачі ківшові фронтальні) - фронтальний навантажувач

3210

1 610 000,00 грн.
(один мільйон шістсот десять тисяч гривень) в тому числі ПДВ – 268 333,33 грн.

Відкриті торги

квітень

Закінчились, за визначенням переможця

28.92.3 – Машини й устаткування землерийні, інші (28.92.30-90.00 Машини й устаткування для громадських робіт, будівництва чи подібних робіт, цільової призначеності) - дорожньо-розміточна машина з самохідним приводом руху

3210

600 000,00 грн.
(шістсот тисяч гривень) в тому числі ПДВ –  100 000,00 грн.

Відкриті торги

квітень

Відмінені п.1 ст.30 ЗУ

Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) – самоскид вантажопідйомністю до 20 т з поворотним відвалом

3210

2 198 750,00 грн. (два мільйон двісті тисяч  гривень) в тому числі ПДВ – 366 458,33 грн.

Відкриті торги

квітень

Закінчились, за визначенням переможця

Автомобілі спеціальної призначеності (29.10.5) – автомобільний кран вантажопідйомністю  до 25 т   

3210

4 117 500,00 грн. 
(чотири мільйони сто сімнадцять тисяч п’ятсот гривень) 
в тому числі ПДВ – 686 250,00 грн.

Відкриті торги

квітень

Відмінені п.1 ст.30 ЗУ

Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) – Газель вантажопасажирська або еквівалент

3210

800 000,00 грн. 
(вісімсот тисяч гривень) в тому числі ПДВ 133 333,33 грн.

Відкриті торги

квітень

Відмінені п.1 ст.30 ЗУ

28.92.3 – Машини й устаткування землерийні, інші (28.92.30-90.00 Машини й устаткування для громадських робіт, будівництва чи подібних робіт, цільової призначеності) - асфальтоукладач на гусеничному ходу з комплектацією

3210

10 342 456,00 грн.
(десять мільйонів триста сорок дві тисячі чотириста п’ятдесят шість гривень) в тому числі ПДВ – 1 723 742,67 грн.

Відкриті торги

квітень

Закінчились, за визначенням переможця

Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) – Газель вантажопасажирська або еквівалент

3210

1 088 740,00 грн. 
(один мільйон вісімдесят вісім тисяч сімсот сорок гривень) в тому числі ПДВ – 181 456,67 грн.

Відкриті торги

червень

Відмінені п.1 ст.30 ЗУ

Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) – самоскид

до 30 т

3210

5 500 000,00 грн.
(п’ять мільйонів п’ятсот тисяч гривень) в тому числі ПДВ – 916 666,67 грн.

Відкриті торги

червень

Закінчились, за визначенням переможця

Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) – Газель вантажопасажирська або еквівалент

3210

1 088 740,00 грн. 
(один мільйон вісімдесят вісім тисяч сімсот сорок гривень) в тому числі ПДВ – 181 456,67 грн.

Відкриті торги

серпень

 

Код 28.92.3 – Машини й устаткування землерийні, інші (28.92.30-90.00 Машини й устаткування для громадських робіт, будівництва чи подібних робіт, цільової призначеності) - дорожньо-розміточна машина з самохідним приводом руху

3210

600 000,00 грн.
(шістсот тисяч гривень) в тому числі ПДВ –  100 000,00 грн.

Відкриті торги

вересень

 

Код 28.92.2 - Машини інші для переміщування, планування, профілювання, розробляння, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання ґрунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозери, механічні лопати та дорожні котки) - коток вібраційний до 3 тон

3210

970 000,00 грн. 
(дев’ятсот сімдесят тисяч гривень) в тому числі ПДВ – 161 666,67 грн.

Відкриті торги

вересень

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 01.09.2015 року  №49.
 

Голова комітету
з конкурсних торгів

______________
(підпис)

М. П.

В.А. Чижик
(ініціали та прізвище)

Секретар комітету
з конкурсних торгів

_______________
(підпис)

С.С. Ващенко
(ініціали та прізвище)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

КП «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів»; 03345018
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

20.59.59-30.00 – розчинники та розріджувачі складні неорганічні для лаків і подібних речовин

2610

20 000,00 грн.   (двадцять тисяч  гривень)

 

липень-вересень

 

23.19.26-90.00 - Вироби скляні, інші, н. в. і. у. – (мікрокульки скляні для дорожньої розмітки)

2610

83100,00 грн. (вісімдесят три тисячі сто гривень)

 

липень-вересень

 

28.29.83-40.00 - частини механічних пристроїв для розкидування, розпилювання чи розбризкування рідин і порошків; частини вогнегасників, пульверизаторів, пароструминних і піскоструминних апаратів

2610

20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень)

 

липень-вересень

 

19.20.21 - Бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний бензин (бензин А-95, А-92, дизпаливо)

2610

99 800,00 грн.      
(дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот гривень)

 

липень-вересень

 

20.30.1 – Фарби та лаки на основі полімерів (краска ПФ-115)

Власні кошти

70 000,00 грн. (сімдесят тисяч гривень)

 

липень-вересень

 

29.32.3 – Частини та приладдя до моторних транспортних засобів.н.в.і.у.

Власні кошти

100 000,00 (сто тисяч гривень)

 

липень-вересень

 

22.11.1 – Шини та камери гумові нові

Власні кошти

110 000,00 грн.  (сто десять тисяч гривень)

 

липень-вересень

 

45.20.1 - Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів

Власні кошти

110000,00 грн. 
(сто десять тисяч гривень)

 

липень-вересень

 

17.12.76-00.00 - Папір копіювальний, самокопіювальний папір та інший папір для виготовляння копій і відбитків, у рулонах або в аркушах

Власні кошти

6000,00 грн.
(шість тисяч гривень)

 

липень-вересень

 

49.41.20-00.00 - Послуги щодо оренди вантажних автомобілів з водієм

Власні кошти

110000,00 грн.
(сто десять тисяч гривень)

 

липень-вересень

 

23.51.1 – Цемент

Власні кошти

30000,00 грн.
(тридцять тисяч гривень)

 

липень-вересень

 

08.99.1 - Бітум і асфальт природні; асфальтити та асфальтові породи - асфальт

Власні кошти

110000,00
(сто десять тисяч гривень)

 

липень-вересень

 

23.61.11-50.00 - Плитка, плити та подібні вироби з цементу, бетону або штучного каменю (крім будівельних блоків і цегли) – брущатка

Власні кошти

100000,00 грн.
(сто тисяч гривень)

 

липень-вересень

 

36.00.11 – Вода питна

Власні кошти

1500,00 грн.
(одна тисяча п’ятсот гривень)

 

липень-вересень

 

35.30.11 – Пара та гаряча вода

Власні кошти

10000,00 грн.
(десять тисяч гривень)

 

липень-вересень

 

06.20.1 - Газ природний, скраплений або в газоподібному стані

Власні кошти

115000,00
(сто п’ятнадцять тисяч гривень)

 

липень-вересень

 

61.10.11 - Послуги стаціонарного телефонного зв'язку – доступ і користування

Власні кошти

10000,00 грн.
(десять тисяч гривень)

 

липень-вересень

 

61.20.1 – Послуги мобільного зв’язку й послуги приватних мереж для систем безпроводового звязку

Власні кошти

12000,00 грн.
(дванадцять тисяч гривень)

 

липень-вересень

 

17.23.12-30.00 - Конверти паперові чи картонні

Власні кошти

400,00 грн. (чотириста гривень)

 

липень-вересень

 

58.19.14 - Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані

Власні кошти

1000,00 грн. (одна тисяча гривень)

 

липень-вересень

 

20.41.3 – Мило та мийні засоби та засоби для чищення

Власні кошти

1000,00 грн. (одна тисяча гривень)

 

липень-вересень

 

33.12.1 – Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності

Власні кошти

100000,00 грн.
(сто тисяч гривень)

 

липень-вересеньnbsp;механічних пристроїв для розкидування, розпилювання чи розбризкування рідин і порошків; частини

 

22.19.3 – Труби, трубки та шланги з вулканізованої гуми (крім виготовлених з твердої гуми) - Шланг з фітингами 230 BAR, 1/4 ", 1,8м (245798) 3917390090

2610

1998,00 грн. (одна тисяча дев’ятсот дев’яносто вісім гривень)

 

липень-вересень

 

20.59.4 – Засоби змащувальні; присадки; речовини антифризні готові - TSL мастило для горлових ущільнень помпи Extreme1л (206995) 3403999090

2610

1368,00 грн. (одна тисяча триста шістдесят вісім гривень)

 

липень-вересень

 

28.29.1 – Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати – Фільтр гідравлічний, довгий (451-220)

2610

1326,00 грн.
(одна тисяча триста
двадцять шість гривень)

 

липень-вересень

 

85.59.13 – послуги у сфері професійної освіти,н.в.і.у.

Власні кошти

5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень)

 

липень-вересень

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ­27.07.2015 року  № 41.

Голова комітету
з конкурсних торгів

______________
(підпис)

М. П.

В.А. Чижик
(ініціали та прізвище)

Секретар комітету
з конкурсних торгів

 

_______________
(підпис)

 

С.С. Ващенко
(ініціали та прізвище)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

КП «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів»; 03345018

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Фарби та лаки на основі полімерів  код 20.30.1) -  фарба для розмітки доріг

2610

535 092,00 грн.

(п’ятсот тридцять п’ять тисяч дев’яносто дві гривні) в тому числі ПДВ –  89 182,00 грн.

Відкриті торги

грудень

Закінчились, за визначенням переможця

Машини й устаткування для громадських робіт, будівництва чи подібних робіт, цільової призначеності (код 28.92.30-90.00) - асфальтоукладач на гусеничному ходу з комплектацією

3210

8 300 000,00 грн.

(вісім мільйонів триста гривень)  в тому числі ПДВ – 1 383 333,33 грн.

Відкриті торги

лютий

Відмінено п.1 ст.30 ЗУ

28.92.2 - Машини інші для переміщування, планування, профілювання, розробляння, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання ґрунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозери, механічні лопати та дорожні котки) (28.92.25-50.00 Навантажувачі одноківшеві колесні, навантажувачі одноківшові гусеничні, навантажувачі ківшові фронтальні) - фронтальний навантажувач

3210

1 610 000,00 грн.

(один мільйон шістсот десять тисяч гривень) в тому числі ПДВ – 268 333,33 грн.

Відкриті торги

квітень

Закінчились, за визначенням переможця

28.92.3 – Машини й устаткування землерийні, інші (28.92.30-90.00 Машини й устаткування для громадських робіт, будівництва чи подібних робіт, цільової призначеності) - дорожньо-розміточна машина з самохідним приводом руху

3210

600 000,00 грн.

(шістсот тисяч гривень)

в тому числі ПДВ –  100 000,00 грн.

Відкриті торги

квітень

Відмінені п.1 ст.30 ЗУ

Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) – самоскид вантажопідйомністю до 20 т з поворотним відвалом

3210

2 198 750,00 грн. 

два мільйон двісті тисяч  гривень) в тому числі ПДВ – 366 458,33 грн.

Відкриті торги

квітень

Закінчились, за визначенням переможця

Автомобілі спеціальної призначеності (29.10.5) – автомобільний кран вантажопідйомністю  до 25 т   

3210

4 117 500,00 грн.

(чотири мільйони сто сімнадцять тисяч п’ятсот гривень)

в тому числі ПДВ – 686 250,00 грн.

Відкриті торги

квітень

Відмінені п.1 ст.30 ЗУ

Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) – Газель вантажопасажирська або еквівалент

3210

800 000,00 грн.

(вісімсот тисяч гривень) в тому числі ПДВ 133 333,33 грн.

Відкриті торги

квітень

Відмінені п.1 ст.30 ЗУ

28.92.3 – Машини й устаткування землерийні, інші (28.92.30-90.00 Машини й устаткування для громадських робіт, будівництва чи подібних робіт, цільової призначеності) - асфальтоукладач на гусеничному ходу з комплектацією

3210

10 342 456,00 грн.

(десять мільйонів триста сорок дві тисячі чотириста п’ятдесят шість гривень) в тому числі ПДВ – 1 723 742,67 грн.

Відкриті торги

квітень

Закінчились, за визначенням переможця

Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) – Газель вантажопасажирська або еквівалент

3210

1 088 740,00 грн.

(один мільйон вісімдесят вісім тисяч сімсот сорок гривень) в тому числі ПДВ – 181 456,67 грн.

Відкриті торги

червень

Відмінені п.1 ст.30 ЗУ

Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) – самоскид до 30 т

3210

5 500 000,00 грн.

(п’ять мільйонів п’ятсот тисяч гривень) в тому числі ПДВ – 916 666,67 грн.

Відкриті торги

червень

 

Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) – Газель вантажопасажирська або еквівалент

3210

1 088 740,00 грн.

(один мільйон вісімдесят вісім тисяч сімсот сорок гривень)

в тому числі ПДВ – 181 456,67 грн.

Відкриті торги

серпень

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ____.____.2015 року  №____.

 

Голова комітету
з конкурсних торгів

______________

(підпис)

 

М. П.

В.А. Чижик

(ініціали та прізвище)

 

 

Секретар комітету
з конкурсних торгів

 

_______________

(підпис)

 

С.С. Ващенко

(ініціали та прізвище)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

КП «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів»; 03345018
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Фарби та лаки на основі полімерів              (код 20.30.1) -  фарба для розмітки доріг

2610

535 092,00 грн.                        (п’ятсот тридцять п’ять тисяч дев’яносто дві гривні) в тому числі ПДВ –  89 182,00 грн.

Відкриті торги

грудень

Закінчились, за визначенням переможця

Машини й устаткування для громадських робіт, будівництва чи подібних робіт, цільової призначеності (код 28.92.30-90.00) - асфальтоукладач на гусеничному ходу з комплектацією

3210

8 300 000,00 грн.                        (вісім мільйонів триста гривень)                      в тому числі ПДВ – 1 383 333,33 грн.

Відкриті торги

лютий

Відмінено п.1 ст.30 ЗУ

28.92.2 - Машини інші для переміщування, планування, профілювання, розробляння, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання ґрунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозери, механічні лопати та дорожні котки) (28.92.25-50.00 Навантажувачі одноківшеві колесні, навантажувачі одноківшові гусеничні, навантажувачі ківшові фронтальні) - фронтальний навантажувач

3210

1 610 000,00 грн.
(один мільйон шістсот десять тисяч гривень) в тому числі ПДВ – 268 333,33 грн.

Відкриті торги

квітень

Закінчились, за визначенням переможця

28.92.3 – Машини й устаткування землерийні, інші (28.92.30-90.00 Машини й устаткування для громадських робіт, будівництва чи подібних робіт, цільової призначеності) - дорожньо-розміточна машина з самохідним приводом руху

3210

600 000,00 грн.
(шістсот тисяч гривень) в тому числі ПДВ –  100 000,00 грн.

Відкриті торги

квітень

Відмінені п.1 ст.30 ЗУ

Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) – самоскид вантажопідйомністю до 20 т з поворотним відвалом

3210

2 198 750,00 грн.                          (два мільйон двісті тисяч  гривень) в тому числі ПДВ – 366 458,33 грн.

Відкриті торги

квітень

Закінчились, за визначенням переможця

Автомобілі спеціальної призначеності (29.10.5) – автомобільний кран вантажопідйомністю  до 25 т   

3210

4 117 500,00 грн.
(чотири мільйони сто сімнадцять тисяч п’ятсот гривень)
в тому числі ПДВ – 686 250,00 грн.

Відкриті торги

квітень

Відмінені п.1 ст.30 ЗУ

Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) – Газель вантажопасажирська або еквівалент

3210

800 000,00 грн.
(вісімсот тисяч гривень) в тому числі ПДВ 133 333,33 грн.

Відкриті торги

квітень

Відмінені п.1 ст.30 ЗУ

28.92.3 – Машини й устаткування землерийні, інші (28.92.30-90.00 Машини й устаткування для громадських робіт, будівництва чи подібних робіт, цільової призначеності) - асфальтоукладач на гусеничному ходу з комплектацією

3210

10 342 456,00 грн.
(десять мільйонів триста сорок дві тисячі чотириста п’ятдесят шість гривень) в тому числі ПДВ – 1 723 742,67 грн.

Відкриті торги

квітень

Закінчились, за визначенням переможця

Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) – Газель вантажопасажирська або еквівалент

3210

1 088 740,00 грн.
(один мільйон вісімдесят вісім тисяч сімсот сорок гривень) в тому числі ПДВ – 181 456,67 грн.

Відкриті торги

червень

 

Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) – самоскид до 30 т

3210

5 500 000,00 грн.
(п’ять мільйонів п’ятсот тисяч гривень) в тому числі ПДВ – 916 666,67 грн.

Відкриті торги

червень

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ____.____.2015 року  №____.


Голова комітету
з конкурсних торгів

______________
(підпис)

М. П.

В.А. Чижик
(ініціали та прізвище)

 

Секретар комітету
з конкурсних торгів

 

_______________
(підпис)

 

С.С. Ващенко
(ініціали та прізвище)

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

КП «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів»; 03345018
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Фарби та лаки на основі полімерів              (код 20.30.1) -  фарба для розмітки доріг

2610

535 092,00 грн.                        (п’ятсот тридцять п’ять тисяч дев’яносто дві гривні) в тому числі ПДВ –  89 182,00 грн.

Відкриті торги

грудень

Закінчились, за визначенням переможця

Машини й устаткування для громадських робіт, будівництва чи подібних робіт, цільової призначеності (код 28.92.30-90.00) - асфальтоукладач на гусеничному ходу з комплектацією

3210

8 300 000,00 грн.                        (вісім мільйонів триста гривень)                      в тому числі ПДВ – 1 383 333,33 грн.

Відкриті торги

лютий

Відмінено п.1 ст.30

28.92.2 - Машини інші для переміщування, планування, профілювання, розробляння, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання ґрунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозери, механічні лопати та дорожні котки) (28.92.25-50.00 Навантажувачі одноківшеві колесні, навантажувачі одноківшові гусеничні, навантажувачі ківшові фронтальні) - фронтальний навантажувач

3210

1 610 000,00 грн.
(один мільйон шістсот десять тисяч гривень) в тому числі ПДВ – 268 333,33 грн.

Відкриті торги

квітень

 

28.92.3 – Машини й устаткування землерийні, інші (28.92.30-90.00 Машини й устаткування для громадських робіт, будівництва чи подібних робіт, цільової призначеності) - дорожньо-розміточна машина з самохідним приводом руху

3210

600 000,00 грн.
(шістсот тисяч гривень) в тому числі ПДВ –  100 000,00 грн.

Відкриті торги

квітень

 

Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) – самоскид вантажопідйомністю до 20 т з поворотним відвалом

3210

2 198 750,00 грн.                          (два мільйон двісті тисяч  гривень) в тому числі ПДВ – 366 458,33 грн.

Відкриті торги

квітень

 

Автомобілі спеціальної призначеності (29.10.5) – автомобільний кран вантажопідйомністю  до 25 т   

3210

4 117 500,00 грн.
(чотири мільйони сто сімнадцять тисяч п’ятсот гривень)
в тому числі ПДВ – 686 250,00 грн.

Відкриті торги

квітень

 

Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) – Газель вантажопасажирська або еквівалент

3210

800 000,00 грн.
(вісімсот тисяч гривень) в тому числі ПДВ 133 333,33 грн.

Відкриті торги

квітень

 

28.92.3 – Машини й устаткування землерийні, інші (28.92.30-90.00 Машини й устаткування для громадських робіт, будівництва чи подібних робіт, цільової призначеності) - асфальтоукладач на гусеничному ходу з комплектацією

3210

10 342 456,00 грн.
(десять мільйонів триста сорок дві тисячі чотириста п’ятдесят шість гривень) в тому числі ПДВ – 1 723 742,67 грн.

Відкриті торги

квітень

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ____.____.2015 року  №____.


Голова комітету
з конкурсних торгів

______________
(підпис)

М. П.

В.А. Чижик
(ініціали та прізвище)

 

Секретар комітету
з конкурсних торгів

 

_______________
(підпис)

 

С.С. Ващенко
(ініціали та прізвище)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

КП «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів»; 03345018
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

20.59.59-30.00 – розчинники та розріджувачі складні неорганічні для лаків і подібних речовин

2610

6520,00 грн. (шість тисяч п’ятсот двадцять гривень)

 

квітень-червень

 

23.19.26-90.00 - Вироби скляні, інші, н. в. і. у. – (мікрокульки скляні для дорожньої розмітки)

2610

83100,00 грн. (вісімдесят три тисячі сто гривень)

 

квітень-червень

 

28.29.83-40.00 - частини механічних пристроїв для розкидування, розпилювання чи розбризкування рідин і порошків; частини вогнегасників, пульверизаторів, пароструминних і піскоструминних апаратів

2610

20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень)

 

квітень-червень

 

19.20.21 - Бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний бензин (бензин А-95, А-92, дизпаливо)

2610

99 800,00 грн.      
(дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот гривень)

 

квітень-червень

 

27.90.31-18.00 – Машини й апарати електричні для зварювання чи паяння (крім паяльників і паяльних пістолетів) – зварювальний апарат - інвектор Енергомаш СА-97И21Б 1од. або еквівалент

3210

3423,00 (три тисячі чотириста двадцять три гривні)

 

квітень-червень

 

28.24.11-15.00 – Дрилі ручні електропневматичні (зокрема верстати свердлильні, для нарwidth: 24.22%; height: 96px;td width=/strongtd width=ізання нарізі, для розгортання отворів, бурильні молотки та перфоратори) – відбійний молоток Bosch GBN 16-30 1 од. або еквівалент

3210

23 096,00 (двадцять три тисячі дев’яносто шість гривень)

 

квітень-червень

 

28.24.11-15.00 – Дрилі ручні електропневматичні (зокрема верстати свердлильні, для нарізання нарізі, для розгортання отворів, бурильні молотки та перфоратори) – перфоратор Bosch GBN 4 – 32DFR 1 од. або еквівалент

3210

9733,00 (дев’ять тисяч сімсот тридцять три гривні)

 

квітень-червень

 

45.20.1 - Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів

Власні кошти

110000,00 грн. 
(сто десять тисяч гривень)

 

квітень-червень

 

17.12.76-00.00 - Папір копіювальний, самокопіювальний папір та інший папір для виготовляння копій і відбитків, у рулонах або в аркушах

Власні кошти

6000,00 грн.
(шість тисяч гривень)

 

квітень-червень

 

49.41.20-00.00 - Послуги щодо оренди вантажних автомобілів з водієм

Власні кошти

110000,00 грн.
(сто десять тисяч гривень)

 

квітень-червень

 

23.51.1 – Цемент

Власні кошти

30000,00 грн.
(тридцять тисяч гривень)

 

квітень-червень

 

08.99.1 - Бітум і асфальт природні; асфальтити та асфальтові породи - асфальт

Власні кошти

110000,00
(сто десять тисяч гривень)

 

квітень-червень

 

23.61.11-50.00 - Плитка, плити та подібні вироби з цементу, бетону або штучного каменю (крім будівельних блоків і цегли) – брущатка

Власні кошти

100000,00 грн.
(сто тисяч гривень)

 

квітень-червень

 

36.00.11 – Вода питна

Власні кошти

1500,00 грн.
(одна тисяча п’ятсот гривень)

 

квітень-червень

 

35.30.11 – Пара та гаряча вода

Власні кошти

10000,00 грн.
(десять тисяч гривень)

 

квітень-червень

 

06.20.1 - Газ природний, скраплений або в газоподібному стані

Власні кошти

115000,00
(сто п’ятнадцять тисяч гривень)

 

квітень-червень

 

61.10.11 - Послуги стаціонарного телефонного зв'язку – доступ і користування

Власні кошти

10000,00 грн.
(десять тисяч гривень)

 

квітень-червень

 

61.20.1 – Послуги мобільного зв’язку й послуги приватних мереж для систем безпроводового звязку

Власні кошти

12000,00 грн.
(дванадцять тисяч гривень)

 

квітень-червень

 

17.23.12-30.00 - Конверти паперові чи картонні

Власні кошти

400,00 грн. (чотириста гривень)

 

квітень-червень

 

58.19.14 - Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані

Власні кошти

1000,00 грн. (одна тисяча гривень)

 

квітень-червень

 

20.41.3 – Мило та мийні засоби та засоби для чищення

Власні кошти

500,00 грн. (п’ятсот гривень)

 

квітень-червень

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ­09.04.2015 року  №___.

Голова комітету
з конкурсних торгів

______________
(підпис)

М. П.

В.А. Чижик
(ініціали та прізвище)

 

Секретар комітету
з конкурсних торгів

 

_______________
(підпис)

 

С.С. Ващенко
(ініціали та прізвище)

____________________________________________________________________________________________________________________________________   

КП «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів»; 03345018
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Фарби та лаки на основі полімерів              (код 20.30.1) -  фарба для розмітки доріг

2610

535 092,00 грн.                        (п’ятсот тридцять п’ять тисячі дев’яносто дві гривні) в тому числі ПДВ –  89 182,00 грн.

Відкриті торги

грудень

 

Навантажувачі одноківшеві колесні, навантажувачі одноківшові гусеничні, навантажувачі ківшові фронтальні (код 28.92.25-50.00) - навантажувач фронтальний В-130 або еквівалент

3210

2 076 600,00 грн.
(два мільйони сімдесят шість тисяч шістсот гривень) в тому числі ПДВ – 346 100,00 грн.

Відкриті торги

лютий

 

Машини й устатковання для громадських робіт, будівництва чи подібних робіт, цільової призначеності (код 28.29.30-90.00) - дорожньо-розміточна машина з самохідним приводом руху

3210

328 174,00 грн.
(триста двадцять вісім тисяч сто сімдесят чотири гривні) в тому числі ПДВ –  54 695,67 грн.

Відкриті торги

лютий

 

Автомобілі спеціальної призначеності, інші, н. в. і. у. (29.10.59-90.00) – машина дорожня МДКЗ-10 на шасі самоскида МАЗ-555102-220 (з щітковим, піскорозкидувальним обладнанням з відвалом) або еквівалент

3210

2 200 000,00 грн.                          (два мільйон двісті тисяч  гривень) в тому числі ПДВ – 366 666,67 грн.

Відкриті торги

лютий

 

Машини й устатковання для громадських робіт, будівництва чи подібних робіт, цільової призначеності (код 28.29.30-90.00) - асфальтоукладач на гусеничному ходу з комплектацією

3210

8 300 000,00 грн.                        (вісім мільйонів триста гривень)                      в тому числі ПДВ – 1 383 333,33 грн.

Відкриті торги

лютий

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 22.01.2015 року  №1.

олова комітету
з конкурсних торгів

______________
(підпис)

М. П.

В.А. Чижик
(ініціали та прізвище)

 

Секретар комітету
з конкурсних торгів

 

_______________
(підпис)

 

С.С. Ващенко
(ініціали та прізвище)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

КП «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів»; 03345018
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі
з ПДВ

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Фарби та лаки на основі полімерів (код 20.30.1) -  фарба для розмітки доріг

2610

кошти місцевих бюджетів

 

Відкриті торги

січень

 

 

Навантажувач фронтальний В-130 або аналог

28.22.1

кошти місцевих бюджетів

 

Відкриті торги

січень

 

 

Автобус Богдан А 06908 або аналог

29.10.2

кошти місцевих бюджетів

 

Відкриті торги

січень

 

 

Дорожньо-розміточна машина з самохідним приводом руху

29.52.3

кошти місцевих бюджетів

 

Відкриті торги

січень

 

 

Газель грузопассажирская       АС-G 27057-388 ВП6(4*4) або аналог

29.10.2

кошти місцевих бюджетів

 

Відкриті торги

січень

 

 

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі
з ПДВ

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Самоскид на шасі FOTON AUMAN 30т або аналог

29.10.4

кошти місцевих бюджетів

 

Відкриті торги

січень

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  _______.2014 року  №4.

Голова комітету
з конкурсних торгів

 

В.А. Чижик

 

____________

 

 

М. П.

Секретар комітету
з конкурсних торгів

 

С.С. Ващенко

 

_______________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Комунального підприємства “Міжнародний аеропорт Запоріжжя”, ЄДРПОУ 01130561

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа (и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Дизель-електростанція для забезпечення безперебійного електроживлення систем радіонавігації й посадки

3210

Кошти міського бюджету

 

Відкриті торги

Червень-жовтень 
2015 року

Головний інженер

 

Пожежна спецмашина

3210

Кошти міського бюджету

 

Відкриті торги

Червень-жовтень 
2015 року

Головний інженер

 

Патрульна автомашина

3210

Кошти міського бюджету

 

Відкриті торги

Червень-жовтень 
2015 року

Головний інженер

 

Установка електроживлення для обслуговування повітряних суден

3210

Кошти міського бюджету

 

Відкриті торги

Червень-жовтень 
2015 року

Головний інженер

 

Машина для обслуговування санвузлів повітряних суден

3210

Кошти міського бюджету

 

Відкриті торги

Червень-жовтень 
2015 року

Головний інженер

 

Автонавантажувач

3210

Кошти міського бюджету

 

Відкриті торги

Червень-жовтень 
2015 року

Головний інженер

 

Вантажниі ваги з електронною фіксацією

3210

Кошти міського бюджету

 

Відкриті торги

Червень-жовтень 
2015 року

Головний інженер

 

Установка повітряного запуску ПС

3210

Кошти міського бюджету

 

Відкриті торги

Червень-жовтень 
2015 року

Головний інженер

 

Світло-сигнальне устаткування

3210

Кошти міського бюджету

 

Відкриті торги

Червень-жовтень 
2015 року

Головний інженер

 

Автомобілі підвищеної прохідності

3210

Кошти міського бюджету

 

Відкриті торги

Червень-жовтень 
2015 року

Головний інженер

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 28.08.2014 р. N 8 .
Голова комітету з конкурсних торгів             В.Г. Біскупський _________________
Секретар комітету з конкурсних торгів         А.С. Черкасова   _________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Комунальне ремонтно-будівельне підприємство «Зеленбуд», код за ЄДРПОУ 05398390

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

код ДК 016:2010 – 28.92.2
Машини інші для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання ґрунту, корисних копалин або руд зокрема бульдозери, механічні лопати та дорожні котки)

3210

874 500,00 грн.

відкриті торги

травень 2015 рік

Головний розпорядний коштів-Департамент житлово-комунального господарства Запорізької міської ради

код ДК 016:2010 – 28.30.3
Сівалки, садильники та розсадосадильні машини

3210

2 369 040,00 грн.

відкриті торги

травень 2015 рік

Головний розпорядний коштів-Департамент житлово-комунального господарства Запорізької міської ради

код ДК 016:2010 – 29.10.5
Автомобілі спеціальної призначеності (машина дорожня комбінована (поливо мийна)

3210

3 840 000,00 грн.

відкриті торги

травень 2015 рік

Головний розпорядний коштів-Департамент житлово-комунального господарства Запорізької міської ради

код ДК 016:2010 – 28.30.2 Трактори сільськогосподарські, інші

3210

920 000,00

відкриті торги

травень 2015 рік

Головний розпорядний коштів-Департамент житлово-комунального господарства Запорізької міської ради

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 26.05.2015 р. № 1 .

 

Голова комітету з конкурсних торгів

 

 

________________ 
(підпис)

 

 

В.В.Плахотнюк 

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________ 
(підпис)

С.О.Тьор

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Комунального ремонтно- будівельного підприємства „Зеленбуд”, код за ЄДРПОУ 05398390Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджет-них коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

01.30.1
Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, бульби та корені, живці й вусики, міцелій грибів (заходи  з озеленення міста)

 

19.20.2
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

 

 

 

 

 

відкриті    торги

 

 

 

 

відкриті    торги

 

 

 

 

 

 

Управління КРБП „Зеленбуд”
Данилко А.М.,  Анохін О.А., Бондаренко О.М.

 

 

 

Управління КРБП „Зеленбуд”
Данилко А.М.,  Анохін О.А., Бондаренко О.М.

 

 

 

        Голова комітету  з конкурсних торгів 

 

                Анохін О.А.                 ________________  

 

        Секретар комітету  з конкурсних торгів                                                          Тьор С.О.                    _______________
                                                                                                                                     

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів

1. Замовник (генеральний замовник):
1.1. Найменування: управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг Запорізької міської ради.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 37573508.
1.3. Місцезнаходження:  вул. Бородінська, 1а, кімната 311, Запорізька область, м. Запоріжжя, Ленінський район, 69096.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника):  35418005078738, УДКСУ у Ленінському районі  м. Запоріжжя, ГУДКУ в Запорізькій області, вул. Штурмова, 9, м. Запоріжжя, 69096, МФО 813015.
1.5. Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса):
Кучеренко Валентина Іванівна, головний спеціаліст відділу регуляторної політики та організації сфери обслуговування управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг  Запорізької міської ради, секретар тендерного комітету, вул. Бородінська, 1а, кімната 311, Запорізька область, м. Запоріжжя, Ленінський район, 69096.
т. (0612)52-92-20,  факс (0612) 52-95-05, torg_regulatorka@i.u
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: не для друку, не для оприлюднення.
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується інформація про закупівлю: www.meria.zp.ua, www.tender.me.gov.ua.
4. Інформація про предмет закупівлі: 
4.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016-2010 - код  19.20.2  (паливо рідинне та газ; оливи мастильні) : лот 1 – бензин А-92, лот 2 – дизельне паливо.
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: лот 1 - бензин А-92 у кількості -  18166 (вісімнадцять тисяч сто шістдесят шість) літрів (по талонах або скретч-картках), лот 2 - дизельне паливо у кількості – 7764 (сім тисяч сімсот шістдесят чотири) літри (по талонах або скретч-картках).
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: лот 1 – вул. Бородінська, 1а, кімната 308,  Запорізька область, м. Запоріжжя,  Ленінський район, 69096; лот 2 - вул. Бородінська, 1а, кімната 308 Запорізька область, м. Запоріжжя,  Ленінський район, 69096.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: лот 1 – вересень-жовтень 2015 року, лот 2 – вересень-жовтень 2015 року.
5. Місце отримання документації конкурсних торгів: вул. Бородінська, 1а, кімната 311, Запорізька область, м. Запоріжжя, Ленінський район, 69096. 
6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник) вимагає його надати). 
6.1. Розмір. Не вимагається.
6.2. Вид. 
6.3. Умови надання.
7. Подання пропозицій конкурсних торгів: 
7.1. Місце: вул. Бородінська, 1а, кімната 311, Запорізька область, м. Запоріжжя,  Ленінський район, 69096.
7.2. Строк: 30.07.2015 до 10 год. 00 хв.
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів: 
8.1. Місце: вул. Бородінська, 1а, кімната 311, Запорізька область, м. Запоріжжя,  Ленінський район, 69096.
8.2. Дата. 30.07.2015.
8.3. Час. 11 год. 00 хв.
9. Інформація про рамкову угоду.
9.1. Строк, на який укладається рамкова угода -
9.2. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду -
10. Додаткова інформація: Телефон для довідок (0612) 52-92-20, 52-74-69.

 

 В.о. голови комітету з конкурсних торгів, 
заступник голови комітету,
заступник начальника управління - 
начальник відділу розвитку підприємництва
та моніторингу споживчого ринку                                                                                                

управління розвитку підприємництва
та дозвільних послуг Запорізької міської ради                                       Л.В. Богачова

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Виконавчий  комітет  Запорізької міської  ради 
( найменування  замовника – розпорядника державних коштів)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
( для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний  початок  проведення процедури закупівлі

Підрозділ/и (особа/и), яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Папір для
писання чи
друкування
( 17.12.1)
конверти (17.23.1)

2210

Міський 
бюджет

105950,00

 

10049,00

Без
процедури закупівлі

 

Загальний відділ

 

Продукція друкована інша
(58.19.19)

2210

Міський
бюджет

46202,10

Без
процедури закупівлі

 

Загальний відділ

 

Архівні коробки ( 17.21.1)

2210

Міський
бюджет

11500,00

Без
процедури закупівлі

 

Загальний відділ

 

Печатки та штампи (25.99.22)

2210

Міський
бюджет

1976,65

Без
процедури закупівлі

 

Загальний відділ

 

Бланки почесних грамот, лист подяки (58,19.19)
ювілейні грамоти (18.12.1)

2210

Міський
бюджет

13132,00

6000,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Настільний світильник ((27.40.2)

2210

Міський бюджет

153,00

Без процедури 
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Калькулятор ( 28.23.1)

2210

Міський бюджет

1832,00

Без 
процедури 
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Маркована немаркована продукція(марки 58.19.14)

2210

Міський
бюджет

7759,57

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Канцелярське приладдя
(25.99.2; 22.29.2)

2210

Міський
бюджет

12000,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Квіткова продукція
(01.14.2)

2210

Міський
бюджет

19660,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Періодичні 
видання
(58.14.1)

2210

Міський
бюджет

82131,81

                     

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Засіб криптографічного захисту інформації «Secure Token-337”» (63,11.1)

2210

Міський бюджет

3925,00

Без процедури закупівлі

 

Загальний відділ

 

Оснастка

 

2210

Міський
бюджет

2196,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Акамуляторна батарея 12В для резервного живлення охоронної сигналізація (27.20.1)

2210

Міський бюджет

594,28

Без процедури закупівлі

 

Загальний відділ

 

Стрічка з вишивкою Почесний громадянин м.Запоріжжя

2210

Міський бюджет

1200,00

Без процедури закупівлі

 

Загальний відділ

 

Засіб криптографічного захисту інформації (Secure Token-337 mini)(63.11.1)

2210

Міський бюджет

3925,00

Без процедури закупівлі

 

Загальний відділ

 

Пружина балансувальна (30.20.40)

 

2210

Міський бюджет

2150,00

Без процедури закупівлі

 

Загальний відділ

 

Факси (26.30.2)

2210

Міський бюджет

2980,00

Без процедури закупівлі

 

Загальний відділ

 

Вироби з недорогоцінних металів – медаль «За особистий внесок у розвиток м.Запоріжжя (25.99.2)

2210

Міський
бюджет

29228,66

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Програмне забезпечення Microsoft Office Std 2013 RUS OLP A Gov.
Microsoft Windows Pro 8.1 SNGL OLP NL Legalization Get Genuine
W COA ( 58.29.1)

2240

Міський бюджет

38164,00
28644,00

Без процедури закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги щодо комп’ютерного програмування Електронний каталог архівних документів (62.01.1)

2240

Міський бюджет

61810,00

Без процедури закупівлі

 

Загальний відділ

 

 

2240

Міський
бюджет

 

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги інженера з технічного аудиту, опломбування підключення

2240

Міський бюджет

485,39

Без процедури закупівлі

 

Загальний відділ

 

 Проведення державної експертизи з атестування комплексних систем технічного захисту інформації (80.20.1)

2240

Міський
бюджет

18996,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуг  з ремонту комп’ютерів і периферійного устаткування (95.11.1)

2240

2240

Міський
бюджет

119602,36

115000,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Технічне обслуговування установок охоронно- пожежної системи   (84.25.11)

2240

Міський
бюджет

8400,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Технічне обслуговування
маркувальної машини (33.12.2

2240

Міський
бюджет

2231,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Технічне 
обслуговування шлагбауму посту 2
( 33.12.2)

2240

Міський
бюджет

5400,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги технічного обслуговування арочного металодетектору(33.12.2)

 

Міський бюджет

3200,00

Без процедури закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій, пов’язаних з програмно-технічним комплексом «Віче» (62.02.3)

2240

Міський
бюджет

58728,48

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги засобів зв’язку 
( 61.10.1)

2240

Міський
бюджет

120000,00

Процедура закупівлі (запит цінових пропозицій)

 

Загальний відділ

 

Послуги нотаріуса

2240

Міський бюджет

500,00

Без процедури закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги (63.91.1) інформаційні (газета)

2240

Міський бюджет

562,50

Без процедури закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги зв’язку інтернетом  (61.10.4)

2240

Міський
бюджет

117600,00

 Без процедури закупівлі)

 

Загальний відділ

 

Послуги урядового зв’язку
( 61.10.1)

2240

Міський
бюджет

72842,40

Послуга що становить державну таємницю

 

Загальний відділ

 

Послуги спеціального зв’язку (кур’єрська пошта) (53.20.1)

2240

Міський бюджет

385,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги по відправці службової кореспонденції (53.10.1)

2240

Міський бюджет

6080,80

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги по прийманню та пересиланню кореспонденції(53.10.1)

2240

Міський
бюджет

30000,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги з проведення короткотермінових семінарів (85.60.1)

2240

Міський
бюджет

1200,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги з технічного обслуговування обладнання (БФП, кондиціонерів) (33.13.1)

2240

Міський
бюджет

20000,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги 
з охорони( 84.24.1)

2240

Міський
бюджет

856460,00

Відкриті торги

 

Загальний відділ

 

Послуги щодо оброблення даних, які надаються з використанням бази даних Виконавця (63.11.1)

2240

Міський
бюджет

15217,75

Без застосування процедури

 

Загальний відділ

 

Послуги щодо оброблення даних, електронний дистрибутив комп.програми «M.E.DOC» (63.11.1)

2240

Міський
бюджет

2002,00

Без застосування процедури

 

Загальний відділ

 

Послуги щодо оброблення даних, видачі сертифікатів та їх обслуговування (63.11.1)

2240

Міський
бюджет

288,00

Без застосування процедури

 

Загальний відділ

 

Палітурні послуги
( 18.14.1)

2240

Міський бюджет

26800,00

Без засто-сування процедур

 

Загальний відділ

 

Послуги з інформаційно-консультативного обслуговування «Ліга Закон» (63.99.1)

2240

Міський бюджет

9525,60

Без засто-сування процедур

 

Загальний відділ

 

Послуга доступу та використання сервісу »Кабінет замовника» на веб –порталі уповноваженого органу з питань державних закупівель (63.99.1)

2240

Міський бюджет

1080,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний 
відділ

 

 Послуги з підтримки  сайту, хостінгу, реєстрація доменного імені (62.09.2) Створення модуля RSS

2240

Міський бюджет

11440,00

Без засто-сування процедур закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги з подовження ліцензії ключа на право користування програмним забезпеченням (58.29.50)

2240

Міський бюджет

48806,00

Без 
процедури закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги щодо передавання даних мережами проводового зв’язку (61.10.3)

2240

Міський бюджет

112905,12

Без засто-сування процедур закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги щодо керування комп’ютерними  засобами (62.03.1)

2240

Міський бюджет

113086,08

Без засто-сування процедур закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення (62.02.2)

2240

Міський бюджет

113044,32

Без засто-сування процедур закупівлі

 

Загальний відділ

 

 Послуги  з здійснення обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунку  (62.12.1)

2240

Міський бюджет

221,64

Без процедури закупівлі

 

Загальний відділ

 

Повірка лічильників (71.20.1)

2240

Міський бюджет

500,00

Без процедури закупівлі

 

Загальний відділ

 

Технічне обслуговування металевих конструкцій (утримання    систем центрального опалення будівель)
(33.11.1)

2240

Міський бюджет

70083,48

Без процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Технічне обслуговування кранів і клапанів (утримання в належному стані кранів, клапанів і систем водо забезпечення  та водовідведення будівель)
(33.12.1)

2240

Міський бюджет

71257,00

Без процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги допоміжні комбіновані  щодо різних об’єктів  (81.10.1)

2240

Міський бюджет

60148,80

Без процедури закупівлі

 

Загальний відділ

 

Технічне обслуговування електророзподільної апаратури та електроустаткування будівель
( 33.14.1)

2240

Міський бюджет

70348,00

Без процедури

 

Загальний відділ

 

Послуги з дезінсекції та дератизації
( 81.29.1)

2240

Міський
бюджет

6102,00

Без засто-сування процедур закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів
( 38.11.6)

2240

Міський
бюджет

14871,00

Без засто-сування процедур закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуга з розробки бази реєстрації звернень громадян в архівний відділ

2240

Міський бюджет

1844,00

Без 
процедури 
закупівлі

 

Загальний 
відділ

 

Всановлення комп’ютерної техніки та устаткування(62.09.1)

2240

Міський
бюджет

19470,00

Без
процедури
закупівлі

 

Загальний 
відділ

 

Послуги з утилізації списаних товаро-матеріальних цінностей (38.32.1)

2240

Міський бюджет

3675,94

Без процедури закупівлі

 

Загальний відділ

 

Роботи з науково-технічного опрацювання справ (82.19.13)

2240

Міський 
бюджет

14565,19

Без
Процедури 
закупівлі

 

Загальний
відділ

 

Експлуатаційні видатки по утриманню приміщення міського архіву по ул..Патриотичній, 36а

2240

Міський
бюджет

604,20   

Без засто-сування процедур

 

Загальний відділ

 

Монтаж відеокамер (33.20.42)

2240

Міський

76980,51

Без процедури

 

Загальний відлділ

 

Представницькі видатки

2240

Міський бюджет

3525,00

Без процедури

 

Загальний відділ

 

Витрати на відрядження та проїзний квиток для службового використання

 

2250

Міський бюджет

94382,80

Без процедури закупівлі

 

Загальний відділ

 

Оплата держмита, судового збору, пені

2800

Міський
бюджет

197316,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Пристрої електромонтажні(27.33.1) СФ

2210

Міський бюджет

2000,00

 

 

 

 

Лампи електричні лампи та енергозберігаючі (31.50.1) СФ

 

2210

 

Міський
бюджет

28917.80

 

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

 Придбання пульту для шлагбаума
СФ

2100

Міський бюджет

 880,00

Без 
процедури 
закупівлі

 

Загальний 
відділ

 

Товари господарського призначення  (27.32.1; 22.21.2; 27.33.1; 27.40.2; 25.73.3; 27.90.1) 25.93.1 25.99.29; 13.10.8;;СФ

2210

Міський
бюджет

 1565,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги по технічній діагностиці та перезарядці вогнегасників (84.25.1)  СФ

2240

Міський
бюджет

1700,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Оплата земельного податку

2800

Міський бюджет

26227,06

 

 

 

 

Монітори (26.40.3)

3110

Міський 
Бюджет

116436,00

Без
процедури

 

Загальний відділ

 

Материнська плата Giqabyte GA-B85M-DSЗН у складі CPU Intel LGA1150 Pentium/ RAMM 4096 Gb
(26.20.4)

3110

Міський бюджет

100548,00

Без
процедури
закупівлі

 

Загальний
відділ

 

Дізель генератор (27.11. 26)

3110

Міський
бюджет

802200,00

Відкриті торги

 

Загальний відділ

 

Блоки памяті вінчестер TOSHIBA 1 Tb DTO1ACA100 (26.20.2)

3110

Міський
бюджет

107697,60

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Корпус Cooler Master Elite 344Black/Blue (26.20.3)

3110

Міський 
бюджет

55533,60

Без
процедури
закупівлі

 

Загальний 
відділ

 

Блоки безперебійного живлення 27.20.1)

3110

Міський бюджет

61610,40

Без процедури

 

Загальний відділ

 

Відеокамери  (26.40.3)

3110

Міський бюджет

34104,00

Без процедури

 

 

 

Багатофункціональний пристрій Сanon IR2520; Сканер А4 Сanon LIDE 220; Документ-сканер А4 Сanon DR-C 125(26/20.1)

3110

Міський
бюджет

112654,80

Без
процедури
закупівлі

 

Загальний
відділ

 

Роботи з капітального ремонту адмінбудинку проспект Леніна, 206

3132

Міський 
бюджет

1061892,00

Без
процедури
закупівлі

 

Загальний
відділ

 

Роботи з капітального ремонту
адмінбудинку вул.. Зелинського,3

3132

Міський бюджет

396028,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний
відділ

 

 Дегідратор ДК 6Д-1800А(28.13.28/)

3110

Міський бюджет

91750,00

Без
процедури 
закупівлі

 

Загальний
відділ

 

Факс Panasonic KX-FC966UA-T  факс  Panasonic KX-FT984UA-B (26.30.2)

3110

Міський
бюджет

28050,00

Без процедури
закупівлі

 

Загальний
відділ

 

Сплата членських внесків до АМУ (Програма)

2280

 

Міський бюджет

306507,00

 

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Квіткова продукція  (Програма)
(01.14.2)

 

2210

Міський
бюджет

10500,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги оренди спеціалізованого автомобіля з вмонтованою звуковідтворювальною апаратурою(49.32.12)  (Програма)

2240

Міський
бюджет

25200,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Виконавчий  комітет  Запорізької міської  ради ( найменування  замовника – розпорядника державних коштів)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
( для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний  початок  проведення процедури закупівлі

Підрозділ/и (особа/и), яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Папір для
писання чи
друкування
( 17.12.1)
конверти (17.23.1)

2210

Міський 
бюджет

105950,23

 

6549,00

Без
процедури закупівлі

 

Загальний відділ

 

Продукція друкована інша
(58.19.19)

2210

Міський
бюджет

40701,15

Без
процедури закупівлі

 

 

Загальний відділ

 

Архівні коробки ( 17.21.1)

2210

Міський
бюджет

25350,00

Без
процедури закупівлі

 

Загальний відділ

 

Печатки та штампи (25.99.22)

2210

Міський
бюджет

1976.,65

Без
процедури закупівлі

 

Загальний відділ

 

Бланки почесних грамот, лист подяки (58,19.19)
ювілейні грамоти (18.12.1)

2210

Міський
бюджет

15906,00

 

6000,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Настільний світильник ((27.40.2)

2210

Міський бюджет

153,00

Без процедури 
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Калькулятор ( 28.23.1)

2210

Міський бюджет

1832,00

Без 
процедури 
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Маркована немаркована продукція(марки 58.19.14)

2210

Міський
бюджет

7599,68

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Канцелярське приладдя
(25.99.2; 22.29.2)

2210

Міський
бюджет

12160,82

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Квіткова продукція
(01.14.2)

2210

Міський
бюджет

24660,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Періодичні 
видання
(58.14.1)

 

 

2210

Міський
бюджет

82131,81

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Оснастка

2210

Міський
бюджет

2196,00

Без 
процедури
закупівлі

 

 

Загальний відділ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пружина балансувальна (30.20.40)

2210

Міський бюджет

2150,00

Без процедури закупівлі

 

Загальний відділ

 

Вироби з недорогоцінних металів – медаль «За особистий внесок у розвиток м.Запоріжжя (25.99.2)

 

2210

Міський
бюджет

29228,66

Без 
процедури
закупівлі

 

 

Загальний відділ

 

Послуги розташування серверу на технічному майданчику «сolocation» (62.09.2)

2240

Міський
бюджет

8400,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

 Проведення державної експертизи з атестування комплексних систем технічного захисту інформації (80.20.1)

2240

Міський
бюджет

9000,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуг  з ремонту комп’ютерів і периферійного устаткування (95.11.1)

2240

Міський
бюджет

106602,36

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Технічне обслуговування установок охоронно- пожежної системи   (84.25.11)

2240

Міський
бюджет

8400,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Технічне обслуговування
маркувальної машини (33.12.2)

2240

Міський
бюджет

2231,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Технічне 
обслуговування шлагбауму посту 2 
( 33.12.2)

2240

Міський
бюджет

5400,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій, пов’язаних з програмно-технічним комплексом «Віче» (62.02.3)

2240

Міський
бюджет

58728,48

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги засобів зв’язку 
( 61.10.1)

2240

Міський
бюджет

140000,00

Процедура закупівлі (запит цінових пропозицій)

 

Загальний відділ

 

Послуги зв’язку інтернетом  (61.10.4)

2240

Міський
бюджет

117600,00

 Без процедури закупівлі)

 

Загальний відділ

 

Послуги урядового зв’язку
( 61.10.1)

2240

Міський
бюджет

72843,00

Послуга що становить державну таємницю

 

Загальний відділ

 

Послуги спеціального зв’язку (кур’єрська пошта) (53.20.1)

2240

Міський бюджет

385,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги по відправці службової кореспонденції (53.10.1)

2240

Міський бюджет

7997,74

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги по прийманню та пересиланню кореспонденції(53.10.1)

2240

Міський
бюджет

30000,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги з проведення короткотермінових семінарів (85.60.1)

2240

Міський
бюджет

1200,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги з технічного обслуговування обладнання (БФП, кондиціонерів) (33.13.1)

2240

Міський
бюджет

20000,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги 
з охорони( 84.24.1)

2240

Міський
бюджет

590492,00

Відкриті торги

 

Загальний відділ

 

Послуги щодо оброблення даних, які надаються з використанням бази даних Виконавця (63.11.1)

2240

Міський
бюджет

15459,00

Без застосування процедури

 

Загальний відділ

 

Послуги щодо оброблення даних, електронний дистрибутив комп.програми «M.E.DOC» (63.11.1)

2240

Міський
бюджет

2002,00

Без застосування процедури

 

Загальний відділ

 

Послуги щодо оброблення даних, видачі сертифікатів та їх обслуговування (63.11.1)

2240

Міський
бюджет

290,00

Без застосування процедури

 

Загальний відділ

 

Палітурні послуги
( 18.14.1)

2240

Міський бюджет

31200,00

Без засто-сування процедур

 

Загальний відділ

 

Послуги з інформаційно-консультативного обслуговування «Ліга Закон» (63.99.1)

2240

Міський бюджет

9526,00

Без засто-сування процедур

 

Загальний відділ

 

Послуга доступу та використання сервісу »Кабінет замовника» на веб –порталі уповноваженого органу з питань державних закупівель (63,99,1)

2240

Міський бюджет

1080,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний 
відділ

 

 Послуги з підтримки  сайту, хостінгу, реєстрація доменного імені (62.09.2)

2240

Міський бюджет

9320,00

Без засто-сування процедур закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги з подовження ліцензії ключа на право користування програмним забезпеченням (58.29.50)

2240

Міський бюджет

48806,00

Без 
процедури закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги щодо передавання даних мережами проводового зв’язку (61.10.3)

2240

Міський бюджет

112905,00

Без засто-сування процедур закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги щодо керування комп’ютерними  засобами (62.03.1)

2240

Міський бюджет

113086,08

Без засто-сування процедур закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення (62.02.2)

2240

Міський бюджет

113044,32

Без засто-сування процедур закупівлі

 

Загальний відділ

 

 Послуги  з здійснення обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунку  (62.12.1)

2240

Міський бюджет

221,64

Без процедури закупівлі

 

Загальний відділ

 

Повірка лічильників (71.20.1)

2240

Міський бюджет

500,00

Без процедури закупівлі

 

Загальний відділ

 

Технічне обслуговування металевих конструкцій (утримання    систем центрального опалення будівель)
(33.11.1)

2240

Міський бюджет

70083,48

Без процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Технічне обслуговування кранів і клапанів (утримання в належному стані кранів, клапанів і систем водо забезпечення  та водовідведення будівель)
(33.12.1)

2240

Міський бюджет

71257,00

Без процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги допоміжні комбіновані  щодо різних об’єктів  (81.10.1)

2240

Міський бюджет

60148,80

Без процедури закупівлі

 

Загальний відділ

 

Технічне обслуговування електророзподільної апаратури та електроустаткування будівель
( 33.14.1)

2240

Міський бюджет

70348,00

Без процедури

 

Загальний відділ

 

Послуги з дезінсекції та дератизації
( 81.29.1)

2240

Міський
бюджет

6102,00

Без засто-сування процедур закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів
( 38.11.6)

2240

Міський
бюджет

14871,00

Без засто-сування процедур закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуга з розробки бази реєстрації звернень громадян в архівний відділ

2240

Міський бюджет

1844,00

Без 
процедури 
закупівлі

 

Загальний 
відділ

 

Послуги впровадження системи захисту (КСЗ) для ПТК» ВІЧЕ»(33,14,1)

2240

Міський
бюджет

51880,00

Без
процедури
закупівлі

 

Загальний 
відділ

 

Послуги з утилізації списаних товаро-матеріальних цінностей (38.32.1)

2240

Міський бюджет

10000,00

Без процедури закупівлі

 

Загальний відділ

 

Роботи знауково-технічного опрацювання справ (82.19.13)

2240

Міський 
бюджет

14565,19

Без
Процедури 
закупівлі

 

Загальний
відділ

 

Експлуатаційні видатки по утриманню приміщення міського архіву по ул..Патриотичній, 36а

2240

Міський
бюджет

585,77   

Без засто-сування процедур

 

Загальний відділ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на відрядження та проїзний квиток для службового використання

2250

Міський бюджет

94382,80

Без процедури закупівлі

 

Загальний відділ

 

Оплата держмита, судового збору, пені

2800

Міський
бюджет

197316,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лампи електричні лампи та енергозберігаючі (31.50.1) СФ

2210

Міський
бюджет

20917.80

 

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Оплата земельного податку

2800

Міський бюджет

26227,06

Без 
процедури 
закупівлі

 

Загальний 
відділ

 

Товари господарського призначення  (27.32.1; 22.21.2; 27.33.1; 27.40.2; 25.73.3; 27.90.1) 25.93.1 25.99.29; 13.10.8;;СФ

2210

Міський
бюджет

 1565,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги по технічній діагностиці та перезарядці вогнегасників (84.25.1)  СФ

2240

Міський
бюджет

1700,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Монітори (26.40.3)

3110

Міський 
бюджет

116436,00

Без
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Материнська плата Giqabyte GA-B85M-DSЗН у складі CPU Intel LGA1150 Pentium/ RAMM 4096 Gb
(26.20.4)

 

 

3110

Міський бюджет

100548,00

Без
Процедури
закупівлі

 

Загальний
відділ

 

Блоки памяті вінчестер TOSHIBA 1 Tb DTO1ACA100 (26.20.2)

3110

Міський
бюджет

65444,40

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Корпус Cooler Master Elite 344Black/Blue (26.20.3)

 

 

3110

Міський 
бюджет

55533,60

Без
процедури
закупівлі

 

Загальний 
відділ

 

Багатофункціональний пристрій Сanon IR2520; Сканер А4 Сanon LIDE 220; Документ-сканер А4 Сanon DR-C 125(26/20.1)

3110

Міський
бюджет

79222,80

Без
процедури
закупівлі

 

Загальний
відділ

 

Роботи з капітального ремонту адмінбудинку проспект Леніна, 206

3132

Міський 
бюджет

1100000,00

Без
процедури
закупівлі

 

Загальний
відділ

 

Роботи з капітального ремонту
адмінбудинку вул.. Зелинського,3

3132

Міський бюджет

950000,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний
відділ

 

Роботи з капітального ремонту адмінбудинку Степная,5

3132

Міський бюджет

681395,00

Без
процедури 
закупівлі

 

Загальний
відділ

 

Сплата членських внесків до АМУ (програма)

 

 

2280

 

Міський бюджет

306507,00

 

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Квіткова продукція  (програма)
(01.14.2)

 

2210

Міський
бюджет

10500,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

Послуги оренди спеціалізованого автомобіля з вмонтованою звуковідтворювальною апаратурою (49.32.12)  (програма)

 

2240

Міський
бюджет

25200,00

Без 
процедури
закупівлі

 

Загальний відділ

 

 
Керуючий справами виконкому ради,
голова  комітету з конкурсних торгів 
виконкому міської ради                                                                                          З.М.Бойко

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Виконавчий комітет Запорізької міської ради, 02140892 (найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

3

4

6

Послугиу сфері громадського порядку та громадської безпеки (охорона адміністративної будівлі та внутрішнього дворувиконавчого комітету Запорізької міської ради)
(код ДК – 84.24.1)

2240

700000,00 грн. з ПДВ
(сімсот тисяч гривень 00 копійок)

Відкриті торги

Грудень 2014

-

Послуги щодо передавання даних і повідомлень (послугистаціонарного телефонного зв'язку - доступ і користування) (код ДК: 61.10.1)

2240

140000,00 грн. з ПДВ
(сто сорок тисяч гривень 00 копійок)

Переговорна процедура

Грудень 2014

-

Енергія електрична (код ДК: 35.11.1)

2273

603936,00 грн. з ПДВ
(шістсот три тисячі дев’ятсот тридцять шість гривень 00 копійок)

Переговорна процедура

Грудень 2014

-

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (код ДК: 35.30.1)

2271

1427070,00 з ПДВ
(один мільйон чотириста двадцять сім тисяч сімдесят гривень 00 копійок)

Переговорна процедура

Грудень 2014

-

Генераторизмінного струму потужністюбільшеніж 75 кВ·А, але не більшевід 375 кВ·А (аварійний дизель генератор (з монтажем та пусконаладкою))(код ДК – 27.11.26-30.00)

3110

802200,00 грн. з ПДВ 
(вісімсот дві тисячі двісті гривень 00 копійок)

Відкриті торги

Червень 2015

-

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  19.06.2015 № б/н.
Голова комітету з конкурсних торгів     ____________________ З.М.Бойко
 

Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________ М.Ю.Ветушко

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток до річного плану державних закупівель на 2015 рік Виконавчий комітет Запорізької міської ради.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Виконавчий комітет Запорізької міської ради, 02140892 (найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

3

4

6

Послугиу сфері громадського порядку та громадської безпеки (охорона адміністративної будівлі та внутрішнього дворувиконавчого комітету Запорізької міської ради)

(код ДК – 84.24.1)

2240

700000,00 грн. з ПДВ
(сімсот тисяч гривень 00 копійок)

Відкриті торги

Грудень 2014

-

Послуги щодо передавання даних і повідомлень (послугистаціонарного телефонного зв'язку - доступ і користування)
(код ДК: 61.10.1)

2240

140000,00 грн. з ПДВ
(сто сорок тисяч гривень 00 копійок)

Переговорна процедура

Грудень 2014

-

Енергія електрична 
(код ДК: 35.11.1)

2273

603936,00 грн. з ПДВ
(шістсот три тисячі дев’ятсот тридцять шість гривень 00 копійок)

Переговорна процедура

Грудень 2014

-

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 
(код ДК: 35.30.1)

2271

1427070,00 з ПДВ
(один мільйон чотириста двадцять сім тисяч сімдесят гривень 00 копійок)

Переговорна процедура

Грудень 2014

-

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  19.12.2014 № б/н.
Голова комітету з конкурсних торгів     ____________________ З.М.Бойко
 

Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________ М.Ю.Ветушко

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Виконавчий комітет Запорізької міської ради ЄДРПОУ 02140892


Предмет закупівлі  

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки  документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Послуги
у сфері громадського порядку та громадської безпеки (охорона адміністративної будівлі та господарського двору
виконавчого комітету Запорізької міської ради)
(код ДК – 84.24.1)

2240

Міський бюджет

-

Відкриті торги

грудень 2014

Юридичний, загальний і відділ бухгалтерського обліку та звітності
(Маковей С.А., Подолянець І.В., Ветушко М.Ю., Іванцова А.М.)

-

Послуги щодо передавання даних і повідомлень (послуги стаціонарного телефонного зв'язку - доступ і користування)
(код ДК: 61.10.1)

2240

Міський бюджет

-

В одного учасника

грудень 2014

Юридичний, загальний і відділ бухгалтерського обліку та звітності
(Маковей С.А., Подолянець І.В., Ветушко М.Ю., Іванцова А.М.)

-

Енергія електрична 
(код ДК: 35.11.1)

2273

Міський бюджет

-

В одного учасника

грудень 2014

Юридичний, загальний і відділ бухгалтерського обліку та звітності
(Маковей С.А., Подолянець І.В., Ветушко М.Ю., Іванцова А.М.)

-

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 
(код ДК: 35.30.1)

2271

Міський бюджет

-

В одного учасника

грудень 2014

Юридичний, загальний і відділ бухгалтерського обліку та звітності
(Маковей С.А., Подолянець І.В., Ветушко М.Ю., Іванцова А.М.)

-

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ____________  № _______________
Голова комітету з конкурсних торгів      Бойко З.М.       _______________

Секретар комітету з конкурсних торгів  Ветушко М.Ю. ______________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ОГОЛОШЕННЯ про результати проведення торгів

1. Замовник:

1.1. Найменування:  Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради

1.2. Код за ЄДРПОУ: 37612054

1.3. Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, м. Запоріжжя, 69037

1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради, код ЄДРПОУ 37612054.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти міського бюджету.

3. Процедура закупівлі: відкриті торги

4. Інформація про предмет закупівлі:

  1. Найменування предмета закупівлі: машини обчислювальні, частини та приладдя до них – 26.20.1 (сервер - 1 од.)
  2. Кількість товарів  або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м.Запоріжжя, вул.Зелінського,3

4.4. Строк поставки  товарів, виконання робіт чи надання послуг:   грудень 2015р.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення) www.meria.zp.ua

5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 24.09.2015  №202952.

5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів:

5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

6. Результат проведення процедури закупівлі:

6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів:

6.2. Дата укладення договору про закупівлю:

6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:

дата прийняття рішення: 05.11.2015

підстава: допущення до оцінки менше ніж двох учасників 

7. Сума, визначена в договорі про закупівлю:

8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):

9. Інформація про переможця торгів :  

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:

9.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків:

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер телефону, телефаксу:

10. Інформація про рамкову угоду.

10.1. Дата та номер рамкової угоди.

10.2. Строк, на який укладено рамкову угоду.


Голова комітету з конкурсних торгів, заступник  начальника відділу будівництва та інвестиційного розвитку департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради                       

головн. спеціаліст – економіст Каменєва Ірина Іванівна
(061) 289-73-41, (061) 213-39-43, 050-420-95-30

_____________ В.В. Валящук
(підпис, М. П.) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ОГОЛОШЕННЯ про результати проведення торгів

1. Замовник: 
1.1. Найменування:  Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради
1.2. Код за ЄДРПОУ: 37612054
1.3. Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, м. Запоріжжя, 69037
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради, код ЄДРПОУ 37612054. 
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти міського бюджету.
3. Процедура закупівлі: відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі: 
Найменування предмета закупівлі: машини обчислювальні, частини та приладдя до них – 26.20.1 (принтери формату А3 Epson L1300 - 2 од., принтери формату А4 Canon LBP 6020 - 2 од., монітори  LG 20(або більше) – 7 од., ПК CPU INTEL Pentium 3.1GHz/RAM DDR3 4Gb/HDD500Gb/MB H81/CASE ATX 400W/Key/Mouse/ Win 8.1 Professional – 5 од., БФУ CANON i-SENSYS MF211 – 5 од., БФУ CANON IR2520 – 1 од., факс Panasonic KX-FT982UA-B – 3 од.)
Кількість товарів  або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 25
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м.Запоріжжя, вул.Зелінського,3
4.4. Строк поставки  товарів, виконання робіт чи надання послуг:   грудень 2015р. 
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення) www.meria.zp.ua 
5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 23.09.2015  №202273. 
5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів: 
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 
6.2. Дата укладення договору про закупівлю: 
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися: 
дата прийняття рішення: 06.11.2015
підстава: відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів, що були подані для участі в конкурсних торгах
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 
8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):
9. Інформація про переможця торгів :  
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: 
9.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер телефону, телефаксу: 
10. Інформація про рамкову угоду.
10.1. Дата та номер рамкової угоди.
10.2. Строк, на який укладено рамкову угоду.


Голова комітету з конкурсних торгів, заступник  начальника відділу будівництва та інвестиційного розвитку департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради                       

головн. спеціаліст – економіст Каменєва Ірина Іванівна
(061) 289-73-41, (061) 213-39-43, 050-420-95-30

_____________ В.В. Валящук
(підпис, М. П.) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ОГОЛОШЕННЯ про результати проведення торгів

1. Замовник: 
1.1. Найменування:  Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради
1.2. Код за ЄДРПОУ: 37612054
1.3. Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, м. Запоріжжя, 69037
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради, код ЄДРПОУ 37612054. 
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти міського бюджету.
3. Процедура закупівлі: відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі: 
Найменування предмета закупівлі: послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням  - 58.29.5 (послуги з придбання ліцензії СУБД «Oracle»).
4.2. Кількість товарів  або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м.Запоріжжя, вул.Зелінського,3
4.4. Строк поставки  товарів, виконання робіт чи надання послуг:   грудень 2015р. 
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення) www.meria.zp.ua 
5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 23.09.2015  №202244. 
5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів: 
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 
6.2. Дата укладення договору про закупівлю: 
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися: 
дата прийняття рішення: 04.11.2015
підстава: допущення до оцінки менше ніж двох учасників  
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 
8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):
9. Інформація про переможця торгів :  
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: 
9.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер телефону, телефаксу: 
10. Інформація про рамкову угоду.
10.1. Дата та номер рамкової угоди.
10.2. Строк, на який укладено рамкову угоду.


Голова комітету з конкурсних торгів, заступник  начальника відділу будівництва та інвестиційного розвитку департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради                       

головн. спеціаліст – економіст Каменєва Ірина Іванівна
(061) 289-73-41, (061) 213-39-43, 050-420-95-30

  
_____________ В.В. Валящук
(підпис, М. П.) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ОГОЛОШЕННЯ про результати проведення торгів

1. Замовник: 
1.1. Найменування:  Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради
1.2. Код за ЄДРПОУ: 37612054
1.3. Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, м. Запоріжжя, 69037
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради, код ЄДРПОУ 37612054. 
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти міського бюджету.
3. Процедура закупівлі: відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі: 
Найменування предмета закупівлі: послуги архітектурні щодо будівель - 71.11.2 (інвентаризація та паспортизація щойно виявлених об’єктів культурної спадщини архітектури та містобудування на території м.Запоріжжя) 
Кількість товарів  або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 од.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м.Запоріжжя, вул.Зелінського,3
4.4. Строк поставки  товарів, виконання робіт чи надання послуг:  грудень 2015р. 
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення) www.meria.zp.ua 
5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 24.09.2015  №202974. 
5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів: 
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 
6.2. Дата укладення договору про закупівлю: 
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися: 
дата прийняття рішення: 02.11.2015
підстава:  подання  для участі менше двох пропозицій конкурсних торгів 
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 
8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):
9. Інформація про переможця торгів :  
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: 
9.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер телефону, телефаксу: 
10. Інформація про рамкову угоду.
10.1. Дата та номер рамкової угоди.
10.2. Строк, на який укладено рамкову угоду.


Голова комітету з конкурсних торгів, заступник  начальника відділу будівництва та інвестиційного розвитку міста департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради                       

головн. спеціаліст – економіст Каменєва Ірина Іванівна
(061) 289-73-41, (061) 213-39-43, 050-420-95-30

  

_____________ В.В.Валящук
(підпис, М. П.) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів


1. Замовник:
Найменування: Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради;
Код за ЄДРПОУ: 37612054;
Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника):  р/р  35412002078726 в
ГУДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015;
1.5. Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв'язок з
учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із
зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку,  електронна адреса):  Гарбуз  Тетяна
Олександрівна,    заступник    директора    департаменту    архітектури    та    містобудування
Запорізької міської ради - начальник відділу містобудівного моніторингу та містобудівного
кадастру Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. Зелінського, З, кім.203,    (0612) 33-04-74,
(0612) 33-33-32, zpdatam@ukr.net
2. Розмір  бюджетного  призначення  за кошторисом  або  очікувальна вартість  предмету
закупівлі: 214 530,00 грн. (двісті чотирнадцять тисяч п’ятсот тридцять грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 20%
3. Адреса    веб-сайта,    на   якому    замовником    (генеральним    замовником)    додатково
розміщується інформація про закупівлю: www.meria.zp.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
Найменування предмета закупівлі: машини обчислювальні, частини та приладдя до них – 26.20.1 (сервер - 1 од.)
Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 од.
4.3. Місце   пославки   товарів,   виконання   робіт   чи   надання   послуг – м. Запоріжжя,
вул.Зелінського,3;
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:   грудень 2015р.
5. Місце отримання документації конкурсних торгів: каб. 209, вул.Зелінського, 3, м.Запоріжжя, 69037.
6. Забезпечення  пропозиції конкурсних  торгів  (якщо  замовник  (генеральний  замовник)
вимагає його надати): не вимагається.
Розмір:
Вид:
Умови надання:
7. Подання пропозицій конкурсних торгів:
Місце: каб. 209, вул.Зелінського, 3, м. Запоріжжя, 69037;
Строк 26.10.2015 до 09.10
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
Місце: каб. 201, вул. Зелінського, 3, м. Запоріжжя, 69037;
Дата: 26.10.2015р.;
Час 11.00;
9. Інформація про рамкову угоду.
Строк, на який укладається рамкова угода.
Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду.
10. Додаткова інформація

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради

 

 

 

_________________
(підпис, М.П.)

 

 

Л.М.Буянкова

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів

1. Замовник:
Найменування: Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради;
Код за ЄДРПОУ: 37612054;
Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника):  р/р  35412002078726 в
ГУДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015;
1.5. Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв'язок з
учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із
зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку,  електронна адреса):  Юріна Надія Василівна, головний спеціаліст  по охороні пам’яток архітектури сектору архітектурно-художнього оформлення та дизайну міського середовища   департаменту    архітектури    та    містобудування Запорізької міської ради Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Зелінського,3,кім.205,(0612) 33-15-84,(0612) 33-33-32, zpdatam@ukr.net
2. Розмір  бюджетного  призначення  за кошторисом  або  очікувальна вартість  предмету
закупівлі: 189 554,00 грн. (сто вісімдесят дев’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят чотири грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 
3. Адреса    веб-сайта,    на   якому    замовником    (генеральним    замовником)    додатково
розміщується інформація про закупівлю: www.meria.zp.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
Найменування предмета закупівлі: послуги архітектурні щодо будівель - 71.11.2 (інвентаризація та паспортизація щойно виявлених об’єктів культурної спадщини архітектури та містобудування на території м.Запоріжжя) 
Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 од.
4.3. Місце   пославки   товарів,   виконання   робіт   чи   надання   послуг – м. Запоріжжя,
вул.Зелінського,3; 
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:   грудень 2015р.
5. Місце отримання документації конкурсних торгів: каб.209, вул.Зелінського, 3, м.Запоріжжя, 69037.
6. Забезпечення  пропозиції конкурсних  торгів  (якщо  замовник  (генеральний  замовник)
вимагає його надати): не вимагається.
Розмір:
Вид:
Умови надання:
7. Подання пропозицій конкурсних торгів:
Місце: каб.206, вул.Зелінського, 3, м.Запоріжжя, 69037;
Строк 26.10.2015 до 09.10
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
Місце: каб.201,  вул.Зелінського, 3, м.Запоріжжя, 69037;
Дата: 26.10.2015р.;
Час 14.00;
9. Інформація про рамкову угоду.
Строк, на який укладається рамкова угода.
Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду.
 10. Додаткова інформація

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради

 

_________________
(підпис, М.П.)

 

Л.М.Буянкова

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів


1. Замовник:
Найменування: Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради;
Код за ЄДРПОУ: 37612054;
Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника):  р/р  35412002078726 в
ГУДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015;
1.5. Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв'язок з
учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із
зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку,  електронна адреса):  Гарбуз  Тетяна
Олександрівна,    заступник    директора    департаменту    архітектури    та    містобудування
Запорізької міської ради - начальник відділу містобудівного моніторингу та містобудівного
кадастру Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. Зелінського, З, кім.203,    (0612) 33-04-74,
(0612) 33-33-32, zpdatam@ukr.net
2. Розмір  бюджетного  призначення  за кошторисом  або  очікувальна вартість  предмету
закупівлі: 336 690,00 грн. (триста тридцять шість тисяч шістсот дев’яносто грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 20%
3. Адреса    веб-сайта,    на   якому    замовником    (генеральним    замовником)    додатково
розміщується інформація про закупівлю: www.meria.zp.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
Найменування предмета закупівлі: Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням  - 58.29.5 (послуги з придбання ліцензії СУБД «Oracle»)
Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
4.3. Місце   пославки   товарів,   виконання   робіт   чи   надання   послуг – м. Запоріжжя,
вул.Зелінського,3;
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:   грудень 2015р.
5. Місце отримання документації конкурсних торгів: каб.209, вул.Зелінського,3, м.Запоріжжя, 69037.
6. Забезпечення  пропозиції конкурсних  торгів  (якщо  замовник  (генеральний  замовник)
вимагає його надати): не вимагається.
Розмір:
Вид:
Умови надання:
7. Подання пропозицій конкурсних торгів:
Місце: каб. 206, вул.Зелінського, 3, м.Запоріжжя, 69037;
Строк: 26.10.2015 до 09.10
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
Місце: каб. 201, вул.Зелінського, 3, м.Запоріжжя, 69037;
Дата: 26.10.2015р.;
Час: 10.00;
9. Інформація про рамкову угоду.
Строк, на який укладається рамкова угода.
Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду.
10. Додаткова інформація

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради

 

 

 

_________________
(підпис, М.П.)

 

 

Л.М.Буянкова

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів


1.Замовник:
Найменування: Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради;
Код за ЄДРПОУ: 37612054;
Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника):  р/р  35412002078726 в
ГУДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015;
1.5.  Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв'язок з
учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із
зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку,  електронна адреса):  Гарбуз  Тетяна
Олександрівна,    заступник    директора    департаменту    архітектури    та    містобудування
Запорізької міської ради - начальник відділу містобудівного моніторингу та містобудівного
кадастру Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. Зелінського, З, кім.203,    (0612) 33-04-74,
(0612) 33-33-32, zpdatam@ukr.net
2. Розмір  бюджетного  призначення  за кошторисом  або  очікувальна вартість  предмету
закупівлі: 155 716,00 грн. (сто п’ятдесят п’ять тисяч сімсот шістнадцять грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 
3. Адреса    веб-сайта,    на   якому    замовником    (генеральним    замовником)    додатково
розміщується інформація про закупівлю: www.meria.zp.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
Найменування предмета закупівлі: машини обчислювальні, частини та приладдя до них – 26.20.1 (принтери формату А3 Epson L1300 - 2 од., принтери формату А4 Canon LBP 6020 - 2 од., монітори  LG 20(або більше) – 7 од., ПК CPU INTEL Pentium 3.1GHz/RAM DDR3 4Gb/HDD500Gb/MB H81/CASE ATX 400W/Key/Mouse/ Win 8.1 Professional – 5 од., БФУ CANON i-SENSYS MF211 – 5 од., БФУ CANON IR2520 – 1 од., факс Panasonic KX-FT982UA-B – 3 од.)
Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 25 од.
4.3.  Місце   пославки   товарів,   виконання   робіт   чи   надання   послуг – м. Запоріжжя,
вул.Зелінського,3; 
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:   грудень 2015р.
5.  Місце отримання документації конкурсних торгів: каб. 209, вул.Зелінського, 3, м.Запоріжжя, 69037.
6. Забезпечення  пропозиції конкурсних  торгів  (якщо  замовник  (генеральний  замовник)
вимагає його надати): не вимагається.
Розмір:
Вид:
Умови надання:
7. Подання пропозицій конкурсних торгів:
Місце: каб. 206, вул.Зелінського, 3, м.Запоріжжя, 69037;
Строк 26.10.2015 до 09.10
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
Місце: каб. 201,  вул.Зелінського, 3, м.Запоріжжя, 69037;
Дата: 26.10.2015р.;
Час 12.00;
9. Інформація про рамкову угоду.
Строк, на який укладається рамкова угода.
Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду.
10. Додаткова інформація

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради

 

_________________
(підпис, М.П.)

 

Л.М.Буянкова

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради,  37612054
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Послуги архітектурні щодо будівель – 71.11.2 (інвентаризація та паспортизація щойно виявлених об’єктів культурної спадщини архітектури та містобудування на території м.Запоріжжя)

2240

189 554 грн. 
сто вісімдесят дев’ять  тисяч п’ятсот п’ятдесят чотири грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

травень – вересень

 

Послуги щодо планування міських та сільських поселень – 71.11.3  (послуги по проведенню експертизи Генерального плану м.Запоріжжя)

2281

107 560,00 грн. сто сім тисяч п’ятсот шістдесят грн., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

липень
серпень

 

Послуги щодо планування міських та сільських поселень – 71.11.3  (доопрацювання плану зонування території міста Запоріжжя)

2281

780 000,00 грн. сімсот вісімдесят тисяч грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

серпень –
вересень

 

Послуги фотографічні спеціалізовані 
-74.20.2 (послуги з аерофотознімання М=1:1000 території м.Запоріжжя  (ІІ черга – Лівий берег)

2240

644 558,00 грн. 
шістсот сорок чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят  вісім грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

березень -
квітень

 

Послуги фотографічні, інші – 74.20.3 (послуги зі створення ортофотопланів М = 1: 1000 на територію м.Запоріжжя 
(ІІ- черга – Лівий берег)

2240

391 511,00 грн. 
триста дев’яносто одна тисяча п’ятсот одинадцять  грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ 

відкриті торги

жовтень - листопад

 

Оригінали програмного забезпечення – 62.01.2 (послуги з розробки програмного комплексу «Містобудівний кадастр»

2240

240 355,00 грн. двісті сорок тисяч триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

травень - серпень

 

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них -26.20.1  (сервер - 1 од.)

3110

214 530,00 грн. 
двісті чотирнадцять тисяч п’ятсот тридцять  грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

березень - вересень

 

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них –26.20.1 (принтери формату А3 Epson L1300 - 2 од., принтери формату А4 Canon LBP 6020 - 2 од., монітори  LG 20”(або більше) – 7 од., ПК CPU INTEL Pentium 3.1GHz/RAM DDR3 4Gb/HDD500Gb/MB H81/CASE ATX 400W/Key/Mouse/ Win 8.1 Professional – 5 од., БФУ CANON i-SENSYS MF211 – 5 од., БФУ Canon IR2520 – 1 од., факс Panasonic KX-FT982UA-B – 3 од. )

2210
3110

155 716,00 грн. 
Сто п’ятдесят п’ять тисяч сімсот шістнадцять  грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

березень - вересень

 

Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням – 58.29.5 – (послуги з придбання ліцензії СУБД «Оraclе»)

2240

336 690,00 грн. 
триста тридцять шість тисяч шістсот дев’яносто  грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

березень -
вересень

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 04.09.2015р. № 15

Голова комітету з конкурсних торгів         _____________            Буянкова Л.М.        

                                                                                  (підпис)           (ініціали та прізвище)                        М.П    

Cекретар комітету  з конкурсних торгів    ______________           Каменєва І.І. 

                                                                                  (підпис)           (ініціали та прізвище)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради,  37612054
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні – 19.20.2 (Бензин А-95)
Бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний бензин - 19.20.21-00.00

2210

25 304,40 грн.
двадцять п’ять тисяч триста чотири грн. 40 коп., 
в т.ч. ПДВ.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Вироби канцелярські, паперові - 17.23.1 (папір для ксерокса, офсетний, для факсу)

2210

49 550,00 грн. 
Сорок дев’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят грн. 00коп., 
в т.ч. ПДВ.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Папір і картон гофровані, паперова й картонна тара – 17.21.1 (сегрегатори)
Сегрегатори, лотки на листи, ящики паперові для зберігання та подібні вироби, використовувані в конторах/офісах, магазинах або подібних закладах – 17.21.15-50.00

2210

5 250,00 грн. 
п’ять тисяч двісті п’ятдесят грн. 00 коп., 
в т.ч. ПДВ.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги інформаційних агентств – 63.91.1 (передплата періодичних видань)

2210

4 137,06 грн.
чотири тисячі сто тридцять сім грн. 06 коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування 
процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо страхування автотранспорту – 65.12.2 (послуги щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту)
Послуги щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту (зокрема відповідальність перевізника) - 65.12.21-00.00

2240

787,00 грн.
сімсот вісімдесят сім грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування 
процедури закупівель

лютий –
березень

 

Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки -  32.99.1 (ручки кулькові)
Ручки кулькові - 32.99.12-10.00

2210

1 485,00 грн.
одна тисяча чотириста вісімдесят п’ять грн.
00 коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування 
процедури закупівель

лютий –
березень

 

Вироби з недорогоцінних металів, інші – 25.99.2 (скріпки)
Вироби канцелярські, інші, зокрема затискачі, скріпки та кутики на папір, з недорогоцінних металів - 25.99.23-70.00

2210

653,50 грн.
шістсот п’ятдесят три грн.
50 коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування 
процедури закупівель

лютий –
березень

 

Машини й устаткування друкарські та палітурні – 28.99.1 (степлер)
Машини для безниткового з'єднання - 28.99.11-70.00

2210

860,00 грн.
вісімсот шістдесят грн.
00 коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування 
процедури закупівель

лютий –
березень

 

Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове - 22.29.25 (файли та інш.)

2210

2 865,00 грн.
дві тисячі вісімсот шістдесят п’ять грн. 00 коп., 
в т.ч. ПДВ.

Без застосування 
процедури закупівель

липень –
серпень

 

Картки поштові, вітальні листівки та подібні вироби, друковані - 22.29.25 (конверти з марками, марки)

2210

12 800,00 грн.
дванадцять тисячі вісімсот грн. 00 коп., 
в т.ч. ПДВ.

Без застосування 
процедури закупівель

липень –
листопад

 

Послуги щодо консультування стосовно апаратного забезпечення – 62.02.1 (технічне та системне обслуговування комп’ютерної техніки, точок доступу до локальної обчислювальної мережі)

2240

84 092,40 грн.
вісімдесят чотири тисячі дев’яносто дві грн. 40 коп., 
в т.ч. ПДВ.

Без застосування процедур закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо консультування стосовно апаратного забезпечення – 62.02.1 (послуги з технічного обслуговування оргтехніки)

2240

28 688,00 грн.
двадцять вісім тисяч шістсот вісімдесят вісім грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення – 62.02.2 (послуги щодо консультування стосовно систем та програмного забезпечення «Системне обслуговування робочих місць системи містобудівного кадастру м.Запоріжжя»)

2240

83 070,00 грн.
вісімдесят три тисячі сімдесят грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення – 62.02.2 (послуги по супроводженню програми «ОПТИМА»)

2240

4 128,00 грн.
чотири тисячі сто двадцять вісім грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення – 62.02.2 (Системний супровід програмного забезпечення 1-С )

2240

21 600,00 грн. 
двадцять одна тисяча шістсот грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів – 45.20.1 (планово-технічне обслугову-вання службового легкового автомобілю)

2240

12 570,00 грн.
дванадцять тисяч п’ятсот сімдесят грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо передавання даних і повідомлень – 61.10.1 (послуги  електрозв’язку)

2240

16 717,73 грн.
шістнадцять тисяч сімсот сімнадцять грн. 73 коп., 
в т.ч. ПДВ.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій - 62.02.3 (Послуги по системному обслуговуванню бази даних системи містобудівного кадастру м.Запоріжжя)

2240

97 128,00 грн.
дев’яносто сім тисяч сто двадцять вісім грн. 00 коп., 
в т.ч. ПДВ.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо керування комп’ютерними засобами - 62.03.1 (послуги з ведення та адміністрування єдиного адресного реєстру м.Запоріжжя)

2240

97 128,00 грн. 
дев’яносто сім тисяч сто двадцять  грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою - 63.11.1 (послуги з перетворення файлів  та відновлення даних  підсистеми «Містобудівний кадастр»)

2240

25 400,00 грн. 
двадцять п’ять тисяча чотириста грн. 00 коп, в т.ч. ПДВ

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за бензин моторний 
(Бензин А-95)

2210

9 960,00 грн.
Дев’ять тисяч дев’ятсот шістдесят грн. 00 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за товарно – матеріальні цінності (монітори, принтери)

2210

 14 834,52 грн.
чотирнадцять тисяч вісімсот тридцять чотири грн. 52 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за періодичні видання

2210

4 137,06 грн.
чотири тисячі сто тридцять сім грн.06 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за придбання канцелярських товарів та паперу

2210

17 150,00
сімнадцять тисяч сто п’ятдесят гривень 00 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за послуги з супроводу програми 1-С «Бухгалтерія»

2240

2 810,00 грн. 
дві тисячі вісімсот десять грн. 00 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за послуги з електронного документообігу OPTIMA-WorkFlow

2240

688,00 грн.
шістсот вісімдесят вісім грн. 00 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за послуги з поточного ремонту орг. техніки

 

2240

900,00 грн.
дев’ятсот грн. 00 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за послуги електрозв’язку

2240

366,72 грн.
триста шістдесят шість грн. 72 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за послуги з планово-технічного обслуговування службового легкового автомобілю

2240

4 858,80 грн.
чотири тисячі вісімсот п’ятдесят вісім грн. 80 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік  за послуги з проведення аукціонів на право оренди та продажу земельних ділянок

2281

34 000,00 грн. 
тридцять чотири тисячі грн. 00 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів          _____________         Буянкова Л.М. 

                                                                                  (підпис)         (ініціали та прізвище)        М.П  

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗВІТ про результати  проведення процедур відкритих  і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації
№ 1 від  20.05.2015р.

1. Замовник: 
1.1. Найменування: Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради
1.2. Код за ЄДРПОУ: 37612054
1.3. Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, м. Запоріжжя, 69037
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку,  електронна адреса):  Гарбуз  Тетяна Олександрівна,    заступник    директора    департаменту    архітектури    та    містобудування Запорізької міської ради - начальник відділу містобудівного моніторингу та містобудівного кадастру вул.Зелінського,З, кім.203,  м.Запоріжжя, (0612) 33-04-74, (0612) 33-33-32, zpdatam@ukr.net
2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.
2.1. Найменування.
2.2. Код за ЄДРПОУ.
2.3. Місцезнаходження.
2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів.
3. Предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі: послуги фотографічні спеціалізовані -74.20.2 (послуги
з аерофотознімання М=1:1000 території м. Запоріжжя (II черга - Лівий берег)).
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: послуги фотографічні спеціалізовані -74.20.2 (послуги з аерофотознімання М=1:1000 території м. Запоріжжя (II черга - Лівий берег))  територія  лівобережної частини м. Запоріжжя, загальною площею 215,00кв.км. 
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт  чи надання послуг: вул.Зелінського,3, м.Запоріжжя.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  липень 2015р. 
4. Процедура закупівлі: відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю: www.meria.zp.ua.
5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 207 (06.03.2015) від 06.03.2015  № 077232.
5.3. Дата оприлюднення та  номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 235 (17.04.2015) від 17.04.2015 № 115094.
5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого о105ргану з питань закупівель:  253 (18.05.2015) від 18.05.2015 № 132674.
5.5.Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю.
6.  Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 (два).
6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: 
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіаційний розрахунковий центр»;
2. Державне науково-виробниче  підприємство «Геосистема».
6.3. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків:
1. код за ЄДРПОУ: 30678461;
2. код за ЄДРПОУ: 20084335.

6.4. Місцезнаходження/місце проживання:
1. пр.Повітрофлотський,90а, м.Київ, 03036;
2. вул.600 річчя,25, м.Вінниця, 21027. 
7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 07.04.2015, 9.10;
7.2.  Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів  (дата і час) –07.04.2015, 10.00;
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 (дві)
7.4. Кількість  пропозицій  конкурсних торгів,  поданих  на другому  етапі  (у разі
застосування процедури двоступеневих торгів);
7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіаційний розрахунковий центр» -  640 800,00 грн. з ПДВ
2. Державне науково-виробниче  підприємство «Геосистема» - 636 340,63 грн. з ПДВ
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення.
8.  Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів:
8.1.Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 636 340,63 грн. (шістсот тридцять шість тисяч триста сорок грн. 63 коп.) з ПДВ
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів:  640 800,00 грн. (шістсот сорок тисяч вісімсот грн..) з ПДВ
ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів: 636 340,63 грн. (шістсот тридцять шість тисяч триста сорок грн. 63 коп.) з ПДВ
8.2.Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 14.04.2015
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
Найменування /прізвище, ім'я, по батькові: Державне науково-виробниче  підприємство «Геосистема».
Код за ЄДРПОУ /реєстраційний номер облікової картки платника податків: 20084335.
9.3.Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної
особи), телефон, телефакс: вул.600річчя,25, м.Вінниця, 21027, телефон (0432) 52-46-19, телефакс. (0432) 52-30-43.
Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 13.05.2015, 636 340,63 грн. з ПДВ
Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке
мало місце).
Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:
Дата прийняття рішення;
Підстави; 
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим
законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність 
обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіаційний розрахунковий центр»;
2. Державне науково-виробниче  підприємство «Геосистема». 
Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону
Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею17  Закону:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіаційний розрахунковий центр»;
2. Державне науково-виробниче  підприємство «Геосистема».
Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17
Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.  
14. Інформація про укладену рамкову угоду.
14.1. Дата та номер рамкової угоди.
14.2. Учасники рамкової угоди.
14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.
14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді.
14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником.
15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників.) 
16.Склад комітету з конкурсних торгів
(прізвище, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)
Буянкова Л.М. – в.о. директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради (надалі ДАтаМ) – заступник головного архітектора міста; 
Гарбуз Т.О. – заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради - начальник відділу містобудівного моніторингу та містобудівного кадастру ДАтаМ ;
Каменєва І.І. - головний спеціаліст відділу бух. обліку  та діловодства - економіст ДАтаМ;
Пальцева Г.І. – заступник начальника відділу планування та забудови міста ДАтаМ;  
Полякова Ю.В. – начальник відділу бух. обліку  та діловодства ДАтаМ - головний бухгалтер ДАтаМ.

 

Голова комітету з конкурсних торгів, 
в.о. директора департаменту архітектури
та містобудування Запорізької міської ради 
- заступник головного архітектора міста

 

Л.М. Буянкова
                                     (підпис, М..П..)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ОГОЛОШЕННЯ про результати проведення торгів

1. Замовник: 
1.1. Найменування:  Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради
1.2. Код за ЄДРПОУ: 37612054
1.3. Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, м. Запоріжжя, 69037
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради, код ЄДРПОУ 37612054. 
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти міського бюджету.
3. Процедура закупівлі: відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі: 
4.1. Найменування предмета закупівлі: послуги фотографічні спеціалізовані -74.20.2 (послуги з аерофотознімання М=1:1000 території м. Запоріжжя (II черга - Лівий берег))
4.2. Кількість товарів  або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м.Запоріжжя, вул.Зелінського,3
4.4. Строк поставки  товарів, виконання робіт чи надання послуг:  листопад 2015р. 
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення) www.meria.zp.ua 
5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 06.03.2015  №077232. 
5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів: 17.04.2015 №115094.
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 14.04.2015
6.2. Дата укладення договору про закупівлю: 13.05.2015
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися: 
дата прийняття рішення: 
підстава.
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 636340,63 (шістсот тридцять шість тисяч триста сорок грн. 63 коп.) з ПДВ
8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):
9. Інформація про переможця торгів :  
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Державне науково-виробниче підприємство «Геосистема» 
9.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків: 20084335 9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер телефону, телефаксу: вул.600-річчя, м.Вінниця, 25, 21027, (0432) 52-34-98, телефакс (0432) 52-34-98.
10. Інформація про рамкову угоду.
10.1. Дата та номер рамкової угоди.
10.2. Строк, на який укладено рамкову угоду.


Голова комітету з конкурсних торгів, в.о. директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради                         

головн. спеціаліст – економіст Каменєва Ірина Іванівна
(061) 289-73-41, (061) 213-39-43, 050-420-95-30

  
_____________ Л.М. Буянкова
(підпис, М. П.) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів

1.         Замовник:
Найменування: Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37612054;
Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
1.4.      Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника):  р/р  35412001004304 в
ГУДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015;
1.5.      Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку,  електронна адреса):  Гарбуз  Тетяна Олександрівна,    заступник    директора    департаменту    архітектури    та    містобудування Запорізької міської ради - начальник відділу містобудівного моніторингу та містобудівного кадастру Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. Зелінського, З, кім.203,    (0612) 33-04-74,
(0612) 33-33-32, zpdatam@ukr.net
2.         Розмір  бюджетного  призначення  за кошторисом  або  очікувальна вартість  предмету закупівлі: 47 200,00 грн. (сорок сім тисяч двісті грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 20%
3.         Адреса    веб-сайта,    на   якому    замовником    (генеральним    замовником)    додатково розміщується інформація про закупівлю: www.meria.zp.ua
4.         Інформація про предмет закупівлі:
Найменування предмета закупівлі: машини обчислювальні, частини та приладдя до них – 26.20.1 (принтери формату А3 Epson L 1300 - 2 од., принтери формату А4 Canon LBP 6020 - 2 од., монітори LG 21,5 - 2 од.)
Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 6 од.
4.3.      Місце   пославки   товарів,   виконання   робіт   чи   надання   послуг – м. Запоріжжя,
вул.Зелінського,3; 
4.4.      Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:   серпень 2015р.
5.         Місце отримання документації конкурсних торгів: вул. Зелінського,3, кім. 206, Запорізька
область, м.Запоріжжя, 69037.
6.         Забезпечення  пропозиції конкурсних  торгів  (якщо  замовник  (генеральний  замовник)
вимагає його надати): не вимагається.
Розмір:
Вид:
Умови надання:
7.         Подання пропозицій конкурсних торгів:
Місце: вул. Зелінського, 3, кім. 206, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
Строк 15.06.2015 до 09.10
8.         Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
Місце: вул. Зелінського, 3, кім. 201, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
Дата: 15.06.2015р.;
Час 10.00;
9.         Інформація про рамкову угоду.
Строк, на який укладається рамкова угода.
Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду.
10.      Додаткова інформація

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької            міської ради - заступник головного архітектора міста 
головн. спеціаліст - економіст Каменева Ірина Іванівна 
(061) 213-39-43, (061) 289-73-41

 

 

_________________
(підпис, М.П.)

 

 

Л.М.Буянкова

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів

1.Замовник:
Найменування: Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37612054;
Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника):  р/р  35412001004304 в
ГУДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015;
1.5. Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку,  електронна адреса):  Гарбуз  Тетяна Олександрівна,    заступник    директора    департаменту    архітектури    та    містобудування Запорізької міської ради - начальник відділу містобудівного моніторингу та містобудівного кадастру Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. Зелінського, З, кім.203,    (0612) 33-04-74,  (0612) 33-33-32, zpdatam@ukr.net
2.  Розмір  бюджетного  призначення  за кошторисом  або  очікувальна вартість  предмету
закупівлі: 47 200,00 грн. (сорок сім тисяч двісті грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 20%
3. Адреса    веб-сайта,    на   якому    замовником    (генеральним    замовником)    додатково
розміщується інформація про закупівлю: www.meria.zp.ua
4.Інформація про предмет закупівлі:
Найменування предмета закупівлі: машини обчислювальні, частини та приладдя до них – 26.20.1 (принтери формату А3 Epson L 1300 - 2 од., принтери формату А4 Canon LBP 6020 - 2 од., монітори LG 21,5 - 2 од.)
Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 6 од.
4.3.Місце   пославки   товарів,   виконання   робіт   чи   надання   послуг – м. Запоріжжя,
вул.Зелінського,3; 
4.4.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:   серпень 2015р.
5.Місце отримання документації конкурсних торгів: вул. Зелінського,3, кім. 206, Запорізька область, м.Запоріжжя, 69037.
6. Забезпечення  пропозиції конкурсних  торгів  (якщо  замовник  (генеральний  замовник)
вимагає його надати): не вимагається.
Розмір:
Вид:
Умови надання:
7. Подання пропозицій конкурсних торгів:
Місце: вул. Зелінського, 3, кім. 206, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
Строк 15.06.2015 до 09.10
8.Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
Місце: вул. Зелінського, 3, кім. 201, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
Дата: 15.06.2015р.;
Час 10.00;
9. Інформація про рамкову угоду.
Строк, на який укладається рамкова угода.
Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду.
10. Додаткова інформація

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької            міської ради - заступник головного архітектора міста 
головн. спеціаліст - економіст Каменева Ірина Іванівна 
(061) 213-39-43, (061) 289-73-41

 

 

_________________
(підпис, М.П.)

 

 

Л.М.Буянкова

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів

1.Замовник:
Найменування: Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37612054;
Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
1.4.Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника):  р/р  35412001004304 в
ГУДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015;
1.5. Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв'язок з
учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із
зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку,  електронна адреса):  Гарбуз  Тетяна
Олександрівна,    заступник    директора    департаменту    архітектури    та    містобудування
Запорізької міської ради - начальник відділу містобудівного моніторингу та містобудівного
кадастру Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. Зелінського, З, кім.203,    (0612) 33-04-74,
(0612) 33-33-32, zpdatam@ukr.net
2. Розмір  бюджетного  призначення  за кошторисом  або  очікувальна вартість  предмету
закупівлі: 214 530,00 грн. (двісті чотирнадцять тисяч п’ятсот тридцять грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 20%
3. Адреса    веб-сайта,    на   якому    замовником    (генеральним    замовником)    додатково
розміщується інформація про закупівлю: www.meria.zp.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
Найменування предмета закупівлі: машини обчислювальні, частини та приладдя до них – 26.20.1 (сервер - 1 од.)
Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:1 од.
4.3. Місце   пославки   товарів,   виконання   робіт   чи   надання   послуг – м. Запоріжжя,
вул.Зелінського,3;
4.4.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:   серпень 2015р.
5. Місце отримання документації конкурсних торгів: вул. Зелінського,3, кім. 206, Запорізька
область, м.Запоріжжя, 69037.
6. Забезпечення  пропозиції конкурсних  торгів  (якщо  замовник  (генеральний  замовник)
вимагає його надати): не вимагається.
Розмір:
Вид:
Умови надання:
7.  Подання пропозицій конкурсних торгів:
Місце: вул. Зелінського, 3, кім. 206, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
Строк 15.06.2015 до 09.10
8.  Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
Місце: вул. Зелінського, 3, кім. 201, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
Дата: 15.06.2015р.;
Час 11.00;
9. Інформація про рамкову угоду.
Строк, на який укладається рамкова угода.
Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду.
10.Додаткова інформація

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької            міської ради - заступник головного архітектора міста 
головн. спеціаліст - економіст Каменева Ірина Іванівна 
(061) 213-39-43, (061) 289-73-41

 

 

_________________
(підпис, М.П.)

 

 

Л.М.Буянкова

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів


1.Замовник:
Найменування: Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37612054;
Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
1.4.Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника):  р/р  35412001004304 в
ГУДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015;
1.5.Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку,  електронна адреса):  Гарбуз  Тетяна Олександрівна,    заступник    директора    департаменту    архітектури    та    містобудування Запорізької міської ради - начальник відділу містобудівного моніторингу та містобудівного кадастру Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. Зелінського, З, кім.203,    (0612) 33-04-74,
(0612) 33-33-32, zpdatam@ukr.net
2.Розмір  бюджетного  призначення  за кошторисом  або  очікувальна вартість  предмету закупівлі: 336 690,00 грн. (триста тридцять шість тисяч шістсот дев’яносто грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 20%
3.Адреса    веб-сайта,  на якому замовником (генеральним    замовником)    додатково
розміщується інформація про закупівлю: www.meria.zp.ua
4.Інформація про предмет закупівлі:
Найменування предмета закупівлі: Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням  - 58.29.5 (послуги з придбання ліцензії СУБД «Oracle»)
Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
4.3.Місце   пославки   товарів,   виконання   робіт   чи   надання   послуг – м. Запоріжжя,
вул.Зелінського,3;
4.4.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:   серпень 2015р.
5.Місце отримання документації конкурсних торгів: вул. Зелінського,3, кім. 206, Запорізька
область, м.Запоріжжя, 69037.
6.Забезпечення  пропозиції конкурсних  торгів  (якщо  замовник  (генеральний  замовник)
вимагає його надати): не вимагається.
Розмір:
Вид:
Умови надання:
7.Подання пропозицій конкурсних торгів:
Місце: вул. Зелінського, 3, кім. 206, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
Строк 12.06.2015 до 09.10
8.Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
Місце: вул. Зелінського, 3, кім. 201, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
Дата: 12.06.2015р.;
Час 12.00;
9.Інформація про рамкову угоду.
Строк, на який укладається рамкова угода.
Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду.
10.Додаткова інформація

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької            міської ради - заступник головного архітектора міста 
головн. спеціаліст - економіст Каменева Ірина Іванівна 
(061) 213-39-43, (061) 289-73-41

 

 

_________________
(підпис, М.П.)

 

 

Л.М.Буянкова

Документація конкурсних торгів "Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням - 58.29.5 (послуги з придбання ліцензії СУБД «Oracle») 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі


1. Замовник: 
1.1. Найменування: Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради  
1.2. Код за ЄДРПОУ: 37612054 
1.3. Місцезнаходження: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Зелінського, 3, 69037
2. Предмет закупівлі: 
2.1. Найменування предмета закупівлі: послуги фотографічні спеціалізовані – 74.20.2 (послуги з аерофотознімання М = 1:1000 території м.Запоріжжя (ІІ – черга – Лівий берег))  

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м.Запоріжжя, вул.Зелінського,3
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: липень 2015р.
3. Процедура закупівлі: відкриті торги
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:  06.03.2015 № 077232.
5. Учасник-переможець (учасники-переможці):
5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Державне науково-виробниче підприємство «Геосистема»
5.2. Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків: 20084335;
5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: вул. 600-річчя, 25, м.Вінниця, 21027, телефон (0432) 52-46-19, телефакс (0432) 52-30-43
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
636 340,63 грн. з ПДВ (цифрами) Шістсот тридцять шість тисяч триста сорок грн. 63 коп.)  з ПДВ (словами)
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі): 14.04.2015
8. Строк, протягом якого має бути укладено договір про закупівлю (рамкова угода).
14.05.015


Голова комітету з конкурсних торгів, в.о. директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради –заступник головного архітектора міста                       

Головн. спеціаліст-економіст Каменєва Ірина Іванівна
(061) 289-73-41, (061) 213-39-43

  
______________Л.М. Буянкова
(підпис, М. П.) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Протокол про розкриття пропозицій конкурсних торгів кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій № 3 від 07.04.2015   

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів


1.Замовник:
1.1. Найменування: Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради;
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  37612054;
1.3. Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника): р/р 35412001004304 в ГУДКCУ у Запорізькій області, МФО 813015;
1.5. Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Гарбуз Тетяна Олександрівна, заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради – начальник відділу містобудівного моніторингу та містобудівного кадастру Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. Зелінського, 3, кім.203,  (0612) 33-04-74, (0612) 33-33-32, zpdatam@ukr.net;
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувальна вартість предмету закупівлі: 644 558,00 грн. (шістсот сорок чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят  вісім грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 20%
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується інформація про закупівлю: www.meria.zp.ua.
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: послуги фотографічні спеціалізовані -74.20.2 (послуги з аерофотознімання М=1:1000 території м.Запоріжжя  (ІІ черга – Лівий берег) 
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт  чи надання послуг:
4.3. Місце пославки товарів, виконання робіт чи надання послуг – м.Запоріжжя, вул.Зелінського,3;
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:   липень 2015р.
5. Місце отримання документації конкурсних торгів: вул. Зелінського,3, кім. 206, Запорізька область, м.Запоріжжя, 69037.
6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник) вимагає його надати): не вимагається. 
6.1. Розмір:
6.2. Вид:
6.3. Умови надання:
7. Подання пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Місце: вул. Зелінського, 3, кім. 206, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
7.2. Строк 07.04.2015 до 09.10
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце:  вул. Зелінського, 3, кім. 201, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
8.2. Дата: 07.04.2015р.;
8.3. Час 10.00;
9. Інформація про рамкову угоду.
9.1. Строк, на який укладається рамкова угода.
9.2. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду.   
10. Додаткова інформація 

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради – заступник головного архітектора міста    
головн. спеціаліст – економіст Каменєва Ірина Іванівна 
(061) 213-39-43, (061) 289-73-41

  
______________ Л.М. Буянкова
(підпис, М.П.) 

 050-420-95-30 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради,  37612054
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Послуги архітектурні щодо будівель – 71.11.2 (інвентаризація та паспортизація щойно виявлених об’єктів культурної спадщини архітектури та містобудування на території м.Запоріжжя)

2240

189 554 грн. 
сто вісімдесят дев’ять  тисяч п’ятсот п’ятдесят чотири грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

травень – червень

 

Послуги щодо планування міських та сільських поселень – 71.11.3  (послуги по проведенню експертизи Генерального плану м.Запоріжжя)

2281

107 560,00 грн. сто сім тисяч п’ятсот шістдесят грн., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

липень
серпень

 

Послуги щодо планування міських та сільських поселень – 71.11.3  (доопрацювання плану зонування території міста Запоріжжя)

2281

780 000,00 грн. сімсот вісімдесят тисяч грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

серпень –
вересень

 

Послуги фотографічні спеціалізовані 
-74.20.2 (послуги з аерофотознімання М=1:1000 території м.Запоріжжя  (ІІ черга – Лівий берег)

2240

644 558,00 грн. 
шістсот сорок чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят  вісім грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

березень -
квітень

 

Послуги фотографічні, інші – 74.20.3 (послуги зі створення ортофотопланів М = 1: 1000 на територію м.Запоріжжя (ІІ- черга – Лівий берег)

2240

391 511,00 грн. 
триста дев’яносто одна тисяча п’ятсот одинадцять  грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ 

відкриті торги

жовтень - листопад

 

Оригінали програмного забезпечення – 62.01.2 (послуги з розробки програмного комплексу «Містобудівний кадастр»

 

2240

240 355,00 грн. двісті сорок тисяч триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

травень - червень

 

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них -26.20.1  (сервер - 1 од.)

3310

214 530,00 грн. 
двісті чотирнадцять тисяч п’ятсот тридцять  грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

березень - квітень

 

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них –26.20.1 (принтери формату А3 Epson L1300 - 2 од., принтери формату А4 Canon LBP 6020 - 2 од., монітори  LG 21.5” – 2 од.)

3310

47 200,00 грн. 
сорок сім тисяч двісті  грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

березень - квітень

 

Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням – 58.29.5 – (послуги з придбання ліцензії СУБД «Оraclе»)

2240

336 690,00 грн. 
триста тридцять шість тисяч шістсот дев’ять  грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

березень -
квітень

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 12.02.2015р. № 1

Голова комітету з конкурсних торгів                      _____________               Буянкова Л.М.                                                                                                                                                                           (підпис)               (ініціали та прізвище)                                                              М.П            
Секретар комітету  з конкурсних торгів                  ____________                 Каменєва І.І.
                                                                                              (підпис)               (ініціали та прізвище) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради,  37612054
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні – 19.20.2 (Бензин А-95)
Бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний бензин - 19.20.21-00.00

2210

25 304,40 грн.
двадцять п’ять тисяч триста чотири грн. 40 коп., в т.ч. ПДВ - 4 217,40 грн.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Вироби канцелярські, паперові - 17.23.1 (папір для ксерокса, офсетний, для факсу)

2210

33 300,00 грн. 
тридцять три  тисячі триста  грн. 00коп., в т.ч. ПДВ – 5 550,00 грн.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Папір і картон гофровані, паперова й картонна тара – 17.21.1 (сегрегатори)
Сегрегатори, лотки на листи, ящики паперові для зберігання та подібні вироби, використовувані в конторах/офісах, магазинах або подібних закладах – 17.21.15-50.00

2210

2 625,00 грн. 
дві  тисячі шістсот двадцять п’ять  грн. 00коп., в т.ч. ПДВ – 437,50 грн.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги інформаційних агентств – 63.91.1 (передплата періодичних видань)

2210

4 137,06 грн.
чотири тисячі сто тридцять сім грн. 06 коп., в т.ч. ПДВ – 689,51 грн

Без застосування 
процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо страхування автотранспорту – 65.12.2 (послуги щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту)
Послуги щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту (зокрема відповідальність перевізника) - 65.12.21-00.00

 

2240

662,00 грн.
шістсот шістдесят дві грн. 00 коп.

Без застосування 
процедури закупівель

лютий –
березень

 

Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки -  32.99.1 (ручки кулькові)
Ручки кулькові - 32.99.12-10.00

2210

735,00 грн.
сімсот тридцять п’ять грн.
00 коп., в т.ч. ПДВ – 122,5 грн.

Без застосування 
процедури закупівель

лютий –
березень

 

Вироби з недорогоцінних металів, інші – 25.99.2 (скріпки)
Вироби канцелярські, інші, зокрема затискачі, скріпки та кутики на папір, з недорогоцінних металів - 25.99.23-70.00

2210

303,50 грн.
триста три грн.
50 коп., в т.ч. ПДВ – 50,58 грн.

Без застосування 
процедури закупівель

лютий –
березень

 

Машини й устатковання друкарські та палітурні – 28.99.1 (степлер)
Машини для безниткового з'єднання - 28.99.11-70.00

2210

430,00 грн.
чотириста тридцять грн.
00 коп., в т.ч. ПДВ – 71,67 грн.

Без застосування 
процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо консультування стосовно апаратного забезпеченняи – 62.02.1 (технічне та системне обслуговування комп’ютерної техніки, точок доступу до локальної обчислювальної мережі)

2240

84 092,40 грн.
вісімдесят чотири тисячі дев’яносто дві грн. 40 коп., в т.ч. ПДВ – 14 015,40 грн.

Без застосування процедур закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо консультування стосовно апаратного забезпечення – 62.02.1 (послуги з технічного обслуговування оргтехніки)

2240

23 326,00 грн.
двадцять три тисячі триста двадцять шість грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ – 3893,67 грн.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення – 62.02.2 (послуги щодо консультування стосовно систем та програмного забезпечення «Системне обслуговування робочих місць системи містобудівного кадастру м.Запоріжжя»)

2240

83 070,00 грн.
вісімдесят три тисячі сімдесят грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ – 13 845,00 грн.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення – 62.02.2 (послуги по супроводженню програми «ОПТИМА»)

2240

4 128,00 грн.
чотири тисячі сто двадцять вісім грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ – 688,00 грн.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення – 62.02.2 (Системний супровід програмного забезпечення 1-С )

2240

21 600,00 грн. 
двадцять одна тисяча шістсот грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ – 3 600,00 грн.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів – 45.20.1 (планово-технічне обслугову-вання службового легкового автомобілю)

2240

12 695,00 грн.
дванадцять тисяч шістсот дев’яносто п’ять грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ – 2 155,83 грн.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо передавання даних і повідомлень – 61.10.1 (послуги  електрозв’язку)

2240

16 717,73 грн.
шістнадцять тисяч сімсот сімнадцять грн. 73 коп.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій - 62.02.3 (Послуги по системному обслуговуванню бази даних системи містобудівного кадастру м.Запоріжжя)

2240

97 128,00 грн.
дев’яносто сім тисяч сто двадцять вісім грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ – 16 188,00 грн.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо керування комп’ютерними засобами - 62.03.1 (послуги з ведення та адміністрування єдиного адресного реєстру м.Запоріжжя)

2240

97 128,00 грн. 
дев’яносто сім тисяч сто двадцять  грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою - 63.11.1 (послуги з перетворення файлів  та відновлення даних  підсистеми «Містобудівний кадастр»)

2240

25 400,00 грн. 
двадцять п’ять тисяча чотириста грн. 00 коп, в т.ч. ПДВ

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за бензин моторний 
(Бензин А-95)

2210

9 960,00 грн.
Дев’ять тисяч дев’ятсот шістдесят грн. 00 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за товарно – матеріальні цінності (монітори, принтери)

2210

 14 834,52 грн.
чотирнадцять тисяч вісімсот тридцять чотири грн. 52 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за періодичні видання

2210

4 137,06 грн.
чотири тисячі сто тридцять сім грн.06 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за придбання канцелярських товарів та паперу

2210

17 150,00
сімнадцять тисяч сто п’ятдесят гривень 00 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за послуги з супроводу програми 1-С «Бухгалтерія»

2240

2 810,00 грн. 
дві тисячі вісімсот десять грн. 00 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за послуги з електронного документообігу OPTIMA-WorkFlow

2240

688,00 грн.
шістсот вісімдесят вісім грн. 00 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за послуги з поточного ремонту орг. техніки

2240

900,00 грн.
дев’ятсот грн. 00 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за послуги електрозв’язку

2240

366,72 грн.
триста шістдесят шість грн. 72 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за послуги з планово-технічного обслуговування службового легкового автомобілю

2240

4 858,80 грн.
чотири тисячі вісімсот п’ятдесят вісім грн. 80 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік  за послуги з проведення аукціонів на право оренди та продажу земельних ділянок

2281

34 000,00 грн. 
тридцять чотири тисячі грн. 00 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів               _____________                 Буянкова Л.М.      М.П.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Зміни до додатку до річного плану закупвель на 2015 рік. Затверджено рішенням ККТ від 25.12.2015 № 7 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Департамент економічного розвитку Запорізької міької ради, код ЄДРПОУ 37573157

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтований початок проведення процедури закупівлі

Примітки

     

1

2

3

4

5

6

     

17.12.7                                                                                                                                                                 "Папір і картон оброблені"

2210

16,097

 

січень - грудень 2015.

 

     

Папір,папір для ксерокса, конверти

Шістнадцять тисяч дев"яносто сім грн.

     

58.14.1                                                                                                                                                                              "Журнали та періодичні видання друковані"

2210

5,132

 

січень - грудень 2015.

 

     

Журнали та періодичні видання

П"ять тисяч сто тридцять дві грн.

     

17.21.1                                                                                                                                                                             "Папір і картон гофровані паперова і картонна тара"

2210

0,664

 

січень - грудень 2015.

 

     

Папка на зав’язках, папка – сегрегатор, скорозшивач простий

Шістсот шістдесят чотири грн.

     

18.12.1                                                                                                                                                           "Послуги щодо друкування інші"

2210

0,438

 

січень - грудень 2015.

 

     

Придбання та виготовлення інформаційного, статистичного бюлетеня, придбання та виготовлення друкованої продукції

Чотириста тридцять вісімі грн.

     

22.29.2                                                                                                                                                                             "Вироби пластмасові інші н.в.і.у."

2210

1,348

 

січень - грудень 2015.

 

     

Файли,швидкозшивач пластиковий,папки кутові

Одна тисяча триста сорок вісім грн.

     

25.99.2                                                                                                                                                                             "Вироби з недорогоцінних металів"

2210

0,137

 

січень - грудень 2015.

 

     

Скріпки,скоби для степлера

Сто тридцять сім грн.

     

28.23.1                                                                                                                                                                             "Машинки друкарські, машинки для обробляння текстів і лічільні машинки"

2210

0,362

 

січень - грудень 2015.

 

     

Калькулятори

Триста шістдесят дві грн.

     

26.30.2                                                                                                                                                                              "Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного зв"язку; відеофони"

2210

0,155

 

січень - грудень 2015.

 

     

Телефон Panasonic

Сто п"ятдесят п"ять грн.

     

32.99.1