"Про експертну грошову оцінку земельних ділянок державної (крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації) та комунальної власності під об'єктами нерухомості, які підлягають продажу"

Рішення міської ради №90 від 19.05.2010. Дата оприлюднення 19.05.2010

СОРОКОВА  СЕСІЯ

           З метою активізації та прискорення роботи по продажу земельних ділянок, поповнення місцевого бюджету, спрощення процедури, пов'язаної з експертною грошовою оцінкою земельних ділянок, які підлягають продажу, на підставі ст. 128 Земельного кодексу України, ст. 2 Закону України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 №1378; ст. 11 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 №2658, керуючись п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:
           1. Під час продажу земельних ділянок державної (крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації) та комунальної власності на яких розташовані об'єкти нерухомості проводити експертну грошову оцінку таких земельних ділянок на підставі укладання трьохсторонньої угоди за участю Запорізької міської ради у якості замовника експертної грошової оцінки, потенційного покупця земельної ділянки у якості платника за договором, та ліцензованої експертної організації у якості виконавця робіт з оцінки земельної ділянки.
            2. Управлінню з питань внутрішньої політики міської ради  (Коренков А.Є.) оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.
           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гладченка С.М., постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин (Таран Р.О.).
Міський голова                                                                                                  
 Є.Г.Карташов