Про надання російській мові в місті Запоріжжі статусу регіональної мови

Рішення міської ради №15 від 05.07.2006. Дата оприлюднення 05.07.2006

Частина друга статті 3 Конституції України встановлює, що «Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави».
Враховуючи, що право кожного на користування рідною мовою є невід'ємним правом людини, яке захищене стандартами Європейської демократії, а також те, що переважна більшість громадян міста Запоріжжя користується російською мовою, яка не є державною, та для забезпечення прав громадян у повній відповідності до Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, ратифікованої Верховною Радою України (Закон України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин» №802- IV від 15.05.2003 року), Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визнати російську мову на території міста Запоріжжя регіональною мовою в означенні Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.
2. Забезпечити виконання ратифікованої Верховною Радою України Європейської хартії регіональних мов або мов меншин на території міста Запоріжжя у повному обсязі.
3. Запропонувати Верховній Раді України прийняти рішення про надання російській мові статусу другої державної мови.
4 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради та секретаря міської ради.

Міський голова Є.Г.Карташов