Про визначення державного банку щодо обслуговування у 2018 році коштів бюджету розвитку бюджету міста та власних надходжень бюджетних установ

Рішення виконавчого комітету №2 від 05.01.2018. Дата оприлюднення 12.01.2018

Відповідно до рішення міської ради від 20.12.2017 року № 56 «Про обслуговування коштів бюджету міста в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору», за погодженням з постійною комісією Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів, за результатами розгляду пропозицій філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м.Запоріжжі та Запорізької обласної дирекції ПАТ акціонерного банку «Укргазбанк» щодо вартості банківських послуг, відсоткової ставки за користування залишками бюджетних коштів, що обліковуватимуться на банківських рахунках, тощо виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Здійснювати у 2018 році обслуговування коштів бюджету міста у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ (за рішенням керівника) у Запорізькій обласній дирекції публічного акціонерного товариства “Акціонерний банк “Укргазбанк“.

2. Департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради, розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів:

2.1. Укласти договори на послуги обслуговування банківських рахунків з Запорізькою обласною дирекцією публічного акціонерного товариства “Акціонерний банк “Укргазбанк“.

2.2. Здійснювати всі передбачені законодавством України дії, пов’язані з обслуговуванням рахунків, з правом надавати та одержувати необхідні заявки, довідки та інші документи, підписувати документи, платіжні доручення, а також вчиняти інші дії.

3. Департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради надавати до органів казначейства платіжні доручення для переказу коштів за кодами класифікації доходів бюджету розвитку та коштів, які передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на банківський рахунок відкритий в Запорізькій обласній дирекції публічного акціонерного товариства “Акціонерний банк “Укргазбанк“.

4. Запорізькій обласній дирекції публічного акціонерного товариства “Акціонерний банк “Укргазбанк“ здійснювати розрахунково-касові операції відповідно до укладених договорів та забезпечувати контроль за дотриманням норм діючого законодавства у сфері державних закупівель.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Малиш В.І., голову постійної комісії Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів Божко Р.А.

 

 

Міський голова                                                                              В.В.Буряк