Про внесення змін до рішення міської ради від 18.05.2011 №35 «Про затвердження зразку договору оренди землі у м. Запоріжжя»

Рішення міської ради №80 від 24.12.2012. Дата оприлюднення 24.12.2012
     З метою конкретизації типового договору оренди землі, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового договору оренди землі» від 03.03.2004 №220, керуючись п.4 ст. 179 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436, Законом України «Про оренду землі» від 06.10.2006 №161, ст. ст. 2, 93 Земельного кодексу України від 25.10.2001 №2768, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
     1. Внести наступні зміни до зразку договору оренди землі у  м.Запоріжжя, який затверджено рішенням міської ради від 18.05.2011 №35: 
      1.1. Пункт 33.18 викласти в наступній редакції:
      «33.18. У випадку надання земельної ділянки для будівництва (реконструкції) об'єкта, Орендар зобов'язаний:
      33.18.1. Завершити будівництво та прийняти об'єкт до експлуатації у строк визначений під час надання земельної ділянки (п.7,9 Договору);
      33.18.2. Після прийняття об'єкту до експлуатації протягом 5 календарних днів надати до міської ради а також до податкового органу за місцезнаходженням земельної ділянки копію документа, що посвідчує факт введення об'єкту до експлуатації (декларація про готовність об'єкта до експлуатації, сертифікат про відповідність закінченого будівництвом об'єкта)»;
      1.2. Додати пункт 33.19. наступного змісту:
      «33.19. Здійснювати видалення зелених насаджень лише на підставі та в порядку встановленому чинним законодавством,  з обов'язковою сплатою їх відновної вартості».  
      2. Дане рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення у встановленому законодавством порядку.
      3. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації  (Сокульський Є.А.) оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.
      4   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гладченка С.М., постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин (Полюсов В.В.).

 

 

Міський голова                                                                       
О.Ч.Сін