Про затвердження Положення про порядок плати за тимчасове користування місцем розміщення рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності територіальної громади м.Запоріжжя

Рішення міської ради №79 від 24.12.2012. Дата оприлюднення 24.12.2012
       Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про рекламу», Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067, з метою врегулювання відносин, що виникають між виконавчими органами міської ради, фізичними та юридичними особами в зв'язку з тимчасовим користуванням місцями розміщення рекламних засобів на території м.Запоріжжя та затвердженням розміру плати за тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності територіальної громади м.Запоріжжя, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
       1. Затвердити Положення про порядок плати за тимчасове користування місцем розміщення рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності територіальної громади м.Запоріжжя, що додається (надалі - Положення).
       2. Доручити комунальному підприємству «Запорізьке міське інвестиційне агентство» (надалі - КП «Запорізьке міське інвестиційне агентство»)  виконання наступних функцій:
       - укладання та супроводження договорів на тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності м.Запоріжжя;
       - на підставі рішень виконавчого комітету Запорізької міської ради організація виготовлення та впровадження розміщення сюжетів соціальної направленості і соціальної реклами на території міста, святкове оформлення м.Запоріжжя та святкових поздоровлень до державних та пам'ятних дат;
       - організація та проведення демонтажу рекламних засобів власними силами або із залученням сторонніх організацій в порядку, встановленому виконавчим комітетом міської ради;
       - підготовка та надання пропозицій органам місцевого самоврядування щодо вдосконалення нормативної та методичної бази, що регулює рекламну діяльність і забезпечує її розвиток у місті Запоріжжя (у тому числі щодо порядку плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів);
       - звернення із запитами про надання інформації, необхідної для виконання покладених на нього функцій до підприємств, установ, організацій усіх форм власності;
       - ведення претензійно-позовної роботи на предмет стягнення заборгованості з плати за тимчасове користування місцями для розміщення рекламних засобів, що надаються фізичним та юридичним особам на території міста Запоріжжя;
       - надання організаційно-технічної допомоги робочому органу з питань розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжя;
       - інші функції відповідно до законодавства, рішень органів місцевого самоврядування м.Запоріжжя, Статуту КП «Запорізьке міське інвестиційне агентство» та  Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжя.
       3. Розповсюджувачам реклами (власникам, орендарям рекламних засобів), комунальному підприємству «Запорізьке міське інвестиційне агентство» до 01.02.2013, шляхом укладення нових договорів за формою згідно з додатком 2 до Положення, привести діючі договори на тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів у відповідність до Положення та здійснити розрахунки по них.
       4. Виконавчому комітету Запорізької міської ради укласти з КП «Запорізьке міське інвестиційне агентство» договір доручення на ведення договірної роботи та надати директору КП «Запорізьке міське інвестиційне агентство» Надточій Андрію Олександровичу та першому заступнику директора КП «Запорізьке міське інвестиційне агентство» Овчаренку Олександру Анатолійовичу довіреності відповідно до чинного законодавства України.  
       5. Доручити виконавчому комітету Запорізької міської ради привести у відповідність до цього рішення Порядок розміщення об'єктів зовнішньої реклами в м.Запоріжжя, затверджений рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 31.05.2010 №250 зі змінами та доповненнями внесеними рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 25.08.2011 №384.
       6. Вважати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 01.02.2010 №41 «Про порядок плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності у м.Запоріжжі», від 25.05.2010 №210 «Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 01.02.2010 №41 «Про порядок плати за тимчасове користування місцями  розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності у м.Запоріжжі», від 30.09.2011 №409/14 «Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 01.02.2010 №41 «Про порядок плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності у м.Запоріжжі».
       7. Це рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.
       8. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради забезпечити висвітлення даного рішення в засобах масової інформації.
       9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гладченка С.М., на комісію з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів (Великий В.І.).
  
  
Міський голова                                                          
О.Ч.Сін
                                                              
Прикріплені файли:
додаток 2.doc