Про встановлення розміру орендної плати за землю

Рішення міської ради №26 від 28.11.2018. Дата оприлюднення 05.12.2018

         Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Установити на території м. Запоріжжя розміри орендної плати згідно з додатком.

         2. Доручити управлінню внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.

         3. Дане рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення та вводиться в дію з 01.01.2019.

         4. В рішення міської ради від 30.06.2015 №6 «Про встановлення податку на майно (в частині плати за землю)» (зі змінами) внести зміни, а саме: виключити пункт 4.

         5. Привести у відповідність з даним рішенням  договори оренди землі шляхом укладання додаткових угод про внесення змін (в частині розміру орендної плати) до договорів оренди землі.

         6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мішка С.М. та постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин (Чумаченко І.М.).

 

 

Міський голова                                                                     В.В. Буряк

Копії документа для завантаження