Про анулювання дочірньому підприємству «Стар-Запоріжжя» дозволу на розміщення зовнішньої реклами

від 21.02.2020. Дата оприлюднення 21.02.2020

Керуючись Законом України «Про рекламу», Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, Порядком розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжя, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 22.02.2013 № 45 (зі змінами) та розглянувши заяву дочірнього підприємства «Стар-Запоріжжя» (ідентифікаційний код 33652271) про анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Анулювати дочірньому підприємству «Стар-Запоріжжя» дозвіл на розміщення зовнішньої реклами №106/13 – наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Істоміна, напроти буд. 78.

2. Доручити департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради – робочому органу з питань розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжі повідомити дочірнє підприємство «Стар-Запоріжжя» про прийняте рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради.

 

Міський голова                        В.В. Буряк