Про видалення зелених насаджень по вул. Давидова, 11

Рішення виконавчого комітету №91 від 13.03.2020. Дата оприлюднення 16.03.2020

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах України» (із змінами), наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 №127 «Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень», рішенням Запорізької міської ради від 30.06.2016 №61 «Про організацію проведення робіт з видалення зелених насаджень в м. Запоріжжі», рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 12.07.2016 №375 «Про оформлення документів на видалення зелених насаджень», на підставі заяви комунального підприємства «Управління капітального будівництва» про видалення зелених насаджень у зв’язку з виконанням робіт згідно з проектом «Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №220 по вул. Давидова, 11 в Ленінському районі м. Запоріжжя», враховуючи рішення Запорізької міської ради від 18.12.2019 №49 «Про бюджет міста на 2020 рік (код бюджету 8201100000)», виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Дозволити комунальному підприємству «Управління капітального будівництва» при проведенні робіт по реконструкції будівлі дошкільного навчального закладу №220 по вул. Давидова, 11 видалити 5 (п’ять) дерев, згідно з Актом обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 13.02.2020 № 39 з визначеною їх відновною вартістю у сумі 15 847,56 грн. (п'ятнадцять тисяч вісімсот сорок сім гривень 56 копійок).

2. Комунальному підприємству «Управління капітального будівництва»:

2.1. Забезпечити збереження зелених насаджень, що залишаються на місці (4 дерева).

2.2. В зв’язку з тим, що роботи по реконструкції будівлі дошкільного навчального закладу №220 проводяться за рахунок коштів міського бюджету, сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню, не проводити.

3. Управлінню з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради видати комунальному підприємству «Управління капітального будівництва» ордер на видалення зелених насаджень при проведенні робіт по реконструкції будівлі дошкільного навчального закладу № 220 по вул. Давидова, 11.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Омельяновича Р.А.

 

Міський голова                     В.В.Буряк