Про внесення змін до Положення про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти денної форми навчання м. Запоріжжя, затвердженого рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 17.12.2018 № 628 «Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти денної форми навчання м. Запоріжжя» (зі змінами)

Рішення виконавчого комітету №169 від 30.04.2020. Дата оприлюднення 05.05.2020

Керуючись законами України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до Положення про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти денної форми навчання м. Запоріжжя, затвердженого рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 17.12.2018 № 628 «Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти денної форми навчання м. Запоріжжя» (зі змінами), а саме:

1.1. Пункт 1 після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацем такого змісту: «діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів».

 У зв′язку з цим абзац дванадцятий пункту 1 вважати абзацем тринадцятим.

1.2. Абзац перший пункту 4 викласти у наступній редакції: «Для визначення контингенту учнів 1-11 класів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; дітей, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи; дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов`язків; дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та дітей із сімей загиблих учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції (операції Об′єднаних сил), забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення; дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, необхідно мати документи, що підтверджують відповідний статус (посвідчення, довідки відповідних органів влади)».

1.3. Пункт 4 доповнити новим абзацем такого змісту:

«е) діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів:

- довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (копія);

- документ, що підтверджує статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів (копія)».

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пустоварова А.І.

 

Міський голова                                                   В.В. Буряк