Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 05.10.2011 №83 «Про Програму приватизації об’єктів комунальної власності м.Запоріжжя»

Рішення міської ради №29 від 10.06.2015. Дата оприлюднення 10.06.2015
     Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державну програму приватизації», «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» з метою удосконалення процесу приватизації об'єктів комунальної власності м. Запоріжжя та забезпечення процесу надходження коштів до міського бюджету від відчуження комунального майна, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
     1. Внести зміни та доповнення до Програми приватизації об'єктів комунальної власності м. Запоріжжя, затвердженої рішенням міської ради від 05.10.2011 № 83, а саме:
     1) у пункті 1.2 Програми замість слів: «...1993-2011...» читати: «...1993-2014...» та далі за текстом;
     2) перше речення пункту 1.12 Програми викласти у такій редакції:
     «Не підлягають приватизації об'єкти комунальної власності, які визначені Законами України «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію). Перелік об'єктів комунальної власності м. Запоріжжя, що не підлягають приватизації, затверджуються міською радою.»;
     3) перелічення 14 пункту 3.1.3 Програми доповнити словами «... та підтверджувальні документи з цього приводу;»;
     4) перелічення 15 пункту 3.1.3 Програми викласти у такій редакції:
     «витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, на якій розташовано зазначений об'єкт комунальної власності (для відокремлених об'єктів нерухомого майна).»;
     5) пункт 3.1.3 Програми доповнити абзацом такого змісту:
     «Включення  об'єкта  до  переліку об'єктів, що підлягають приватизації, з ініціативи органу, який уповноважений управляти цим майном, або органу приватизації здійснюється також при наявності технічного паспорту на об'єкт нерухомого майна; правоустановчого документу, який підтверджує, що об'єкт є власністю територіальної громади м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради; витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, на якій розташовано зазначений об'єкт комунальної власності (для відокремлених об'єктів), тощо та при відсутності законодавчо встановлених обмежень на приватизацію цього об'єкта.»;
     6) абзац 2 пункту 3.4 Програми викласти у такій редакції:
«Орган приватизації готує проект рішення міської ради про затвердження переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та/або про внесення змін до рішень міської ради про затвердження переліків об'єктів, що підлягають приватизації, та надсилає його для розгляду до постійної комісії міської ради з подальшим включенням до порядку денного чергової сесії міської ради.»;
     7) перелічення 4, 5 пункту 4.1 Програми виключити;
     8) перелічення 1 пункту 4.10 Програми виключити;
     9) пункт 4.10 Програми доповнити переліченням такого змісту:
«створює конкурсні комісії з продажу об'єктів приватизації за конкурсом.»
     2. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради забезпечити оприлюднення зазначеного регуляторного акту на офіційному порталі Запорізької міської влади та в газеті «Запорозька Січ».
     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г., постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин /Полюсов В.В./.
Міський голова                                                                    
О.Ч.Сін