Про закріплення на праві оперативного управління за районною адміністрацією Запорізької  міської  ради  по  Вознесенівському  району  об’єкта  благоустрою

від 23.05.2020. Дата оприлюднення 23.05.2020

Керуючись ст.59, ст.60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.137 Господарського кодексу України, розглянувши звернення районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району, з метою належного утримання об'єкта благоустрою, виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Закріпити на праві оперативного управління за районною адміністрацією Запорізької міської ради по Вознесенівському району об'єкт благоустрою – дорогу по вул.Волгоградській загальною площею 5190 кв.м, справедливою вартістю 2 404 246 грн. (два мільйони чотириста чотири тисячі двісті сорок шість грн. без ПДВ), визначеною шляхом незалежної оцінки

2. Доручити районній адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району облікувати на балансі об'єкт, зазначений в п.1 цього рішення.

3. Зобов’язати районну адміністрацію Запорізької міської ради по Вознесенівському району надати до департаменту комунальної власності та приватизації міської ради інформацію про виконання п.2 даного рішення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову районної адміністрації  Запорізької  міської  ради  по  Вознесенівському  району Ніколаєнко О.О.

 

Міський голова                                                                                           В.В.Буряк


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення виконавчого комітету міської ради “Про закріплення на праві оперативного управління за районною адміністрацією Запорізької міської ради по Вознесенівському району об’єкта благоустрою”

 

До виконавчого комітету Запорізької міської ради надійшло звернення від районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району про закріплення на праві оперативного управління дороги по вул.Волгоградській.

Районною адміністрацією Запорізької міської ради по Вознесенівському району було проведено роботу з пошуку власника, або балансоуртимувача зазначеної дороги, та у зв’язку з його відсутністю здійснені заходи щодо проведення незалежної оцінки майна.

Для забезпечення належного утримання та проведення поточного і капітального ремонту дроги, є необхідним закріплення її на праві оперативного управління за районною адміністрацією Запорізької міської ради по Вознесенівському району вартістю, визначеною шляхом незалежної оцінки.

Керуючись ст.59, ст.60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.137 Господарського кодексу України, розглянувши звернення районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району, департаментом комунальної власності та приватизації міської ради підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету “Про закріплення на праві оперативного управління за районною адміністрацією Запорізької міської ради по Вознесенівському району об’єкта благоустрою”, який пропонується для розгляду на засіданні виконавчого комітету Запорізької міської ради.

 

Директор департаменту
комунальної власності та
приватизації міської ради                                                              О.П.Забутний