Про надання фінансової допомоги

Рішення виконавчого комітету №233 від 29.05.2020. Дата оприлюднення 02.06.2020

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з рішеннями Запорізької міської ради від 22.11.2017 №28 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2012 №79 «Про затвердження Поло-ження про порядок плати за тимчасове користування місцем розміщення рек-ламних засобів, що перебуває в комунальній власності територіальної громади м.Запоріжжя», від 30.03.2016 №27 «Про надання дозволу підприємствам, що належать до комунальної власності територіальної громади міста», рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 11.08.2017 №425 «Про затвердження Порядку складання фінансового плану комунальним підприєм-ством та контролю за його виконанням», розглянувши звернення Дніп-ровського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запо-різькій області  від 14.04.2020 №2269/40/01-2020 про надання фінансової без-поворотної допомоги на придбання та встановлення в Дніпровському відділі поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області засобів контролю за пропускним режимом - металевих грат, виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Доручити комунальному підприємству «Градпроект», в рамках розвитку та підтримки інфраструктури міста, за рахунок прибутку, одержаного від фінан-сово-господарської діяльності підприємства, надати безповоротну фінансову допомогу на придбання та встановлення в Дніпровському відділі поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області  (надалі – Дніпровський відділ поліції ГУНП в Запорізькій області) металевих грат, шляхом перерахування Дніпровському відділу поліції ГУНП в Запорізькій області коштів у сумі 70 000,00 грн. (сімдесят тисяч гривень 00 коп.).

2. Дніпровському відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надати звіт щодо використання безповоротної фінансової допомоги постійній депутатській комісії з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів міської ради та департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мішка С.М.

 

Міський голова                                 В.В.Буряк