Про відпуск палива з місцевого резерву

від 02.07.2020. Дата оприлюднення 02.07.2020

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 №775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», Порядком створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в місті Запоріжжі, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 22.09.2017 №577 виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Управлінню з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради відпустити з місцевого матеріального резерву Національному заповіднику «Хортиця» Міністерства культури, молоді та спорту України для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежами на території острова Хортиця:

бензин А-92 у кількості 500 (п’ятсот) літрів;

дизельне паливо – 1000 (одна тисяча) літрів.

2. Національному заповіднику «Хортиця» Міністерства культури, молоді та спорту України надати до управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради акти про використання матеріальних цінностей, визначених в пункті 1.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому ради Омельяновича Р.А.

 

Міський голова                                                                                      В.В.Буряк


Пояснювальна записка

до рішення виконавчого комітету міської ради «Про відпуск палива з місцевого резерву»

 

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 №775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», Порядком створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в місті Запоріжжі, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 22.09.2017 №577, для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежами на території острова Хортиця доцільно виділити з місцевого матеріального резерву Національному заповіднику «Хортиця» Міністерства культури, молоді та спорту України:

бензин А-92 у кількості 500 (п’ятсот) літрів;

дизельне паливо – 1000 (одна тисяча) літрів.

 

Начальник управління з питань
попередження надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту
населення міської ради                                                                               В.О. Закальський