Про передачу майна комунальної власності

від 10.07.2020. Дата оприлюднення 10.07.2020

Керуючись ст.59, ст.60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Цивільним кодексом України,  ст.137  Господарського кодексу України, розглянувши звернення управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Олександрівському району та управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району, виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Вилучити з оперативного управління виконавчого комітету Запорізької міської ради та передати в оперативне управління управлінню соціального захисту населення Запорізької міської ради по Олександрівському району майно комунальної власності - диван selwialui (інв.№101630968) первісною вартістю 5106,00 грн., залишковою - 100,00 грн.

2. Вилучити з оперативного управління виконавчого комітету Запорізької міської ради та передати в оперативне управління управлінню соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району майно комунальної власності - диван selwialui (інв.№101630967) первісною вартістю 5106,00 грн., залишковою - 100,00 грн.

3. Доручити виконавчому комітету Запорізької міської ради передати, а управлінню соціального захисту населення Запорізької міської ради по Олександрівському району та управлінню соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району прийняти в оперативне управління майно, зазначене в пунктах 1,2 даного рішення.

4. Зобов’язати управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Олександрівському району та управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району надати до департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради інформацію про виконання пункту 3 даного рішення.

5. Контроль  за  виконанням даного  рішення  покласти  на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пустоварова А.І.

 

Міський голова                                   В.В.Буряк


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради
“Про передачу майна комунальної власності”

До виконавчого комітету Запорізької міської ради надійшли звернення   управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Олек-сандрівському району та управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району щодо передачі в оперативне управління майна комунальної власності (диван selwialui у кількості 2 од.).

Керуючись ст.59, ст.60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Цивільним  кодексом  України,  ст.137 Господарського кодексу  України,  враховуючи лист виконавчого комітету Запорізької міської ради, департаментом комунальної власності та приватизації міської ради підготовлено відповідний проєкт рішення виконавчого комітету Запорізької  міської ради “Про передачу майна комунальної власності”, який вноситься на розгляд  чергового засідання виконавчого комітету Запорізької міської ради.

 

Директор департаменту комунальної
власності та приватизації міської ради                     О.П.Забутний