Про видалення зелених насаджень по автодорозі Харків – Сімферополь в Комунарському районі

від 22.07.2020. Дата оприлюднення 22.07.2020

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах України» (із змінами), наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 №127 «Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень», рішенням Запорізької міської ради від 30.06.2016 №61 «Про організацію проведення робіт з видалення зелених насаджень в м. Запоріжжі», рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 12.07.2016 №375 «Про оформлення документів на видалення зелених насаджень», на підставі заяви комунального підприємства «Управління капітального будівництва» про видалення зелених насаджень у зв’язку з проведенням робіт по проєкту «Капітальний ремонт системи водовідведення на автодорозі Харків – Сімферополь у Комунарському районі м. Запоріжжя. Коригування», враховуючи рішення Запорізької міської ради 18.12.2019 №49 «Про бюджет міста на 2020 рік», виконавчий  комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Дозволити комунальному підприємству «Управління капітального будівництва» при проведенні робіт з капітального ремонту системи водовідведення на автодорозі Харків – Сімферополь у Комунарському районі видалити 1 315 (тисячу триста п'ятнадцять) дерев та 1 920 м2 порості, згідно з Актом обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 22.06.2020 № 175 з визначеною їх відновною вартістю у сумі 994 619,74 грн. (дев’ятсот дев’яносто чотири тисячі шістсот дев’ятнадцять гривень 74 копійки).

2. Сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню, не проводити, у зв’язку з тим, що роботи проводяться за рахунок коштів міського бюджету.

3. Управлінню з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради оформити ордер на видалення зелених насаджень при проведенні робіт з капітального ремонту системи водовідведення на автодорозі Харків – Сімферополь у Комунарському районі.

4. Районній адміністрації Запорізької міської ради по Комунарському району забезпечити внесення відповідних змін до облікової документації зелених насаджень.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Омельяновича Р.А.

 

Міський голова                          В.В.Буряк


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради
«Про видалення зелених насаджень по автодорозі Харків – Сімферополь
в Комунарському районі»

Проєкт рішення «Про видалення зелених насаджень по автодорозі Харків – Сімферополь в Комунарському районі» підготовлений на підставі заяви комунального підприємства «Управління капітального будівництва» про видалення зелених насаджень у зв’язку з проведенням робіт по проєкту «Капітальний ремонт системи водовідведення на автодорозі Харків – Сімферополь у Комунарському районі м. Запоріжжя. Коригування».

Проєктом, зокрема, передбачено при проведенні робіт з капітального ремонту системи водовідведення на автодорозі Харків – Сімферополь у Комунарському районі видалити 1 315 (тисячу триста п'ятнадцять) дерев та 1 920 м2 порості.

Постійно діючою комісією з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості у м. Запоріжжя складений Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 22.06.2020 № 175 з визначеною їх відновною вартістю у сумі 994 619,74 грн. (дев’ятсот дев’яносто чотири тисячі шістсот дев’ятнадцять гривень 74 копійки).

Зважаючи на те, що роботи проводяться за кошти міського бюджету, згідно з рішенням Запорізької міської ради 18.12.2019 №49 «Про бюджет міста на 2020 рік», відповідно до абз.1, п.6 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045, сплата відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню, не проводиться.

 

Начальник управління
з питань екологічної безпеки
Запорізької міської ради                                       Г.А.Золотарьов