Про розгляд заяви Шевченко Віри Леонідівни щодо переведення садового будинку у жилий будинок

від 07.08.2020. Дата оприлюднення 07.08.2020

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки» від 29.04.2015 №321, ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.04.2019 №104, Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 №173, рішенням Запорізької міської ради від 31.10.2018 №25 «Про визначення виконавчого комітету Запорізької міської ради уповноваженим органом щодо прийняття рішень про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок або про відмову в такому переведенні», розглянувши заяву Шевченко Віри Леонідівни від 14.07.2020 року про переведення садового будинку у жилий будинок, копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30.01.2019, індексний номер 154422222, звіт про проведення технічного огляду дачного (садового) будинку від 06.07.2020, виконаний приватним підприємством «КРОЗІС» (кваліфікаційний сертифікат експерта Шкода Віктор Володимирович, серія АЕ №000317 від 31.05.2012, свідоцтво про підвищення кваліфікації №886 від 19.05.2017), виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Відмовити Шевченко Вірі Леонідівні в переведенні садового будинку №66, розташованого в садівничому товаристві «Абразивщик-1» (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1753753523101), у жилий з підстав:

- невідповідності розташування житлового будинку вимогам абз.6 п.14.2.5. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», яким встановлено заборону на  розміщення будинків в межах санітарно-захисних зон;

- невідповідність абз.2 п.5.10, гл.5 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 №173, яким зазначено про недопущення розміщення у санітарно-захисних зонах житлових будинків з придомовими  територіями.

2. Департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради протягом десяти робочих днів з дати набрання чинності цього рішення направити копію рішення Шевченко В.Л.

3. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів ради Мішка С.М.

 

Міський голова                                          В.В.Буряк


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради  «Про розгляд заяви Шевченко Віри Леонідівни щодо переведення садового будинку у жилий будинок»

14.07.2020 до виконавчого комітету міської ради надійшла заява Шевченко Віри Леонідівни про переведення садового будинку №66 в садівничому товаристві «Абразивщик-1» у жилий будинок (надалі  - Заява), до якої додано:

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30.01.2019, індексний номер 154422222;

- звіт про проведення технічного огляду дачного (садового) будинку від 06.07.2020, виконаний приватним підприємством «КРОЗІС» (кваліфікаційний сертифікат експерта Шкода Віктор Володимирович, серія АЕ №000317 від 31.05.2012, свідоцтво про підвищення кваліфікації №886 від 19.05.2017).

При вивченні Заяви та доданих до неї документів встановлено наступне:

1. Форма заяви і доданих до неї документів, їх комплексність відповідають вимогам Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 29.04.2015 №32, зі змінами.

2. Садовий будинок розташований в межах санітарно-захисної зони промислових підприємств, визначеній генеральним планом м.Запоріжжя, затвердженим рішенням Запорізької міської ради від 15.09.2004 №4 зі змінами, затвердженими рішенням Запорізької міської ради від 27.09.2017 №31.

Санітарно-захисна зона – територія навколо потенційно небезпечного підприємства, в межах якої заборонено проживання населення та ведення господарської діяльності, розміри якої встановлюються відповідно до державних нормативних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 114 Земельного кодексу України  санітарно-захисні зони створюються навколо об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об’єктів від територій житлової забудови.

Територія санітарно-захисної зони не повинна розглядатись як
резерв нового будівництва, реконструкції,  капітального ремонту об’єктів  підприємства та розширення сельбищної території (абз.8  п.5.4, гл.5 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених, наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 №173).

Розташування житлового будинку в санітарно-захисній зоні промислових підприємств, не відповідає вимогам:

-абз.6 п. 14.2.5. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», яким встановлено заборону на  розміщення будинків в межах санітарно-захисних зон;

- абз.2.п. 5.10 гл.5 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 №173, яким зазначено про недопущення розміщення у санітарно-захисних   зонах   житлових будинків з придомовими  територіями.

Рішенням міської ради від 31.10.2018 №25 «Про визначення виконавчого комітету міської ради уповноваженим органом щодо прийняття рішень про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок або про відмову в такому переведенні», департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради (надалі – Департамент) доручено готувати проєкти рішень виконавчого комітету з урахуванням містобудівної документації та положень нормативно-правових актів, які регулюють земельні та містобудівні правовідносини.

Керуючись вищенаведеним рішенням міської ради, Департаментом підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету, яким пропонується відмовити Шевченко В.Л. в переведенні садового будинку №66, розташованого в садівничому товаристві «Абразивщик-1», у жилий будинок з підстав невідповідності розташування житлового будинку вимогам:

- абз.6 п.14.2.5. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

- абз.2.п. 5.10 гл.5 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 №173.

 

Заступник директора департаменту –
заступник головного архітектора міста –
начальник відділу планування та забудови
міста департаменту архітектури та містобу-
дування міської ради                                                                     Л.В. Тендітник