Про проведення приписки до призовних дільниць громадян України 2004 року народження в січні-березні 2021 року

Розпорядження міського голови №214р від 20.10.2020. Дата оприлюднення 20.10.2020

На виконання вимог статей 14, 38 та 43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини III Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 №352, у термін з 01 січня 2021 року по 31 березня 2021 року військовими комісаріатами м.Запоріжжя буде проводитись приписка громадян України, які народились з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2004 року включно, а також громадян старших років народження, які за різних обставин не пройшли приписку раніше до призовних дільниць м. Запоріжжя. Роботу з підготовки до приписки розпочати з 16 листопада 2020 року.

1. Головам районних адміністрацій міської ради по Вознесенівському, Дніпровському, Заводському, Комунарському, Олександрівському, Хортицькому та Шевченківському районах м.Запоріжжя:

1) до 16 листопада 2020 року видати розпорядження про організацію проведення приписки до призовних дільниць громадян 2004 року народження, а також громадян старших років народження, які раніше не пройшли приписку за різних обставин, в яких визначити:

основний та резервний склад районних комісій з питань приписки громадян до призовних дільниць;

основний та резервний склад медичного персоналу для роботи у складі військово-лікарської комісії з питань приписки до призовних дільниць та організації медичного огляду юнаків (спільно з департаментом охорони здоров`я міської ради);

розрахунок необхідної кількості технічних працівників, обслуговуючого персоналу та транспортних засобів для проведення приписки;

перелік лікувально-профілактичних закладів для медичного обстеження призовників (спільно з департаментом охорони здоров`я міської ради);

склад групи професійно-психологічного відбору.

2) при виникненні необхідності проведення приписки громадян, яких додатково розшукано або для винесення рішення щодо юнаків, які повернулися   з медичного обстеження та стосовно яких необхідно повторно розглянути питання про їх придатність до військової служби за станом здоров'я, проводити додаткові засідання комісій з питань приписки впродовж 2021 року за попереднім узгодженням.

2. Департаменту охорони здоров’я Запорізької міської ради:

1) обладнати приміщення призовних дільниць м. Запоріжжя для роботи лікарів-спеціалістів необхідним обладнанням і інструментарієм, медичним майном та медикаментами для проведення медичного огляду призовників;

2) до складу медичних комісій та для роботи у складі військово-лікарських комісій призначити лікарів-спеціалістів та середній медичний персонал, які мають практичний досвід медичного огляду допризовників;

3)  стаціонарне обстеження допризовної молоді проводити у 10-ти денний термін. Усі види обстеження проводити позачергово та безкоштовно у лікувально-профілактичних закладах м. Запоріжжя, виділити необхідну кількість ліжок, не допускати перенесення строків обстеження;

4) узгодити з Департаментом охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації перелік лікувальних закладів обласного підпорядкування для проходження додаткових обстежень за направленням районних комісій м. Запоріжжя з питань приписки та довести їх до директорів КНП;

5) забезпечити надання до військових комісаріатів м. Запоріжжя на кожного допризовника наступних документів:

форма 025-Ю з обов’язковою відміткою про флюорографічне обстеження зі знімками, відміткою про щеплення від захворювань;

результати аналізів крові та сечі;

група крові та резус фактор;

електрокардіограма;

списки громадян 2004 року народження, які перебувають на диспансерному обліку з приводу захворювань.

3. Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради:

1) визначити навчальні заклади, в яких юнаки будуть підвищувати свій загальноосвітній рівень та рівень володіння державною мовою;

2) призначити психологів до складу груп професійно-психологічного відбору допризовників під час проведення приписки та для роботи  у складі комісій з питань приписки. Проводити соціально-психологічне вивчення допризовників шляхом тестування силами психологів навчальних закладів.

4. Пропонувати керівникам підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності:

1) подати в строк до 01 грудня 2020 року до військових комісаріатів м. Запоріжжя списки громадян 2004 року народження, які підлягають приписці до призовних дільниць;

2)  забезпечити своєчасне оповіщення юнаків про прибуття до призовних дільниць в строк, встановлений військовими комісаріатами, та оформлення і подання належних документів на кожного допризовника;

3) забезпечити безкоштовне надання довідок про склад сім’ї допризовників, характеристик на них та інших необхідних документів.

5. Головам районних адміністрацій міської ради по Вознесенівському, Дніпровському, Заводському, Комунарському, Олександрівському, Хортицькому та Шевченківському районах м. Запоріжжя, директорам департаментів охорони здоров’я та освіти і науки Запорізької міської ради інформацію щодо виконання вищезазначених заходів та готовність призовних дільниць до роботи за призначенням прошу надати до 21.12.2020 через відділ координації роботи правоохоронних органів виконавчого комітету Запорізької міської ради.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконкому ради Омельяновича Р.А.

 

Міський голова                           В.В.Буряк