Про розгляд заяви Задворної Юлії Миколаївни щодо переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок

від 23.10.2020. Дата оприлюднення 23.10.2020

Керуючись  законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки» від 29.04.2015 №321, ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.04.2018 №100, рішенням Запорізької міської ради від 31.10.2018 №25 «Про визначення виконавчого комітету Запорізької міської ради уповноваженим органом щодо прийняття рішень про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок або про відмову в такому переведенні», розглянувши заяву Задворної Юлії Миколаївни від 24.09.2020 б/н про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок, копію договору дарування садового будинку від 15.10.2019 року №1965, посвідчену приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області Касапською Н.О., звіт про проведення технічного огляду дачного (садового) будинку від 06.12.2019, виконаний Державним підприємством «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» Запорізьке відділення (кваліфікаційний сертифікат експерта Шокарева Віктора Семеновича серія АЕ № 004782), виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Відмовити Задворній Юлії Миколаївні в переведенні садового будинку №445, розташованого в садівничому товаристві «Гранит», м.Запоріжжя, у жилий з підстав:

- невідповідності розташування житлового будинку вимогам містобудівної документації - плану зонування території м.Запоріжжя, затвердженому рішенням Запорізької міської ради від 28.02.2018 №75, відповідно до якого, об’єкт розташований на території, визначеній зоною С-6-ІІ – «зона зелених насаджень в санітарно-захисних та охоронних зонах», в якій розміщення житлових будинків не є дозволеним видом використання;

- розташування будинку в зоні підвищених рівнів електромагнітного поля, що не відповідає вимогам: абз.6 п.14.2.5. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», яким встановлено заборону на  розміщення будинків в межах санітарно-захисних зон та абз.2 п.5.10, гл.5 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 №173, яким зазначено про недопущення розміщення у санітарно-захисних зонах житлових будинків з придомовими  територіями.

2. Департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради протягом десяти робочих днів з дати набрання чинності цього рішення направити копію рішення Задворній Ю.М.

3. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів ради Мішка С.М.

 

Міський голова                               В.В.Буряк


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради  «Про розгляд
заяви Задворної Юлії Миколаївни  щодо переведення дачного (садового) будинку
у жилий будинок»

24.09.2020 до виконавчого комітету міської ради надійшла заява Задворної Юлії Миколаївни про переведення дачного (садового) будинку №445, розташованого в садівничому товаристві «Гранит», м.Запоріжжя, у жилий будинок (надалі  - Заява), до якої додано:

- копію договору дарування садового будинку від 15.10.2019 року №1965, посвідчену приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області Касапською Н.О.;

- звіт про проведення технічного огляду дачного (садового) будинку від 06.12.2019, виконаний Державним підприємством «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» Запорізьке відділення (кваліфікаційний сертифікат експерта Шокарева Віктора Семеновича серія АЕ № 004782).

При вивченні Заяви та доданих до неї документів встановлено наступне:

1. Розташування житлового будинку не відповідає  плану зонування території м.Запоріжжя, затвердженому рішенням Запорізької міської ради від 28.02.2018 №75, відповідно до якого, об’єкт розташований на території, визначеній зоною С-6-ІІ – «зона зелених насаджень в санітарно-захисних та охоронних зонах», в якій розміщення житлових будинків не є дозволеним видом використання;

2. Розташування будинку в зоні підвищених рівнів електромагнітного поля не відповідає вимогам: абз.6 п.14.2.5. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», яким встановлено заборону на  розміщення будинків в межах санітарно-захисних зон та абз.2 п.5.10, гл.5 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 №173, яким зазначено про недопущення розміщення у санітарно-захисних зонах житлових будинків з придомовими  територіями.

Рішенням міської ради від 31.10.2018 №25 «Про визначення виконавчого комітету міської ради уповноваженим органом щодо прийняття рішень про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок або про відмову в такому переведенні», департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради (надалі – Департамент) доручено готувати проєкти рішень виконавчого комітету з урахуванням містобудівної документації та положень нормативно-правових актів, які регулюють земельні та містобудівні правовідносини.

Керуючись вищенаведеним рішенням міської ради, Департаментом підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету, яким пропонується відмовити Задворній Ю.М. в переведенні садового будинку №445, розташованого в садівничому товаристві «Гранит», м.Запоріжжя.

 

Заступник директора департаменту
архітектури та містобудування
міської ради                                                                   П.В.Назаренко