Про внесення змін до Положення про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти денної форми навчання м. Запоріжжя, затвердженого рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 17.12.2018 № 628 «Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти денної форми навчання м. Запоріжжя» (зі змінами)

Рішення виконавчого комітету №508 від 18.12.2020. Дата оприлюднення 28.12.2020

Керуючись законами України від 05.11.2020 № 978-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до Положення про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти денної форми навчання м. Запоріжжя, затвердженого рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 17.12.2018 № 628 «Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти денної форми навчання м. Запоріжжя» (зі змінами), а саме:

1.1. Пункт 1 після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацем такого змісту: «діти з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

У зв′язку з цим абзац тринадцятий пункту 1 вважати абзацем чотирнадцятим.

1.2. Абзац 8 пункту 1 викласти в наступній редакції: «з числа дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

1.3. Абзац перший пункту 4 викласти в наступній редакції: «Для визначення контингенту учнів 1-11 класів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; дітей, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи; дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов`язків; дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», необхідно мати документи, що підтверджують відповідний статус (посвідчення, довідки відповідних органів влади)».

1.4. Підпункт «г» пункту 4 викласти в наступній редакції:

«діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:

- посвідчення учасника бойових дій, за формою згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 №302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни» (копія), та (за необхідністю) будь-який інший офіційний документ, який підтверджує статус учасника бойових дій   відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 та пунктів 11, 12, 13 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (копія).

1.5. Пункт 4 доповнити новим абзацем такого змісту:

«є) діти з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:

- документ, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (копія)».

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.                      

 

Міський голова                                                         В.В. Буряк