Про видалення зелених насаджень в районі розташування колектору КНС-27

від 11.01.2021. Дата оприлюднення 11.01.2021

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах України» (із змінами), наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 №127 «Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень», рішенням Запорізької міської ради від 30.06.2016 №61 «Про організацію проведення робіт з видалення зелених насаджень в м. Запоріжжі», рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 12.07.2016 №375 «Про оформлення документів на видалення зелених насаджень», на підставі заяви комунального  підприємства «Водоканал» про видалення зелених насаджень у зв’язку з проведенням будівельних робіт на об’єкті згідно з проєктною документацією «Реконструкція системи каналізування о. Хортиця м. Запоріжжя. (Ділянка №1. Перемикання двох ниток напірного колектору КНС-27 до напірного колектору ДОК «Чайка»)», враховуючи рішення Запорізької міської ради 20.12.2017 №43 «Про затвердження Програми «Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020» (зі змінами), виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Дозволити комунальному підприємству «Водоканал» при проведенні робіт з реконструкції системи каналізування о. Хортиця на ділянці №1, а саме: перемикання двох ниток напірного колектору КНС-27 до напірного колектору ДОК «Чайка» на видалення 35 (тридцяти п’яти) дерев, 946,5 м2 газону лучного, згідно з Актом обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 18.12.2020 № 462 та з визначеною їх відновною вартістю у сумі 59 598,09 грн (п’ятдесят дев’ять тисяч п’ятсот дев’яносто вісім гривень 9 копійок).

2 Сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню, не проводити, у зв’язку з тим, що роботи проводяться за рахунок коштів міського бюджету.

3. Комунальному підприємству «Водоканал» після закінчення будівельних робіт виконати заходи по відновленню трав’янистого покриву відповідно  до  проєктної  документації  «Реконструкція системи каналізування

о. Хортиця м. Запоріжжя. (Ділянка №1. Перемикання двох ниток напірного колектору КНС-27 до напірного колектору ДОК «Чайка»)».

4. Управлінню з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради видати комунальному підприємству «Водоканал» ордер на видалення зелених насаджень.

5. Районній адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району забезпечити внесення відповідних змін до облікової документації зелених насаджень.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Омельяновича Р.А.

 

Міський голова                           В.В.Буряк


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради
«Про видалення зелених насаджень в районі розташування колектору КНС-27»

Проєкт рішення «Про видалення зелених насаджень в районі розташування колектору КНС-27» підготовлений на підставі заяви комунального підприємства «Водоканал» про видалення зелених насаджень у зв’язку з проведенням будівельних робіт на об’єкті згідно з проектною документацією «Реконструкція системи каналізування о. Хортиця м. Запоріжжя. (Ділянка №1. Перемикання двох ниток напірного колектору КНС-27 до напірного колектору ДОК «Чайка»)».

Проєктом, зокрема, передбачено при проведенні робіт з реконструкції системи каналізування о. Хортиця на ділянці №1, а саме: перемикання двох ниток напірного колектору КНС-27 до напірного колектору ДОК «Чайка», видалення 35 (тридцяти п’яти) дерев та 946,5 м2 газону лучного.

Постійно діючою комісією з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості у м. Запоріжжя складений Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 18.12.2020 № 462 з визначеною їх відновною вартістю у сумі 59 598,09 грн (п’ятдесят дев’ять тисяч п’ятсот дев’яносто вісім гривень 9 копійок).

Зважаючи на те, що роботи проводяться за кошти міського бюджету, згідно з рішенням Запорізької міської ради від 20.12.2017 №43 «Про затвердження Програми «Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020» (зі змінами), відповідно до абз.1, п.6 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045, сплата відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню, не проводиться.

 

Заступник начальника управління
з питань екологічної безпеки міської ради                   Г.В.Нарсєєва