Про проведення призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні та жовтні-грудні 2021 року та заходи щодо його забезпечення

Розпорядження міського голови №34р від 01.03.2021. Дата оприлюднення 02.03.2021

Керуючись Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу», на виконання Указу Президента України від 24.02.2021 №71/2021 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році»:

1. Головам районних адміністрацій Запорізької міської ради по Вознесенівському, Дніпровському, Заводському, Комунарському, Олександрівському,  Хортицькому та Шевченківському районах:

1) до 10 березня 2021 року видати розпорядження про організацію та проведення призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні та жовтні-грудні 2021 року, в яких визначити:

основний та резервний склад районних призовних комісій;

основний та резервний склад медичного персоналу, залученого до медичного огляду призовників (спільно з департаментом охорони здоров`я міської ради);

розрахунок необхідної кількості технічних працівників, обслуговуючого персоналу та транспортних засобів для проведення призову (спільно з районними територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки);

перелік лікувально-профілактичних закладів для медичного обстеження призовників (спільно з департаментом охорони здоров`я міської ради);

склад груп професійно-психологічного відбору (спільно з департаментом освіти і науки міської ради);

графіки проведення призову з урахуванням плану прибуття призовників на обласний збірний пункт для відправки у війська (спільно з районними територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки);

2) на призовних дільницях у березні 2021 року провести наради за участю посадових осіб районних адміністрацій міської ради, керівників підприємств, установ і організацій, районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, районних управлінь (відділів, відділень) ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, відповідальних лікарів – членів районних призовних комісій, в ході яких проаналізувати результати призову громадян на строкову військову службу у 2020 році, довести вимоги Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 №352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом» (зі змінами), наказу Міністра оборони України від 14.08.2008 №402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» (зі змінами та доповненнями) і вжити конкретних заходів щодо організації та проведення призову у 2021 році, його  матеріального та правового  забезпечення;

3) організувати роботу по координації діяльності районних управлінь (відділів, відділень) ЗРУП ГУНП в Запорізькій області та районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо розшуку та доставки до призовних дільниць призовників, які ухиляються від призову.

2. Департаменту охорони здоров’я Запорізької міської ради:

1) обладнати та укомплектувати приміщення призовних дільниць для роботи лікарів-спеціалістів необхідним обладнанням і інструментарієм, медичним майном та медикаментами для проведення медичного огляду призовників;

2) для роботи у складі військово-лікарських комісій при районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки виділити лікарів-спеціалістів та середній медичний персонал, які мають практичний досвід медичного огляду призовників;

3) затвердити склад ведучих лікарів районних призовних комісій;

4) стаціонарне обстеження призовної молоді проводити у лікувально-профілактичних закладах м. Запоріжжя та  лікувальних закладах обласного підпорядкування за направленням районних призовних комісій;

5) узгодити з Департаментом охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації та довести до ведучих лікарів районних призовних комісій перелік лікувальних закладів обласного підпорядкування для проходження обстежень за направленням районних призовних комісій м. Запоріжжя.

3. Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради:

1) призначити психологів до складу груп професійно-психологічного відбору призовників під час проведення призову та для роботи в складі районних призовних комісій м. Запоріжжя;

2) проводити соціально-психологічне вивчення призовників шляхом тестування силами психологів навчальних закладів.

4. Керівникам підприємств, установ, організацій та закладів освіти незалежно від підпорядкування і форм власності:

1) подати в строк до 15 березня 2021 року до районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки м. Запоріжжя списки громадян 1994-2003 років народження, які підлягають призову на строкову військову службу;

2) забезпечити своєчасне оповіщення юнаків про прибуття до районних призовних дільниць в строк, встановлений районними територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки та оформлення і подання належних документів на кожного призовника;

3) забезпечити надання довідок про склад сім’ї призовників, характеристик на них та інших необхідних документів.

5. Головам районних адміністрацій Запорізької міської ради по Вознесенівському, Дніпровському, Заводському, Комунарському, Олександрівському, Хортицькому та Шевченківському районах, директорам департаментів охорони здоров’я та освіти і науки Запорізької міської ради:

1) інформацію щодо виконання вищезазначених заходів та готовності районних призовних дільниць до роботи прошу надати до 29.03.2021 та 27.09.2021 через відділ координації роботи правоохоронних органів виконавчого комітету Запорізької міської ради;

2) узагальнену інформацію щодо виконання вищезазначених заходів та за підсумками проведення призову прошу надати до 05.07.2021 та 10.01.2022 через відділ координації роботи правоохоронних органів виконавчого комітету Запорізької міської ради;

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконкому ради Омельяновича Р.А.

 

Міський голова                                                                                           В.В.Буряк