Про переведення садового будинку №7 в садівничому товаристві «Алюмінщик», м.Запоріжжя у жилий будинок

від 05.03.2021. Дата оприлюднення 05.03.2021

Керуючись ст.8¹ Житлового кодексу УРСР, ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 №321 та рішення Запорізької міської ради від 31.10.2018 №25 «Про визначення виконавчого комітету Запорізької міської ради уповноваженим органом щодо прийняття рішень про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок або про відмову в такому переведенні», розглянувши заяву Канівець Таміли Едуардівни від 19.02.2021 б/н про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок, копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 14.01.2014, індексний номер16130924, засвідчену приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Велигурою Ганною Костянтинівною, 18.02.2021 №103, копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 14.01.2014, індексний номер 16131073, засвідчену приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Велигурою Ганною Костянтинівною, 18.02.2021 №104, звіт про проведення технічного огляду дачного (садового) будинку від 12.02.2021, виконаний товариством з обмеженою відповідальністю «Настрой» (кваліфікаційний сертифікат експерта з технічного обстеження будівель і споруд Кокошуєв Павло Вікторович серія АЕ № 000296), виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Садовий будинок №7 (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 266748423101), розташований в садівничому товаристві «Алюмінщик», м.Запоріжжя, що належить Канівець Тамілі Едуардівні на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 14.01.2014, індексний номер16130924, загальною площею 212,1 кв.м., житловою площею 147,7 кв.м., перевести у жилий будинок.

2. Рекомендувати Канівець Т.Е. звернутися:

2.1. до департаменту реєстраційних послуг міської ради для внесення відповідних змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, визначеному законодавством;

2.2. до департаменту архітектури та містобудування міської ради для присвоєння адреси в порядку, визначеному ст.26? Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».    

3. Департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради, протягом тридцяти днів з дня прийняття цього рішення, видати його Канівець Т.Е., або надіслати рекомендованим листом з описом вкладення.

4. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів ради П'ятницького А.В.

 

Міський голова                                                    В.В.Буряк


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради  «Про
переведення садового будинку №7 в садівничому товаристві «Алюмінщик»,
м.Запоріжжя у жилий будинок»

19.02.2021 до виконавчого комітету міської ради надійшла заява Канівець Таміли Едуардівни від 19.02.2021 б/н про переведення садового будинку №7 в садівничому товаристві «Алюмінщик», м.Запоріжжя у жилий будинок (надалі  - Заява), до якої додано:

- копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 14.01.2014, індексний номер16130924, засвідчену приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Велигурою Ганною Костянтинівною, 18.02.2021 №103;

- копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 14.01.2014, індексний номер 16131073, засвідчену приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Велигурою Ганною Костянтинівною, 18.02.2021 №104;

- звіт про проведення технічного огляду дачного (садового) будинку від 12.02.2021, виконаний товариством з обмеженою відповідальністю «Настрой» (кваліфікаційний сертифікат експерта з технічного обстеження будівель і споруд Кокошуєв Павло Вікторович серія АЕ № 000296).

При вивченні Заяви та доданих до неї документів встановлено наступне:

1. Форма заяви і доданих до неї документів, їх комплексність відповідають вимогам Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 №321.

2. Розташування житлового будинку відповідає плану зонування території м.Запоріжжя, затвердженому рішенням Запорізької міської ради від 28.02.2018 №75, відповідно до якого, це зона Ж-1 – зона садибної забудови.

Розміщення житлових будинків в даній зоні є переважним видом використання цієї території.

Рішенням міської ради від 31.10.2018 №25 «Про визначення виконавчого комітету міської ради уповноваженим органом щодо прийняття рішень про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок або про відмову в такому переведенні», департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради (надалі – Департамент) доручено готувати проєкти рішень виконавчого комітету з урахуванням містобудівної документації та положень нормативно-правових актів, які регулюють земельні та містобудівні правовідносини.

Керуючись вищенаведеним рішенням міської ради, Департаментом підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету міської ради «Про переведення садового будинку №7 в садівничому товаристві «Алюмінщик», м.Запоріжжя у жилий будинок».

 

Заступник директора департаменту
архітектури та містобудування
міської ради                                                                  П.В. Назаренко