Про видалення зелених насаджень по пр. Інженера Преображенського, 23-25

від 16.04.2021. Дата оприлюднення 16.04.2021

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах України» (із змінами), наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 №127 «Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень», рішенням Запорізької міської ради від 30.06.2016 №61 «Про організацію проведення робіт з видалення зелених насаджень в м. Запоріжжі», рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 12.07.2016 №375 «Про оформлення документів на видалення зелених насаджень», на підставі заяви департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради про видалення зелених насаджень у зв’язку з виконанням робіт згідно з проєктною документацією «Капітальний ремонт житлового будинку по пр. Інженера Преображенського, 23 (блок-секція № 2) у м. Запоріжжя (коригування)», «Капітальний ремонт житлового будинку по пр. Інженера Преображенського, 23 (блок-секція № 3) у м. Запоріжжя (коригування)», «Капітальний ремонт житлового будинку по пр. Інженера Преображенського, 25 (блок-секція № 1) у м. Запоріжжя (коригування)», враховуючи рішення Запорізької міської ради від 28.12.2020 №31 «Про внесення змін до Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 № 4 (зі змінами та доповненнями)», виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Дозволити департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради при проведенні робіт з капітального ремонту житлових будинків по пр. Інженера Преображенського, 23-25 видалити 32 (тридцять два) дерева, згідно з Актом обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 09.04.2021 № 138 з визначеною їх відновною вартістю у сумі 28 875,88 грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот сімдесят п’ять гривень 88 копійок).

2. Сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню, не проводити, у зв’язку з тим, що роботи проводяться за рахунок коштів міського бюджету.

3. Управлінню з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради оформити ордер на видалення зелених насаджень при проведенні робіт з капітального ремонту житлових будинків по пр. Інженера Преображенського, 23-25.

4. Районній адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району забезпечити внесення відповідних змін до облікової документації зелених насаджень.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Омельяновича Р.А.

 

Міський голова                  В.В.Буряк


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради
«Про видалення зелених насаджень по пр. Інженера Преображенського, 23-25»

Проєкт рішення «Про видалення зелених насаджень по пр. Інженера Преображенського, 23-25» підготовлений на підставі заяви департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради про видалення зелених насаджень у зв’язку з виконанням робіт згідно з проєктною документацією «Капітальний ремонт житлового будинку по пр. Інженера Преображенського, 23 (блок-секція № 2) у м. Запоріжжя (коригування)», «Капітальний ремонт житлового будинку по пр. Інженера Преображенського, 23 (блок-секція № 3) у м. Запоріжжя (коригування)», «Капітальний ремонт житлового будинку по пр. Інженера Преображенського, 25 (блок-секція № 1) у м. Запоріжжя (коригування)».

Проєктами, зокрема, передбачено при проведенні робіт з капітального ремонту житлових будинків видалення зелених насаджень, а саме: 32 (тридцяти двох) дерев, з яких 22 – знаходяться в аварійному стані.

Постійно діючою комісією з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості у м. Запоріжжя складений Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 09.04.2021 № 138 з визначеною їх відновною вартістю у сумі 28 875,88 грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот сімдесят п’ять гривень 88 копійок).

Зважаючи на те, що роботи проводяться за кошти міського бюджету, згідно з рішенням Запорізької міської ради від 28.12.2020 №31 «Про внесення змін до Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 № 4 (зі змінами та доповненнями)», відповідно до абз.1, п.6 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045, сплата відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню, не проводиться.

 

Начальник управління
з питань екологічної безпеки
Запорізької міської ради                                                 Г.А.Золотарьов