Про здійснення місцевого запозичення на фінансування проєктів з розвитку міської інфраструктури за підтримки Міжнародної фінансової корпорації «IFC»

Рішення міської ради №73 від 11.06.2021. Дата оприлюднення 18.06.2021

           Відповідно до статей 16, 74 Бюджетного кодексу України, пункту 26 частини 1 статті 26, статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Порядком здійснення місцевих запозичень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110, рішенням міської ради від 28.12.2020 № 49 «Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2021 рік» (код бюджету 08562000000) (зі змінами) з метою забезпечення фінансування проєктів з розвитку міської інфраструктури за підтримки Міжнародної фінансової корпорації «IFC», Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

           1. Здійснити місцеве запозичення до бюджету Запорізької міської територіальної громади шляхом залучення кредиту на наступних умовах:

           1.1. мета запозичення - залучення коштів для фінансування проєктів з розвитку міської інфраструктури: придбання та введення в експлуатацію нових автономних тролейбусів, реконструкція тягових підстанцій, придбання та введення в експлуатацію електробусів та зарядних станцій, автовишок, екскаваторів-навантажувачів, електролабораторії, здійснення закупівель, пов'язаних з мережею датчиків LoRaWAN, інтеграційною платформою Smart City, а також пов'язані інвестиції в муніципальний центр даних, реконструкція доріг, придбання та введення в експлуатацію техніки для дорожньо-ремонтних робіт та реконструкція Парку Трудової Слави;

           1.2. форма здійснення запозичення - укладання кредитного договору з Міжнародною фінансовою корпорацією «IFC»;

           1.3. вид запозичення – кредит;

           1.4. розмір (основна сума боргу) та валюта запозичення – 35 000 000 (тридцять п’ять мільйонів) Євро;

           1.5. строк запозичення – 13 років (включаючи пільговий період – 3 роки) починаючи з дати підписання кредитного договору. Вибірка кредитних коштів здійснюється траншами протягом 2021-2024 років в межах, визначених рішенням міської ради про бюджет Запорізької міської територіальної громади;

           1.6. процентна ставка за користування кредитними коштами – сума спреду (не більше 5,0 % річних) та відповідної плаваючої шестимісячної міжбанківської ставки Єврозони (EURIBOR);

           1.7. погашення основної суми боргу здійснюється рівними піврічними платежами відповідно до умов, визначених кредитним договором з урахуванням пільгового періоду;

           1.8. сплата процентів здійснюється піврічними платежами в строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором;

           1.9. майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням, зазначеним у цьому рішенні, не надається;

           1.10. розмір основної суми боргу за цим запозиченням становить 35 000 000 євро (тридцять п'ять мільйонів євро);

           1.11. разова комісійна винагорода за кредит – 1% від суми кредиту;

           1.12. комісійна винагорода за резервування коштів – 1% від суми невибраного кредиту;

           1.13. комісійна винагорода за нагляд за портфелем по відношенню до кредиту – 5 000 (п’ять тисяч) дол.США на рік;

           1.14. комісійна винагорода за дострокове погашення - 1% від суми достроково погашеного кредиту;

           1.15. Добровільне дострокове погашення кредиту можливе починаючи з п’ятої річниці дати кредитного договору. Обов’язкове дострокове погашення кредиту на вимогу IFC здійснюється, якщо Запорізька міська рада не виконає План закупівель за проєктом.

           2. Визначити:

           2.1. Запорізьку міську раду позичальником за кредитним договором.

           2.2. Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради уповноваженою особою від імені Запорізької міської ради здійснювати всі дії, передбачені чинним законодавством України, пов’язані із залученням запозичення до бюджету Запорізької міської територіальної громади, погашенням основної суми боргу, сплатою процентів та виконанням інших зобов’язань за кредитним договором.

           3. Уповноважити директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради (Вагіс О.А.):

           3.1. на укладання кредитного договору та внесення змін до нього за попереднім узгодженням з постійною комісією Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів.

           3.2. на подання та одержання необхідних заяв, довідок та інших документів, підписання необхідних документів, а також вчинення інші дії, пов’язаних з виконанням кредитного договору.

           4. Департаменту інфраструктури та благоустрою міської ради, управлінню з питань транспортного забезпечення та зв'язку міської ради забезпечити контроль за реалізацією проєктів та виконання умов кредитного договору.

           5. Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради щорічно протягом строку дії кредитних договорів передбачати в бюджеті Запорізької міської територіальної громади кошти для забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням.

           6. Рішення набуває чинності після погодження обсягу та умов здійснення запозичення Міністерством фінансів України.

           7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів відповідно до розподілу обов’язків, постійну комісію Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів.

 

Міський голова                                                                              В.В.Буряк