Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла в місті Запоріжжі на одну особу за квітень - червень 2021 року

від 22.06.2021. Дата оприлюднення 22.06.2021

Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про житловий фонд соціального призначення», рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 24.03.2020 №112 «Про соціальний квартирний облік»:

ВИРІШИВ:

1. Визначити величину опосередкованої вартості найму (оренди) житла в місті Запоріжжі на одну особу за квітень - червень 2021 року в розмірі 706,00 грн. за місяць, з урахуванням мінімальної норми забезпечення житлом в місті Запоріжжі – 8 кв.м.

2. Районним адміністраціям Запорізької міської ради по Вознесенівському, Дніпровському, Заводському, Комунарському, Олександрівському, Хортицькому, Шевченківському районах в місті Запоріжжі використовувати величину опосередкованої вартості найму (оренди) житла в місті Запоріжжі, визначену пунктом 1 цього рішення, для встановлення відповідно до закону права громадян на соціальний квартирний облік та отримання житла з житлового фонду соціального призначення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Запорізької міської ради Гординського В.Г.

 

Міський голова                                        В.В.Буряк


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення «Про визначення величини опосередкованої вартості
найму (оренди) житла в місті Запоріжжі на одну особу за квітень - червень 2021 року»

Відповідно до статті 10 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» право взяття на соціальний квартирний облік мають громадяни, середньомісячний сукупний дохід яких за попередній рік у розрахунку на одну особу в сумі менший від величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в даному населеному пункті та прожиткового мінімуму, встановленого законодавством.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 №682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» (зі змінами) величина опосередкованої вартості наймання (оренди) житла визначається на підставі щомісячних даних щодо мінімального розміру плати за наймання (оренду) одного квадратного метра загальної площі квартири чи житлового будинку.

Величина опосередкованої вартості наймання (оренди) житла розраховується шляхом множення мінімального розміру плати за наймання (оренду) одного квадратного метра загальної площі квартири чи житлового будинку на мінімальну норму забезпечення житлом в місті Запоріжжі, яка складає 8 кв.м.

Величина опосередкованої вартості наймання (оренди) житла на одну особу розраховується щокварталу за формулою

ОПн = (Пн1 + Пн2 + Пн3) : 3,

де Пн1, Пн2, Пн3 - розмір плати за наймання (оренду) житла на одну особу за кожний місяць відповідного кварталу.

Величина опосередкованої вартості наймання (оренди) житла у м.Запоріжжі на 1 особу за квітень - червень 2021 року (ІІ квартал) складає

ОПн=(677+687+755):3=706 грн.

Для розрахунку використовувались дані з інтернет сайту.

https://ua.m2bomber.com/stat/1418311/view/zaporizza?type=flat-rent.

 

Директор департаменту з управління
житлово-комунальним господарством
Запорізької міської ради                                                   С.Я.Польовий