Про видалення зелених насаджень по вул. Новокузнецька

від 23.07.2021. Дата оприлюднення 23.07.2021

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах України» (із змінами), наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 №127 «Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень», рішенням Запорізької міської ради від 30.06.2016 №61 «Про організацію проведення робіт з видалення зелених насаджень в м. Запоріжжі», рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 12.07.2016 №375 «Про оформлення документів на видалення зелених насаджень», на підставі заяви комунального підприємства «Водоканал» про видалення зелених насаджень у зв’язку з реконструкцією самопливного колектора каналізації Ду=800 мм вздовж вул. Новокузнецька від житлового будинку № 13 до житлового будинку № 17 згідно з проектною документацією «Реконструкція самопливного колектору каналізації Ду=800 мм по вул. Новокузнецька в м. Запоріжжя (ділянка № 3», враховуючи рішення Запорізької міської ради від 28.12.2020 №37 «Про затвердження Програми «Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2021 -2023 роки» (зі змінами) виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Дозволити комунальному підприємству «Водоканал» при проведенні робіт з реконструкції самопливного колектору Ду=800 мм по вул. Новокузнецька (від житлового будинку № 13 до житлового будинку № 17) видалення 6 (шести) дерев та 205,0 м2 газону звичайного, згідно з актом обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 13.07.2021 № 286 з визначеною їх відновною вартістю у сумі 26 458,23 грн. (двадцять шість тисяч чотириста п’ятдесят вісім гривень 23 копійки).

2 Сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню, не проводити, у зв’язку з тим, що роботи проводяться за рахунок коштів міського бюджету.

3. Комунальному підприємству «Водоканал» виконати озеленення території у відповідності до проекту «Реконструкція самопливного колектора каналізації Ду=800 мм по вул. Новокузнецька в м. Запоріжжя (ділянка № 3)».

4. Управлінню з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради видати комунальному підприємству «Водоканал» ордер на видалення зелених насаджень.

5. Районній адміністрації Запорізької міської ради по Комунарському району забезпечити внесення відповідних змін до облікової документації зелених насаджень.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Запорізької міської ради Омельяновича Р.А.

 

Міський голова                                                                    В.В.Буряк


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про видалення зелених насаджень по вул. Новокузнецька»

 

Проект рішення «Про видалення зелених насаджень по вул. Новокузнецька» підготовлений на підставі заяви комунального  підприємства «Водоканал» про видалення зелених насаджень у зв’язку з реконструкцією самопливного колектора каналізації Ду=800 мм вздовж вул. Новокузнецька від житлового будинку № 13 до житлового будинку № 17 згідно з проектною документацією «Реконструкція самопливного колектора каналізації Ду=800 мм по вул. Новокузнецька в м. Запоріжжя (ділянка № 3)».

Проектом реконструкції, зокрема, передбачено видалення зелених насаджень, а саме: 6 (шести) дерев, 205,0 м2 газону звичайного.

Постійно діючою комісією з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості у м. Запоріжжя складений Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 13.07.2021 № 286 з визначеною їх відновною вартістю у сумі 26 458,23 грн. (двадцять шість тисяч чотириста п’ятдесят вісім гривень 23 копійки)..

Зважаючи на те, що роботи проводяться за кошти міського бюджету, згідно з рішенням Запорізької міської ради від 28.12.2020 №37 «Про затвердження Програми «Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2021 -2023 роки» (зі змінами), відповідно до абз.1, п.6 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045, сплата відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню, не проводиться.

 

Начальник управління
з питань екологічної безпеки
Запорізької міської ради                                                    Г.А.Золотарьов