Про видалення зелених насаджень по вул. Чарівна, 127 та вул. Цитрусова, 6

Рішення виконавчого комітету №408 від 08.11.2021. Дата оприлюднення 10.11.2021

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах України» (із змінами), наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 №127 «Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень», рішенням Запорізької міської ради від 30.06.2016 №61 «Про організацію проведення робіт з видалення зелених насаджень в м. Запоріжжі», рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 12.07.2016 №375 «Про оформлення документів на видалення зелених насаджень», на підставі заяви районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району про видалення зелених насаджень у зв’язку з капітальним ремонтом (благоустроєм) території між будинками по вул. Чарівна, 127 та вул. Цитрусова, 6 згідно з проєктною документацією «Капітальний ремонт (благоустрій) території між будинками по вул. Чарівна, 127 та вул. Цитрусова, 6 в м. Запоріжжя», враховуючи рішення Запорізької міської ради від 23.04.2021 № 71 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2020 №49 «Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2021 рік» (код бюджету 08562000000) (зі змінами) виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Дозволити районній адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району при проведенні робіт з капітального ремонту (благоустрою) території між будинками по вул. Чарівна, 127 та вул. Цитрусова, 6 видалення 19 (дев’ятнадцяти) дерев та 144,0 м2 газону лучного, згідно з актом обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 01.10.2021 № 404 з визначеною їх відновною вартістю у сумі 19 406,66 грн. (дев’ятнадцять тисяч чотириста шість гривень 66 копійок).

2. Сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню, не проводити, у зв’язку з тим, що роботи проводяться за рахунок коштів Запорізької міської територіальної громади.

3. Районній адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району:

3.1. Виконати озеленення території у відповідності до проєктної документації «Капітальний ремонт (благоустрій) території між будинками по вул. Чарівна, 127 та вул. Цитрусова, 6 в м. Запоріжжя».

3.2. Забезпечити внесення відповідних змін до облікової документації зелених насаджень.

4. Управлінню з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради видати районній адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району ордер на видалення зелених насаджень.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Запорізької міської ради Олександра Голтвенка.

 

Секретар міської ради                                                         Анатолій КУРТЄВ