Про усунення наслідків порушень Правил благоустрою території міста Запоріжжя за адресою: вул. Олександра Матросова, 21-А (на підставі акту обстеження території від 07.10.2021 № 0959)

Рішення виконавчого комітету №449/20 від 23.11.2021. Дата оприлюднення 29.11.2021

Керуючись Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Типовим порядком видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 870, Правилами благоустрою території міста Запоріжжя, затверд-женими рішенням Запорізької міської ради від 22.06.2011 №41, у зв’язку з фактом виявлення об’єктів, встановлених без достатніх правових підстав без дозвільних документів, на підставі акту обстеження території від 07.10.2021р. № 0959, фотоматеріалів, виконавчий комітет Запорізької міської ради ВИРІШИВ:

1. Усунути наслідки порушень Правил благоустрою території міста Запоріжжя, затверджених рішенням міської ради від 22.06.2011 № 41 (далі – Правила) шляхом демонтажу двох металевих конструкцій юніпаркерів, встановлених без відповідних дозвільних документів на об’єкті благоустрою м. Запоріжжя за адресою: вул. Олександра Матросова, 21-А.

Звільнення об’єкту благоустрою від зазначених конструкції здійснити шляхом демонтажу та їх транспортування до місця зберігання.

Під демонтажем необхідно розуміти комплекс заходів, які передбачають відокремлення об’єктів, встановлених без відповідних дозвільних документів від місця їх розташування або основи, тощо (у тому числі від’єднання від інженерних мереж при необхідності), транспортування на місце подальшого зберігання, тощо.

2. Власнику (власникам) вищезазначених об’єктів, вказаних у п.1 даного рішення, запропонувати самостійно, протягом 7 календарних днів з дня оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Запорізької міської ради, виконати роботи щодо усунення наслідків порушень Правил благоустрою території міста Запоріжжя шляхом демонтажу металевих конструкцій, та приведення місця їх розташування в належний стан з відновленням його благоустрою.

3. У разі невиконання цього рішення власником (власниками) об’єктів, вказаних у п.1 даного рішення, виконання цього рішення доручити районній адміністрації міської ради по Вознесенівському району як балансоутримувачу території, на якій знаходяться дані споруди.

4. Районній адміністрації міської ради по Вознесенівському району:

4.1. Створити Комісію для організації і координації робіт з усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя шляхом звільнення об’єкта благоустрою міста Запоріжжя від об’єктів, встановлених без відповідних дозвільних документів.

4.2. Здійснити звільнення території від об’єктів, встановлених без відповідних дозвільних документів, в порядку, визначеному Положенням про Комісію.

4.3. Забезпечити організацію та координацію робіт по звільненню закріпленої території від об’єктів, встановлених без відповідних дозвільних документів.

4.4. Привести територію місця розташування об’єктів, встановлених без відповідних дозвільних документів в належний стан з відновленням її благоустрою після демонтажу.

4.5. Комісії спільно із Зберігачем скласти інвентаризаційний опис із зазначенням характеристик майна, за результатами якої скласти Акт опису демонтованих об’єктів, встановлених без відповідних дозвільних документів в двох примірниках, один з яких долучити до інвентарної справи.

5. Визначити місцем зберігання демонтованих об’єктів, встановлених без відповідних дозвільних документів територію депо № 2 Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, 1.

6. Комунальному підприємству «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів», комунальному підприємству «Водоканал», Запорізькому комунальному підприємству міського електротранспорту «Запоріжелектротранс», комунальному підприємству електромереж зовнішнього освітлення «Запоріжміськсвітло», комунальному підприємству «Титан», комунальному ремонтно-будівельному підприємству «Зеленбуд», комунальному підприємству «Побутовик» у присутності Комісії для організації і координації робіт з усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя виконати демонтаж об’єктів, встановлених без відповідних дозвільних документів – комплекс заходів, які передбачають відокремлення об’єктів, встановлених без відповідних дозвільних документів від місця їх розташування або їх основи, тощо (у тому числі від’єднання від інженерних мереж при необхідності), завантаження, транспортування на місце подальшого зберігання, тощо. За результатами виконаних заходів, підготувати розрахунок понесених витрат для реалізації демонтажу для передачі Комісії.

7. Комунальному підприємству «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» залучити спеціалізовану техніку та працівників для здійснення заходів з демонтажу об’єктів, встановлених без відповідних дозвільних документів.

8. Комунальному підприємству «Побутовик» залучити спеціалізовану техніку та працівників для здійснення заходів з демонтажу об’єктів, встановлених без відповідних дозвільних документів.

9. Комунальному підприємству «Водоканал» залучити спеціалізовану техніку та працівників для здійснення заходів з демонтажу об’єктів, встановлених без відповідних дозвільних документів.

10.Запорізькому комунальному підприємству міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» залучити спеціалізовану техніку та працівників для здійснення заходів з демонтажу об’єктів, встановлених без відповідних дозвільних документів.

11. Комунальному підприємству «Титан» залучити необхідний інструмент та працівників для здійснення заходів з демонтажу об’єктів, встановлених без відповідних дозвільних документів.

12. Комунальному ремонтно-будівельному підприємству «Зеленбуд» залучити необхідне обладнання та працівників для здійснення заходів з демонтажу об’єктів, встановлених без відповідних дозвільних документів.

13. Директорам комунальних підприємств зазначених у п. 6 цього рішення перед виконанням заходів з демонтажу об’єктів, встановлених без відповідних дозвільних документів провести цільові інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

14. Просити Департамент охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації організувати чергування бригади швидкої медичної допомоги під час проведення зазначених заходів.

15. Просити Дніпровський відділ поліції Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області забезпечити охорону громадського порядку під час проведення зазначених заходів.

16. Просити управління патрульної поліції в м. Запоріжжя Департаменту патрульної поліції України забезпечити безпеку дорожнього руху під час проведення зазначених заходів.

17. Просити ГУ ДСНС України у Запорізькій області організувати чергування пожежної машини під час проведення зазначених заходів.

18. Комісії для організації і координації робіт з усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя шляхом звільнення території міста Запоріжжя від об’єктів, встановлених без відповідних дозвільних документів за участі комунальних підприємств, визначених в п. 6 цього рішення, здійснити заходи усунення наслідків порушень Правил благоустрою території міста, шляхом демонтажу об’єктів, визначених у п. 1 даного рішення, встановлених без відповідних дозвільних документів,  шляхом їх демонтажу та транспортування до місця зберігання.

19. Зберігачу майна визначити собівартість витрат на його зберігання за добу у встановленому законодавством порядку і передати ці розрахунки до Комісії у інвентарну справу.

20. Фізична особа – підприємець або юридична особа, що здійснювала демонтаж та/або транспортування об’єктів, вказаних у п.1. даного рішення, переданих на зберігання, протягом п’яти робочих днів після демонтажу та/або транспортування надати Комісії відповідні документи про розмір понесених витрат на демонтаж та/або транспортування.

21. Комісії на підставі наданих документів про розміри витрат на демонтаж та/або транспортування та розрахунків власних витрат на демонтаж та зберігання скласти загальний розрахунок витрат.

22. Облік взятих на зберігання об’єктів, від яких звільнено об’єкт благоустрою м. Запоріжжя, здійснюється на позабалансових рахунках Зберігача «Активи, прийняті на відповідальне зберігання» на підставі Акту опису.

23. Протягом десяти робочих днів з дати демонтажу об’єктів, встановлених без відповідних дозвільних документів, Комісії розмістити в засобах масової інформації (друкованих або електронних) повідомлення про взяття на облік об’єктів, від яких звільнено об’єкт благоустрою території м. Запоріжжя, із зазначенням наступних даних:

- про власника/власників (якщо останні відомі);

- про дату та місце проведення демонтажу вказаного майна та його технічні характеристики;

- поштова адреса місця зберігання та контактні телефони Зберігача та Комісії.

24. Витрати на демонтаж та/або транспортування і зберігання об’єктів, вказаних у п. 1 даного рішення, від яких звільнено об’єкт благоустрою м. Запоріжжя, несе його власник (власники).

25. Особа (особи), що здійснили встановлення об’єктів, вказаних у п.1 даного рішення без відповідних дозвільних документів від яких звільнено об’єкт благоустрою  м. Запоріжжя, або заявляють про права на нього, мають право на їх повернення (отримання) за письмовим зверненням до відповідної районної адміністрації Запорізької міської ради з наданням таких документів:

-заяви на ім’я керівника Зберігача про повернення об’єкта/об’єктів, від якого звільнено об’єкт благоустрою м. Запоріжжя;

-документа, що посвідчує її особу; документа, що підтверджує призначення керівника юридичної особи; а у разі подання заяви представником, - документа, що підтверджує повноваження діяти від імені цієї особи, при цьому особа, яка представляє особу – нерезидента України, пред’являє документи, які в разі необхідності легалізовані в установленому чинним законодавством України порядку;

-документів, які відповідно до чинного законодавства посвідчують право власності (користування) на об’єкти, встановлені без відповідних дозвільних документів особи, що звертається.

Надані документи передаються до Комісії для їх вивчення щодо можливості повернення даного об’єкту  або про відмову у його поверненні та розраховує всі витрати, пов’язані з демонтажем та зберіганням даного об’єкта, встановленого без відповідних дозвільних документів, від якого звільнено об’єкт благоустрою м. Запоріжжя.

26. Висновки Комісії щодо можливості повернення об’єктів, встановлених без відповідних дозвільних документів або про відмову у їх поверненні оформлюються протоколом засідання Комісії.

27. Протягом трьох робочих днів після оформлення протоколу Комісії щодо можливості повернення об’єктів, що знаходяться на зберіганні, Комісія надає заявнику розрахунок витрат, пов’язаних з реалізацією процедури звільнення - транспортування (переміщення), демонтажу, розвантаження, зберігання металевих конструкцій, відновлення об’єктів благоустрою на місцях встановлення об’єктів, розміщених без відповідних дозвільних документів, від яких звільнено об’єкт благоустрою м. Запоріжжя, тощо та квитанцію, яка підлягає оплаті протягом трьох банківських днів.

28. Після надання заявником документів про оплату зазначених вище витрат йому повертається об’єкт/об’єкти, встановлені без відповідних дозвільних документів, від яких звільнено об’єкт благоустрою м. Запоріжжя, за актами приймання-передачі. Завантаження та вивезення об’єктів з території Зберігача здійснюється шляхом самовивезення заявником в день підписання актів приймання-передачі.

29. У видачі об’єкту, встановленого без відповідних дозвільних документів, від якого звільнено об’єкт благоустрою м. Запоріжжя, заявнику може бути відмовлено, якщо на підставі поданих документів неможливо встановити право власності (користування) заявника на об’єкт, від якого звільнено об’єкт благоустрою м. Запоріжжя.

30. Комісія і Зберігач розпочинають процедуру реалізації об’єкта, встановленого без відповідних дозвільних документів, який знаходяться на зберіганні і від якого власник відмовився або власник не встановлений, у відповідності до діючого законодавства України.

31. Інвентарна справа на об’єкти, встановлені без відповідних дозвільних документів підлягає зберіганню Комісією відповідно до вимог діючого законодавства України (але не менше трьох років з дати видачі об’єктів, встановлених без відповідних дозвільних документів власнику (користувачу), або реалізації об’єктів, або утилізації об’єктів).

32. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Запорізької міської ради.

33. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Константинова, голову районної адміністрації міської ради по Вознесенівському району Віталія Лисенка.

 

Секретар міської ради                                                                                  Анатолій КУРТЄВ