Про реформування юридичної служби м.Запоріжжя

Рішення міської ради №89 від 22.12.2021. Дата оприлюднення 23.12.2021

           З метою проведення реформування юридичної служби Запорізької міської ради, її виконавчих органів, підприємств, установ і організацій, закладів Запорізької міської ради, направленої, зокрема, на оптимізації структури виконавчих органів Запорізької міської ради, підвищення ефективності управління правовою роботою, оптимізацію витрат на правове супроводження діяльності Запорізької міської ради, її виконавчих органів та підприємств, установ і організацій, закладів Запорізької міської ради, створення спеціалізованої установи, яка забезпечує реалізацію функції з надання безоплатної первинної правової допомоги, керуючись частиною першою статті 143 Конституції України, пунктом 39-1 частини першої статті 26, статтею 38-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною другою статті 7, пунктом 4 частини першої статті 9, частиною четвертою статті 10, статтею 12 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», а також для належної реалізації права, закріпленого статтею 145 Конституції України, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

           1. Створити управління юридичного супроводу майнових відносин Запорізької міської ради шляхом виділу з департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради управління з питань правового забезпечення роботи галузей міського господарства департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради.

           Місцезнаходження управління юридичного супроводу майнових відносин Запорізької міської ради: 69105, місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 206.

           2. Затвердити Положення про управління юридичного супроводу майнових відносин Запорізької міської ради (додається, далі за текстом – Положення).

           3. Уповноважити Шмелькова А.Ю. здійснити заходи щодо державної реєстрації управління юридичного супроводу майнових відносин Запорізької міської ради.

           4. Створити комунальну установу «Департамент правового забезпечення» Запорізької міської ради.

           Місцезнаходження комунальної установи «Департамент правового забезпечення» Запорізької міської ради: 69105, місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 206.

           5. Затвердити Статут комунальної установи «Департамент правового забезпечення» Запорізької міської ради (додається, далі за текстом – Статут).

           6. Встановити, що комунальна установа «Департамент правового забезпечення» Запорізької міської ради відповідно до затвердженого Статуту здійснює правове забезпечення діяльності всіх виконавчих органів, підприємств, установ та організацій Запорізької міської ради, окрім тих, які відповідно до Положення відносяться до повноважень управління юридичного супроводу майнових відносин Запорізької міської ради.

           7. Ліквідувати департамент правового забезпечення Запорізької міської ради в двомісячний строк з дати створення управління юридичного супроводу майнових відносин Запорізької міської ради.

           8. Затвердити персональний склад ліквідаційної комісії для проведення ліквідації департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради (додається), далі за текстом – «Ліквідаційна комісія».

           9. Порядок пред’явлення кредиторами своїх вимог до вище зазначеної юридичної особи, що ліквідується, визначається згідно з чинним законодавством.

           10. Встановити строк для задоволення вимог кредиторів у два місяці з дати опублікування повідомлення про дане рішення.

           11. Ліквідаційній комісії:

           11.1. Забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, пов’язаних з ліквідацією Департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради, відповідно до вимог законодавства;

           11.2. Спільно з комунальною установою «Департамент правового забезпечення» Запорізької міської ради та управлінням юридичного супроводу майнових відносин Запорізької міської ради протягом двадцяти робочих днів від дати прийняття даного рішення розробити та подати секретарю міської ради Куртєву А.В. план поступового передання функцій та повноважень департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради та інших виконавчих органів Запорізької міської ради, підприємств, установ і організації, закладів Запорізької міської ради (в частині правового забезпечення їх діяльності) до комунальної установи «Департамент правового забезпечення» Запорізької міської ради та/або управління юридичного супроводу майнових відносин Запорізької міської ради. Період реалізації Плану заходів, визначений цим пунктом рішення, не може перевищувати строк у 3 місяці з дня набрання чинності цього рішення.

           12. Секретарю міської ради Куртєву А.В., виконавчому комітету Запорізької міської ради, виконавчим органам Запорізької міської ради, підприємствам, установам та організаціям, закладам Запорізької міської ради (в межах компетенції) забезпечити виконання цього рішення в частині створення належних умов для реформування юридичної служби Запорізької міської ради, її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій Запорізької міської ради та нормального функціонування комунальної установи «Департаменту правового забезпечення» Запорізької міської ради і управління юридичного супроводу майнових відносин Запорізької міської ради.

           13. Уповноважити секретаря міської ради Куртєва А.В. своїм розпорядженням:

           13.1. Затвердити проміжний ліквідаційний баланс департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради;

           13.2. Затвердити ліквідаційний баланс департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради.

           14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради – Куртєва А.В.

 

 

Секретар міської ради                                                           Анатолій Куртєв

Копії документа для завантаження