Про стан військового обліку на території міста Запоріжжя у 2021 році та завдання щодо його поліпшення у 2022 році

Розпорядження міського голови №10р від 12.01.2022. Дата оприлюднення 17.01.2022

Керуючись статтями 33, 35, 38 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, статтями 18, 21 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, відповідно до пунктів 53, 81, 82 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921 (зі змінами), враховуючи інформацію Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі –ТЦК та СП)  про стан військового обліку призовників та військовозобов’язаних на території м. Запоріжжя у 2021 році, з метою забезпечення функціонування системи військового обліку та контролю за виконанням громадянами України військового обов’язку з дотриманням ними встановлених правил військового обліку, завчасної підготовки кадрів для заміни військовозобов’язаних, які підлягають призову в разі мобілізації,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Взяти до відома інформацію Запорізького обласного ТЦК та СП про стан військового обліку призовників та військовозобов’язаних на території м. Запоріжжя у 2021 році.

2. Голів районних адміністрацій Запорізької міської ради у взаємодії з районними ТЦК та СП м. Запоріжжя:

1) взяти до відома інформацію районних ТЦК та СП  м. Запоріжжя про стан військового обліку на території районів у 2021 році та пропозиції щодо його поліпшення у 2022 році;

2) проаналізувати стан ведення військового обліку на території району та вжити заходів щодо поліпшення функціонування системи військового обліку та організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації і на воєнний час;

3) видати розпорядження про стан військового обліку на території району у 2021 році та завдання щодо його поліпшення у 2022 році, в якому  затвердити:

план проведення перевірок районними ТЦК та СП м. Запоріжжя стану військового обліку на підприємствах, установах та організаціях району у 2022 році;

план звіряння облікових даних підприємств, установ та організацій на території районів з обліковими даними районних ТЦК та СП  м. Запоріжжя на 2022 рік;

перелік заходів щодо поліпшення стану військового обліку у 2022 році на території районів м. Запоріжжя;

завдання щодо методичного забезпечення військового обліку призовників і військовозобов'язаних та підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, забезпечення функціонування системи військового обліку на території району на 2022 рік.

4) призначити та затвердити склад комісії з перевірки стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних підприємств, установ та організацій,  що розташовані на території відповідних районів;

5) довести до підприємств, установ і організацій план перевірок стану військового обліку на території району на 2022 рік;

6) спільно з районними ТЦК та СП організувати проведення методичних занять з питань військового обліку та бронювання військовозобов’язаних для керівників та працівників підприємств, установ і закладів міста.

3. Керівників виконавчих органів Запорізької міської ради та керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, організувати роботу з військового обліку та вжити заходів щодо її поліпшення у відповідності до вимог діючого законодавства України з питань військового обліку.

4. Директора департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради:

1) здійснювати реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов'язаних лише в разі наявності в їх військово-облікових документах позначок районних ТЦК та СП м Запоріжжя про зняття з військового обліку або перебування на військовому обліку за місцем проживання;

2) надсилати щомісяця до 5 числа до районних ТЦК та СП м. Запоріжжя повідомлення про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов'язаних;

3) повідомляти про місце перебування зареєстрованих призовників і військовозобов'язаних на запити районних ТЦК та СП м. Запоріжжя;

4) надавати районним ТЦК та СП м. Запоріжжя допомогу у прийнятті призовників і військовозобов'язаних на військовий облік, здійснення контролю за виконанням ними правил військового обліку та виявлення призовників і військовозобов'язаних, які порушують зазначені правила. Повідомлення про виявлення таких осіб надсилаються до районних ТЦК та СП м. Запоріжжя.

5. Начальника управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради організувати інформаційний супровід функціонування системи військового обліку, опрацювати питання інформаційних медійних продуктів (телевізійних передач, інформаційних статей у засобах масової інформації).

6. Рекомендувати:

1) Запорізькому районному управлінню поліції Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області:

за зверненнями районних адміністрацій Запорізької міської ради та  районних (міським) ТЦК та СП м. Запоріжжя здійснювати розшук, затримання і доставку до ТЦК та СП м. Запоріжжя громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку;

за зверненнями районних ТЦК та СП м. Запоріжжя здійснювати досудове розслідування стосовно ухилення військовозобов’язаних від військового обліку;

за зверненнями районних ТЦК та СП м. Запоріжжя здійснювати інформування щодо наявності судимості або перебування під слідством призовників і військовозобов'язаних, які приймаються на військову службу за контрактом.

2) районним ТЦК та СП м. Запоріжжя:

не пізніше ніж за десять днів до початку перевірки доводити до органів місцевого самоврядування та до підприємств, установ і організацій, які підлягають перевірці, питання перевірки;

за результатами перевірки стану військового обліку на об’єктах перевірки складати акти, які в чотирнадцятиденний строк після її закінчення надсилати до виконавчого комітету Запорізької міської ради (сектор мобілізаційної роботи) та головам районних адміністрацій Запорізької міської ради;

у термін до 01 січня 2023 року надати до районних адміністрацій Запорізької міської ради інформацію про стан військового обліку  на території району за 2022 рік та пропозиції щодо його поліпшення у 2023 році;

у взаємодії з районними адміністраціями Запорізької міської ради здійснювати контроль за станом військового обліку на підприємствах, установах та організаціях на території району;

надавати методичну допомогу керівникам виконавчих органів Запорізької міської ради, керівникам підприємств, установ та закладів в організації та веденні військового обліку.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра ВЛАСЮКА.

 

Секретар міської ради                                                   Анатолій КУРТЄВ