Про створення комісії з перевірки питань додержання вимог законодавства про працю та охорони праці комунального некомерційного підприємства «Пологовий будинок № 3» Запорізької міської ради

Розпорядження міського голови №192р від 15.08.2023. Дата оприлюднення 21.08.2023

Керуючись п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 823, враховуючи лист Управління з питань праці Запорізької міської ради «Про надання інформації» від 07.06.2023 № 01-15/277, акт позапланової перевірки комунального некомерційного підприємства «Пологовий будинок № 3» Запорізької міської ради від 02.06.2023 № 027-АПП, рекомендації (пропозиції) про усунення виявлених порушень законодавства про працю, зайнятість населення, охорону праці від 02.06.2023 № 027-АПП, колективне звернення працівників комунального некомерційного підприємства «Пологовий будинок № 3» Запорізької міської ради від 12.06.2023, з метою перевірки питань додержання вимог законодавства про працю та охорони праці комунального некомерційного підприємства «Пологовий будинок № 3» Запорізької міської ради,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1.Створити комісію з перевірки питань додержання вимог законодавства про працю та охорони праці комунального некомерційного підприємства «Пологовий будинок № 3» Запорізької міської ради (далі – комісія) згідно з додатком.

2.Визначити, що перевіркою охоплюються питання додержання вимог законодавства про працю та охорони праці комунального некомерційного підприємства «Пологовий будинок № 3» Запорізької міської ради за період з 01.10.2022 по 31.07.2023 року.

3.Надати право комісії:

3.1.Звертатись з відповідними письмовими чи усними запитами, вимогами до комунального некомерційного підприємства «Пологовий будинок № 3» Запорізької міської ради;

3.2.Отримувати від керівництва та працівників комунального некомерційного підприємства «Пологовий будинок № 3» Запорізької міської ради усні чи письмові пояснення;

3.3.Ознайомлюватися і вивчати з виїздом на місце відповідні документи, у разі потреби знімати з них копії та долучати їх до матеріалів перевірки.

4.Керівнику комунального некомерційного підприємства «Пологовий будинок № 3» Запорізької міської ради:

4.1.Забезпечити першочергове (невідкладне), але не пізніше ніж протягом строку, визначеному у відповідному запиті (вимозі), надання документів, пояснень, інформації тощо на усній та/або письмовий запит (вимогу) комісії;

4.2. Забезпечити першочергове (невідкладне), але не пізніше ніж протягом строку, визначеному у відповідному запиті (вимозі), виготовлення копій документів на запит (вимогу) комісії;

4.3.Забезпечити допуск комісії до всіх приміщень комунального некомерційного підприємства «Пологовий будинок № 3» Запорізької міської ради (приміщень, які знаходяться в користуванні у підприємства) та його структурних підрозділів;

4.4.Точно, вчасно, неухильно виконувати всі усні та/або письмові доручення (вказівки тощо) голови комісії.

5. Комісії розпочати свою роботу з 15.08.2023 та провести перевірку до 08.09.2023.

6. За результатами проведеної перевірки скласти акт та надати його на розгляд секретарю міської ради Анатолію КУРТЄВУ.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Анатолія ВАСЮКА.

 

 

 

Секретар міської ради                                                           Анатолій КУРТЄВ

Копії документа для завантаження