Про створення комісії з перевірки фінансово – господарської діяльності комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 10» Запорізької міської ради

Розпорядження міського голови №283р від 21.11.2023. Дата оприлюднення 24.11.2023

Керуючись п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою перевірки фінансово–господарської діяльності комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 10» Запорізької міської ради,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1.Створити комісію з перевірки фінансово–господарської діяльності комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 10» Запорізької міської ради  (далі – Комісія) згідно з додатком.
2.Визначити, що перевіркою охоплюються фінансово – господарська діяльності  комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 10» Запорізької міської ради за період з 01.01.2023 по 01.11.2023 року. 
3.Надати право комісії:
3.1.Звертатись з відповідними письмовими чи усними запитами, вимогами до комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 10» Запорізької міської ради;
3.2.Отримувати від керівництва та робітників комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 10» Запорізької міської ради усні чи письмові пояснення;
3.3.Ознайомлюватися і вивчати з виїздом на місце відповідні документи, у разі потреби знімати з них копії та долучати їх до матеріалів перевірки.
4.Керівника (голову ліквідаційної комісії):
4.1.Забезпечити першочергове (невідкладне), але не пізніше ніж протягом строку, визначеному у відповідному запиті (вимозі), надання документів, пояснень, інформації тощо на усній та/або письмовий запит (вимогу) комісії;
4.2. Забезпечити першочергове (невідкладне), але не пізніше ніж протягом строку, визначеному у відповідному запиті (вимозі), виготовлення копій документів на запит (вимогу) комісії;
4.3.Забезпечити допуск комісії до всіх приміщень комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 10» (приміщень, які знаходяться в користуванні у підприємства) та його структурних підрозділів;
4.4.Точно, вчасно, неухильно виконувати всі усні та/або письмові доручення (вказівки тощо) голови комісії.
5. Комісії розпочати свою роботу з 22.11.2023 та провести перевірку до 22.12.2023.
6. За результатами проведеної перевірки скласти акт та надати його на розгляд секретарю міської ради Анатолію КУРТЄВУ.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Анатолія ВАСЮКА.

Секретар міської ради                                      Анатолій КУРТЄВ

Копії документа для завантаження