Про введення в дію номенклатури справ Запорізької міської ради та її виконавчого комітету на 2024 рік

Розпорядження міського голови №294р від 12.12.2023. Дата оприлюднення 15.12.2023

Відповідно до Закону України  «Про Національний архівний фонд і архівні установи», Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року №1000/5 (із змінами), Інструкції з діловодства у міській раді, її виконавчому комітеті, виконавчих органах міської ради, затвердженої розпорядженням міського голови від 03 листопада 2022 року № 267р, Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5, з метою створення єдиного порядку формування справ, забезпечення їх обліку, оперативного пошуку документів, відбору документів на державне зберігання і знищення у процесі діловодства,
ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1.Ввести в дію з 01.01.2024 номенклатуру справ Запорізької міської ради та її виконавчого комітету на 2024 рік (далі – Номенклатура справ), що додається.
2.Відділ діловодства департаменту (апарату) виконавчого комітету Запорізької міської ради:
2.1.забезпечити управління по забезпеченню роботи ради Запорізької  міської ради (далі – управління по забезпеченню роботи ради), структурні підрозділи виконавчого комітету Запорізької міської ради (далі – структурні підрозділи) засвідченими в установленому порядку витягами з відповідних розділів затвердженої Номенклатури справ;
2.2.надати управлінню по забезпеченню роботи ради, структурним підрозділам необхідну методичну допомогу щодо впровадження та практичного застосування Номенклатури справ.
3.Начальника управління по забезпеченню роботи ради, керівників структурних підрозділів забезпечити:
3.1.впровадження Номенклатури справ в управлінні по забезпеченню роботи ради та структурних підрозділах;
3.2.неухильне додержання строків зберігання документів, що створюються під час діяльності управління по забезпеченню роботи ради, структурних підрозділів, та формування їх у справи відповідно до Номенклатури справ.
4.Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 19.12.2022 № 306р «Про введення в дію номенклатури справ Запорізької міської ради та її виконавчого комітету на 2023 рік».
5.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради-керуючого  справами виконкому ради Олександра ГОЛТВЕНКА.

 

Секретар міської ради                                                   Анатолій КУРТЄВ

Копії документа для завантаження